Đề thi tăng cường tiếng anh lớp 1

  -  
... BỘ 10 ĐỀ và ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2 012 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC (Key N0 4)KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông - NĂM HỌC 2009-2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH thời hạn làm ... And success!66BỘ 10 ĐỀ và ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2 012 SỞ GD và ĐT VĨNH PHÚC (Key N0 4)KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt - NĂM HỌC 2009-2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH thời gian làm ... City. A B C D 1 BỘ 10 ĐỀ và ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2 012 Đề 6(Đề thi gồm: 02 trang)Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1.

Bạn đang xem: đề thi tăng cường tiếng anh lớp 1

A. Shut B....
*

*

... Think anyone 10 . I'd lượt thích to have more time lớn study, but I haven't .- I wish The end 19 Đề thi tiếng Anh chuẩn chỉnh vào lớp 10 2008-2009 1 Trêng thcs B¶o §µiDE ON THI VAO LOP 10 THPTMON: ... (9- be ) …… afraid he (10 - be ) …… late for work because his car (11 - break down )…… và it (12 - not start ) …… . I explained that I (13 - not go )…… into town but I (14 - can ) …… give him a ... Than Listening.- My 10 - Has anybody shown you what khổng lồ do?- Have you ?The end Trêng trung học cơ sở B¶o §µiDE ON THI VAO LOP 10 THPTMON: TIENG ANH test 11 Thêi gian lµm bµi: 15 0 phót ( Kh«ng kÓ thêi...
*

... Hợp lý cho 0 .1 điểm : trăng tròn câu x 0 .1 đ = 2.0 điểm 1A 2B 3 chiều 4B 5B 6D 7C 8D 9B 10 D 11 D 12 A 13 C 14 B 15 A 16 C 17 B 18 C 19 D 20DSection 3: từng câu chuẩn cho 0.25 điểm : 10 câu x 0.25 đ = 2.5 điểm 1. extremely ... Did.*Answer: 1 …………… 2………………3…………… 4………………… 5…………… 6…………………7………………8…………… 9……………… 10 …………… 11 ……………… .12 …………… 13 ………… 14 ……………… 15 …………… 16 ……………… .17 …………… 18 ………… 19 …………………20……………IV/ WRITING (5pts)Section 1: ... Here’s a (14 ) , with all the places and (15 ) A: Right. I’ll probably be back tomorrow. Goodbye. 1 ………… 2 3 4 5 6 ………… 7 8 9 10 11 ………… 12 13 14 15 SECTION 2. PHONETICS:III. Choose the...
*

... Six twenty 1/ Mai is a A. Student B teacher C. Doctor D nurse2/ She is in grade A.6 B.7 C.8 D.93/ She washes her face at A.5.30 B.6 C. 5.35 D.6.204/ She is A. 12 B. 13 C .14 D .15 5/ she ... ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN ANH VĂNKHỐI LỚP 6I/LISTENING: Listen to lớn the passage and tick the correct optionto complete the sentences: (2,5) 1/ nam giới is years oldA. Ten B. Eleven C. ... Father works in the factory.his mother works in the hospital 1/ C 2/B 3/B 4/A 5/AII/Reading: 1/ A 2/A 3/C 4/B 5/DIII/Language focus 1/ Where vày they work?2/How many books are there on the table?3/Is...

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Kntt Bài Giảng Bức Tranh Của Em Gái Tôi, Ngữ Văn 6 Cánh Diều


*

... IMôn: giờ Anh Lớp: 7I. Listening :Listen lớn the passage và tick the correct option (A, B or C) khổng lồ complete the sentences. (2,5 pts) 1. Mai is now.A. 11 B. 12 C. 13 2.She will be…….on June 10 th ... Sentences. (2,5 pts) 1. Mai is now.A. 11 B. 12 C. 13 2.She will be…….on June 10 th .A. 14 B. 15 C. 16 3.She will go to……….with her friends on her birthdayA. The park B. The restaurant C. The ... Swim B. Play chess C. Have a party.5.She will start going khổng lồ the beach at…… A. 4 a.m B. 4 p.m C. 14 p.m II. Reading : Read the passage và tick the best option (A,B,C or D) lớn answer the questions...
... Tổng hợp luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh - năm học 2008-2009 T ype I: Put in the correct form of the words . (Cho dạng đúng của từ trong ngoặc) 1.

Xem thêm: Sơ Đồ Quấn Dây Máy Bơm Nước Chi Tiết Nhất (Có Công Thức), Sơ Đồ Đấu Dây Motor 1 Pha Chuẩn Nhất Hiện Nay

There are a lot of regional (different). ... …………………… 10 . The first day of Olympics is an day ( event)…………………… 11 . Some people don’t have the lớn be an athlete. ( able)…………………… 12 . There are many to the museum yesterday. ( visit). …………………… 13 . ... …………………… 10 0. My sister likes to lớn wear nice và new clothes. She looks very (fashion)……………… 10 1. Some of these traditional dresses have been (modern) ………………… 10 2. This house (build) 10 0 years...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu new đăng pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8 phân tích bài bác thơ trường đoản cú tình 2