Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn toán

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 gồm đáp án năm 2023 sách new (30 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 lựa chọn lọc, có đáp án, cực tiếp giáp đề thi thiết yếu thức bám sát nội dung lịch trình của ba bộ sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn toán

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 thân kì 2 bao gồm đáp án (30 đề) - sách mới


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi giữa kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số bởi nhau trong những phân số sau:

*
 

Câu 2:Phân số biểu lộ số phần tô màu sắc trong hình vẽ dưới đây là:

*

*

Câu 3: có tác dụng tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:


A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Xác định nào sau đấy là đúng?

*
 

A. Cha điểm A, B, C trực tiếp hàng. B. Tía điểm A, B, D thẳng hàng.C. Ba điểm B, C, D thẳng hàng.D. Cha điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Hai tia chung gốc là nhì tia đối nhau

B. Nhì tia đối nhau thì không có điểm chung

C. Nhị tia cùng nằm trên một con đường thẳng và tất cả chung nơi bắt đầu thì đối nhau

D. Hai tia Ox với Oy chế tạo ra thành mặt đường thẳng xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi làm sao ta kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, có 4 bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho biết bạn nào trả lời đúng.

A. Khi yên ổn = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN và IM = IN

D. Lúc I nằm giữa M và N.


II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính (tính nhanh nếu gồm thể):

*
 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): search x:

a) x – 22, 6 = 15,28

*

Bài 3 (2 điểm): Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em.

a) Tính số học tập sinh tốt của lớp.

b)

*
 số học sinh khá bởi 80% số học sinh giỏi. Search số học viên khá của lớp.

c) Biết lớp chỉ gồm học sinh xuất sắc và khá. Tìm kiếm tổng số học sinh của lớp.

Bài 4 (2 điểm): cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Trên tia AB đem điểm C làm sao cho AC = 4 cm.

a) Điểm C có nằm giữa hai điểm A cùng B không? vị sao?

b) Tính độ nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C gồm là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu

*
 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Tìm cặp phân số bằng nhau trong những phân số sau:

*

Giải thích:

Áp dụng quy tắc đều bằng nhau của hai phân số, ta có:

+)

*
bởi 1. 5 ≠ 2 . 4 (1. 5 = 5; 2 . 4 = 8).

+)

*
 vì 3. 2 ≠ 1 . 4 (3. 2 = 6; 1 . 4 = 4)

+)

*
do 1. 4 = 2 . 2 (1. 4 = 2 . 2 = 4)

+)

*
 vì 2 . 8 ≠ 3 . 3 (2 . 8 = 16; 3 . 3 = 9).

Vậy chọn C.

Câu 2:Phân số biểu lộ số phần tô màu sắc trong hình vẽ tiếp sau đây là:

*
 

*

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, hình chữ nhật được phân thành 5 phần bằng nhau và tô màu sắc 2 phần.

Do đó, số phần tô màu trong hình vẽ là

*
 .

Vậy lựa chọn D.

Câu 3: làm cho tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Giải thích:

- Chữ số mặt hàng phần mười của số 312,163 là 1.

- Chữ số bên đề nghị liền nó là 6 > 5 bắt buộc chữ số hàng phần mười tăng thêm một đơn vị chức năng là 2 và bỏ những chữ số trường đoản cú hàng tỷ lệ trở đi.

Do đó, số 312,163 làm cho tròn cho hàng phần mười là: 312,2.

Câu 4: Cho hình vẽ bên dưới đây. Xác định nào sau đó là đúng?

*
 

A. Bố điểm A, B, C trực tiếp hàng.

B. Tía điểm A, B, D trực tiếp hàng.

C. Tía điểm B, C, D trực tiếp hàng.

D. Ba điểm A, C, D thẳng hàng.

Giải thích:

Trong hình mẫu vẽ trên, ta thấy bố điểm A, B, C thuộc nằm trên tuyến đường thẳng d với điểm D không thuộc mặt đường thẳng d.

Do đó, bố điểm A, B, C thẳng hàng và những bộ bố điểm (A, B, D); (B, C, D); (A, C, D) không thẳng hàng.

Vậy chọn A.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Nhì tia tầm thường gốc là hai tia đối nhau.

B. Nhị tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung.

C. Hai tia cùng nằm bên trên một đường thẳng và có chung nơi bắt đầu thì đối nhau.

D. Nhị tia Ox và Oy sinh sản thành con đường thẳng xy thì đối nhau.

Giải thích:

- phát biểu A sai. Vì chưng hai tia OA cùng OB thông thường gốc O nhưng có thể không nên là nhì tia đối nhau (như hình vẽ).

*
 

- tuyên bố B sai bởi hai tia đối nhau bao gồm một điểm tầm thường là nơi bắt đầu của tia.

- phát biểu C sai do hai tia OA cùng OB cùng nằm bên trên một mặt đường thẳng và bao gồm chung cội O có thể không bắt buộc là nhì tia đối nhau. 

Trong hình dưới, hai tia OA với OB là hai tia trùng nhau.

*
 

- tuyên bố D đúng.

