ĐỀ THI MINH HỌA MÔN LỊCH SỬ 2017

     

*
Đề thi minh họa kỳ thi THPT tổ quốc năm 2017của bộ GD-ĐT môn lịch sử... Mời bạn đọc xem chi tiết.

Bạn đang xem: đề thi minh họa môn lịch sử 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ MINH HỌA

(Đề thi có 06 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: kỹ thuật xã hội; Môn: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. hội nghị Ianta (2-1945) ra mắt khi cuộc chiến tranh nhân loại thứ hai

A. đã hoàn toàn kết thúc.

B. Phi vào giai đoạn kết thúc.

C. đang ra mắt vô thuộc ác liệt.

D. Bùng phát và càng ngày càng lan rộng.

Câu 2. một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

A. Trừng trị các chuyển động gây chiến tranh.

B. Liên hệ quan hệ dịch vụ thương mại tự do.

C. Gia hạn hòa bình và bình an thế giới.

D. Ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm và độc hại môi trường.

Câu 3. chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở

A. Châu Á.

B. Châu Âu.

C. Châu Phi.

D. Châu Mĩ.

Câu 4. Sự kiện nào sau đây được coi là sự kiện bắt đầu cuộc“Chiến tranh lạnh”?

A. Đạo chính sách viện trợ quốc tế của Quốc hội Mĩ.

B. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.

C. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.

D. Chiến lược thế giới của Tổng thống Mĩ Rudơven.

Câu 5. Những quốc gia Đông nam giới Á tuyên bố hòa bình trong năm 1945 là

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

B. Campuchia, Malaixia, Brunây.

C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

Câu 6. sau thời điểm “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn cấu hình thiết lập một lẻ loi tự trái đất như thay nào?

A. Đa cực.

B. Một cực những trung tâm.

C. Đa cực những trung tâm.

D. Đơn cực.

Câu 7. Xu thế thế giới hoá trên nhân loại là hệ trái của

A. Sự trở nên tân tiến quan hệ thương mại quốc tế.

B. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

C. Sự thành lập và hoạt động của những công ty xuyên quốc gia.

D. Quy trình thống nhất thị phần thế giới.

Câu 8. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh trái đất thứ hai là

A. Kĩ thuật biến đổi lực lượng phân phối trực tiếp.

B. Khoa học biến chuyển lực lượng sản xuất trực tiếp.

C. Sự nở rộ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.

D. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

Câu 9. Tờ báo như thế nào dưới đó là của tiểu bốn sản trí thức ở nước ta giai đoạn 1919-1925?

A. Fan nhà quê.

B. Tin tức.

C. Tiền phong.

D. Dân chúng.

Câu 10. tứ tưởng chính yếu trong cương lĩnh thiết yếu trị thứ nhất của Đảng cộng sản nước ta là

A. Tự do thoải mái và dân chủ.

B. Tự do và từ bỏ do.

C. Ruộng đất cho dân cày.

D. Câu kết với bí quyết mạng nạm giới.

Câu 11. Luận cương chủ yếu trị (10-1930) của Đảng cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo biện pháp mạng là

A. Nông dân.

B. Công nhân.

C. Bốn sản dân tộc.

D. Tiểu tư sản trí thức.

Câu 12. Cuộc khởi nghĩa lặng Bái (2-1930) do tổ chức triển khai nào tiếp sau đây lãnh đạo?

A. Đảng Thanh niên.

B. Đảng Lập hiến.

C. Vn Quốc dân Đảng.

D. Vn nghĩa đoàn.

Câu 13. cho các sự kiện sau: 1. Nhật đầu hàng Đồng minh ko điều kiện. 2. Quân Nhật vượt biên giới giới Việt-Trung, tiến vào miền bắc Việt Nam. 3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp làm việc Đông Dương. Hãy sắp tới xếp những sự khiếu nại trên theo đúng trình từ bỏ thời gian.

A. 2, 3 ,1.

B. 1, 2, 3.

C. 3, 2, 1.

D. 1, 3, 2.

Câu 14. trở ngại nghiêm trọng độc nhất vô nhị của nước nước ta Dân công ty Cộng hòa sau phương pháp mạng mon Tám năm 1945 là

A. Nạn đói.

B. Giặc dốt.

C. Tài chính.

D. Giặc nước ngoài xâm.

Câu 15. “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ một mực không chịu đựng mất nước, nhất mực không chịu đựng làm nô lệ...” là lời của quản trị Hồ Chí Minh trong

A. Lời lôi kéo Toàn quốc binh cách (1946).

B. Tuyên ngôn Độc lập của nước việt nam Dân chủ Cộng hòa (1945).

C. Lời kêu gọi chống Mĩ cứu vớt nước (1966).

D. Report chính trị tại Đại hội lần trang bị hai của Đảng (1951).

Câu 16. Chiến dịch làm sao dưới đấy là chiến dịch chủ động tiến công lớn thứ nhất của bộ đội chủ lực nước ta trong cuộc nội chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?

A. Thượng Lào năm 1954.

B. Điện Biên che năm 1954.

C. Việt Bắc thu - đông năm 1947.

D. Biên thuỳ thu - đông năm 1950.

Câu 17. chiến thắng nào của quân dân việt nam ở khu vực miền nam đã buộc Mĩ cần tuyên bố “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

B. Cuộc Tổng tấn công và nổi lên Xuân 1968.

C. Trận “Điện Biên lấp trên không” năm 1972.

D. Cuộc Tổng đánh và nổi lên Xuân 1975.

A. Từ do.

B. Trường đoản cú trị.

C. Tự chủ.

D. độc lập.

A. Toàn dân phòng chiến.

B. Binh lửa kiến quốc.

C. Binh lửa toàn diện.

D. Ngôi trường kì kháng chiến.

Câu 20. khi thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc năm 1947, trung ương Đảng ra chỉ thị nào?

A. Phải chủ động đón tiến công địch ở những nơi chúng xuất hiện.

Xem thêm: Tập Làm Văn Sự Tích Hồ Ba Bể, Kể Lại Truyện Sự Tích Hồ Ba Bể (5 Mẫu)

B. Dữ thế chủ động giữ cố gắng phòng ngự kế hoạch trên chiến trường.

C. Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

D. Nhanh chóng triển khai lực lượng phá hủy sinh lực địch.

Câu 21. chiến thắng Việt Bắc năm 1947 của quân dân vn đã buộc thực dân Pháp yêu cầu chuyển từ kế hoạch đánh cấp tốc thắng nhanh sang

A. Phòng ngự.

B. Tấn công phân tán.

C. đánh tiêu hao.

D. Tiến công lâu dài.

Câu 22. Phương hướng chiến lược của quân đội với nhân dân vn trong Đông - Xuân 1953-1954 là đánh vào

A. Vùng đồng bằng Bắc bộ, nơi tập trung quân cơ rượu cồn của Pháp.

B. Phần lớn hướng đặc trưng về kế hoạch mà địch kha khá yếu.

C. Điện Biên Phủ, trung trung tâm điểm của kế hoạch quân sự chiến lược Nava.

D. Cục bộ các mặt trận ở Việt Nam, Lào cùng Campuchia.

Câu 23. Đại hội đại biểu nước ta lần vật dụng VI của Đảng cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ trước đôi mắt của planer 5 năm 1986- 1990 là

A. Thực hiện kim chỉ nam của tía chương trình kinh tế tài chính lớn.

B. đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế tài chính và bao gồm trị.

C. Xây dựng cửa hàng vật chất của nhà nghĩa làng hội.

D. Tăng nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước.

Câu 24. Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật bản từ năm 1951 cho năm 2000 là

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. Hướng về những nước châu Á.

C. Hướng bạo dạn về Đông nam giới Á.

D. Cải thiện quan hệ cùng với Liên Xô.

Câu 25. Nhân tố chủ yếu chi phối quan lại hệ quốc tế trong đa phần nửa sau rứa kỉ XX là

A. Cục diện “Chiến tranh lạnh”.

B. Xu thế thế giới hóa.

C. Sự hình thành những liên minh gớm tế.

D. Sự thành lập và hoạt động các khối quân sự chiến lược đối lập.

Câu 26. mâu thuẫn chủ yếu đuối trong thôn hội nước ta trước phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 là mâu thuẫn giữa

A. Kẻ thống trị vô sản với giai cấp tư sản.

B. Thống trị nông dân với thống trị địa chủ phong kiến.

C. Tổng thể nhân dân cùng với đế quốc xâm lược với phản hễ tay sai.

D. Nhân dân lao cồn với thực dân Pháp với các giai cấp bóc lột.

Câu 27. Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội việt nam Cách mạng bạn teen truyền bá vào Việt Nam?

