ĐỀ THI TOÁN HÌNH LỚP 6 HỌC KÌ 1

     

Đề thi kiểm tra chất lượng giữa học tập kì 1 lớp 6 Toán phòng GD&ĐT Bình Giang. Bao gồm 2 đề: Số học cùng hình học. Thời hạn làm bài bác là 45 phút.

Bạn đang xem: đề thi toán hình lớp 6 học kì 1

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: SỐ HỌC – LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

 1 (2,0 điểm). tiến hành phép tính:

1) 20.10 + 20.11 2) 23 + 32

3) 23.18 – 23.8 4) a3 : a2 (a ≠ 0)

2 (2,0 điểm). mang đến tổng A = 12 + n, tra cứu chữ số n để:

1) A phân tách hết mang lại 3.

2) A không chia hết cho 2.

3 (3,0 điểm).

1) Viết tập thích hợp A các số từ nhiên nhỏ hơn 20 là bội của 5.

2) Viết tập vừa lòng B những số tự nhiên có 2 chữ số là cầu của 100.

4 (2,0 điểm). dùng 3 vào 4 chữ số 0 ; 3 ; 4 ; 5 để ghép thành số bao gồm 3 chữ số:

1) chia hết đến 9.


Quảng cáo


2) phân chia hết đến 3 nhưng không phân chia hết đến 9.

5 (1,0 điểm).

1) tìm số tự nhiên và thoải mái n để 5.n không là hòa hợp số.

2) Tích của nhị số tự nhiên và thoải mái m cùng n là 30, kiếm tìm m với n biết 2m > n.

HÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

NĂM HỌC năm trước – 2015

MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài xích gồm 01 trang

1 (2,0 điểm).

Xem thêm: Chứng Minh Các Công Thức Lượng Giác Trong Tam Giác Vuông Cực Hay

Vẽ hình theo cách miêu tả sau:


Quảng cáo


1) M là vấn đề thuộc mặt đường thẳng a.

2) N là giao điểm của đường thẳng phường và q.

2 (3,0 điểm). mang lại hình vẽ:

*

1) Nêu tên những tia gồm gốc là B.

2) Nêu tên những tia đối của tia CD.

3) nhắc tên những đoạn thẳng có trên hình vẽ.

3 (4,0 điểm).

1) gọi B là điểm nằm giữa A cùng C, biết AB = 2cm, BC = 3cm. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AC.

2) Cho bố điểm M; N; phường thẳng hàng, MN = 6cm, NP = 3cm. đối chiếu độ dài những đoạn trực tiếp MP cùng NP.

4 (1,0 điểm). trê tuyến phố thẳng a có 2014 điểm, cứ nhì điểm mang đến ta 1 đoạn thẳng. Hỏi gồm bao nhiêu đoạn thẳng tạo thành bởi năm trước điểm trên.

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 Toán: Số học

CâuĐáp ánĐiểm
1

(2 điểm)

1) 20.10 + 20.11 = 20.(10 + 11)0,25
= 20. 21 = 420

( HS tính thẳng = 200 + 220 = 420 vẫn chấp nhận cho điểm về tối đa )

0,25
2) 23 + 32 = 8 + 90,25
= 170,25
3) 23.18 – 23.8= 8. 18 – 8. 80,25
= 8.(18 – 8) = 8. 10 = 80

( HS tính thẳng = 144 -64 = 80 vẫn chấp nhận cho điểm tối đa )

0,25
4) a3 : a2 = a (a ≠ 0)0,5
2

 (2 điểm)

1) vì chưng 12 chia hết mang đến 3 buộc phải để A chia hết mang đến 3 thì n buộc phải chia hết cho 30,5
Vậy n ∈ 0;3;6;9

( search thiếu 1- 2 chữ số trừ 0,25)

0,5
2) do 12 chia hết đến 2 đề xuất để A không chia hết cho 2 thì n không phân tách hết mang đến 20,5
Vậy n ∈ 1;3;5;7;9

( tìm thiếu 1 – 2 chữ số trừ 0,25)

0,5
3

(3 điểm)

1) A = 0;5;10;15

( tìm được 1 số được 0,5đ, 2 số 0,75đ, 3 số 1,25đ )

1,5
2) B = 10;20;25;50

( kiếm được 1 số được 0,5đ, 2 số 0,75đ, 3 số 1,25đ )

1,5
4

(2 điểm)

1) 450 ; 405 ; 504 ; 540

( tìm được 1 số đúng được 0,25đ )

1,0
2) 345 ; 354 ; 435 ; 453 ; 543 ; 534.

( kiếm được 1 số đúng được 0,25đ )

1,0
5

(1 điểm)

1) với n = 0, ta có 5. 0 = 0, không là hòa hợp số.
Với n = 1, ta gồm 5. 1 = 5, ko là thích hợp số.

Xem thêm: Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân, Giảm Phân, Tổng Hợp Bài Tập Nguyên Phân

0,25
Với n 2, ta gồm 5. N là phù hợp số (vì có tối thiểu ba cầu là 1, 5, 5n)
Vậy n = 0 hoặc n = 1 thì 5n ko là thích hợp số.

( tìm kiếm được 1 số đúng được 0,25đ )

0,25
2) Ta gồm 30 = 1. 30 = 2. 15 = 3. 10 = 5. 60,25
Vì 2m > n đề xuất m = 30, n = 1 ; m = 15, n = 2 ; m = 10, n = 3 ;

kimsa88
cf68