Đề Thi Cuối Học Kì 2 Lớp 3

  -  
Tổng hợp bộ đề thi Toán học kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 tất cả đáp án kèm khuyên bảo giải cụ thể do nhóm ngũ chuyên viên biên soạn. Cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất.

Bạn đang xem: đề thi cuối học kì 2 lớp 3


Nội dung bài viết

Đề thi môn Toán lớp 3 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề số 1 Đề thi Toán lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 2) Đề toán lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Kì thi học tập kì 2 sắp tới, nhu yếu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi bao gồm thống bao gồm lời giải chi tiết của những em học sinh là khôn cùng lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, chúng tôi đã dày công xem tư vấn Bộ đề Toán lớp 3 học tập kì 2 năm học 2021 - 2022 (Phần 1) gồm đáp án giúp các em làm quen với kết cấu đề Toán lớp 3 học tập kỳ 2 cùng nội dung kiến thức thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề trên đây.

Đề thi môn Toán lớp 3 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số tức tốc trước của số 9999 là:

A. 10000.

B. 10001.

C. 9998.

D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số thích hợp điền vào địa điểm trống là:

A. 23 cm.

B. 220 cm.

C. 203 cm.

D. 230 cm.

Câu 3: Chọn giải đáp sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 gồm 31 ngày

D. Đường kính dài gấp đôi bán kính

Câu 4: Hình vuông tất cả cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2

B. 20cm

C. 25cm2

D. 25cm

Câu 5: Kết trái của phép phân tách 3669 : 3 là

A. 1221

B. 1222

C. 1223

D. 1224

Câu 6: Một hình vuông có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông vắn là:

A. 3cm

B. 4cm

C. 5cm

D. 6cm

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092

b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4

d. 32670 : 5

Câu 2: Cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy chuẩn bị xếp các số:

a. Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn.

b. Theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến bé.

Câu 3: Có 30 học viên được xếp thành 5 hàng đa số nhau. Hỏi 126 học viên thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?

Câu 4: Tính cực hiếm biểu thức: 13056 + 2472 : 2

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 (Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C D A C C A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a. 

b. 

c. 

d. 

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

Xem thêm: Top 12 Bài Văn Kể Lại Một Trải Nghiệm Đáng Nhớ Của Bản Thân Trong Gia Đình

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng bao gồm số học viên là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

126 học sinh xếp được số sản phẩm là:

126 : 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472 : 2 = 13056 + 1236 = 14292

Đề thi Toán lớp 3 kì hai năm 2021 - 2022 (Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 và 35 687 là:

A. 83433

B. 82443

C. 83543

D. 82543

Câu 2: Số nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3: Hôm nay là thứ năm. Hỏi 100 ngày sau là máy mấy vào tuần?

A. Sản phẩm công nghệ tư.

B. đồ vật sáu.

C. Sản phẩm năm.

D. Trang bị bẩy.

Câu 4: Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm

B. 12 cm

C. 4 centimet

D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, cực hiếm của a là:

A. 0

B. 10

C. 7

D. 9

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629

b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4

d. 19995 : 5

Câu 2: Có 56 dòng bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi có 40068 dòng bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào từng nào hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 3dm2 cm, chiều rộng lớn 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: Tìm x: x × 2 = 3998

Đáp án đề thi môn Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - 2022 (Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C C D B B D

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629

b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4

d. 19995 : 5

a. 

b. 

c. 

d. 

Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hộp xếp được số bánh là

56 : 8 = 7 (cái bánh)

40068 loại bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào số vỏ hộp là

40068 : 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã mang lại là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998 : 2

x = 1999

Đề toán lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 25 403 là:

A. 5000

B. 50 000

C. 500

D. 50

Câu 2: Số liền sau số 56 789 là :

A. 56 000

B. 56 700

C. 56 780

D. 56 790

Câu 3: Em có 16 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau thời điểm chia chấm dứt kết trái số các bạn được phân tách là:

A. 8 bạn, còn vượt 1 viên

B. 7 bạn, còn quá 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng : Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?

A. 10 tiếng 2 phút

B. 2 tiếng đồng hồ 50 phút

C. 10 giờ đồng hồ 10 phút

D. 2 tiếng 10 phút

Câu 5: Kết trái phép tính 86149 + 12735 là:

A. 98885

B. 98874

C. 98884

D.98875

Câu 6: Chọn câu trả lời sai

A. Hình vuông vắn có cạnh là 10cm. Diện tích hình vuông vắn đó là 100cm2.

B. Hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 7cm, chiều rộng lớn là 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24cm.

C. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng lớn là 2cm. Diện tích s hình chữ nhật là 18cm2.

D. Hình vuông có cạnh là 4cm. Chu vi hình vuông đó là 16 cm.

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:

a. Điền vào địa điểm chấm mang lại thích hợp:

7m 4cm =…………cm

1km = …………… m

b. Viết những số 30 620 ; 8258 ; 31 855 ; 16 999 theo máy tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

Câu 3: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi nếu tải 3 quyển vở như thế thì hết từng nào tiền ?

Câu 4: Tìm một vài biết rằng khi cấp số đó lên 4 lần rồi bớt 3 lần thì được 12.

Xem thêm: Nơi Bán Vở Ô Li Có Mẫu Chữ Lớp 1 Kết Nối Quyển 1, Vở Ô Li Có Mẫu Chữ Lớp 1 (Quyển 1)

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A D D C C C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. Điền vào khu vực chấm đến thích hợp:

7m 4cm = 704 cm

1km = 1000 m

b. 8258, 16 999, 30 620, 31 855

Câu 2 (2 điểm):

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

a) 

b) 

Câu 3 (2 điểm):

Một quyển vở có mức giá tiền là

35000 : 5 = 7000 (đồng)

Mua 3 quyển vở không còn số chi phí là

7000 x 3 = 21000 (đồng)

Đáp số : 21000 đồng

Câu 4 (1 điểm):

Số đó sau khi gấp lên 4 lần thì được

12 x 3 = 36

Số nên tìm là

36 : 4 = 9

Đáp số: 9

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để cài về Bộ đề thi Toán học kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 (có đáp án) Phần 1 file PDF trọn vẹn miễn phí.