A. Lí luận Mác - Lênin.

B. Lí luận đấu tranh giai cấp.

C. Lí luận cách mạng vô sản.

D. Lí luận giải phóng dân tộc.

Câu 28. Điểm new của họp báo hội nghị tháng 5-1941 so với hội nghị tháng 11-1939 Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Đông Dương là

A. Ra đời mặt trận thống độc nhất vô nhị dân tộc rộng thoải mái để kháng đế quốc.

B. đề cao nhiệm vụ hóa giải dân tộc, kháng đế quốc cùng phong kiến.

C. Xử lý vấn đề dân tộc bản địa trong cỡ từng nước ngơi nghỉ Đông Dương.

D. Tạm bợ gác khẩu hiệu biện pháp mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, sút tức.

Câu 29. Sự kiện nào là mốc tiến công dấu ngừng cuộc kháng chiến của dân tộc việt nam chống thực dân Pháp xâm chiếm (1945-1954)?

A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

B. Bộ đội vn tiến vào tiếp quản Hà Nội.

C. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết.

D. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng.

Câu 30. Kẻ thù nguy khốn nhất của nước nước ta Dân công ty Cộng hòa những năm đầu sau ngày phương pháp mạng tháng Tám (1945) thành công xuất sắc là

A. Phát xít Nhật.

B. Đế quốc Anh.

C. Thực dân Pháp.

D. Trung hoa Dân Quốc.

Câu 31. Trong thời gian 1954-1975, trào lưu nào là mốc đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền nam Việt nam giới từ cố kỉnh giữ gìn lực lượng sang chũm tiến công?

A. “Đồng khởi”.

B. Phá “ấp chiến lược”.

C. “Thi đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công”.

D. “Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy nhưng mà diệt”.

Câu 32. Điều khoản như thế nào của hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc tao loạn chống Mĩ, cứu nước?

A. Nhì bên xong bắn và giữ nguyên vị trí sống miền Nam.

B. Nhân dân miền nam bộ tự ra quyết định tương lai thiết yếu trị.

C. Những bên vượt nhận thực tế ở miền nam bộ có hai chính quyền.

D. Hoa Kì rút không còn quân viễn chinh với quân các nước đồng minh.

Câu 33. Điểm phổ biến trong kế hoạch Rơve năm 1949, chiến lược Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

A. đảm bảo chính quyền Bảo Đại bởi Pháp lập ra.

B. Dứt chiến tranh vào danh dự.

C. Mong xoay gửi cục diện chiến tranh.

D. Phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh.

Câu 34. Yếu tố nào sau đây quyết định sự cải cách và phát triển của phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở các nước châu Á sau Chiến tranh trái đất thứ hai?

A. Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây.

B. Ý thức độc lập và sự khủng mạnh của những lực lượng dân tộc.

C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phân phát xít.

D. Khối hệ thống xã hội chủ nghĩa có mặt và ngày càng phát triển.

Câu 35. Việt Nam hoàn toàn có thể rút ra kinh nghiệm tay nghề gì tự sự vạc triển kinh tế tài chính của những nước tư phiên bản sau Chiến tranh quả đât thứ nhị để tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước?

A. Ứng dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật.

B. Khai thác và sử dụng phù hợp nguồn tài nguyên.

C. Bức tốc xuất khẩu công nghệ phần mềm.

D. Nâng cao trình độ tập trung vốn với lao động.

Câu 36. Nhiệm vụ bậc nhất của cách mạng vn thời kì 1930-1945 là

A. Tiến công đuổi đế quốc xâm lăng giành chủ quyền dân tộc.

B. đánh đổ các thống trị bóc lột giành quyền tự do dân chủ.

C. Lật đổ cơ chế phong kiến giành ruộng đất đến dân cày.

D. Lật đổ cơ chế phản rượu cồn thuộc địa, cải thiện dân sinh.

Câu 37. bên nước nước ta Dân công ty Cộng hòa được ra đời năm 1945 là đơn vị nước của

A. Công, nông, binh.

B. Toàn thể nhân dân.

C. Người công nhân và nông dân.

D. Công, nông và trí thức.

A. Phân hóa và xa lánh cao độ kẻ thù.

B. đảm bảo giành chiến thắng từng bước.

C. Cầm lại vai trò chỉ huy của Đảng.

D. Không vi phạm chủ quyền dân tộc.

Câu 39. phong trào dân nhà 1936-1939 ở vn là một phong trào

A. Có đặc thù dân tộc.

B. Chỉ có tính dân chủ.

C. Không mang tính cách mạng.

D. Không mang tính chất dân tộc.

Xem thêm: Thực Hiện Tính Toán Trên Trang Tính Toán Trên Trang Tính, Bài 3: Thực Hiện Tính Toán Trên Trang Tính

Câu 40. họp báo hội nghị lần vật dụng 15 Ban Chấp hành tw Đảng Lao động nước ta (1-1959) ra quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng là do