Đề Thi Toán Lớp 6 Giữa Học Kì 2

  -  

Đề thi Toán lớp 6 giữa kì hai năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án (4 đề)

sofaxuong.vn soạn và học hỏi Đề thi Toán lớp 6 thân kì hai năm 2022 - 2023 gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 2

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 1)

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Chọn vần âm đứng trước đáp án đúng chomỗi thắc mắc sau

Câu 1: cùng với a = -1; b = -2 thì cực hiếm biểu thức a2.b2 là:

A. 1B. -2C. 3D. 4

Câu 2: Cho thì a bằng:

A. 6B. 4C. 2D. 8

Câu 3: Số đối của phân số là:

*

Câu 4: tóm lại nào sau đây là đúng:

A. Nhì góc kề nhau gồm tổng số đo bằng 90o.

B. Nhì góc phụ nhau bao gồm tổng số đo bởi 180o.

C. Hai góc bù nhau tất cả tổng số đo bởi 90o.

D. Nhì góc kề bù có tổng số đo bởi 180o.

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm) triển khai phép tính

*

Câu 6: (2 điểm) tìm kiếm x biết

*

Câu 7: (2 điểm)

Trên nửa khía cạnh phẳng bờ cất tia Ox, vẽ tia Oy làm sao để cho

*
, vẽ tia Ot sao cho
*
. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? vì sao?

Câu 8: (1 điểm)

Cho biểu thức

*

a)Với cực hiếm nào của n thì A là phân số?

b)Tìm các giá trị của n nhằm A là số nguyên.

Đáp án và giải đáp làm bài

I.Trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu1234
Đáp ánDBCD
Câu 1:

Thay a = -1, b = -2 vào biểu thức a2.b2 ta được:

a2.b2 = (-1)2.(-2)2 = 4

Chọn D.

Câu 2:

Vì buộc phải 6.a = 8.3 => a = 4 .Chọn B.

Câu 3:

Số đối của phân số là

*
.

Câu 4:

Theo lý thuyết, ta có:

Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 180o.

Hai góc phụ nhau có tổng số đo bởi 90o.

Hai góc kề bù gồm tổng số đo bằng 180o.

Không xác định được tổng thể đo của nhị góc kề nhau.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Môn Văn Lớp 10 Học Kì 2 Ngữ Văn Lớp 10, Đề Thi Học Kì 2 Văn 10 Năm 2022 (5 Đề)

Chọn D

II.Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm)

*

*

Câu 6: (2 điểm)

*

Câu 7: (2 điểm)

*

Câu 8: (1 điểm)

a) Để A là phân số thì 2n - 4 ≠ 0 => 2n ≠ 4 => n ≠ 2

đồ vật với n ≠ 2 thì A là phân số

b) Ta gồm :

*

Để A là số nguyên thì 3M - 2 xuất xắc n - 2 là ước của 3.

Mà (n – 2) ∈ Ư(3) = -3; -1; 1; 3

n - 2 = 1 => n = 3

n - 2 = -1 => n = 1

n - 2 = 3 => n = 5

n - 2 = -3 => n = -1

Vậy n ∈ -1; 1; 3; 5 thì A là số nguyên

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề thi số 2)

Bài 1 (3,0 điểm): Tính

a) – 47. 69 + 31. (- 47) – (- 155) + 5. (-3)2

*

*

Bài 2 (3,5 điểm): tìm x

a) 3 – (17 – x) = 289 – ( 36 + 289)

*

*

*

Bài 3 (2,5 điểm)

Trên và một nửa khía cạnh phẳng bao gồm chứa tia Ox, vẽ nhị tia Oy với Oz sao để cho

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? bởi vì sao?

b) Tính góc yOz?

c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz bao gồm là tia phân giác của góc aOy không? bởi vì sao?

Bài 4 (1,0 điểm):

*

Chứng tỏ:

*

Đáp án và trả lời làm bài

Câu 1 (3,0 điểm)

a) - 47. (69 + 31) + 155 + 5.9 = - 47. 100 + 155 + 45

= - 4500

*

Câu 2 (3,5 điểm)

a)

3 – 17 + x = 289 – 36 – 289

-14 + x = 36

x = -22

*

d)

*

Vậy x2 = 36

Vì x là số nguyên dương phải x = 6.

Câu 3 (2,5 điểm)

*

*

c)

Vì Oa với Ox là nhì tia đối nhau bắt buộc tia Oz nằm trong lòng hai tia Ox với Oa. Suy ra, Ox và Oa nằm trên nhị nửa mặt phẳng đối nhau tất cả bờ chứa tia Oz.

Vì tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox và Oz đề xuất hai tia Ox và Oy nằm trên và một nửa mặt phẳng tất cả bờ cất tia Oz.

Suy ra, tia Oy và Oa nằm trên nhị nửa khía cạnh phẳng đối nhau có bờ cất tia Oz.

Tia Oz nằm trong lòng hai tia Oa với Oy.

Ta có:

*

Vậy tia Oz là tia phân giác của góc aOy.

Câu 4 (1,0 điểm)

Ta có:

*

Cộng từng vế của các bất đẳng thức trên:

*
Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 3)

Câu 1: (3 điểm)

a) mang lại A = {x ∈ Z | - 3 0, góc xOt = 1200.

a) Tia nào nằm trong lòng 2 tia còn lại? vày sao?

Câu 5: (1 điểm) tra cứu số nguyên n làm thế nào để cho n + 5 phân chia hết mang đến n – 2.

Đáp án và hướng dẫn làm bài

Câu 1 (3điểm)

a/ A = -2; -1; 0; 1;2

b/ chuẩn bị xếp những số nguyên theo lắp thêm tự bớt dần:

137; |-100| ; 12; 0; -8 ; - 15; -324

c/ Ư(6) = -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

Ư(-7) = -7; -1; 1; 7

Câu 2 (2điểm)

a/ ( 42 – 98 ) – ( 42 – 12) -12

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

= (42 – 42) + ( 12 -12 ) – 98

= - 98

b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

= <(-5).(-2)>.<4.(-25)>.3

= - 3000

Câu 3 (2điểm)

a/ x – 105 : 3 = - 23

x – 35 = - 23

x = 12

Vậy x = 12

b/ |x – 8| + 12 = 25

|x – 8| = 25 – 12

|x – 8| = 13

=> x - 8 = 13 hoặc x - 8 = - 13

x = 21 ; x = -5

Vậy x = 21 hoặc x = -5

Câu 4 (2 điểm)

a)Ta bao gồm hình vẽ:

*

*

Câu 5 (1 điểm)

Ta có: n + 5 = (n - 2) + 7

Vì n – 2 chia hết cho n – 2

Để n + 5 phân tách hết đến n – 2 thì 7 phân chia hết đến n - 2

Suy ra, n – 2 ∈ Ư(7)

Mà Ư(7) =-7; -1; 1; 7

Suy ra (n – 2)∈-7; -1; 1; 7

Ta có bảng sau:

n - 2-7-117
n-5139
Vậy n ∈ -5;1;3;9.

Xem thêm: Kể Chuyện Cây Cỏ Nước Nam Câu Chuyện Cây Cỏ Nước Nam, Tiếng Việt Lớp 5

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học tập 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 4)

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2: (2,0 điểm) kiếm tìm số nguyên x, biết:

a) x – 105 : 3 = - 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3: (2,0 điểm) triển khai phép tính:

*

Câu 4: (3,0 điểm) Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz làm thế nào cho góc xOy = 50o, góc xOz = 120o. Vẽ Om là tia phân giác cua góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz