Dịch unit 9 lớp 11

     
A. READING trang 100 sgk tiếng Anh 112. While you read trang 101 sgk giờ đồng hồ Anh 11B. SPEAKING trang 103 sgk tiếng Anh 11C. LISTENING trang 105 sgk giờ Anh 112. While you listen trang 105 sgk giờ đồng hồ Anh 11D. WRITING trang 107 sgk giờ đồng hồ Anh 11E. Language Focus trang 108 sgk tiếng Anh 112. Grammar trang 109 sgk giờ Anh 11F. Chạy thử YOURSELF C trang 111 sgk giờ Anh 11H. Grammar (Ngữ pháp)Ôn tập mệnh đề quan liêu hệ

Hướng dẫn giải Unit 9. The post office trang 100 sgk giờ Anh 11 bao hàm đầy đủ nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài bác tập gồm trong sách giáo khoa giờ anh lớp 11 cùng với 4 kỹ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, từ bỏ vựng,.. để giúp các em học giỏi môn tiếng Anh lớp 11, luyện thi thpt Quốc gia.

Bạn đang xem: Dịch unit 9 lớp 11


Unit 9. The post office – Bưu điện

A. READING trang 100 sgk giờ Anh 11

1. Before you read trang 100 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in partner. Ask và answer the following questions.

(Làm vấn đề theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. How far is it from your house lớn the nearest post office?

2. How often vì you so lớn the post office?

3. What services vì chưng you think the post office offers?

*

Answer: (Trả lời)

1. The nearest post office is about 2km from my house.

2. I often go khổng lồ the post office once a month to lớn buy Television Magazine. Sometimes I also go there khổng lồ send letters khổng lồ my friends in other provinces.

3. I think the post office offers many services such as mail và parcel service, SMS, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards and internet cards distribution, postal savings and so on.


Tạm dịch:

1. Từ nhà bạn đến bưu điện gần nhất bao xa? ⇒ Bưu điện sớm nhất cách nhà tôi khoảng chừng 2 km.

2. Bao thọ thì bạn đến bưu năng lượng điện một lần? Để làm gì? ⇒ Tôi thường đến bưu điện 1 tháng 1 lần để mua Tạp chí Truyền hình. Thỉnh phảng phất tôi cho đó nhằm gửi thư cho tất cả những người bạn nghỉ ngơi tỉnh khác.

3. Theo bạn thì bưu điện có những thương mại & dịch vụ gì? ⇒ Tôi suy nghĩ bưu điện cung ứng nhiều dịch vụ thương mại như thư cùng bưu phẩm, SMS, đưa tiền, ship hàng nhanh, thương mại dịch vụ hoa điện tử, dịch vị điện thoại thông minh và fax, cung cấp thẻ điện thoại thông minh và Internet, tiết kiệm ngân sách và chi phí bưu mức giá và vân vân.

2. While you read trang 101 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Read the text which introduces the services provided by Thanh ba Post Office and then vì chưng the tasks follow.

(Đọc các văn bạn dạng trong đó reviews các thương mại dịch vụ được hỗ trợ bởi Bưu năng lượng điện Thanh cha và tiếp nối làm những nhiệm vụ theo.)

(Open daily from 7 a.m. Khổng lồ 9 p.m.)

Thanh bố Post Office is equipped with advanced technology & has a spacious & pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful & courteous khổng lồ customers.


Mail & Parcel Service

You can choose to send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kg.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you & you want khổng lồ send them some money quickly. This speedy and secure service for transferring money can be useful. The money will be sent khổng lồ your relatives in less than 24 hours.

Phone Calls và Faxes


Besides the ordinary telephone điện thoại tư vấn service, our Post Office provides the Messenger call Service. This service helps you khổng lồ notify the recipient of the time and place lớn receive the call.

If you want lớn send a document & do not want to thua its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap và convenient way to lớn transmit texts and graphics over distances.

Press Distribution

Don’t bother to lớn go out early to buy your daily newspapers. Just subscribe lớn your favourite newspapers & magazines & we will have them delivered to your house early in the morning.

Dịch bài:

(Mở shop ngày tự 7 giờ chiếu sáng đến 9 giờ tối)


Bưu điện Thanh bố được trang bị công nghệ tiên tiến và công sở phía trước rộng lớn rãi, thoải mải. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội nhóm ngũ nhân viên cấp dưới được đào tạo và giảng dạy tốt, luôn luôn chu đáo và lịch lãm với khách hàng hàng.

Dịch vụ bưu phẩm cùng bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi đường hàng ko hay con đường biển. Công ty chúng tôi cũng có dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu phẩm/ bưu kiện đưa phát cấp tốc (SMS) của bạn sẽ được đưa trong thời gian ngắn nhất bao gồm thể.

Giới hạn trọng lượng buổi tối đa của kiện sản phẩm là 3l.5kg. Cửa hàng chúng tôi cung cung cấp một mức giá rất đối đầu và cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển chi phí nhanh

Chỉ đề nghị tưởng tượng bạn thân của người tiêu dùng đang làm việc cách các bạn hơn 1000km và bạn muốn gửi mang đến họ một vài tiền một phương pháp nhanh chóng. Thương mại & dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và bình an có thể có ích, số chi phí này sẽ tiến hành gửi đến fan thân của khách hàng trong vòng ko đầy 24 giờ.


Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc hotline thoại thông thường, bưu năng lượng điện của công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi các bạn bè. Dịch vụ thương mại này giúp bạn thông báo cho tất cả những người nhận về thời hạn và địa điểm để thừa nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để không đủ định dạng ban sơ của nó, dịch vụ thương mại fax của chúng tôi sẽ góp bạn. Truyền fax đang trở thành một hiệ tượng rẻ và thuận tiện để truyền tài văn bạn dạng và biểu đồ vật từ nơi này mang đến nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chỉ việc đăng kí tờ báo với tạp chí yêu thương thích của công ty và shop chúng tôi sẽ phạt báo tận nhà của người tiêu dùng vào buổi sáng sớm sớm.

Task 1 trang 102 sgk giờ Anh 11

Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning to lớn the italicised word.

(Khoanh tròn mẫu mã tự (A, B,C hoặc D) trước từ bao gồm nghĩa trái với tự in nghiêng.)

1. Thanh tía Post Office has a spacious and pleasant front office.

A. Large; B. Beautiful; C. Cramped; D. Open

2. Our well-trained staff are always courteous to customers.

A. Helpful; B. Rude; C. Friendly; D. Open

3. This speedy & secure service of transferring money can be useful.

A. Rapid; B. Hurried; C. Careful; D. Slow

4. If you want khổng lồ send a document and do not want to thua its original shape, send it by a fax machine.

A. Unique; B. Outdated; C. Changed; D. Imaginative

Answer: (Trả lời)

1. C; 2. D; 3. D; 4. C

Tạm dịch:

1. Bưu năng lượng điện Thanh tía có trụ sở rộng thoải mái và dễ dàng chịu.

A. Lớn; B. đẹp; C. Hẹp; D. Rộng lớn mở

2. Đội ngũ nhân viên được huấn luyện và đào tạo của công ty chúng tôi luôn thanh lịch với khách hàng hàng.

A. Hữu ích; B. Thô lỗ; C. Thân thiện; D. Tháo mở

3. Thương mại dịch vụ chuyển tiền gấp rút và an toàn này rất có thể hữu ích.

A. Nhanh; B. Gấp vã; C. Cẩn thận; D. Chậm

4. Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không thích mất hình dạng lúc đầu của nó, nhờ cất hộ nó bởi một đồ vật fax.

A. Duy nhất; B. Lỗi thời; C. Bị cố đổi; D. Nhiều trí tưởng tượng

Task 2 trang 102 sgk tiếng Anh 11

Read the text again & then answer the following question.

(Đọc các văn bản một đợt tiếp nhữa và kế tiếp trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What is Thanh tía Post Office equipped with?

2. What services are offered at Thanh cha Post Office?

3. According to the text, what are three different ways of sending a letter?

4. What is the Messenger call Service used for?

5. What will you have to vì if you want lớn get your newspapers and magazines delivered lớn your house?

Answer: (Trả lời)

1. Thanh tía Post Office is equipped with advanced technology & a spacious pretty place for transaction.

2. Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press & Distribution & Flower Telegram Service are services at Thanh cha Post Office.

3. They are sending by air, surface mail & the Express Mail Service.

4. The Messager gọi Service is used for notifying the recipient of the time và place khổng lồ receive the call.

5. If we want to get our newspapers và magazines delivered to our house, we have to subscribe.

Tạm dịch:

1. Bưu điện Thanh bố được trang bị cái gì? ⇒ Bưu năng lượng điện Thanh tía được trang bị công nghệ tiên tiến với nơi giao dịch thanh toán rộng rãi.

2. Bưu điện Thanh Ba cung ứng những dịch vụ nào? ⇒ thương mại & dịch vụ thư cùng bưu phẩm, chuyển khoản qua ngân hàng nhanh, call điện cùng fax, giao báo cùng hoa là những dịch vụ thương mại mà Bưu điện Thanh ba cung cấp.

3. Theo bài xích đọc, bố cách không giống nhau để gửi thư là gì? ⇒ Đó là gửi bởi đường mặt hàng không, con đường bộ thường thì và gửi thư tốc hành.

4. Thương mại & dịch vụ tin nhắn thoại được sử dụng để gia công gì? ⇒ thương mại & dịch vụ tin nhắn thoại được dùng để chú ý người dấn về thời gian và vị trí nhận cuộc gọi.

5. Nếu bạn có nhu cầu báo và tạp chí được giao đến tận nơi bạn cần làm gì? ⇒ Nếu chúng ta muốn báo cùng tạp chí được giao mang lại tận nhà, họ phải để theo tháng.

Task 3 trang 102 sgk giờ Anh 11

Find evidence in text to tư vấn these statements.

(Tìm minh chứng trong bài xích đọc để cung ứng các câu nói này.)

1. You cannot make a phone điện thoại tư vấn at Thanh bố Post Office at 10 p.m.

2. You can save money if you send a parcel which is under 15kg.

3. The post office offers a special mail service which is particularly fast.

4. Your relatives vì not have to wait till tomorrow to lớn get money you send them today.

Answer: (Trả lời)

1. The post office opens daily from 7 a.m khổng lồ 9 p.m.

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

3. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

4. We offer a speedy và secure service of transferring money in less than 24 hours.

Tạm dịch:

1. Bạn không thể gọi smartphone ở bưu năng lượng điện Thanh bố lúc 10 giờ đồng hồ tối. = Bưu điện mở shop ngày trường đoản cú 7 giờ chiếu sáng đến 9 giờ tối.

2. Bạn cũng có thể tiết kiệm tiền trường hợp gửi bưu phẩm bên dưới 15 kg. = shop chúng tôi cung cấp giá đối đầu cho đông đảo bưu phẩm dưới 15 kg.

3. Bưu điện cung cấp dịch vụ thư đặc biệt quan trọng vô cùng nhanh. = cửa hàng chúng tôi cũng có dịch vụ Thư tốc hành với thư tốc hành của bạn sẽ được chuyển đi trong thời hạn ngắn nhất tất cả thể.

4. Bọn họ hàng của người sử dụng không rất cần phải chờ mang đến ngày mai để dìm tiền các bạn gửi hôm nay. = công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ thương mại chuyển chi phí nhanh trong tầm chưa đến 24 tiếng.

3. After you read trang 102 sgk giờ Anh 11

Work in groups. Answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Vấn đáp những thắc mắc sau đây.)

1. Which service provided by Thanh cha Post Office do you think is the most important & why?

2. What services vì chưng you think Thanh tía Post Office should have in the future?

Answer: (Trả lời)

1. In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to lớn your relatives, certainly you can’t feel safe & wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn’t only sent quickly but also securely.

2. I think they should expand their services such as the mạng internet Network & international phone calls.

Tạm dịch:

1. Thương mại dịch vụ nào được hỗ trợ bởi Bưu Điện Thanh ba mà các bạn nghĩ là đặc biệt nhất cùng tại sao? ⇒ Theo tôi, đó là chuyển khoản nhan. Chính vì khi bạn gửi tiền mang lại họ hàng, chắc hẳn rằng bạn không thể cảm thấy an toàn và tự hỏi liệu nó cho nơi hay không. Bây chừ với dịch vụ thương mại này, chúng ta cảm thấy an ninh hơn nhiều. Tiền của người tiêu dùng không phần nhiều được giữ hộ đi nhanh chóng mà còn an toàn.

2. Theo chúng ta thì Bưu Điện Thanh bố nên có những dịch vụ gì ở trong tương lai?⇒ Tôi nghĩ họ nên mở rộng các thương mại dịch vụ như mạng lưới internet và các cuộc điện thoại tư vấn quốc tế.

B. SPEAKING trang 103 sgk giờ đồng hồ Anh 11

*

1. Task 1 trang 103 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Act out the dialogue và then answer the question: What service is the customer using in the dialogue?

(Làm câu hỏi theo cặp. Diễn kịch theo bài bác đối thoại và sau đó trả lời câu hỏi ở bài đối thoại quý khách hàng sử dụng dịch vụ thương mại gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I bởi for you, sir?

A: Could you help me to send this document khổng lồ my office by fax?

B: Certainly. What’s the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

Answer: (Trả lời)

The service the customer is using is the fax service.

Tạm dịch:

A: Xin lỗi!

B: Vâng? Tôi có thể làm gì mang lại ông, thưa ông?

A: Cô hoàn toàn có thể giúp tôi gửi tài liệu này mang lại bưu điện bởi fax được không?

B: vững chắc rồi ạ! Số fax là gì thưa ông?

A: Nó là 04.7223898.

B: Vâng. Tôi nhờ cất hộ ngay đây.

A:Cảm ơn. À, từng nào tiền đấy cô?

B: 5000 đồng thưa ông. Ông hoàn toàn có thể xem giá trên bảng.

A: À. Tôi thấy rồi. Đây thưa cô. Cảm ơn.

B: không tồn tại gì ạ.

2. Task 2 trang 104 sgk tiếng Anh 11


Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, the conversation takes place at the post office between a clerk (A) and a customer (B) who wants to lớn have a telephone line installed at home.

(Làm bài toán theo cặp. Triển khai một cuộc hội thoại từ hầu như từ gợi ý dưới đây. Cuộc trò chuyện ra mắt tại bưu năng lượng điện giữa một nhân viên cấp dưới (A) và (B) – một quý khách muốn có một đường dây smartphone được setup tại nhà.)