Vậy lựa chọn D. 

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, có 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho thấy thêm bạn nào trả lời đúng.

A. Khi yên = IN

B. Lúc MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN với IM = IN

D. Lúc I nằm trong lòng M và N.

Giải thích:

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN lúc điểm I nằm trong lòng hai điểm M với N (hay mi + IN = MN) và IM = IN.

- Câu trả lời A không đúng vị còn thiếu điều kiện điểm I nằm trong lòng hai điểm M và N (hay mi + IN = MN).

Xem thêm: Unit 13 Lớp 10 Speaking - Hướng Dẫn Học Sgk Tiếng Anh Lớp 10

- Câu trả lời B chưa đúng do còn thiếu điều kiện IM = IN.

- Câu trả lời C đúng. Lúc I nằm giữa M và N (hay mày + IN = MN) với IM= IN thì I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

- Câu trả lời D sai vì chưng còn còn thiếu đk IM = IN.

Vậy chọn C.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm):

*
 

*
 

d) (33,2 + 21,5) . 2

= 54,7 . 2

= 109,4.

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) x – 22, 6 = 15,28

x = 15,28 + 22, 6

x = 37,88.

Vậy x = 37,88.

*
 

*

Bài 3 (2 điểm): 

a) Số học sinh xuất sắc của lớp là:

*
 

Vậy số học sinh tốt của lớp là 15 học tập sinh.

b) 80% số học sinh tốt của lớp là:

*
 

Số học sinh khá của lớp là:

*
 

Vậy số học sinh khá của lớp là 18 học tập sinh.

c) Tổng số học sinh của lớp là:

15 + 18 = 33 (học sinh)

Vậy tổng số học viên của lớp là 33 học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): 

*
 

a) Ta bao gồm điểm C nằm tại đoạn thẳng AB.

Mà AC b

*

*
 

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi thân kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng

*
 bằng:

*

Câu 2: cho biểu đồ vật tranh diễn đạt số cây hoa trồng vào vườn ở trong phòng bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

*

Tìm khẳng định sai vào các xác minh sau: 

A) bên An trồng những hoa nhất.

B) nhà Huy trồng ít hoa nhất.

C) công ty Lan và nhà Mai trồng số hoa bởi nhau.

D) toàn bô hoa bên Lan và Mai trồng được bằng tổng số hoa công ty Huy cùng An trồng được.

Câu 3: mang đến đoạn thẳng AB = 12cm. Call O là trung điểm của AB. Độ lâu năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số

*
là:

*
 

Câu 5: nếu như gieo một bé xúc sắc 10 lần liên tiếp, tất cả 4 lần lộ diện mặt 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện thêm mặt 5 chấm là: 

*

Câu 6: đặc điểm của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả bố đáp án trên

Câu 7: xác minh nào dưới đây đúng: 

A) nhị tia thông thường gốc thì đối nhau.

B) nhị tia bình thường gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình có điểm O và một trong những phần đường trực tiếp bị chia vị điểm O.

D) Tia không bị giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng mẫu mã số hai phân số

*
 ta được công dụng lần lượt là:

*
 

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính: 

*

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp nhiều loại thi đua bố tổ lao đụng của một đội sản xuất được thống kê như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) từng tổ lao động có bao nhiêu người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số lao động tốt của cả đội nhiều hơn nữa số lao đụng khá cùng đạt của tất cả đội là 12 người. Đội trưởng thông báo đúng tuyệt sai.

Bài 4 (2 điểm): mang lại đoạn trực tiếp AB có độ nhiều năm 20cm. Trên đoạn thẳng AB mang hai điểm C và D làm sao để cho AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính độ nhiều năm BC; CD.

b) C có phải là trung điểm của AD không? vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): minh chứng rằng phân số

*
 tối giản với đa số số tự nhiên n.

Đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tổng

*
 bằng:

*

Lời giải: 

*
 

Câu 2: mang đến biểu đồ tranh thể hiện số cây hoa trồng vào vườn ở trong nhà bốn các bạn Mai; Lan; Huy; An

*

Tìm khẳng định sai trong các xác định sau: 

A) bên An trồng các hoa nhất.

B) công ty Huy trồng ít hoa nhất.

C) bên Lan và nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) tổng thể hoa đơn vị Lan với Mai trồng được bằng tổng số hoa nhà Huy và An trồng được.

Lời giải:

Nhà Mai trồng 5 cây hoa; bên Lan trồng 5 cây hoa; công ty Huy trồng 3 cây hoa; đơn vị An trồng 6 cây hoa.

Khẳng định A đúng vị nhà An trồng những hoa nhất (6 cây).

Khẳng định B đúng bởi vì nhà Huy trồng không nhiều hoa tốt nhất (3 cây) .

Khẳng định C đúng vì nhà Lan cùng nhà Mai trồng số km hoa bằng nhau( 5 cây).

Khẳng định D sai bởi nhà Lan với nhà Mai trồng được 10 cây hoa còn bên nhà Huy với An trồng được 9 cây hoa.

