Đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 2

  -  

70 đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán sách new được sofaxuong.vn tổng hợp cùng đăng tải. Tài liệu là tổng hợp những đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 theo chương trình sách giáo khoa mới: liên kết tri thức, cánh Diều, Chân trời sáng tạo. Để các em ôn luyện trau dồi thêm khả năng giải đề. Dưới đó là nội dung chi tiết, các em xem thêm nhé


70 Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2

2. Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 2 sách kết nối tri thức3. Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 2 sách cánh Diều4. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách Chân trời sáng sủa tạo6. Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2

1. Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 lớp 2 Sách mới

2. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách kết nối tri thức

2.1. Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 - Đề 1

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng số câu

1

Số với phép tính

Số câu

03

02

01

06

Câu số

1, 2, 3

4, 7

10

2

Hình học và đo lường

Số câu

01

02

01

04

Câu số

5

6, 8

9

Tổng số câu

04

04

02

10

Năng lực, phẩm chất

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

2

1

1

4

2

Câu số

11,2

4,6

8

10

Số điểm

2

2

1,5

1,5

4

3

Đại lượng

Số câu

1

1

1

3

0

Câu số

3

5

7

Số điểm

0,5

0,5

1

2

0

Yếu tố hình học

Số câu

1

0

1

Câu số

9

Số điểm

1

0

1

Tổng

Số câu

3

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,5

2,5

1,5

1

2,5

6

4


Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng và tiến hành các yêu mong sau:

Câu 1M1 (1 đ):

a.Số tất cả 6 trăm, 7 chục cùng 8 đơn vị chức năng là:

A. 687

B. 768

C. 876

D. 678

b. Số 507 được gọi là:

A. Năm trăm linh bảy

B. Năm ko bảy

C. Năm mươi bảy

D. Năm trăm ko bảy

Câu 2M1 (1 đ):

a. Vào phép nhân 15 : 5 = 3, số 3 được gọi là: (0,5 đ)

A. Thương

B. Tổng

C. Tích

D. Số hạng

b. Số nhỏ xíu nhất trong các số 834, 148, 593, 328 là:

A. 593

B. 834

C. 148

D. 328

Câu 3 m2 (1 đ): Đáp án như thế nào dưới đấy là đúng?

A. 17 giờ có nghĩa là 7 tiếng chiều

B. 15 giờ tức là 5 giờ chiều

C. 19 giờ có nghĩa là 9 giờ tối

D. 20 giờ tức là 8 giờ đồng hồ tối

Câu 4.(M1) 0,5 đ Tính 15kg + 23kg + 16kg = …..kg Số đề xuất điền vào vị trí chấm là

A. 34 kg

B. 44 kg

C. 54 kg

D. 43 kg

Bài 5. Nối: 1 điểm


Câu 6.(0,5 điểm) Quả bóng nghỉ ngơi tranh bên gồm hình:

A. Khối trụ

B. Khối lập phương

C. Khối cầu

D. Khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 7:1 điểm (M3) Điền Đ tuyệt S vào ô trống:

a. 124 + 345 = 469

b. 868 – 50 = 808

c. 35 : 5 + 65 = 73

d. 518

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2

Câu số

Nội dung gợi ý đánh giá, ghi điểm

Điểm

Câu 1

a) D. 678 b) A. Năm trăm linh bảy

1 điểm

Câu 2

A. thương; C. 148

1 điểm

Câu 3

D. 20 giờ tức là 8 giờ đồng hồ tối

1 điểm

Câu 4

C. 54 kg

1 điểm

Câu 5

1 điểm

Câu 6

C. Khối cầu

0,5 điểm

Câu 7

a) D b) S c) S d) Đ

1 điểm

Câu 8

a) Đặt tính và tính đúng, mỗi phép tính ghi 0,25 điểm

b) mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

228 670 529 101

1 điểm

Câu 9

Giải

Buổi chiều bán được số ki-lô-gam gạo là:

281+29 = 310 (kg gạo)

Đáp số: 310 kg

1,5 điểm

Câu 10

1 điểm

2.2. Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 - Đề 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước lời giải đúng.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 2

Câu 1: Số lập tức trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 cùng 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ dài của con đường gấp khúc MNPQ là:

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số gồm 3 trăm, 0 chục với 9 đơn vị được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: chọn câu trả lời thích hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: bố bạn Linh, Nga và Loan tới trường học vẽ. Giờ ban đầu vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm đó Linh cho lúc 7 tiếng 15 phút, Nga mang đến lúc 8 giờ cùng Loan mang đến lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi các bạn nào đến lớp sớm trước giờ đồng hồ vào học?A. Chúng ta Linh

B. Các bạn Nga

C. Các bạn Loan

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: tất cả mấy hình tứ giác vào hình bên?

