ĐỀ THI TOÁN 4 GIỮA KÌ 1 NÂNG CAO NĂM 2022

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng

cỗ 10 đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 bao gồm đáp án năm 2022 - 2023


thiết lập xuống 26 7.820 73

Tài liệu bộ đề thi Toán học tập 4 thân học kì 1 có đáp án năm học 2022 - 2023 gồm 10 đề thi tổng phù hợp từ đề thi môn Toán học tập 4 của những trường tiểu học trên cả nước đã được soạn đáp án chi tiết giúp học viên ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài bác thi thân học kì 1 Toán học tập lớp 4. Mời chúng ta cùng đón xem:

Bộ đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 bao gồm đáp án năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Bạn đang xem: đề thi toán 4 giữa kì 1 nâng cao năm 2022

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:Chữ số hàng trăm ngàn của số 905 432 là:

A. 9

B. 0

C. 5

D. 4

Câu 2:Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết: 2

A.1; 2

B. 2; 3

C. 3; 4

D. 4; 5

Câu 3: search số trung bình cộng của 42 và 52 là:

A. 47

B. 57

C. 27

D. 36

Câu 4:Trong các số 42756; 42567; 42765; 42675 số nào lớn số 1 là:

A. 42756

B. 42765

C. 42657

D. 42567

Câu 5:2 tấn 5 yến =………... Kg

A. 250

B. 2500

C. 2050

D. 2000

Câu 6: trong các hình trên hình nào có hai góc vuông?

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 gồm đáp án (10 đề)" />

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình A với hình B

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.Đặt tính rồi tính:

a) 37 072 + 21 436

b) 3765612037

c) 487 × 3

d) 790 : 2

Bài 2. Hai thùng cất được toàn bộ là 600l nước. Thùng bé chứa được thấp hơn thùng to 120l nước. Hỏi từng thùng chứa từng nào lít nước?

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 4 bao gồm đáp án (10 đề) (ảnh 1)" width="505" height="337" />

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng,mỗi giải đáp đúng được 0,5 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

Ý đúng

B

C

A

B

C

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Bài 1.

a. 58508

b. 25619

c. 1461

d. 395

Bài 2.

Hai lần thùng nhỏ xíu là:

600 – 120 = 480

Số lít nước thùng bé là:

480:2 = 240 (l)

Số lít nước thùng lớn là:

240+120 = 360 (l)

Đáp số: Thùng bé xíu là: 240 lít, thùng lớn là: 360 lít.

..........................

..........................

..........................

……………………………………………

Bộ đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 có đáp án năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 2

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM:

Mỗi câu sau có những đáp án A, B, C, D. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1. Trong những số sau đây chữ số 7 trong các nào có mức giá trị là 7000:

A. 71 608

B. 57 312

C. 570 064

D. 56 738

Câu 2. Phương pháp đọc: "Ba mươi lăm triệu tư trăm sáu mươi hai nghìn nhì trăm linh tám". Đúng cùng với số nào?

A. 35 462 008

B. 35 460 208

C. 35 462 208

D. 35 462 280

Câu 3. Những số được bố trí theo máy tự từ bé nhỏ đến béo là:

A. 128; 276; 762; 549

B. 276; 549; 762; 128

C. 128; 276; 549; 762

D. 762; 549; 276; 128

Câu 4. Số khủng nhất trong các số 79 217; 79 257; 79 381; 79 831.

A. 79 217

B. 79 257

C. 79 381

D. 79 831

Câu 5. Tiếng = ........ Phút. Số thích hợp vào địa điểm chấm là:

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Câu 6. Mang lại 2m 7cm = ..................... Cm. Số phù hợp điền vào vị trí chấm là:

A. 27

B. 207

C. 207 cm

D. 270cm

Câu 7. 3 tấn 72 kg = ............ Kg.

A. 372

B. 3072

C. 3027

D. 3070

Câu 8. Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp hai chiều rộng. Diện tích s hình chữ nhật kia là:

A. 720 cm2

B. 36 cm2

C. 144cm2

D. 72 cm2

Câu 9. Tổng của nhị số là 58, hiệu của hai số là 36. Số to và số nhỏ xíu lần lượt là:

A. 47 và 11

B. 22 cùng 11

C. 11 cùng 47

D. 47 cùng 94

Câu 10. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

7;14 ; 21 ; ...... ; ...... ; ....... ; .........;

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 465218 + 342905

b) 839084 – 46937

Câu 2. Bài toán:

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ lắp thêm hai chạy được 48 km, giờ đồng hồ thứ bố chạy được 53 km. Hỏi trung bình từng giờ ô tô đó chạy được từng nào ki-lô-mét?

Câu 3. Tìm tất cả các số có hai chữ số mà lại hiệu của nhì chữ số bởi 5?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 tất cả đáp án (10 đề) (ảnh 1)" width="500" height="105" />

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm). Đúng từng bài được 1 điểm

a , 808123

b, 792147

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải

- Cả ba giờ xe hơi đó chạy được là:

40 + 48 + 53 = 141 (km)

- Trung bình từng giờ ô tô đó chạy được là:

141 : 3 = 47 (km)

Đáp số: 47 km.

Bài 5.

Các số bao gồm hai chữ số cơ mà hiệu của hai chữ số bằng 5 là:

16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94, 50

……………………………….

