"DO YOU HAVE THE TIME? DO YOU HAVE TIME?" CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

  -  

Giải thích: Do you have the time please? = chúng ta có biết hiện giờ là mấy tiếng không? là câu hỏi về thời gian, giờ đồng hồ giấc. Cho nên vì thế cần trả lời liên quan mang đến giờ.

Bạn đang xem: "do you have the time? do you have time?" có nghĩa là gì?

I am sorry I don’t have a watch here. = Tôi xin lỗi tôi không có đồng hồ đeo tay ở đây. (do đó không thể xem ngày giờ được)

Câu hỏi Do you have time? gần giống với câu trên cơ mà nghĩa là Bạn có thời gian rảnh không? chứ không hỏi giờ.

A. I am very sorry. I am already late. = Tôi siêu xin lỗi. Tôi vốn đã trở nên muộn rồi.

B. I am busy right now. I am afraid. = Tôi hiện tại đang bận. Tôi hại là vậy.

D. Yes I have some time for you. = Có, tôi tất cả chút thời gian giành riêng cho bạn.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Toxic chemicals from factories are one of the serious factors that leads wildlife khổng lồ the _______ of extinction


A. wall


B. fence


C. verge


D. bridge


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Tom said that if he had to vị another homework tonight, he would not be able khổng lồ attend the concert


A.if he had to


B.another


C.would not be able


D.toattend


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Internationally, 189 countries have signed _______ accord agreeing khổng lồ create Biodiversity action Plans to protect endangered & other threatened species


A. a


B. an


C. the


D. Ø


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

His health would be improved________


A. if he continued lớn smoke heavily


B.

Xem thêm: Cách Sử Dụng As As ” Trong Tiếng Anh, Toàn Bộ Cấu Trúc As Thông Dụng Trong Tiếng Anh

unless he stopped smoking heavily


C. if he gave up smoking


D. if only he doesn"t smoke any more


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

His career in theillicitdrug trade ended with the police raid this morning.


A. elicited


B. irregular


C. secret


D. legal


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.

Would you mind closing the window please?


A. Yes of course. Are you cold?


B. No, not at all. I will close it now


C. Yes I do. You can close it


D. Yes of course you can vì it


Câu 7:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

It"s no good________ khổng lồ him; he never answers letters.


A. write


B. to lớn write


C. writing


D. for writing


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại sofaxuong.vn


*

link
tin tức sofaxuong.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


sofaxuong.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


sofaxuong.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Soạn Sinh Lớp 7 Bài 44 : Đa Dạng Và Đặc Điểm Chung Của Lớp Chim


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


sofaxuong.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
sofaxuong.vn