Câu 3: Khu sân vườn A gồm 220 cây vải, căn vườn B có không ít hơn căn vườn A 60 cây vải. Hỏi khu vườn B tất cả bao nhiêu cây vải?

Câu 4:

Quan liền kề tranh rồi vấn đáp câu hỏi.

a) nhỏ mèo cân nặng mấy ki-lô-gam?

b) trái dưa cân nặng mấy ki-lô-gam?

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 sách Kết nối

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước lời giải đúng.

Câu 1: Số tức tốc trước của số lớn số 1 có ba chữ số là:

A. 998

Câu 2: Hiệu của 783 với 245 là:

A. 538

Câu 3: Độ lâu năm của con đường gấp khúc MNPQ là:

A. 9cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được viết là:

B. 309

Câu 5: chọn câu trả lời thích hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

D. 5m

Câu 6: cha bạn Linh, Nga với Loan đi học học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hôm kia Linh mang lại lúc 7 tiếng 15 phút, Nga cho lúc 8 giờ với Loan đến lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hỏi bạn nào tới trường sớm trước tiếng vào học?

A. Các bạn Linh

Phần 2: tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245 = 668

b) 643 – 240 = 403

Câu 2:

Ta đánh số vào các bên cạnh đó sau:

Các hình tứ giác gồm trong mẫu vẽ là: hình (1 cùng 2), hình (2 với 3), hình (1, 2 với 3).

Vậy trong hình sẽ cho gồm 3 tứ giác.

Câu 3:

Khu sân vườn B có số cây vải vóc là:

220 + 60 = 280 cây vải

Câu 4:

a) vì cân thăng bởi nên khối lượng của con mèo bằng tổng khối lượng của 2 quả cân ở đĩa mặt trái.

Ta có: 1 kilogam + 3 kg = 4 kg.

Vậy nhỏ mèo khối lượng 4 kg.

b) bởi vì cân thăng bởi nên khối lượng của 1 quả cân nặng 1 kg cùng quả dưa bằng khối lượng của quả cân nặng 3 kilogam ở vế mặt phải.Ta có: 3 kg – 1 kg = 2 kg.

Vậy quả dưa cân nặng 2 kg.

3. Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 2 sách cánh Diều

3.1. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Môn: Toán lớp 2

Năm học: 2021-2022

Năng lực, phẩm chất

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

1

2

1

4

6

Câu số

1a,b,d

2,3,4

1c

5,6

9

Số điểm

1,5

3

0,5

2

1

2

6

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

7c

7a,b

Số điểm

0,5

1

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

4

3

2

2

2

1

8

6

Số điểm

2

3

1

2

1

1

4

6

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số bé nhỏ nhất có 3 chữ số không giống nhau là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 100

B. 101

C. 102

D. 111

b. Mang đến dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp theo điền vào vị trí chấm là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 22

B. 23

C. 33

D. 34

c. Nếu sản phẩm công nghệ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước đó là: (M2 - 0,5 điểm)

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

d. Số tức thời sau của số lớn số 1 có nhị chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98

B. 99

C. 100

D. 101

Câu 2: Viết ( theo mẫu): 398 = 300 + 90 + 8 (M1 - 1 điểm)

a. 83 = ........................... B. 670 = .............................

c. 103 = ........................... D. 754 = ...........................

Câu 3: cho các số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a) Viết theo lắp thêm tự từ bé đến lớn:

b) Viết theo trang bị tự từ bự đến bé:

c) Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ bé nhất bằng:…………………

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 - 1 điểm)

a. 880- 426

b. 167 + 62

c. 346 - 64

d. 756 - 291

Câu 5: Tính (M2 - 1 điểm)

a, 837 + 39 - 92

b) 792 - 564 + 80

c) 455 - 126 - 151

Câu 6: Một shop buổi sáng bán được 350kg gạo, buổi chiều bán được 374kg gạo. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

a) Độ dài đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

b) vào hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.

c) Mỗi đồ vật sau nằm trong hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)Câu 8: Nam với Mai từng bạn vào một trong những khu vườn đùa trò bịt mắt hái hoa và hai bạn trẻ quy định chỉ được đi thẳng để hái hoa. Hãy lựa chọn từ chắn chắn, có thể hoặc thiết yếu cho phù hợp. (M2 – 0,5 điểm)

Câu 9: Điền lốt (>, , 35 : 5

3.2. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Năng lực, phẩm chất

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5

PHÒNG GD &ĐT ………..TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm cho bài trăng tròn phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào nơi chấm là: 1 tiếng = …….. Phút ( M1- 0,5đ)

A.12

B. 20

C. 30

D. 60

Câu 2: Chiều nhiều năm của bộ bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. Cm

B. Km

C. Dm

D. M

Câu 3: Đúng điền Đ, sai điền S: Số ngay thức thì trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341

☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước chữ cái đáp án cơ mà em cho rằng đúng

Giá trị của chữ số 8 vào 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800

B. 8

C. 80

D. 87

Câu 5: Nối từng số với phương pháp đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:……….hình.

a) (M1 - 0,5 điểm) Hình như thế nào là hình khối trụ? Hãy tô color vào các hình đó.

B. Từ luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28

362 + 245

71 - 36

206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)Câu 9: mỗi chuồng thỏ tất cả 5 bé thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy có từng nào con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan gần kề biểu đồ gia dụng và trả lời câu hỏi:

a) mỗi loại có bao nhiêu con? Điền chữ phù hợp vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số con …………… các nhất? Số bé ………… ít nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1: D. 60

Câu 2: C. Dm

Câu 3:

A. 341 Đ

B. 343 S

Câu 4:

Giá trị của chữ số 8 vào 287 là:

C. 80

Câu 5: Nối mỗi số với phương pháp đọc của số đó:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh một: 401

Bốn trăm: 400

Câu 6:

a) Số hình tứ giác bao gồm trong hình mẫu vẽ là: 4 hình.

b) những em tự đánh màu

B. Tự luận:

Câu 7:

56 + 28 = 84

362 + 245 = 607

71 - 36 = 35

206 - 123 = 83

Câu 8: Số?

7 + 6 = 13 - 8 = 5 x 4 = trăng tròn : 2 = 10

Câu 9: 4 chuồng có toàn bộ số bé thỏ là:

4 x 5 = đôi mươi con thỏ

4. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách Chân trời sáng tạo

4.1. Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 - Đề 1

Ma trận Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách Chân trời

Năng lực, phẩm chất

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách Chân trời

MÔN: TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm bài xích 40 phút)

Họ cùng tên:.........................Lớp 2........

Xem thêm: Toán 5 Trang 54 Luyện Tập Toán 5 Bài Luyện Tập Trang 54, Giải Bài Tập Trang 54 Sgk Toán 5, Luyện Tập

Điểm

Nhận xét

Họ cùng tên giám khảo

Bằng số:

Bằng chữ:

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: a. Đáp án như thế nào dưới đó là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ có nghĩa là 7 giờ đồng hồ chiều

B. 15 giờ có nghĩa là 5 giờ đồng hồ chiều

C. 19 giờ tức là 9 giờ đồng hồ tối

D. 20 giờ tức là 8 giờ đồng hồ tối

b. Tích của phép nhân có hai thừa số là 2 cùng 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17

B. 14

C. 9

D. 5

c. Nếu thứ 2 tuần này là ngày 22. Thì thứ 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15

B. 29

C. 10

D. 21

d. Số tức tốc sau của số lớn số 1 có nhì chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98

B. 99

C. 100

D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Số bao gồm 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307

B. 370

Câu 3: cho các số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn nhất là: ...............

b.Số lớn số 1 hơn số bé nhỏ nhất là: .................................................

Câu 4:

a. Vào hình bên có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.

b. Mỗi đồ vật sau ở trong hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài tập bắt buộc

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: bé voi cân nặng 434kg, con gấu khối lượng nhẹ hơn con voi 127kg. Hỏi nhỏ gấu khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ dài đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: chọn từ: Có thể, chắc chắn rằng hay không thể điền vào địa điểm chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được chọn …… …………………có số 50.

Câu 9: Điền dấu (>,

- mỗi phép tính đúng (0,5đ) - Đặt tính đúng cho, tính sai cho 0,25, Đặt sai, tính đúng không nhỉ cho điểm

Câu 6:

Con gấu cân nặng là: (1)

434 – 127 = 307(kg) (0,5đ)

Đáp số: 307 kg gạo (0,5đ)

Câu 7:

Độ dài con đường gấp khúc: 6 + 3 + 5 = 14 (cm) (0,5đ)

Câu 8: - Điền đủ 3 trường đoản cú được (0,5đ)

- Điền từ: kiên cố chắn

- Điền từ: không thể

- Điền từ: bao gồm thể

Câu 9: - Mỗi vết đúng (0,25đ) - Điền đúng (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

4.2. Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 2 - Đề 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Lúc 8 tiếng có:

A. Kim tiếng chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

C. Kim tiếng chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

D. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: yêu quý của phép chia tất cả số bị chia bằng 12, số chia bởi 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: chọn dấu tương thích để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A.

C. =

Câu 4: Phép nhân nào tiếp sau đây ứng cùng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5: Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có những thừa số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 cùng 6

D. 2

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 315 + 130

b) 340 – 110

c) 190 - 15

Câu 2: Độ dài của mặt đường gấp khúc GNPQ bởi bao nhiêu?

Câu 2: ngăn trên bao gồm 120 quyển sách, ngăn dưới có 135 quyển sách. Hỏi ngăn trên có ít hơn ngăn dưới từng nào quyển sách?

