Đề Kiểm Tra Toán Lớp 7 Học Kì 2

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học kì hai năm học 2021 - 2022 bao gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì hai năm học 2021 - 2022 bao gồm đáp án

Để ôn luyện cùng làm giỏi các bài bác kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 chọn lọc, gồm đáp án gồm các đề kiểm soát 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì 2, đề thi học kì 2 cực gần kề đề thi bao gồm thức. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán lớp 7 học kì 2


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi thân kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu hao của 20 hộ gia đình trong một tháng

(tính theo kWh) được đánh dấu ở bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) dấu hiệu ở đây là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cùng và tra cứu mốt của lốt hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính quý hiếm của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x trên x = 1 với x = -1/2

Bài 3 (3điểm): mang đến hai nhiều thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) tra cứu bậc của hai đa thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): mang lại tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc B giảm cạnh AC trên D. Kẻ DH vuông góc với BC trên H.

a) chứng minh tam giác ABD = tam giác HBD

b) hai tuyến đường thẳng DH và AB cắt nhau trên E. Chứng minh tam giác BEC cân.

c) chứng tỏ AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) cố x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) vậy x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của nhiều thức P(x) là 4.

Bậc của nhiều thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học tập kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm soát sổ một máu môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường thcs được đến trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) dấu hiệu điều tra ở đây là gì? tín hiệu có bao nhiêu giá trị không giống nhau?

b) search mốt. Tính số trung bình cộng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn đối kháng thức A. Xác định phần thông số và kiếm tìm bậc của solo thức thu gọn, biết:

*

b) Tính giá trị của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 tại x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) mang đến hai đa thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) search nghiệm của những đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) search m để nhiều thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 gồm một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) mang lại vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC với chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) đến vuông tại A, đường phân giác của góc B giảm AC tại D. Vẽ

*
.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Con Tu Hú Ngắn Gọn, Soạn Bài Khi Con Tu Hú Ngắn Gọn

a) chứng minh:

*

b) bên trên tia đối của AB lấy điểm K làm thế nào để cho AK = HC. Minh chứng ba điểm K, D, H thẳng hàng.

Đáp án và trả lời làm bài

Câu 1.

a) dấu hiệu điều tra: “Điểm soát sổ 1 ngày tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7” (0,25 điểm)

Số những giá trị khác biệt là 8. (0,25 điểm)

b) kiểu mốt của tín hiệu là 7 (vì phía trên giá trị tất cả tần số khủng nhất: 11) (0,25 điểm)

Số vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của solo thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) cố x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 trên x = 2 và y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của đa thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của đa thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = một là một nghiệm của nhiều thức f(x) nên ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy với nhiều thức f(x) tất cả một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét nhị tam giác vuông ABD cùng HBD có:

BD là cạnh chung

domain authority = DH (D nằm trong tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) bao gồm

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = bảo hành + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân nặng tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là con đường cao xuất phát từ đỉnh B

=> D là trực trọng điểm của

(Do D là giao của hai tuyến đường cao BD cùng AC) (0,5 điểm)

Mặt khác,

=> KH là mặt đường cao kẻ từ đỉnh K của bắt buộc KH phải trải qua trực trọng tâm D.

Vậy tía điểm K, D, H thẳng hàng. (0,5 điểm)

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề chất vấn 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Tín hiệu cần thân thương là gì?

b. Có bao nhiêu quý hiếm khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cùng và tra cứu mốt của dấu hiệu

e. Vẽ biểu thứ cột ứng cùng với bảng tần số

f. Số học viên đạt điểm 9 chiểm bao nhiêu phần trăm?

Đáp án và thang điểm

a.Dấu hiệu cần đon đả là công dụng kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá chỉ trị khác nhau đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số vừa đủ cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu đồ gia dụng cột (2 điểm)

*

f.Số học viên đạt điểm 9 chiếm phần 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kỳ 1 Lớp 1 Môn Tiếng Việt Lớp 1, 33 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 1 Môn Tiếng Việt

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong mỗi câu dưới đây, nên chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: lựa chọn câu trả lời sai

A. Số toàn bộ các cực hiếm (không độc nhất vô nhị thiết bắt buộc khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra

B. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một quý hiếm là số các đơn vị điều tra

D. Số lần xuất hiện thêm của một quý giá trong dãy quý giá của tín hiệu là tần số của quý giá đó.

Câu 2: chọn câu vấn đáp đúng

A. Tần số là những số liệu thu thập được khi điều tra về một lốt hiệu

B. Tần số của một giá chỉ trị là 1 giá trị của lốt hiệu

C. Cả A cùng B rất nhiều sai

D. Cả A cùng B hồ hết đúng

BÀI 1: thời gian giải xong một bài toán (tính theo phút) của 30 học viên được ghi lại trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: tín hiệu cần niềm nở là:

A. Thời hạn giải hoàn thành một việc của 30 học tập sinh

B. Thời hạn làm bài xích kiểm tra của học tập sinh

C, Số học viên tham gia giải toán

D. Thời hạn làm kết thúc bài văn của học sinh

Câu 4: Số học sinh giải bài toán trong 9 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học sinh giải ngừng bài toán đó sớm nhất là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: thời hạn giải toán mức độ vừa phải của 30 học sinh là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: kiểu mẫu của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: thời hạn đi tự nhà đến trường (tính theo phút) của 40 học sinh được đánh dấu trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: thời gian đi tự nhà đến trường mức độ vừa phải của 40 học sinh là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: tất cả bao nhiêu học sinh đi từ bỏ nhà mang đến trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: kiểu mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: tất cả bao nhiêu giá bán trị không giống nhau của dấu hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số bạn đi tự nhà cho trường vào 12 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: thời gian đi trường đoản cú nhà cho trường nhanh nhất có thể là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: tất cả bao nhiêu các bạn đi trường đoản cú nhà đến trường mất hơn 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số nhỏ trong mỗi gia đình của 40 gia đình của một thôn được lưu lại trong bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: gồm bao nhiêu quý giá của lốt hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số các giá trị không giống nhau của tín hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: mốt của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của mái ấm gia đình có 2 nhỏ là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số gia đình có 5 nhỏ chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số gia đình không có con chiếm từng nào phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: thời hạn giải xong một việc (tính theo phút) của 40 học sinh được đánh dấu trong bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: tín hiệu cần thân thương là:

A. Thời gian làm bài xích kiểm tra học tập kì toán

B. Số học sinh nữ vào 40 học sinh

C. Thời gian giải chấm dứt một việc của 30 học tập sinh

D. Thời gian giải chấm dứt một bài toán của 40 học tập sinh

Câu 22: Số trung bình cộng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: tất cả bao nhiêu chúng ta giải kết thúc bài toán trong 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số chúng ta giải xong bài toán đó trong 5 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số những giá trị không giống nhau của tín hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài bác 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài bác 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523