A: Greet B & ask if he can help

B: Say that you want to have a telephone line installed at home

A: Ask where B lives

B: Give your address and ask when the installation will take place

A: Say that the installation will take place one week after registration

B: Ask if A can come on Friday

A: Agree and ask if B has a telephone

B: Say that you already have a telephone and ask about the installation fee and monthly fee

A: Tell B about the fees and ask B to fill in a form

Tạm dịch:

A: chào B cùng hỏi rất có thể giúp gì không

B: Nói rằng bạn có nhu cầu lắp điện thoại ở nhà

A: Hỏi B sống nghỉ ngơi đâu

B: cho showroom và thời hạn lắp đặt

A: Nói rằng sẽ lắp sau khi đăng cam kết 1 tuần

B: Hỏi A lắp thêm 6 mang lại được không

A: Đồng ý và hỏi B có điện thoại thông minh bàn chưa

B: Nói rằng bao gồm rồi với hỏi phí lắp ráp và phí sử dụng hàng tháng.

A: Nói về giá thành và bảo B điền vào mẫu.

Answer: (Trả lời)

A: Good morning, can I help you?

B: Yes, I want lớn have a telephone line installed at home.

A: OK. Where vì chưng you live?

B: I live at 67 Ngoc Ha Street. When can you install it?

A: We can install it one week after you have registered.

B: Can you come on Friday?

A: Yes, that’s fine. Bởi vì you have telephone yet?

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee & monthly fee?

A: Its fee is 1.4 million dong và the monthly fee is 27 thousand dong. Can you fill in this form?

Tạm dịch:

A: kính chào buổi sáng, tôi rất có thể giúp gì mang lại ông?

B: À, tôi mong mỏi lắp mặt đường đây điện thoại cảm ứng ở nhà.

A: Vâng. Ông sống ngơi nghỉ đâu?

B: Tôi sống sống 67 mặt đường Ngọc Hà. Khi nào anh rất có thể lắp nó?

A: chúng tôi có thể lắp đặt một tuần sau khi ông đăng ký ạ.

B: lắp thêm 6 anh mang đến được không?

A: À, được ạ. Ông có điện thoại cảm ứng thông minh chưa?

B: Có. Tôi có 1 cái smartphone rồi. Phí lắp đặt và chi phí hàng mon là bao nhiêu?

A: Phí là 1 trong những triệu 400 nghìn đồng cùng phí các tháng là 27 ngàn đồng. Ông rất có thể điền vào mẫu mã này được không?

3. Task 3 trang 104 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office và the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations.

(Làm bài toán theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong chúng ta là một nhân viên tại bưu năng lượng điện và tín đồ kia là 1 trong khách hàng, thực hiện cuộc đối thoại cho mỗi tình huống sau.)

1. You want lớn subscribe to lớn the Lao Dong Daily for a year & have the newspaper delivered lớn your home every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street. Hanoi.

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want to use the Flower Telegram Service provided by the post office to send her a greetings card và a bunch of red roses on her birthday.

Answer: (Trả lời)

1.A: Good morning. Can I help you?

B: I would lượt thích to subscribe khổng lồ the Lao Dong daily newspaper.

A: Yes. How long would you lượt thích to subscribe to it?

B: For a year, please.

A: Where would you lượt thích to get the newspaper?

B: At home, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

A: Before 6.30? Well, it might be a little bit too early. How about before 7.30?

B: OK. That’s fine. Thank you.

A: Right. Can you just fill in this form?

2.A : Good morning. Can I help vou?

B: Yes I want to lớn use Flower Telegram Senice. I want to lớn send my friend a greeting cards & a bunch of red roses.

A: Yes. When would you lượt thích to send?

B: On 16th May, please.

A: Where would you like to send flowers and greetings card?

B: At her office, at 134 Hoang Hoa Tham Street.

A: OK. 134 Hoang Hoa Tham Street.

B: Oh, can she get the gift before 9.00 a.m?

A: All right. Can you fill ill this form, please?

Tạm dịch:

1. Bạn có nhu cầu đăng ký kết nhật báo Lao rượu cồn khoảng một tuần lễ và mong báo giao về tận nhà mỗi buổi sáng sớm trước 6:30. Địa chỉ của bạn là 67 con đường Ngọc Hà, Hà Nội.

2. Sinh nhật bạn thân nhất của người sử dụng là ngày 16 tháng 5. Bạn muốn sử dụng thương mại dịch vụ Hoa điện tính của bưu điện để gửi thiệp mừng và một bó hoả hồng đỏ vào trong ngày sinh nhật chúng ta ấy.

1.A: xin chào buổi sáng. Tôi rất có thể giúp gì mang đến bạn?

B: Tôi muốn đăng ký tờ báo Lao Động mỗi ngày .

A: Vâng. Bạn có nhu cầu đăng cam kết nó trong bao lâu?

B: trong một năm.

A: bạn có nhu cầu nhận tờ báo sinh hoạt đâu?

B: Ở nhà, làm ơn. Tôi sống ngơi nghỉ 67 mặt đường Ngọc Hà.

A: Vâng. 67 con đường Ngọc Hà.

B: À. Tôi có thể lấy tờ báo mỗi buổi sáng trước 6.30 không?

A: Trước 6.30? Vâng, nó rất có thể là khá sớm một chút. Vắt còn trước 7.30 thì sao?

B: Vâng. Được ạ. Cảm ơn cô.

A: Vâng. Bạn chỉ cần điền vào mẫu mã này?

2.A: kính chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì mang lại bạn?

B: Vâng, tôi ao ước sử dụng Flower Telegram Service. Tôi mong muốn gửi cho bạn của tôi một thiệp chúc mừng cùng một bó huê hồng đỏ.

A: Vâng. Lúc nào bạn muốn gửi?

B: vào trong ngày 16 tháng 5, làm cho ơn.

A: bạn muốn gửi hoa và thiệp chúc mừng nghỉ ngơi đâu?

B: Tại công sở của cô ấy, trên 134 mặt đường Hoàng Hoa Thám.

A: OK. 134 Hoàng Hoa Thám.

B: Oh, cô ấy rất có thể nhận được món đá quý trước 9h sáng không?

A: Được nhé. Bạn vui lòng điền vào mẫu đơn này?

C. LISTENING trang 105 sgk giờ Anh 11

1. Before you listen trang 105 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Ask và answer the following questions.

(Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Is your family on the phone? What is your phone number?

2. Does any member of your family have a cellphone? What make is it?

3. What bởi vì you think are the advantages and disadvantages of cellphones?

Answer: (Trả lời)

1. – Yes, we have a phone at home. Our phone number is 3825528.

– No, we don’t use phone.

2. – Yes, we have a SAMSUNG/ nokia cell phone.

– No, we don’t have a cell phone.

3. With a thiết bị di động phone, you can liên hệ other people easily. You always feel close to your family even when you are away from home. However, you don’t have much privacy.

Tạm dịch:

1. Gia đình bạn có dùng điện thoại cảm ứng thông minh không? Số năng lượng điện thoại của chúng ta là gì? ⇒ Có, shop chúng tôi có điện thoại bàn. Số điện thoại cảm ứng là 3825528. Không, shop chúng tôi không dùng smartphone bàn.

2. Gồm thành viên nào trong gia đình bạn có smartphone di hễ không? thương hiệu là gì? ⇒ Có, cửa hàng chúng tôi có điện thoại cảm ứng thông minh di đụng SAMSUNG/ NOKIA. Không, chúng tôi không có điện thoại cảm ứng thông minh di động.

3. Theo em những ích lợi và tác hại của điện thoại cảm ứng thông minh di hễ là gì? ⇒ Với điện thoại di động, chúng ta có thể liên lạc với người khác một biện pháp dễ dàng. Bạn luôn cảm thấy gần gũi với gia đình thậm chí khi bạn xa nhà. Tuy nhiên, chúng ta không có tương đối nhiều sự riêng rẽ tư.

