Đề Thi Học Kì 2 Lớp 3 Môn Toán Năm Học 2021

  -  

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 3 có đáp án có 05 đề thi Toán bao gồm đáp án cùng 12 đề thi giờ Việt tất nhiên được tra cứu Đáp Án sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô tiến công giá unique học tập cuối kì II, các em học viên luyện tập kĩ năng đọc, viết, ôn tập sẵn sàng cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt công dụng cao. Mời quý thầy cô và những em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 3 môn toán năm học 2021


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

1. Số 54 175 đọc là:

A. Năm tư nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy lăm.

2. Công dụng của phép cùng 36528 + 49347 là:

A. 75865;

B. 85865;

C. 75875;

D. 85875

3. Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

4. Thiết bị hai tuần này là ngày 26, trang bị hai tuần trước là ngày:…

A. 19

B. 18

C. 16

D. 17

5. Có 40 học viên xếp thành 8 hàng mọi nhau. Hỏi có 15 học viên thì xếp được bao nhiêu hàng?

A. 5 hàng

B. 45 hàng

C. 3 hàng

D. 75 hàng

6. Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

A.3 cm

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

1. Đặt tính rồi tính:

21628 x 3; 45603 + 12908;

15250 : 5; 67013- 23114

2. Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8cm, chiều rộng dài 4 cm.

a, Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b, Tính diện tích hình chữ nhật đó.

3. Gồm 120 cái bánh được xếp đầy đủ vào 5 hộp. Hỏi 8 vỏ hộp bánh như thế có từng nào cái bánh?

4: Hình tiếp sau đây có từng nào hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

a,………………hình tam giác

b,………………hình tứ giác

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Phần I. 1C; 2.D; 3B; 4A; 5C; 6B

Phần II.

1. Học viên tự để tính với tính ra kết quả đúng như sau:

a, 21628 x 3 = 64884

b, 45603 + 12908 = 58511

c, 15250 : 5 = 3050

d, 67013- 23114 = 43899

2. Chu vi hình chữ nhật là:

(8 + 4) x 2 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

(8 × 4) = 32(cm2 )

Đáp số: 24 cm

32 cm2

3. Mỗi hộp gồm số dòng bánh là:

120: 5 =60 (cái bánh)

8 vỏ hộp bánh gồm số cái bánh là:

8 x 60 = 420 (cái bánh)

Đáp số: 420 mẫu bánh

4. A, 5 hình tam giác

b, 5 hình tứ giác.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi bài sau đây có dĩ nhiên câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Số gồm bố mươi ngàn tám trăm linh nhị được viết là:

A. 3802

B. 30802

C. 30820

2. Số ngay tức thì trước của số 20301 là:

A. 20302

B. 20303

C. 20300

3. Cho các số sau: 43501 ; 45310 ; 43051 ; 45130 . Hàng số làm sao được xếp theo sản phẩm tự từ mập đến bé:

A. 35014 ; 45310 ; 43051 ; 45130

B. 35014 ; 43051 ; 45130 ; 45310

C. 45310 ; 45130 ; 43051 ; 35014

4. 3dm 5cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là:

A. 350

B. 35

C. 305

5. Các tháng gồm 31 ngày là các tháng:

A. 4 ; 6 ; 9 ; 11

B. 1; 3; 5; 6; 7; 8

C. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

6. Form cửa hình vuông có cạnh 15 dm. Vậy chu vi form cửa hình vuông đó là:

A. 60 dm

B. 50 dm

C. 40 dm

Phần II.

1. Đặt tính rồi tính:

34782 + 10345 ;

65862 – 23104;

10142 x 4;

2. A.Tính: b. Tìm X, biết:

42132 + 75645 : 9 X : 4 = 12410

3. Có 1845 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi vào 5 bao như thế thì đựng từng nào ki-lô-gam?

4. Có một đàn chim cất cánh ngang, tôi liền chào: “Chào 100 bạn!” Chim đầu đáp: “Chúng tôi đã mất cả đàn.”

Hỏi đàn chim đó còn lại bao nhiêu con?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Phần I: 1B; 2C; 3C; 4B; 5C; 6A

Phần II.

1. Đặt tính với tính ra hiệu quả như sau:

34782 + 10345 = 45127

65862 – 23104 = 42758

10142 x 4 = 40568

2. Tính ra KQ như sau

a. 42132 + (75645: 9 )

= 42132 + 8405

= 50537

b X : 4 = 12410

x = 12410 x 4

x = 49460

3. Có 1845 kg bột mì đựng đều vào 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng bao nhiêu ki-lô-gam?

Số kg bột mì trong một bao là:

1845: 9 = 205 (kg)

Số kg bột mì vào 5 bao là:

205 x 5 = 1025 (kg)

Đáp số: 1025 ki-lô-gam

4. 0 con.

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

PHẦN 1: Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Số 54 175 hiểu là:

A. Năm tứ nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi tứ nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy lăm.

2. Số ngay lập tức sau của số 68457 là:

A. 68467;

B. 68447

C. 68456

D. 68458

3. Những số 48617; 47861; 48716; 47816 bố trí theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn là:

A. 48617; 48716; 47861; 47816

B. 47816; 47861; 48617; 48716

C. 48617; 48716; 47816; 47861

D. 48716; 48617; 47861; 47816

4. Số lẻ bé dại nhất tất cả 5 chữ số là:

A. 11000

B. 10100

C. 10010

D. 10001

5. Công dụng của phép cùng 36528+ 49347 là:

A. 75865

B. 85865

C. 75875

D. 85875

6. Giá trị của biểu thức (98725 – 87561) x 3 là:

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

7. Thứ bốn tuần này là ngày 26, thứ tư tuần trước là ngày:

A. 19

B. 18

C. 16

D. 17

8. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

9. 8 hộp bút chì tương đồng có 96 cái cây bút chì. Hỏi 6 hộp như vậy có bao nhiêu cái cây viết chì?

A. 18 cái.

B. 12 cái.

C. 72 cái.

D. 62 cái.

10. Diện tích một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

11. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, từng nào hình tứ giác?

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

PHẦN 2 TỰ LUẬN:

1. Đặt tính rồi tính:

21628 x 3

45603 + 12908

15250 : 5

67013 - 23114

2. Một người quốc bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút bạn đó đi được bao nhiêu mét đường? (Quãng đường trong mỗi phút đi đa số như nhau).

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Phần I: 1C; 2D; 3B; 4D; 5A; 6C; 7A; 8B; 9C; 10B; 11D;

Phần II.

1. HS đặt tính với tính đúng

21628 x 3 = 64884

15250: 5 = 3050

45603 + 12908 = 32695

67013- 23114 = 43899

2. Bài giải

Mỗi phút bạn đó đi được số mét là:

480: 6 = 80 (m)

Trong 9 phút tín đồ đó quốc bộ được số mét là:

80 x 9 = 720 (m)

Đáp số :720 m

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào vần âm A, B, C hoặc D để trước tác dụng đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số tức khắc trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số ngay tắp lự sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Vết >,

B. 2

B. 63 cm2

C. 80 cm2

D. 18 cm2

b) một trong những chia mang đến 9 dư 3, Vậy số đó chia cho 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: từ bỏ luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: tìm X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 7dm, chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật kia ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4:

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) côn trùng phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 120 <.S.>

b/ Số thích hợp điền vào khu vực chấm của 1 giờ 15 phút = ….. Phút là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ sau đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm6 hình tứ giác. 0,25 điểm

Phần II : từ bỏ luận (4 điểm)

Bài 1: côn trùng phép tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): tra cứu X: mối phép tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều nhiều năm là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

1. 5m 8cm = … cm? Số thích hợp để viết vào vị trí chấm là:

A. 508

B. 58

C. 580

D. 5008

2. Ngăn trên gồm 48 quyển sách, chống dưới tất cả 8 quyển sách. Số sách ở chống trên gấp mấy lần số sách ở chống dưới?

A. 8 lần

B. 6 lần

C. 40 lần

D. 56 lần

3. Chu vi của hình vuông có cạnh 6cm là:

A. 12cm

B. 24

C. 24 cm

D. 28cm

4. Số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau là:

A. 999

B. 897

C. 987

D. 998

5. Gồm 16 bé gà mái với 4 con gà trống. Hỏi số con kê mái hơn con gà trống mấy con?

A. 4 lần

B. 12 con

C. 20 con

D. 4 con

6. Hình mẫu vẽ bên gồm mấy góc vuông:

A. 2 góc vuông

B. 3 góc vuông

C. 4 góc vuông

D. 5 góc vuông

7. 1 tháng 5 của 60 phút là:

A. 12 phút

B. 15 phút

C. 10 phút

8. Số dư trong phép phân chia 39: 5 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

PHẦN II: TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính

105 x 6

754 – 265

972 : 6

839 : 7

2. Tìm X biết:

a. 426 – X = 354

b. (X + 32) : 4 = 73

3. Một siêu thị có 114 m vải vóc hoa. Siêu thị đã bán được 1/6 số vải đó. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu mét vải vóc hoa?

4. tra cứu hiệu của số lớn số 1 có 3 chữ số nhưng mà tổng cha chữ số ấy bằng 17 với số nhỏ nhất có tía chữ số mà lại tổng tía chữ số ấy bởi 9.

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

I. Trắc nghiệm

1. A. 508;

2. B. 6 lần;

3. C. 24 cm;

4. C. 987;

5. B. 12 con;

6. D. 5 góc vuông;

7. A .12 phút;

8. D. 4;

II. Trường đoản cú luận

1. 630; 162; 119 dư 6

2. tìm x

a. 426 – X = 354

x= 426 – 354

x = 72

b. (X + 32) : 4 = 73

x + 32 = 73 x 4

x + 32 = 292

x = 292 – 32

x = 260

3. cửa hàng đã bán được số m vải hoa là: 114 : 6 = 19 (m)

Cửa hàng còn sót lại số mét vải vóc hoa là: 114 – 19 = 95 (m)

Đáp số: 95 m vải vóc hoa

4. Số lớn số 1 có 3 chữ số mà tổng tía chữ số ấy bởi 17 là 980

Số nhỏ nhất có tía chữ số cơ mà tổng ba chữ số ấy bằng 9 là 108

Hiệu của bọn chúng là:

980 – 108 = 872

Đáp số: 872.

Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 1

A. Bài xích kiểm tra Đọc, Nghe với Nói – kiến thức tiếng Việt (10 điểm – 35 phút)

I. Đọc thành giờ (4 điểm)

- cô giáo tự chọn cho học sinh đọc một quãng trích trong bài bác Tập đọc vẫn học vào SGK giờ đồng hồ Việt 3, tập 2 với trả lời thắc mắc hoặc gọi một đoạn văn thích hợp ở không tính SGK.

II. Đọc phát âm và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt (6 điểm)

Đọc bài xích sau và tiến hành các yêu ước nêu ngơi nghỉ dưới:

Nhím nhỏ kết bạn

Trong một vùng rừng núi nọ tất cả một chú Nhím chỉ sinh sống một mình, khôn cùng nhút nhát đề nghị chú xa lạ biết bất kỳ một loài vật nào khác sống trong rừng.

Vào một trong những buổi sáng đẹp mắt trời, nhím con đi tìm quả để ăn. Hốt nhiên một chú Sóc dancing tới và nói:

Chào bạn! Tôi rất vui sướng được gặp gỡ bạn.

Nhím con hoảng sợ nhìn Sóc, rồi xoay đầu chạy chốn vào trong 1 bụi cây. Nó cuộn tròn tín đồ lại cơ mà vẫn run vì chưng sợ.

Ngày tháng trôi qua, các cái lá trên cây ban đầu chuyển màu với rụng xuống. Nhím con đưa ra quyết định phải mau chóng tìm một nơi bình yên và ấm cúng để trú đông.

Trời ngày dần lạnh hơn. Một hôm nhím nhỏ đang đi tìm nơi trú đông thì trời đổ mưa. Nhím thấp thỏm cắm đầu chạy.

Bỗng nó dấn thân một đống lá. Nó chợt nhận biết sau đống lá là một chiếc hang “Chào bạn!”. Một giọng ngái ngủ của một chú nhím khác cất lên. Nhím nhỏ vô cùng ngạc nhiên.

Sau lúc trấn tĩnh lại. Nhím nhỏ bẽn lẽn hỏi:

Tên chúng ta là gì?

Tôi là Nhím Nhí.

Nhím nhỏ run run nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi không biết đây là nhà bạn của bạn”.

Nhím nhí nói: “Không gồm hề gì. Thế bạn đã sở hữu nhà trú đông chưa? Tôi mong muốn mời bạn ở lại bới tôi qua mùa đông. Tôi ngơi nghỉ đây 1 mình buồn lắm.

Nhím con e dè nhận lời và cảm ơn lòng tốt của bạn. Cả nhị thu dọn và trang trí địa điểm ở gọn đẹp.

Chúng siêu vui vì chưa phải sống 1 mình trong ngày đông gió lạnh.

Trần Thị Ngọc Trâm

Em vấn đáp câu hỏi, làm bài bác tập theo một trong các hai giải pháp sau:

- Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp mà em chọn.

- Viết chủ ý của em vào địa điểm trống.

1. Vày sao Nhím bé lại không quen biết bất kì loài đồ gia dụng nào trong rừng? (M1-0,5 điểm)

A. Do Nhím xấu xí nên không có bất kì ai chơi cùng.

B. Do Nhím chỉ sinh sống trong nhà, không ra phía bên ngoài bao giờ.

C. Bởi vì Nhím sinh sống một mình, không ai thân thiết.

D. Vì Nhím nhút nhát, luôn luôn rụt rè, hại sệt.

2. Ba cụ thể nào bên dưới đây cho biết Nhím nhỏ rất nhút nhát? (M1-0,5 điểm)

A. Lúc được Sóc chào, Nhím chạy trốn vào bụi cây, cuộn tròn fan lo sợ.

B. Mùa đông đến, Nhím nhanh chóng tìm một nơi an toàn và êm ấm để trú rét.

C. Thấy trời bất chợt đổ mưa, Nhím sốt ruột cắm đầu chạy.

D. Nhím con chấp nhận ở lại trú đông với Nhím Nhí.

3. Vày sao Nhím Nhí mời Nhím bé ở lại với mình qua mùa Đông? (M2-0,5 điểm)

A. Bởi vì Nhím Nhí ở 1 mình rất buồn.

B. Bởi Nhím Nhí biết Nhím con chưa xuất hiện nhà trú đông.

C. Do Nhím Nhí cùng Nhím bé là các bạn thân.

D. Bởi Nhím Nhí biết Nhím nhỏ ở 1 mình rất buồn.

4. Nhím bé cảm thấy ra sao khi ở thuộc Nhím Nhí? (M2-0,5 điểm)

A. Nhím bé cảm thấy vô cùng vui khi có bạn.

B. Nhím bé cảm thấy yên trung tâm khi được bảo vệ.

C. Nhím bé vẫn cảm giác lo sợ.

D. Nhím nhỏ vẫn cảm thấy bi tráng lắm.

5. Câu chuyện cho em bài học kinh nghiệm gì? (M3-1,0 điểm)..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Cách Giải Phương Pháp Giải Phương Trình Lượng Giác Không Mẫu Mực

..................................................................................................................................

6. Lớp học tập của em có một bạn mới từ trường khác chuyển đến. Để giúp đỡ bạn hoà nhập với chúng ta trong lớp, em sẽ làm gì? (M4-1,0 điểm)..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. Vết hai chấm trong đoạn văn sau dùng để triển khai gì? (M2-0,5 điểm)

Nhím bé bẽn lẽn hỏi:

- Tên các bạn là gì?

- Tôi là Nhím Nhí.

A. Báo hiệu lời phân tích và lý giải cho một sự việc.

B. Báo hiệu khẩu ca của nhân vật.

C. đánh tiếng phần chú thích.

D. Thông báo từ ngữ được sử dụng với nghĩa quánh biệt.

8. gạch men dưới phần tử trả lời cho câu hỏi “Vì sao” vào câu bên dưới đây. (M1-0,5 điểm)

“Nhím con và Nhím Nhí khôn cùng vui vị chúng chưa hẳn sống 1 mình suốt mùa đông giá lạnh.”

9. Viết 1 câu sử dụng phương án nhân hoá để nói về: (M3-1,0 điểm)

a) chiếc lá:

b) thai trời:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ma trận thắc mắc đề kiểm soát Tiếng Việt lớp 3 - Đề 1

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu văn

bản

Số câu

2

2

1

1

6

Câu số

1-2

3-4

5

6

2

Kiến thức tiếng

Việt

Số câu

1

1

1

3

Câu số

7

8

9

Tổng số câu

3

2

1

2

1

9

B. Bài bác kiểm tra viết (10 điểm)

I. Chủ yếu tả nghe – viết (4 điểm – 15 phút)

Lao xao

Giời chớm hè. Cây cỏ um tùm. Cả xã thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoa dẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như hương thơm mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật tiến công lộn nhau nhằm hút mật làm việc hoa. Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền từ bỏ khu vực lao xao. Từng bọn rủ nhau âm thầm lặng lẽ bay đi.

(Duy Khán)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

II. Tập làm văn (6 điểm – 35 phút)

Kể về một ngày hội nhưng em đã tận mắt chứng kiến hoặc tham gia.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 - Đề 1

A. Bình chọn đọc (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (4 điểm)

II. Đọc phát âm và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt (6 điểm)

1. Lựa chọn câu trả lời D: 0,5 điểm; lựa chọn câu trả lời khác D: 0 điểm

2. Lựa chọn cả 3 câu trả lời A, B, C: 0,5 điểm; câu trả lời khác: 0 điểm

3. Lựa chọn câu trả lời A: 0,5 điểm; lựa chọn câu trả lời khác A: 0 điểm

4. Lựa chọn câu trả lời A: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác A: 0 điểm

5. Gợi ý:

Cuộc sống cần được có bạn bè để quan lại tâm, giúp sức nhau lúc khó khăn khăn. Ví như chỉ sinh sống một mình, xa cách đồng các loại thì lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, hại hãi.

6. Gợi ý:

Để giúp đỡ bạn không bỡ ngỡ, rụt rè trước các bạn mới, em sẽ thủ thỉ với bạn để bạn cởi mở hơn, rủ chúng ta tham gia các hoạt động của trường, lớp, các hoạt động ngoại khoá,…

7. Lựa chọn câu vấn đáp B: 0,5 điểm; chọn câu vấn đáp khác B: 0 điểm

8. Vấn đáp đúng: 0,5 điểm; vấn đáp khác: 0 điểm

Gợi ý:

“Nhím bé và Nhím Nhí khôn cùng vui vì chưng chúng chưa phải sống một mình suốt mùa đông giá lạnh.”

9.- Viết câu theo yêu thương cầu: 1,0 điểm (mỗi ý 0,5 điểm)

- Viết được câu theo yêu mong nhưng áp dụng từ chưa chủ yếu xác: 0,5 điểm (mỗi ý 0,25 điểm)

- ko viết được câu: 0 điểm

Gợi ý:

a) Gió thu xào xạc, từng loại lá rủ nhau tiến công võng xuống mặt đất.

b) khung trời đêm mặc loại áo sẫm đính rầm rịt những ngôi sao lấp lánh.

B. Bình chọn viết

I. Chính tả nghe – viết (4 điểm)

II. Tập làm văn (6 điểm)

Tham khảo:

Hàng năm, cứ sau đầu năm Nguyên Đán thôn em lại mở lễ hội Đền Voi Phục. Hội được tổ chức triển khai tại sân đền, fan từ tứ xứ về tham dự lễ hội đông như nước chảy, mọi người đều trong phục trang rất đẹp. Những người trong nhóm nghi thức khoác lễ phục truyền thống lâu đời của làng. Không gian của tiệc tùng rất trang nghiêm cùng quang cảnh được trang hoàng siêu đẹp với cờ ngũ sắc đẹp tung cất cánh trước gió. Khởi đầu là lễ thắp nhang đọc văn tế, tiếp nối là lễ rước Thánh đi du xuân. Kiệu của Thánh đi mang lại đâu, trống giong cờ mở mang đến đó. Mọi người vừa đi theo kiệu Thánh vừa lễ. Trẻ em con, fan lớn cố kỉnh phiên nhau chui qua kiệu Thánh để mong ước Thánh ban cho các điều xuất sắc lành cho tất cả năm. Có những lúc kiệu của Thánh tự nhiên quay vòng tròn, em nghe tín đồ lớn nói đó là phần lớn lúc Thánh vui. Em cực kỳ thích lúc được chui qua kiệu Thánh vừa vui lại vừa mới được Thánh phù trì cho trẻ khỏe học giỏi, ngoan ngoãn. Liên hoan tiệc tùng được ra mắt từ 9h sáng đến 1 giờ đồng hồ chiều thì kết thúc. Em siêu thích được tham dự lễ hội truyền thống của làng. Đó cũng là nét xin xắn truyền thống đậm đà bạn dạng sắc dân tộc của quê hương.

(Sưu tầm)

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 2

Thời gian 40 phút

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Đề bài:

I. ĐỌC:

A / Đọc thành giờ : (6 điểm)

B/ Đọc thầm (4 điểm). Đọc thầm đoạn văn sau:

Về mùa xuân,khi mưa phùn cùng sương nhanh chóng lẫn sát vào nhau không rõ ràng được thì cây gạo bên cạnh cổng chùa,lối vào chợ quê,bắt đầu nhảy ra những chiếc hoa đỏ hồng. Hoa gạo làm cho sáng bừng lên một góc trời quê, tiếng bọn sáo về ríu ran như một cái chợ vừa mở, như 1 lớp học vừa tan, như 1 trong các buổi dân ca liên hoan sắp bắt đầu...Nghe nó nhưng mà xốn xang mãi không chán. Chúng trò chuyện râm ran, có lẽ mỗi con đều phải sở hữu câu chuyện riêng rẽ của mình, giữ mãi trong trái tim nay new được thanh minh cùng chúng ta bè,nên ai ai cũng nói, ai ai cũng lắm lời, mặc kệ bạn tất cả lắng nghe tuyệt không.

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Cây gạo nở hoa vào mùa nào?

A . Mùa xuân.

B . Mùa thu.

C . Mùa hè.

2. Các từ ngữ nào nói lên cây gạo làm biến đổi khung cảnh thôn quê?

A. Nhảy ra các cái hoa đỏ hồng

B . Có tác dụng sáng bừng lên một góc trời quê

C . Toàn bộ những trường đoản cú ngữ nêu vào 2 câu trả lời trên.

3 . Lúc cây gạo ra hoa, chủng loại chim làm sao về tập kết đông vui?

A. Chim én

B. Chim sáo

C. Các loài chim

4.Tiếng bầy chim về nói chuyện với nhau được người sáng tác so sánh với hầu như gì?

A, một chiếc chợ vừa mở.

B. Một lớp học tập vừa tan, như một trong những buổi dân ca tiệc tùng, lễ hội sắp bước đầu .

C. Toàn bộ những điều nêu trong 2 câu vấn đáp trên

II. Bình chọn viết (10 điểm)

A/ Viết chủ yếu tả: (5 điểm)

Nhớ- viết: Chú sinh sống bên chưng Hồ (2 khổ thơ đầu )

B. Tập có tác dụng văn: (5 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 7 mang lại 10 câu nhắc về việc tốt em đã làm để bảo đảm môi trường.

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt lớp 3 - Đề 3

Điểm

Lời phê của gia sư

A - Đọc thầm và làm bài xích tập:

Đọc thầm bài: «Cây gạo» (sách GK giờ Việt lớp 3, tập II, trang 144). Phụ thuộc nội dung bài xích đọc, khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: mục đích chính của bài xích văn bên trên là tả sự đồ nào?

a. Tả cây gạo.

b. Tả chim.

c. Tả cả cây gạo và chim.

Câu 2: bài văn tả cây gạo vào thời hạn nào?

a. Vào mùa hoa.

b. Vào mùa xuân.

c. Vào 2 mùa tiếp đến nhau .

Câu 3: bài xích văn trên có mấy hình hình ảnh so sánh?

a. 1 hình hình ảnh .

Đó là : ………………………………

b. 2 hình ảnh .

Đó là : ………….……………………

c. 3 hình ảnh .

Đó là : ……………………………….

Câu 4: mọi sự vật dụng nào trong đoạn văn bên trên được nhân hóa?

a. Chỉ gồm cây gạo được nhân hóa.

b. Chỉ gồm cây gạo cùng chim chóc được nhân hóa.

c. Cả cây gạo, chim chóc và nhỏ đò rất nhiều được nhân hóa.

Câu 5: gạch ốp chân bộ phận trả lời cho thắc mắc “bằng gì” trong câu văn sau:

Hằng ngày, Lan tới trường bằng xe cộ đạp.

II. Soát sổ viết .

1 . Bao gồm tả : Nghe – viết: bài “Mưa” trong SGK giờ Việt 3 tập 2 trang 134.

2. Tập có tác dụng văn .

Đề bài : Viết một quãng văn ngắn tự 7 cho 10 câu, kể về một buổi lao động ở trường, lớp em.

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 3

A. PHẦN ĐỌC.

I. Đọc thành giờ (5 điểm)

- gia sư kiểm tra trong các tiết ôn tập (mỗi hôm kiểm soát từ 5-10 em).

- cô giáo ghi tên các bài tập đọc cùng học trực thuộc lòng, viết số trang (các bài từ tuần 27 mang lại tuần 34) vào phiếu để học viên bốc thăm. Học viên đọc hoàn thành giáo viên nêu thắc mắc gắn với nội dung bài đọc để học viên trả lời.

- học sinh phát âm rõ, đúng chuẩn và trôi chảy, vận tốc khoảng 70 tiếng/1 phút. Biết ngắt nghỉ hơi sau vệt câu, giữa những cụm tự (4 điểm). Trả lời thắc mắc đúng 1 điểm.

- Nếu học sinh đọc ko đạt các yêu cầu trên, giáo viên nhờ vào khả năng của học viên lớp mình nhưng mà chấm điểm đến phù hợp.

- cùng với những học sinh không đạt yêu cầu, giáo viên cho về nhà luyện phát âm để đánh giá lại

II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

- Câu 1: ý a - Câu 2: ý c

- Câu 3: ý c (3 hình ảnh)

1. Cây gạo sừng sững như 1 tháp đèn khổng lồ

2. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.

3. Hàng chục ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.

- Câu 4: ý b

- Câu 5: bằng xe đạp

B- PHẦN VIẾT

I. Bao gồm tả: (Nghe - viết) Bài: MƯA (5 điểm )

(Viết: tía khổ thơ đầu - TV 3 tập 2 trang 134)

- Viết đúng thiết yếu tả, trình bày đúng, sạch sẽ sẽ, chữ viết cụ thể (5 điểm)

- Viết sai phụ âm đầu, vần, thanh, tiếng, mỗi lỗi sai trừ (0,25 điểm)

- trình bày bài không sạch trừ (0,5 điểm)

II. Tập làm văn: - học viên viết thành một quãng văn ngắn khoảng 7 mang đến 10 câu.

Giới thiệu được buổi lao rượu cồn (1đ); nhắc được các hoạt động vui chơi của buổi lao đụng (3đ); Nêu được lợi ích hoặc cảm nghỉ của bản thân về buổi lao rượu cồn (1đ). Tùy thuộc vào mức độ làm bài bác của HS giáo viên mang lại điểm phù hợp.

Xem thêm: Language Focus Unit 2 Lớp 8 Language Focus Unit 2 Lớp 8, Tiếng Anh Lớp 8 (Học Sgk)

Bài mẫu:

Em thấy việc đảm bảo an toàn môi ngôi trường rất đề nghị thiết, vì đem lại sức khỏe mạnh cho đầy đủ người chính vì vậy lớp em vẫn chọn các bước tổng vệ sinh lớp học. Vào chiều máy sáu lớp em bắt đầu. Để làm việc xuất sắc lớp em đã sẵn sàng khẩu trang, giẻ lau, chổi.... Gia sư giao nhiệm vụ cho từng tổ, từng bạn rất cụ thể tỉ mỉ. Chúng ta nam khỏe phải cô giáo giao trọng trách kê bàn ghế, quét mạng nhện. Còn các bạn gái thì làm quá trình nhặt rác, lau bảng. Em được cô giáo phân công lau bảng. Đầu tiên em đi vò khăn rồi trở lại lớp để lau bảng. Em lau từ bảng này mang đến bảng không giống cho thật sạch để cô khen. Buổi lao rượu cồn rất mệt dẫu vậy lại thiệt vui, em nhìn mặt bạn nào cũng đỏ bừng, những giọt mồ hôi nhễ nhãi. Khi cô hiệu trưởng lao vào lớp em, cô cực kỳ khen có tác dụng cô chủ nhiệm rất vui lòng nên cả lớp em mỗi người được thưởng điểm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ đeo tay lớp em sẽ xong. Em rất tự hào về lớp học của mình.

Ngoài bộ đề thi học tập kì 2 lớp 3 gồm đáp án trên. Các em gồm thể tham khảo thêm nhiều đề thi giỏi và chất lượng, những dạng toán nâng cao hay cùng khó giành cho các em lớp 3 hoặc các bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 và bài bác tập nâng cấp Toán 3 cơ mà Tìm Đáp Án đã đăng tải. Chúc các em học tốt!