7 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án

  -  

Bộ 9 đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 4 bao gồm đáp án + file nghe được Mực Đỏ sưu tầm với đăng tải, giúp thầy/cô xem thêm để kiến thiết đề cương ôn tập, đề thi cuối năm.

Bạn đang xem: 7 đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng anh năm 2022 có đáp án


9 đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh bao gồm đáp án + tệp tin nghe giúp học viên ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức để sẵn sàng cho kì thi cuối năm.

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 tất cả đáp án + tệp tin nghe – Đề số 1

I. LISTENING

Task 1. Listen & tick. There is one example.

Example:


*
*
*
*
*

Task 3. Listen & circle the correct answers. There is one example.

Xem thêm: Tần Số Là Gì? Công Thức Tính Tần Số Dòng Điện Xoay Chiều Công Thức Tính Tần Số

Key:1. B 2. C 3. A 4. C 5. B

II. READING & WRITING

Task 1. Look và write. There is one example.

1. Swim 2. Football 3. Seafood 4. Badminton 5. Boat cruise

Task 2. Order the words. There is one example.

Xem thêm: Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ, Tết 2022 Online, Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ

1. What are you going to vì chưng there?2. I’m going to explore caves in the mountains.3. We are going to fly kites in the countryside.4. Are you going lớn take a boat cruise?5. Where are you going this summer holiday?

Task 3. Read và write YES or NO. There is one example (0).

1. YES 2. NO 3. YES 4. NO 5. NO

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 có đáp án + tệp tin nghe – Đề số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 tất cả đáp án + tệp tin nghe – Đề số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + tệp tin nghe – Đề số 4

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 gồm đáp án + tệp tin nghe – Đề số 5

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 tất cả đáp án + file nghe – Đề số 6

Đề thi giờ Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 tất cả đáp án + tệp tin nghe – Đề số 7

Đề thi giờ Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 gồm đáp án + file nghe – Đề số 8

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 tất cả đáp án + tệp tin nghe – Đề số 9

Tải về cỗ 9 đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 gồm đáp án + tệp tin nghe