Đề thi giữa học kì 2 lớp 3

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

bộ Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)


Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 3 giữa học kì 2 năm học 2021 - 2022 có 15 đề thi tổng thích hợp từ đề thi môn Toán 3 của những trường tiểu học tập trên toàn nước đã được soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài xích thi giữa học kì 2 Toán lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 2 lớp 3

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào khu vực trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn ko trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn ko trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số phù hợp vào khu vực trống (…)

b)Số nhỏ xíu nhất tất cả 4 chữ số là:…….

c)Số tức tốc trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên các bán kính, đường kính có trong hình trụ bên :

- chào bán kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng phần lớn trong 5 can. Hỏi 4 can dầu bao gồm bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào chỗ trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở mặt hàng trăm trong số 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 24cm, chiều rộng là 4cm. Chiều nhiều năm là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 centimet

Câu 4: lúc 7 tiếng 55 phút thì:

A. Kim giờ ở giữa số 6 cùng số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ trọng tâm số 6 cùng số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ trọng điểm số 7 cùng số 8, kim phút chỉ vào số 5.

Xem thêm: Bài Tập Về Cộng, Trừ, Nhân Chia Số Hữu Tỉ Lớp 7 Bài 3, Giải Toán 7 Bài 3: Nhân Chia Số Hữu Tỉ

D. Kim giờ trọng điểm số 7 với số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm trên đoạn trực tiếp MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là 1 trong chữ số) chữ số đề xuất điền vào vị trí * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn tứ trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) tra cứu X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính quý hiếm biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 quyển sách được xếp hồ hết vào 8 chồng. Hỏi 5 ông xã có từng nào quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm có :9 nghìn, 1 chục với 6 đơn vị chức năng là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn số 1 có 4 chữ số nhưng mà chữ số làm việc mỗi hàng đều không giống nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền hiệu quả thích hòa hợp vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) từ 1000 mang đến 10 000 gồm 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là vấn đề ở giữa 2 điểm A và Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm thẳng hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 120m, chiều dài là 75m. Tính chiều rộng khu đất ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bởi chiều dài khu đất nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ các cách bố trí 3 chúng ta A, B, C vào ngồi chung tại một bàn, theo mẫu :

*

...................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ để trước hiệu quả đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) tư số nào được viết theo trang bị tự từ mập đến bé bỏng ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình trụ tâm O

Hãy viết thương hiệu đoạn trực tiếp vào khu vực trống (…)

*

- bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) tìm kiếm x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 224m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 5 :Trong 1 năm :

a) số đông tháng nào có 30 ngày ?

b) mọi tháng nào có 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ gồm câu vấn đáp đúng nhất

Câu 1 :Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị chức năng được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + 20 + 6

Số tương thích viết vào địa điểm chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số to nhất trong những số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn trực tiếp AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ nước chỉ :

*

a) 8 tiếng 15 phút

b) 9h 15 phút

c) 3 giờ 40 phút

Câu 6 :Tháng tám những năm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 mon 5 là ngày nhà nhật thì ngày một tháng 6 cùng năm kia là:

a) sản phẩm hai

b) thứ ba

c) thứ tư

Câu 8 :Các đường kính có trong hình trụ tâm O bên là:

*

a) AB với MN

b) AB và CD

c) CD cùng MN

Phần 2.

Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Mg, Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Đầy Đủ, Dễ Nhớ Nhất

Câu 1 :Viết những số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo lắp thêm tự từ mập đến bé:…………………………………………………..