Listen & repeat. (Nghe và lặp lại)

commune communal growth digit subscriber

rural network capacity

2. While you listen trang 105 sgk tiếng Anh 11

You will hear some information about the development of Vietnam’s telephone system over the past few years. Listen & do the tasks that follow.

(Bạn sẽ nghe một số thông tin về sự cải tiến và phát triển của hệ thống điện thoại thông minh của nước ta trong vài ba năm qua. Lắng nghe cùng làm nhiệm vụ tiếp theo.)

Task 1 trang 105 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen & choose the best answer A, B, C or D for the following Statements and question.

(Lắng nghe và lựa chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D cho các câu nói và thắc mắc sau đây.)

1. According lớn the passage, Vietnam ranks……………..for growth in the number of telephone subscribers.

A. 6th B. 2nd C. 30th D. 8th

2. Vietnam is among the……… countries in the world that have more than two million telephones.

A. 6 B. 140 C. 13 D. 30

3. In 1996, Vietnam began upgrading its………… networks.

A. điện thoại phone

B. Subscriber

C. Fixed telephone

D. Post office

4. According khổng lồ the passage, at present,……… per cent of communes across Vietnam have telephone services.

A. 90; B. 80; C. 14; D. 93

5. Which aspect of development in Vietnam’s telecommunication is NOT mentioned in the listening passage?

A. The increase in the number of telephones.

B. The growth in the capacity of the thiết bị di động phone system.

C. The change of the international telephone system.

D. The reduction in monthly telephone fees.

Answer: (Trả lời)

1. B; 2. D; 3. C; 4. D; 5. C

Tạm dịch:

1. Theo bài bác đọc, việt nam xếp hạng ……………. Về sự tăng trưởng về số thuê bao điện thoại.

A. Trang bị 6; B. Thứ 2; C. Lắp thêm 30; D. Lắp thêm 8

2. Vn nằm trong số ……… quốc gia trên quả đât có hơn nhị triệu máy năng lượng điện thoại.

A. 6; B. 140; C. 13; D. 30

3. Năm 1996, Việt Nam bước đầu nâng cấp cho mạng lưới ………….

A. Smartphone di động

B. Mướn bao

C. điện thoại thông minh cố định

D. Bưu điện

4. Theo bài đọc, hiện nay nay, ……… tỷ lệ các thôn trên cả nước có thương mại & dịch vụ điện thoại.

A. 90; B. 80; C. 14; D. 93

5. Phần đông khía cạnh nào của sự cách tân và phát triển trong viễn thông vn KHÔNG được đề cập trong bài bác nghe?

A. Sự tăng thêm số lượng năng lượng điện thoại.

B. Tăng trưởng năng lượng của hệ thống smartphone di động.

C. đổi khác hệ thống điện thoại cảm ứng quốc tế.

D. Phí điện thoại cảm ứng thông minh hàng mon giảm.

Audio script: (Bài nghe)

Over the past few years, Vietnam has quickly developed its telephone system. Vietnam ranks second only to china for growth in the number of telephone subscribers. It is among the 30 countries in the world that have more than two million telephone subscribers.

In the early 1990s, there were only 140.000 telephones across Vietnam. At present, we have more than six million subscribers.

In 1996, Vietnam began upgrading its fixed telephone network và changing numbers from six to lớn seven digits in Hanoi và Ho đưa ra Minh đô thị as well as five to six digits in other provinces.

Five years later, the sản phẩm điện thoại phone system was upgraded to meet the growth of customer demand. Since 2000, Vietnam has reduced the price of several services, especially in the monthly fees for fixed & mobile telephones.

In the future, more attention will be paid to the rural areas. At present, 93 percent of communes across Vietnam have telephone services. A network of 6.014 communal post offices have been phối up across the country.

Dịch bài:

Trong vài ba năm qua. Vn đã tích cực cải cách và phát triển hệ thống smartphone của mình. Nước ta đứng sản phẩm công nghệ hai chỉ với sau Trung Quốc về phát triển số thuê bao năng lượng điện thoại. Đây là một trong số 30 nước trên trái đất có hơn nhì triệu mướn bao năng lượng điện thoại.

Vào đầu trong thời gian 1990, chỉ bao gồm 140.000 điện thoại ở Việt Nam. Hiện nay tại, cửa hàng chúng tôi có rộng sáu triệu thuê bao.

Năm 1996, Việt Nam bước đầu nâng cung cấp mạng điện thoại thắt chặt và cố định và đổi khác số lượng tự sáu thành bảy chữ số ở tp. Hà nội và tp Hồ Chí Minh cũng tương tự 5-6 chữ số ở các tỉnh khác.

Năm năm sau, hệ thống điện thoại cảm ứng di đụng đã được tăng cấp để đáp ứng nhu mong của khách hàng hàng. Từ thời điểm năm 2000, vn đã giảm giá một số dịch vụ, nhất là trong những khoản phí mỗi tháng cho điện thoại cố định và điện thoại cảm ứng thông minh di động.

Trong tương lai, sẽ có không ít sự nhiệt tình hơn nữa đối với nông thôn. Bây giờ 93% số thôn trên toàn quốc có thương mại dịch vụ điện thoại. Một màng lưới 6.014 bưu điện xã đã được thành lập trên mọi cả nước.

Task 2 trang 106 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen again to lớn answer the following questions.

(Lắng nghe một đợt tiếp nhữa để trả lời các câu hỏi sau.)

Questions

1. According lớn the passase, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers?

2. How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s?

3. How were the fixed telephone numbers changed in 1996?

4. When did the change of thiết bị di động telephone numbers take place?

5. According khổng lồ the passage, how many communal post offices are there in Vietnam?

Answer: (Trả lời)

1. Trung quốc has the highest growth in the number of telephone subscribers.

2. In the early 1990s, there were only 140.000 telephones in Vietnam.

3. In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six lớn seven digits in Hanoi và Ho đưa ra Minh đô thị as well as five to lớn six digits in other provinces.

4. In 2001.

5. There are 6,014 communal post offices in Vietnam.

Tạm dịch:

1. Theo đoạn văn, non sông nào có sự trở nên tân tiến số mướn bao điện thoại thông minh cao nhất? ⇒ trung hoa có sự cách tân và phát triển số mướn bao điện thoại thông minh cao nhất

2. Vào đầu trong những năm 1990 ở việt nam có bao nhiêu điện thoại? ⇒ Vào đầu trong thời hạn 1990 ở nước ta chỉ gồm 140.000 năng lượng điện thoại.

3. Các số điện thoại cố định và thắt chặt đã đổi khác ra sao vào năm 1996? ⇒ Năm 1996, số điện thoại cố định và thắt chặt được chuyển từ 6 số quý phái 7 số ở tp. Hà nội và tp Hồ Chí Minh cũng giống như 5 số lịch sự 6 số ở những tỉnh khác.

Xem thêm: Các Cách Chứng Minh Vuông Góc, 10 Cách Chứng Minh Hai Đường Thẳng Vuông Góc

4. Bao giờ diễn ra sự chuyển đổi số điện thoại cảm ứng thông minh di động? ⇒ Năm 2001.

5. Theo bài xích đọc gồm bao nhiêu bưu điện xã ở Việt Nam? ⇒ bao gồm 6.140 các bưu điện xã sống Việt Nam.

3. After you listen trang 106 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in groups. Summarise the main ideas of the listening passasge. Your summary should have the following points.

(Làm việc theo nhóm. Cầm tắt đa số ý chính của đoạn văn vừa nghe. Bắt tắt của bạn cần phải có các điểm sau đây.)

1. Vietnam’s rapid growth in telephone numbers

2. The addition of digits khổng lồ existing telephone numbers khổng lồ meet the increasing demands

3. The reduction in monthly telephone fees

4. The expansion of the telephone networks to lớn Vietnam’s rural areas

Answer: (Trả lời)

A: Over the past few years, Vietnam telephone system has quickly developed và ranks second to đài loan trung quốc in growth telephone numbers.

B: and in 1996, Vietnam upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.

C: In 2002, điện thoại phone system was introduced and upgraded.

D: & since 2000, Vietnam has reduced the monthly telephone fees for both fixed and mobile phones.

A: In the future. Vietnam will expand the telephone networks to rural areas.

Tạm dịch:

1. Sự tăng hối hả số lượng smartphone của Việt Nam.

2. Sự thêm vào con số cho đa số số điện thoại cảm ứng thông minh hiện hành để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu ngày dần tăng.

3. Sự sút phí smartphone hàng tháng.

4. Sự lan rộng ra mạng lưới điện thoại đến những vùng nông thôn làm việc Việt Nam.

*

A: trong vài năm qua, hệ thống điện thoại thông minh Việt nam giới đã hối hả phát triển với xếp máy hai sau Trung Quốc về sự việc tăng trưởng số năng lượng điện thoại.

B: cùng năm 1996, việt nam đã nâng cấp mạng điện thoại cảm ứng cố định bằng cách thêm một chữ số vào hệ thống smartphone trong cả nước.

C: Năm 2002, hệ thống điện thoại cảm ứng di đụng được reviews và nâng cấp.

D: Và tính từ lúc năm 2000, nước ta đã sút được phí điện thoại cảm ứng thông minh hàng tháng cho cả điện thoại thắt chặt và cố định và điện thoại thông minh di động.

A: trong tương lai, nước ta sẽ không ngừng mở rộng mạng lưới điện thoại thông minh đến những vùng nông thôn.

D. WRITING trang 107 sgk tiếng Anh 11

Writing a letter to lớn express satisfaction (or dissatisfaction).

(Viết một bức thư phân trần sự hài lòng (hoặc không hài lòng).)

1. Task 1 trang 107 sgk tiếng Anh 11

Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh cha Post Office (you have learnt about this post office in Reading section). Discuss the things that may make you satisfied (or dissatisfied) with the services there. The ideas below might be useful lớn you.

(Làm bài toán với một bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã được sử dụng một vài dịch vụ Bưu năng lượng điện Thanh Ba hỗ trợ (bạn sẽ học về bưu điện này trong phần Reading). Luận bàn về hầu như điều mà hoàn toàn có thể làm cho chính mình hài lòng (không hài lòng) với những dịch vụ có. Phần đông ý tưởng sau đây có thể có lợi cho hạn.)

– The opening hours of the post office – too late/too early…

– The quality of the equipment – good/bad/poor quality/needs repairing…

– The security conditions of the post office – good poor security condition/ no one to lớn keep motorcycles or bicycles/pickpockets…

– The attitude of the staff – polite/helpful/rude/arrogant

– The prices of the services – low/high/reasonable…

– The punctuality of delivery of letters và newspapers – always/never punctual/ sometimes late/ letters and newspapers are lost…

Answer: (Trả lời)

– The opening hours of the post office:

It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access lớn the services.

– The unique of the equipment:

Thanh ba Post Office is a well-equipped & reliable address for the postal and telecommunication needs.

– The security conditions of the post office:

The parking area of Thanh bố Post Office is not a good and security place/ Although the parking area is large, it has no security-guards.

– The attitude of the staff:

The staff are always helpful & polite to lớn the customers.

Tạm dịch:

– Giờ xuất hiện bưu điện – vượt muộn/ quá sớm

– quality thiết bị – tốt/ tệ/ kém/ bắt buộc sửa chữa

– Tình trạng an toàn của bưu năng lượng điện – bình yên tốt/ không tồn tại người trông xe đạp điện hay xe pháo máy/ móc túi

– Thái độ nhân viên cấp dưới – kế hoạch sự/ hay giúp đỡ / thô lỗ/ cọc cằn

– Giá thương mại & dịch vụ – thấp/ cao/ vừa lòng lý

– thương mại dịch vụ giao thư và báo – luôn luôn đúng giờ/ chưa khi nào đúng giờ/ thỉnh thoảng muộn/ thư và báo bị mất

***********

– Giờ xuất hiện của bưu điện:

Quá sớm khi ngừng hoạt động lúc 9 giờ. Sẽ xuất sắc hơn nếu bưu điện mở cửa đến 11 giờ tối để khách hàng rất có thể truy cập vào dịch vụ.

– unique thiết bị:

Bưu điện Thanh cha là địa chỉ được trang bị không thiếu thốn và tin yêu cho các nhu cầu về bưu chính viễn thông.

– Điều kiện an toàn bưu điện:

Khu vực đậu xe của Bưu năng lượng điện Thanh Ba không hẳn là nơi giỏi và an toàn. Mặc dù khu vực đậu xe rộng, tuy vậy không có bảo vệ an ninh.

– thể hiện thái độ của nhân viên:

Các nhân viên cấp dưới luôn giúp đỡ và lịch lãm với khách hàng.

2. Task 2 trang 107 sgk tiếng Anh 11

After a year in the job, the director of Thanh tía Post Office has invited residents in the neighborhood lớn write letters khổng lồ him describing the unique of the services they have received. Write such a letter, using the ideas you discussed in he Task 1.

(Sau một năm hoạt động, chủ tịch Bưu năng lượng điện Thanh ba đã mời dân cư trong thành phố viết thư đến ông ấy mô tả quality của những dịch vụ mà họ đã nhận được được. Viết một bức thư như vậy, bằng phương pháp sử dụng những phát minh mà các bạn đã trao đổi trong Task 1.)

*

Answer: (Trả lời)

Dear Sir,

I have been using the services provided by Thanh tía Post Office for years và I am in response to lớn your điện thoại tư vấn for customers lớn express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped và reliable address.

Firstly, I’m impressed by your spacious place for transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers bởi vì not have to wait lớn make their call. More interestingly, I am satisfied with the price of the services. Although the packing area is large, it has no security guards and I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

And the last point I would like to bình luận on is the opening hours of the post office. I think it would be better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access lớn your services. I know that you và your staff have done so far for the developmem of the post office.

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Yours faithfully,

Nguyen Le Ha

Tạm dịch:

Kính thưa Ông,

Tôi sẽ sử dụng những dịch vụ bởi Bưu điện Thanh Ba cung ứng trong nhiều năm với tôi đáp lại lời lôi kéo của ông so với khách hàng miêu tả sự chuộng hoặc ko hài lòng của chính mình đối với thương mại & dịch vụ bưu điện. Giống như nhiều người tiêu dùng khác, tôi thấy bưu năng lượng điện của ông là một add được trang bị xuất sắc và xứng đáng tin cậy.

Thứ nhất, tôi cảm thấy tuyệt hảo bởi nơi giao dịch rộng rãi, ghế ngồi sạch sẽ. Chín hộp điện thoại cảm ứng thông minh luôn sẵn tất cả vì vậy quý khách hàng không phải chờ đón để tiến hành cuộc gọi của họ. Thú vui hơn, tôi hài lòng với mức giá của dịch vụ. Mặc khu vực đóng gói mặt hàng rộng, nhưng không tồn tại nhân viên bảo đảm và thỉnh thoảng tôi cảm xúc không an ninh khi nhằm xe máy của mình ở đó.

Và điểm ở đầu cuối tôi muốn bình luận là tiếng mở của bưu điện. Tôi cho rằng sẽ xuất sắc hơn nếu như bưu điện open đến 11 giờ tối để khách hàng hàng rất có thể tiếp cận nhiều hơn thế nữa đến những dịch vụ của ông. Tôi biết rằng ông và nhân viên của ông đang luôn làm việc vì sự cách tân và phát triển của bưu điện.

Thư này được viết với hi vọng rằng bưu năng lượng điện của ông sẽ là một trong nơi giỏi hơn.

Trân trọng,

Nguyễn Lê Hà

E. Language Focus trang 108 sgk tiếng Anh 11

– Pronunciation: /sp/ – /st/ – /sk/

– Grammar:

+ Defining relative clauses (revision)

+ Non-defining relative clauses (revision)

Tạm dịch:

– phát âm: /sp/ – /st/ – /sk/

– Ngữ pháp:

+ Mệnh đề quan tiền hệ xác minh (ôn tập)

+ Mệnh đề quan hệ giới tính không khẳng định (ôn tập)

1. Pronunciation trang 108 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen and repeat. (Nghe với lặp lại)

*

Practise reading aloud this dialogue. (Thực hành phát âm to đoạn hội thoại)

A: Ladies và gentlemen …

B: Speak up, Stanley!

A: I stand before you …

B: Speak up, Stanley!

A: On this School Speech Day …

B: bởi speak up!

A: ON THIS SCHOOL SPEECH DAY…

B: Stop shouting, Stanley!

A: và I speak for both my wife và myself, when I say …

B: Speak up, Stanley!

A: SPEAK UP, STANLEY

Tạm dịch:

A: Kính thưa các quý cô và quý ông …

B: Nói to lên, Stanley!

A: Tôi đứng trước khách hàng …

B: Nói to lên, Stanley!

A: trong thời gian ngày phát biểu của trường lúc này …

B: Nói to lớn lên, Stanley!

A: trong NGÀY PHÁT BIỂU CỦA TRƯỜNG HÔM ni …

B: xong la hét đi, Stanly!

A: với tôi đại diện cho tất cả vợ tôi và chính mình, khi tôi nói …

B: Nói to lớn lên, Stanley!

A: NÓI khổng lồ LÊN, STANDLEY!

2. Grammar trang 109 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Exercise 1 trang 109 sgk giờ Anh 11

Explain what the words below mean, using the phrases from the box.

(Giải phù hợp nghĩa của các từ dưới đây, sử dụng các cụm từ trong khung.)

steal something from a shop.designs buildingsis not bravepays rent to live in a house or flat.breaks into a house lớn steal things.buys something from a shop

Answer: (Trả lời)

1. (a burglar) A burglar is someone who breaks into a house to steal something.

2. (a customer) A customer is someone that buys something from a shop.

3. (a shoplifter) A shoplifter is someone that steal from a shop.

4. (a coward) A coward is someone that is not brave.

5. (a tenant) A tenant is someone that pays rent khổng lồ live in a house or a flat.

Tạm dịch:

1. Một kẻ trộm là bạn đột nhập vào trong nhà người không giống và ăn cắp đồ.

2. Một khách hàng là bạn mua gì đấy từ cửa ngõ hàng.

3. Người đánh tráo vặt là người ăn cắp của cửa hàng.

4. Một kẻ lười nhát là bạn không can đảm.

5. Khách mướn nhà là fan trả tiền thuê để sống trong một căn nhà tốt mảnh đất.

Exercise 2 trang 109 sgk giờ Anh 11

Complete each sentence, using who, whom, or whose.

(Hoàn thành từng câu, sử dụng who, whom, hoặc whose.)

1. A pacifist is a person ………..believes that all wars are wrong.

2. An orphan is a child…………….parents are dead.

3. I don’t know the name of the woman……………I met yesterday.

4. This school is only for children……………….first language is not English.

5. The woman………………I wanted khổng lồ see was away on holiday.

Answer: (Trả lời)

1. Who 2. Whose 3. Whom/ who

4. Whose 5. Whom/ who

Tạm dịch:

1. Một tín đồ yêu hòa bình là tín đồ tin rằng toàn bộ chiến tranh đầy đủ là sai.

2. Một đứa trẻ không cha mẹ là bạn mà mất cả tía lẫn mẹ.

3. Tôi chần chừ tên của người thiếu phụ mà tôi đã gặp gỡ hôm qua.

4. Trường học này dành cho trẻ nhưng mà tiếng bà bầu đẻ không hẳn là tiếng Anh.

5. Người phụ nữ mà tôi muốn chạm mặt đã đi nghỉ ngơi mát.

Exercise 3 trang 109 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Join the sentences, using who, that, or which.

(Kết thích hợp câu, áp dụng who, that, hoặc which.)

1. A man answered the phone. He told me you were away.

2. A waitress served us. She was very impolite & impatient.

3. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.

4. Some people were arrested. They have now been released.

5. A bus goes lớn the airport. It runs every half an hour.

Answer: (Trả lời)

1. The man who answered the phone told me you were away.

2. The waitress who served us was very impolite và impatient.

3. The building which was destroyed in the fire has now been rebuilt.

4. People who were arrested have now been released.

5. The bus which goes to lớn the airport runs every half an hour.

Tạm dịch:

1. Một người bầy ông trả lời điện thoại. Ông ấy bảo tôi bạn ra đi rồi. ⇒ Người bầy ông trả lời điện thoại thông minh bảo tôi bạn ra đi rồi.

2. Một nữ giới bồi bàn giao hàng chúng tôi. Cô ấy khôn cùng mất thanh lịch và thiếu thốn kiên nhẫn. ⇒ phụ nữ bồi bàn phục vụ cửa hàng chúng tôi rất mất lịch lãm và thiếu hụt kiên nhẫn.

3. Một tòa nhà đã bị phá hủy trong đám cháy. Hiện giờ nó đã làm được xây lại. ⇒ Tòa công ty bị tiêu diệt trong đám cháy hiện thời nó đã có xây lại.

4. Một vài người bị tóm gọn giữ. Hiện giờ họ được trả từ bỏ do. ⇒ một số người bị tóm gọn giữ hiện nay được trả trường đoản cú do.

5. Một chiếc xe buýt chạy đến sân bay. Nó chạy mỗi trong vòng 30 phút một chuyến. ⇒ dòng xe buýt chạy đến sân bay chạy mỗi khoảng 30 phút một chuyến.

Exercise 4 trang 110 sgk tiếng Anh 11

Join the sentences below, using who, whose, or which.

(Kết hợp các câu dưới đây, áp dụng who, whose, hoặc which.)

1. Peter is studying French và German. He has never been abroad.

2. You’ve all met Michael Wood. He is visiting us for a couple of days.

3. We are moving to Manchester. Manchester is in the north-west.

4. I’ll be staying with Adrian. His brother is one of my closest friends.

5. John Bridge is one of my oldest friends. He has just gone khổng lồ live in Canada.

Answer: (Trả lời)

1. Peter, who has never been abroad, is studying French & German.

2. You’ve all met Michael Wood, who is visiting us for a couple of days.

3. We are moving to lớn Manchester, which is in the north-west.

4. I’ll stay with Adrian, whose brother is one of my closest friends.

5. John Bridge, who has just gone lớn live in Canada, is one of my oldest friends.

Tạm dịch:

1. Peter đang học giờ Pháp với tiếng Đức. Anh ấy chưa bao giờ đi nước ngoài. ⇒ Peter, tín đồ mà chưa bao giờ đi nước ngoài, đã học tiếng Pháp với tiếng Đức.

2. Vớ cả các bạn đều đã gặp gỡ Michael Wood. Ông ấy sẽ tới thăm bọn họ khoảng vài ngày. ⇒ tất cả chúng ta đều đã chạm chán Michael Wood, tín đồ mà sẽ đến thăm bọn họ khoảng vài ngày.

3. Cửa hàng chúng tôi sắp chuyển đến Manchester. Manchester nằm ở vị trí phía tây bắc. ⇒ cửa hàng chúng tôi sắp chuyển mang lại Manchester, chiếc mà nằm ở vị trí phía tây bắc.

4. Tôi vẫn ở cùng với Adrian, anh trai của fan đó là một trong những người các bạn cũ của tôi.

5. John Bridge, fan vừa bắt đầu đến sống nghỉ ngơi Canada, là trong những người bạn cũ của tôi.

F. Test YOURSELF C trang 111 sgk giờ đồng hồ Anh 11

I. Listening trang 111 sgk tiếng Anh 11

Listen to the conversation and put these telephone expressions in the order you hear from 1 – 11. Number 1 has been done as an example.

(Nghe cuộc hội thoại cùng đặt các câu đối thoại qua điện thoại cảm ứng thông minh theo máy tự chúng ta nghe được trường đoản cú 1-11. Số 1 đã được gia công sẵn mang đến bạn.)

□ a. Can I leave a message please?

□ b. This is Donna speaking.

□ c. The line’s busy at the moment.

□ d. I’m afraid Mr. Barnes isn’t here at the moment.

□ e. I’d lượt thích to speak to Jon Barnes, please.

□ f. It’s Georgia King speaking.

□ g. Father và Son Ltd., good morning. For Sales, press one. For Account, press two. For enquiries, please hold.

□ h. I’m returning his call.

□ i. I’ll put you through lớn one of his colleagues.

□ j. Can I take a message?

□ k. Hold on, please…

Answer: (Trả lời)

1. G; 2. B; 3. E; 4. F; 5. D; 6. J; 7. H; 8. K; 9. C; 10. A; 11. I

Tạm dịch:

a. Tôi có thể để lại tin nhắn được không?

b. Donna nghe đây.

c. Bây giờ đường dây sẽ bận.

d. Tôi e rằng ông Barnes hiện tại không tồn tại ở đây.

e. Tôi muốn nói chuyện với John Barnes, làm ơn.

f. Georgie King nghe đây.

g. Công ty trách nhiệm hữu hạn Father & Son, chào buổi sáng. Để gọi cho bộ phận bán hàng ấn phím 1. Kế toán, ấn phím 2. Để giái đáp vướng mắc yêu mong giữ máy.

h. Tôi sẽ điện thoại tư vấn lại sau.

i. Tôi vẫn nối máy với trong số những đồng nghiệp của ông ấy.

j. Tôi có thể nhận lời nhắn được không?

k. Vui mừng giữ máy…

Audio script: (Bài nghe)

R: Good morning. Father và Son Ltd. For Sales press one. For trương mục press two. For enquirees, please hold.

Dona: Father & Son Company, thank you for calling. This is Donna speaking. How can I help you?

Georgia: Hello, my name is Georgia King. I’d lượt thích to speak lớn Jon Barnes, please.

Dona: Sorry. What name is that?

Georgia: It’s Georgia King speaking.

Dona: Oh. I’m afraid Mr. Barnes isn’t here at the moment. Can I take a message?

Georgia: Well. I’m returning his call. He left me a message to điện thoại tư vấn him.

Dona: OK. Can you hold on, please… The line’s busy at the moment. Can you call Mr. Barnes back later?

Georsia: I’m… Can I leave a message please?

Dona: Oh. Just a minute. I’ll put you through to lớn one of his colleagues…

Dịch bài:

Dona: công ty Father & Son, cảm ơn chúng ta đã gọi. Donna đã nghe. Tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Georgia: Xin chào, tôi thương hiệu là Georgia King. Tôi muốn thì thầm với Jon Barnes, làm ơn.

Dona: Xin lỗi. Ngài thương hiệu gì?

Georgia: Tôi là Georgia King.

Dona: Ồ. Tôi e rằng ông Barnes không có ở đây vào thời gian này. Tôi rất có thể nhận lời nhắn được không?

Georgia: Vâng. Tôi sẽ hotline lại. Anh bảo lại cùng với anh ấy rằng tôi sẽ gọi lại.

Dona: Vâng. Ông vui mừng giữ máy… lúc này đường dây sẽ bận. Ông hoàn toàn có thể gọi lại đến ông Barnes sau được không?

Georsia: Tôi … Tôi có thể để lại một lời nhắn được không?

Dona: Ồ. Hóng một chút. Tôi đã nối máy cho ông với một trong những đồng nghiệp của ông ấy.

II. Reading trang 111 sgk tiếng Anh 11

Read the passage & answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn và vấn đáp các câu hỏi.)

There are many interesting customs in different countries for celebrating the new year. In Spain và Portugal, people gather just before midnight on New Year’s Eve and select twelve grapes from a large bunch. As the clock turns lớn the new year, each person eats twelve grapes và wishes good luck to everyone else. The twelve grapes are symbols of the twelve months of the year. In Iran, New- Year’s Day is called No-Ruz. It begins on 21st March and lasts for thirteen days. No-Ruz is a happy time because winter is ending và spring is beginning. Each member of a family usually reads from the Koran, and then they all embrace each other and say, “May you live 100 years!”.

Dịch bài:

Có không hề ít phong tục độc đáo ở các non sông khác nhau để lưu niệm năm mới. Ở Tây Ban Nha và bồ Đào Nha, mọi người tụ tập chỉ trước nửa đêm tối ngày giao vượt và chọn mười nhì quả nho xuất phát điểm từ một chùm lớn. Khi đồng hồ thời trang chuyển quý phái năm mới, mỗi cá nhân ăn mười hai nho với chúc mọi tín đồ may mắn. Mười hai nho là hình tượng của mười hai tháng trong năm. Trên Iran, ngày đầu xuân năm mới mới được điện thoại tư vấn là No-Ruz. Nó bước đầu vào ngày 21 tháng 3 và kéo dãn 13 ngày. No-Ruz là một trong những khoảng thời hạn hạnh phúc vày mùa đông chấm dứt và ngày xuân đang bắt đầu. Từng thành viên trong gia đình thường gọi từ Koran, và tiếp nối tất cả hầu hết ôm nhau cùng nói, “Bạn hoàn toàn có thể sống được 100 năm!”

Questions

1. What vì people in Spain và Portugal often bởi vì before midnight on New Year’s Eve?

2. Why vày the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year’s Eve?

3. Where in the world is the New Year’s Day called No-Ruz?

4. How long does it last ?

5. What vị people usually vì chưng on No-Ruz?

Answer: (Trả lời)

1. They gather before midnight và select twelve grapes from a large bunch.

2. Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.

3. In Iran.

4. It lasts for thirteen days.

5. They read from the Koran, then all embrace each other và say. “May you live 100 years!”

Tạm dịch:

1. Fan ở Tây Ban Nha và ý trung nhân Đào Nha thường làm gì trước nửa đêm vào Đêm Giao Thừa? ⇒ Họ triệu tập trước nửa tối và chọn 12 trái nho xuất phát từ 1 chùm nho to.