Câu 3: cho đoạn thẳng AB = 12cm. Hotline O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm

C) 10cm

D) 18cm

Lời giải: 

Vì O là trung điểm của AB phải

*
 

Câu 4: Số đối của phân số

*
là:

*
 

Lời giải: 

Hai phân số được hotline là đối nhau trường hợp tổng của chúng bởi 0.

*
 

Câu 5: nếu gieo một bé xúc sắc 10 lần liên tiếp, bao gồm 4 lần mở ra mặt 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm mở ra mặt 5 chấm là: 

*
 

Lời giải: 

Xác suất thực nghiệm lộ diện mặt 5 chấm là: 

*

Câu 6: tính chất của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả ba đáp án trên

Lời giải: 

Phép nhân gồm cả ba tính chất trên

Câu 7: khẳng định nào dưới đây đúng: 

A) nhị tia thông thường gốc thì đối nhau

B) hai tia thông thường gốc thì trùng nhau

C) Tia là hình tất cả điểm O và một trong những phần đường trực tiếp bị chia bởi vì điểm O.

D) Tia không xẩy ra giới hạn về nhị đầu.

Lời giải: 

A) sai vì buộc phải thêm điều kiện hai tia đó nên nằm về hai phía của gốc

B) không đúng vì phải thêm điều kiện hai tia đó đề xuất nằm về một bên của gốc

C) đúng vị nó là định nghĩa về tia

D) sai vày tia bị số lượng giới hạn 1 đầu là gốc của tia

Câu 8: Quy đồng mẫu mã số hai phân số

*
ta được kết quả lần lượt là:

*
 

Lời giải: 

*
 

II. Từ bỏ luận

Bài 1: thực hiện phép tính: 

*

*
 

*
 

Bài 3: 

a) Số fan lao rượu cồn của tổ 1 là: 

8 + 3 + 1 = 12 (người)

Số người lao hễ của tổ 2 là: 

9 + 2 + 1 = 12 (người) 

Số tín đồ lao cồn của tổ ba là: 

7 + 4 + 1 = 12 (người) 

b) Số lao động giỏi của cả đội là: 

8 + 9 + 7 = 24 (người) 

Số lao đụng khá của tất cả đội là: 

3 + 2 + 4 = 9 (người) 

Số lao đụng đạt của cả đội là: 

1 + 1 + 1 = 3 (người)

Số lao động giỏi nhiều rộng số lao rượu cồn khá với đạt của team số tín đồ là: 

24 – (9 + 3) = 24 – 12 = 12 (người) 

Vậy nhóm trưởng sẽ nói đúng.

Bài 4: 

*

a) do C nằm tại đoạn thẳng AB bắt buộc AC + CB = AB

Thay số: 6 + CB = 20

CB = 20 – 6 = 14cm

Vì AC = 6cm cùng AD = 12 cm đề xuất AC *)

*
 

Vậy phân số vẫn cho về tối giản.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phân số tối giản

*

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: hiệu quả của phép tính

*
 là:

*

Câu 4: vào hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng tuy vậy song

*

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: công dụng so sanh hai phân số

*
 là:

*

Câu 6: lếu số

*
 bằng

*

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): thực hiện phép tính

*

Bài 2 (1 điểm): tìm kiếm x

*

Bài 3 (1,5 điểm): Cường có 3h để chơi trong công viên. Cường dành riêng

*
thời hạn để chơi ở khu vườn thú;
*
thời hạn để chơi các trò chơi;
*
 thời gian để nạp năng lượng kem, giải khát; số thời gian còn lại để chơi ở khu cây xanh và các loài hoa. Hỏi Cường đã chơi bao nhiêu giờ sống khi cây cối và các loài hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ con đường thẳng b

a) Vẽ điểm M không nằm trên phố thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trên phố thẳng b

c) sử dụng kí hiệu và để viết biểu lộ sau:

“Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M ko thuộc đường thẳng b”

d) đến đoạn trực tiếp AB với điểm O nằm giữa hai điểm A với B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): minh chứng phân số sau là phân số buổi tối giãn với tất cả số nguyên n

*

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phân số buổi tối giản

*

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Lời giải:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác gần như được trình diễn dưới hình sau

*

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

*

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của bố đường chéo.

*

Tâm đối xứng của hình lục giác số đông là giao điểm của cha đường chéo cánh chính.

Câu 3: hiệu quả của phép tính

*
 là:

*

Câu 4: trong hình dưới có từng nào cặp đường thẳng tuy nhiên song

*

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải:

Cặp 1: con đường thẳng a tuy vậy song với con đường thẳng b.

Xem thêm: Review 3 Lớp 7 Tập 2 - Tiếng Anh Lớp 7 Mới Review 3 (Unit 7

Cặp 2: con đường thẳng c song song với mặt đường thẳng d.

*

Câu 6: Hỗ số

*
 bằng

*

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): 

*

*

Bài 2 (1 điểm): 

*

*

Bài 3 (1,5 điểm): 

Số phần thời hạn Cường đã dùng để làm chơi quần thể vường thú; chơi những trò chơi; nạp năng lượng kem và giải khát là: