100 đề thi toán lớp 2 học kì 2 chương trình mới

  -  

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách bắt đầu năm học 2022-2023 được soạn theo gần kề với ngôn từ chương trình vào sách giáo khoa 3 bộ sách mới: Cánh Diều, kết nối tri thức, Chân trời trí tuệ sáng tạo giúp những em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật tốt cho kì thi học tập kì 2 đạt tác dụng cao nhất. Mời các thầy cô download file về để xem đầy đủ nội dung, ship hàng cho công tác làm việc biên biên soạn đề soát sổ cuối học kì 2 mang đến lớp và học sinh của mình.

Bạn đang xem: 100 đề thi toán lớp 2 học kì 2 chương trình mới


Đề thi học tập kì 2 môn Toán 2

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngIII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (ĐỀ 6)

Môn: Toán LỚP 2

Năm học: 2022-2023

Năng lực, phẩm chất

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian có tác dụng bài: 35 phút

Họ với tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

1. Các số 652; 562; 625; viết theo máy tự từ nhỏ bé đến bự là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều dài của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào khu vực chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. Km C. Dm D. M

c) Số tức khắc trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) quý giá của chữ số 8 trong 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400


II. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số và phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học cùng đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một vài yếu tố thống kê với xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2022-2023

Môn: Toán - Lớp 2

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia gồm số bị chia bởi 40 và số chia bằng 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số lập tức trước của số lớn số 1 có bố chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng mặt đường từ bên Mai đến trường nhiều năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép đối chiếu nào dưới đấy là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

457+ 452

657+143

543 - 403

619 - 207

Câu 8. (M2- 1đ) Điền số tương thích vào vị trí trống? (Bài 1 Tr 76 Toán 2- tập 2)

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. Cm 600 cm =……. M

Câu 9 .(M2- 1đ) Tại khu bảo tồn động vật, sư tử con trọng lượng 107 kilogam hổ con khối lượng hơn sư tử bé là 32 kg. Hỏi hổ con trọng lượng bao nhiêu ki - lô- gam? (Bài 3 Tr 81 Toán 2- tập 2)

Câu 10. (M3- 1đ) Ghép tía thẻ số sau đây được những số có bố chữ số nào? Em hãy lập những số đó (Bài 5 Tr 23 vở BT Toán 2- tập 2)


3 5 0

3. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM

Năm học: 2022-2023

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phép tính đặt tính cùng tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ con trọng lượng số ki - lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kilogam (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Tóm Tắt Cô Bé Bán Diêm, Please Wait

III. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2022-2023MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: a. Đáp án làm sao dưới đây là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ có nghĩa là 7 giờ đồng hồ chiềuB. 15 giờ tức là 5 giờ chiềuC. 19 giờ tức là 9 tiếng tốiD. Trăng tròn giờ tức là 8 giờ đồng hồ tối

b. Tích của phép nhân tất cả hai vượt số là 2 với 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ 2 tuần này là ngày 22. Thì thứ 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số tức khắc sau của số lớn số 1 có hai chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống : Số có 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn số 1 là: ...............

b. Số lớn nhất hơn số bé nhất là: .................................................

Câu 4:


a. Trong hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi dụng cụ sau trực thuộc hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài bác tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: con voi cân nặng 434kg, nhỏ gấu khối lượng nhẹ hơn con voi 127kg. Hỏi nhỏ gấu trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)


Câu 7:

Độ dài con đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: chọn từ: Có thể, chắc hẳn rằng hay ko thể điền vào khu vực chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Giáo An Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, Giáo Án 5 Hoạt Động: Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

Câu 9: Điền vết (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời các bạn xem thêm các tin tức hữu ích khác trên thể loại Học tập nằm trong mục Tài liệu.