2. Nguyên nhân người Tây Ban Nha và tình nhân Đào Nha nạp năng lượng 12 quả nho đêm ngày giao thừa? ⇒ bởi 12 trái nho tượng trưng mang đến 12 tháng của năm.

3. ở đâu trên quả đât gọi năm mới tết đến là No-Ruz? ⇒ Ở Iran.

4. Nó kéo dãn dài mấy ngày? ⇒ Nó kéo dãn khoảng 13 ngày.

5. Người ta thường làm cái gi vào ngày No-Ruz? ⇒ Họ gọi từ Koran, tiếp đến ôm nhau cùng nói ” Chúc chúng ta sống lâu trăm tuổi!”

III. Pronunciation & Grammar trang 112 sgk giờ đồng hồ Anh 11

a) Listen and put a tick (✓) in the right box. Pay ing attention khổng lồ the pronunciation of the underlined part of the word.

(Nghe cùng đặt một vết (✓) vào hộp đúng, chăm chú đến biện pháp phát âm của phần gạch chân của từ.)

1. □ glean □ clean

2. □ fly □ fry

3. □ drive □ thrive

4. □ overflow □ overthrow

Answer: (Trả lời)

1. ✓ glean □ clean

2. □ fly ✓ fry

3. □ drive ✓ thrive

4.✓ overflow □ overthrow

b. Join the sentences, using who or which.

(Kết thích hợp câu dùng who hay which)

1. The Earth is a planet. It can support life.

2. The book is about a girl. She runs away from home.

3. A dictionary is a book. It gives you the meanings of words.

Answer: (Trả lời)

1. Earth is a planet which can tư vấn life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives vou the meaning of words.

Tạm dịch:

1. Trái Đất là một trong hành tinh. Nó hoàn toàn có thể cung cấp cho sự sống. ⇒ Trái Đất là 1 hành tinh hoàn toàn có thể cung cung cấp sự sống.

2. Quyển sách này nói đến một cô gái. Cô ấy vứt nhà ra đi. ⇒ cuốn sách này nói đến một cô gái bỏ nhà ra đi.

3. Từ bỏ điển là một trong những quyển sách. Nó cung cấp cho chính mình nghĩa của từ. ⇒ từ điển là 1 quyển sách cung cấp cho mình nghĩa của từ.

c. Matching

AB
1. We’ll buy a new car soon2. If you had told me about the problem3. I would find a job in Londona. If I spoke English well.b. I would have helped you.c. If we can afford it.

Answer: (Trả lời)

1. C; 2. B; 3. A

Tạm dịch:

1. C: chúng ta sẽ sớm thiết lập một chiếc xe hơi mới nếu họ có đầy đủ tiền.

2. B: nếu như khách hàng kể mang đến tôi nghe về sự việc tôi để giúp đỡ bạn.

3. A: Tôi vẫn tìm một quá trình ở Luân Đôn trường hợp tôi nói tiếng Anh tốt.

IV. Writing trang 113 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Read the cues và then write a paragraph on what they like and don’t like about our Tet holidays.

(Đọc những nhắc nhở và tiếp đến viết một quãng văn về số đông gì họ thích và không đam mê về tết của bọn chúng ta.)

Before Tet:

clean and decorate the house

buy peach flowers và kumquat trees

buy things: sweets, candies,…

During Tet:

cook traditional food(s)

go lớn pagoda or church

visit relatives and friends

Typical foods:

banh chung (square sticky rice cake)

fruit jams

The weather:

cold and wet

Answer: (Trả lời)

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it in advance. The house is usually cleaned và decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers. People usually buy sweets, candies, biscuit… và prepare traditional food: “banh chung”. In Tet holiday, people visit relatives & friends. They also go to lớn pasodas or churchs. Children are very happy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children & adults take part in traditional games. People usually are polite to lớn each other because they want to lớn have good luck on New Year’s Day.

Tet holiday is the time people always expect in the year.

Tạm dịch:

Trước Tết:

– quét dọn với trang trí đơn vị cửa

– cài hoa đào cùng cây quất

– mua những thứ: thiết bị ngọt, kẹo,…

Tết:

– làm bếp món ăn uống truyền thống

– đi miếu hoặc bên thờ

– thăm họ sản phẩm và bạn bè

Món nạp năng lượng đặc trưng:

– bánh bác bỏ ( bánh nếp hình vuông)

– mứt trái cây

Thời tiết:

lạnh cùng ẩm

Tết là 1 trong những trong những ngày lễ truyền thống đặc biệt nhất làm việc nước ta. Nó kỉ niệm tết Nguyên đán. Thiệt ra Tết bắt đầu vào ngày đầu tiên của âm lịch, mặc dù mọi tín đồ luôn sẵn sàng tốt mang đến nó trước. Ngôi nhà thường được làm sạch và trang trí bằng hoa, cây quất hoặc hoa đào. Người ta thường tải bánh kẹo, kẹo, bánh quy … và chuẩn bị thức ăn uống truyền thống: “bánh chưng” … trong mùa Tết, tín đồ ta thăm viếng người thân và chúng ta bè, họ cũng đi miếu hay bên thờ. Trẻ nhỏ rất vui vào khoảng thời hạn đó do chúng chủ yếu nhận tiền mở hàng trong phong phân bì đỏ. Cả trẻ em và fan lớn gia nhập vào các trò chơi truyền thống Mọi tín đồ thường thanh lịch với nhau cũng chính vì họ mong muốn có suôn sẻ vào ngày đầu năm mới mới.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Ca Phong Cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh), Soạn Văn Bài: Bài Ca Phong Cảnh Hương Sơn

Tết là thời gian mọi người luôn mong ngóng trong năm.

G. Vocabulary (Phần trường đoản cú vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa
kimsa88
cf68
botherv/ˈbɒðə(r)/làm phiền, áy náy
communen/ˈkɒmjuːn/
courteousa/ˈkɜːtiəs/lịch sự
cowardn/ˈkaʊəd/kẻ kém nhát
digitn/ˈdɪdʒɪt/con số
dissatisfactionn/ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn/sự không hài lòng
Express Mail Service/ɪkˈspres meɪl ˈsɜːvɪs/dịch vụ thư đưa phát nhanh
Express Money Transfer/ɪkˈspres ˈmʌni trænsfɜː(r)/dịch vụ chuyển phát tiền nhanh
facsimile (fax)/fækˈsɪməli/bản sao, sản phẩm fax
Flower Telegram Service/ˈflaʊə(r) ˈtelɪɡræmˈsɜːvɪs/dịch vụ điện hoa
Mail & Parcel Service/meɪl ənd ˈpɑːsl ˈsɜːvɪs/dịch vụ chuyển phát thư và bưu phẩm
Messenger call Service/ˈmesɪndʒə(r) kɔːlˈsɜːvɪs/dịch vụ năng lượng điện thoại
notifyv/ˈnəʊtɪfaɪ/thông báo
Press Distribution/pres ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/dịch vụ chế tạo báo chí
proportionn/prəˈpɔːʃn/tỉ lệ
punctualityn/ˌpʌŋktʃuˈæləti/sự đúng giờ
recipientn/rɪˈsɪpiənt/người nhận
satisfactionn/ˌsætɪsˈfækʃn/sự hài lòng
securea/sɪˈkjʊə(r)/an ttoàn, bảo đảm
spaciousa/ˈspeɪʃəs/rộng rãi
speedya/ˈspiːdi/nhanh chóng
subscribern/səbˈskraɪbə(r)/người đăng ký, thuê bao
telecommunicationn/ˌtelikəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/viễn thông
thoughtfula/ˈθɔːtfl/sâu sắc, chín chắn
well-traineda