Câu 3: Mỗi vỏ hộp bánh bao gồm 4 loại bánh. Hỏi 7 hộp bánh như vậy có tất cả bao nhiêu cái bánh?

Câu 4: Quãng con đường từ tỉnh giấc A cho tỉnh B nhiều năm 53 km, quãng đường từ tỉnh giấc B mang đến tỉnh C dài 28 km. Hõi quãng đường từ tỉnh A mang lại tỉnh C (đi qua tỉnh giấc B) dài từng nào ki-lô-mét?

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Lúc 8 giờ đồng hồ có:

A. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

Câu 2: yêu đương của phép chia tất cả số bị chia bằng 12, số chia bởi 2 là:

C. 6

Câu 3: chọn dấu tương thích để điền vào khu vực chấm: 560 …. 578.

A.

6. Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2

6.1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

I/ Trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trƣớc câu trả lời đúng:

Câu 1: công dụng của phép nhân 3 x 8 là:

A. 21

B. 24

C. 32

Câu 2: tác dụng của phép phân tách 32: 4 là:

A. 9

B. 7

C. 8

Câu 3: tác dụng của phép tính 586 – 253 là:

A. 323

B. 333

C. 339

Câu 4: Số béo nhất trong số số 385, 378, 391 là:

A .391

B. 378

C. 385

Câu 5: trong các cách viết bên dưới đây, phương pháp viết đúng là:

A. 1m = 10cm

B. 1m = 100mm

C. 1m = 10dm

Câu 6: Chu vi hình tứ giác ABCD là:

A. 17cm

B. 18cm

C. 19cm

II/ bài tập: (4 điểm)

Câu 1: search x (2 điểm)

a/ x x 3 = 27

b/ x : 5 = 4

Câu 2: (2 điểm)

Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được từng nào cây?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 2 MÔN TOÁN

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án C

Câu 3: Đáp án B

Câu 4: Đáp án A

Câu 5: Đáp án C

II. Bài tập

Câu 1:

a/ x x 3 = 27

=> x = 27 : 3 = 9

b/ x : 5 = 4

=> x = 4 x 5 = 20

Câu 2:

Đội hai trồng được số lượng km là:

350 - 140 = 210 (cây)

Đáp số: 210 cây

6.2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Khoanh vào vần âm đặt trước công dụng đúng nhất bài bác tập sau:

Số tức thì sau của 789 là:

A. 768

B. 778

C. 790

D. 780

Bài 2: công dụng của phép tính 4 x 9 là:

A. 18

B. 27

C. 36

D. 45

Bài 3: hiệu quả của phép tính 28 : 4 là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Bài 4: Viết (theo mẫu)

Mẫu: 550 = 500 + 50

450=..................................543 =..................................
989 =.................................834 =..................................

Bài 5: Đặt tính rồi tính?

568 + 234808 - 564 x 65 x 9

Bài 6: Viết các số sau : 367, 157, 989, 345, 576

Theo máy tự từ khủng đến bé:..................................................

Theo máy tự từ bé bỏng đến lớn:....................................................

Bài 7: kiếm tìm x?

X x 5 = 25

x =...............

x =...............

b. X : 4 = 9

x =...............

x =...............

Bài 8: Tính?

a. 2km =…........mb. 15m + 9 m =........

Bài 9: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD

Bài 10. Trong phòng họp có 45 cái ghế, chia những thành 5 dãy. Hỏi mỗi dãy bao gồm bao nhiêu dòng ghế?

Bài giải:

……………………………………………………………………………..

Xem thêm: Điểm Khác Nhau Giữa Xương Tay Và Xương Chân ? Giúp Tui Với Hãy So Sánh

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Bài 1: C

Bài 2: C

Bài 3: D

Bài 4:

450 = 400 + 50

989 = 900 + 80 + 9

543 = 500 + 40 + 3

834 = 800 + 30 + 4

Bài 5:

Bài 6:

a. 157, 345, 367, 576, 989

b. 989, 576, 367, 345, 157

Bài 7:

X x 5 = 25

X = 25 : 5

X = 5

x : 4 = 9

x = 9 x 4

x = 36

Bài 8:

a. 2km = 2000 m

b.15m + 9m = 24m

Bài 9:

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

40 + 21+ 40 + 21 = 122 (cm)

Đáp số: 122cm

Bài 10:

Bài giải

Mỗi dãy tất cả số dòng ghế là:

45 : 5 = 9 (cái ghế)

Đáp số: 9 chiếc ghế

70 đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách new được sofaxuong.vn chia sẻ trên đây. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp đỡ ích cho các em gồm thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 lớp 2 chuẩn bị tới. Chúc các em ôn thi tốt, bên cạnh đó các em hoàn toàn có thể thêm những môn học khác tất cả tại, tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 2 này nhé.