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) để trước câu trả lời đúng:

1. Số “Ba mươi bố triệu tía trăm linh tía nghìn không trăm linh bảy” viết là:

A. 33300007

B. 33303007

C. 33330007

D. 30333007

2. Quý hiếm của chữ số 8 trong số 45873246 là:

A. 8000

B. 80000

C. 800000

D. 8000000

3. Trung bình cùng của 2 số là 234. Biết số thứ nhất là 196. Vậy số sản phẩm công nghệ hai là:

A. 215

B. 19

C. 38

D. 272

4. Số to nhất trong các số: 725369; 725396; 725936; 725693 là:

A. 725936

B. 725396

C. 725369

D. 725693

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1. 2 tấn 5 tạ = 2500kg

2. 3m = 30cm

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính cùng tính:

4556 + 3728

74928 – 5342

5034 x 8

14100 : 6

Bài 2. Tính:

1. Điền số vào nơi chấm.

cụ kỉ 17 năm = .......................... Năm.

2. Tính quý hiếm biểu thức : 149 + 608 : 8 = .....................................................

.....................................................

Xem thêm: Kết Quả Môn Toán Thpt Quốc Gia 2021 Môn Toán Có Đáp Án Chính Thức

.....................................................

Bộ đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 tất cả đáp án năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 3

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) để trước câu vấn đáp đúng:

1. Số “Ba mươi ba triệu tía trăm linh tía nghìn ko trăm linh bảy” viết là:

A. 33300007

B. 33303007

C. 33330007

D. 30333007

2. Giá trị của chữ số 8 trong các 45873246 là:

A. 8000

B. 80000

C. 800000

D. 8000000

3. Trung bình cộng của 2 số là 234.Biết số thứ nhất là 196. Vậy số máy hai là:

A. 215

B. 19

C. 38

D. 272

4. Số béo nhất trong những số: 725369; 725396; 725936; 725693 là:

A. 725936

B. 725396

C. 725369

D. 725693

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 tất cả đáp án (10 đề)" />

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính với tính:

4556 + 3728

74928 – 5342

5034 x 8

14100 : 6

Bài 2. Tính:

1. Điền số vào địa điểm chấm.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (10 đề)" />thế kỉ 17 năm = .......................... Năm.

2. Tính quý giá biểu thức : 149 + 608 : 8 = .....................................................

.....................................................

.....................................................

Bài 3. Hãy vẽ một đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt đường thẳng CD. (0,5 điểm)

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 4 gồm đáp án (10 đề)" />

Bài 4. Một miềng khu đất hình chữ nhật gồm tổng chiều dài cùng chiều rộng là 30m. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 16m. Kiếm tìm chiều dài cùng chiều rộng miếng khu đất đó?

Bài 5: các bạn An dự tính mua một cỗ xếp hình giá bán 55 000 đồng. Hàng ngày An để đã đạt được 8000 đồng. Hỏi sau một tuần, các bạn An có thể mua bộ đồ chơi đó không ? bởi sao ?

Đề thi thân kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (10 đề) (ảnh 2)" width="500" height="375" />

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Phần I. Trắc nghiệm

Bài 1.

1. B. 33303007

2. C. 800000

3. D. 272

4. B.725396

Bài 2.

1. Đúng

2. Sai

Phần II. Từ luận

Bài 1: Đặt tính và tính

4556 + 3728 = 8284

74928 – 5342 = 69586

5934 x 8 = 40272

14100 : 6 = 2350

Bài 2.

1)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (10 đề)" />thế kỉ 17 năm = 37 năm

2) 149 + 608 : 8 = 149 + 76 = 225

Bài 3.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 4 gồm đáp án (10 đề)" />

Bài 4.

Chiều nhiều năm miếng khu đất là :

(30 + 16) : 2 = 23 (m)

Chiều rộng miếng khu đất là:

23 – 16 =7 (m)

Đáp số: Chiều dài: 23m; Chiều rộng: 7m

Bài 5.

1 tuần = 7 ngày

Số tiền An để dành sau một tuần là :

8000 x 7 = 56000 (đồng)

Trả lời được: An rất có thể mua bộ đồ quần áo chơi đó vì bộ đồ áo chơi chỉ có 55000 đồng nhưng mà An để giành được 56000 đồng cơ mà 56000 >55000 thì được0,5 điểm.

..................................................

Bộ đề thi Toán lớp 4 thân học kì 1 tất cả đáp án năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 4

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

I/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Muốn Xác Định Thời Vụ Của Giống Thuộc, Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 7

Bài 1. Đọc số sau: 24 534 142

A. Nhì mươi tứ nghìn năm trăm ba mươi tứ nghìn một trăm tứ mươi hai

B. Nhị triệu bốn nghìn năm trăm bố mươi tư nghìn một trăm bốn mươi hai

C. Hai mươi tứ triệu năm trăm ba mươi tứ nghìn một trăm tư mươi hai

D. Nhì mươi tư triệu năm trăm ba mươi bốn triệu một trăm bốn mươi hai

Bài 2. Cực hiếm chữ số 8 trong những 48967:

A. 8

B. 80

C. 800

D. 8000

Bài 3. Số phệ nhất trong số số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725

A. 684 257

B. 684 750

C. 684 275

D. 684 725

Bài 4. Điền số phù hợp vào địa điểm trống:

5t 83 kg = ................. Kilogam là:

A. 583

B. 5830

C. 5083

D. 5038

Bài 5:

2 phút 10 giây = ............. Giây là:

A. 30

B. 70

C. 210

D. 130

Bài 6.Khoanh vào chữ cái trư­ớc câu trả lời đúng:

cùng với a = 15 thì biểu thức 256 – 3 × a có mức giá trị là:

A. 211

B. 221

C. 231

D. 241

II/ Phần tự luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

845763 + 96858

607549 - 536857

Câu 2. Mái ấm gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm máy hai bác bỏ Hà thu hoạch bằng

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 4 bao gồm đáp án (10 đề)" />năm đầu, năm thứ bố thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi trung bình mỗi năm bác bỏ hà thu hoạch bao nhiêu tạ.