English 10

     

Phần writing reviews cách sắp xếp ý cùng viết một đoạn văn chủ đề Music (Âm nhạc). Nội dung bài viết dưới đây cung ứng các trường đoản cú vựng và cấu tạo cần xem xét cũng như phía dẫn giải pháp giải bài bác tập vào sách giáo khoa giúp đỡ bạn học trong câu hỏi học tập giờ Anh bên trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.


*

Writing a profile(Viết tiểu truyện sơ lược)

Task 1.Work in pairs. Use the prompts below to trang điểm complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician.

Bạn đang xem: English 10

(

Làm vấn đề theo cặp. Sử dụng các gợi ý tiếp sau đây để dựng các câu không thiếu thốn về Scott Joplin, một nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ.)

Example:

Scott was born in Texas in 1886, into a poor but musical black family. (Scott được có mặt ở Texas năm 1886, vào một gia đình nghèo.)

1.He learned to lớn play music when he was very young. (Ông ấy học nghịch nhạc lúc ông ấy còn rất trẻ.)2.Scott learned lớn play the works of composers like Bach, Beethoven, and Mozart as well as to lớn compose music. (Scott học chơi các tác phẩm của các nhà soạn nhạc như Bach, Beethoven với Mozart tương tự như là học soạn nhạc.)3.He quickly became famous. (Ông ấy mau lẹ trở yêu cầu nổi tiếng.)4.His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime. (Gia điệu của ông ấy là 1 trong những sự kết hợp tuyệt vời nhất giữa âm nhạc cổ điển của Châu Âu cùng nhịp điệu của Châu Phi loại mà được biết đến là nhạc Ractim.)5.All in all, he wrote 50 piano rags, và was called the King of Ragtime. (Nhìn chung, ông ấy đang viết 50 phiên bản nhạc piano với ông ấy được hotline là Ông hoàng của nhạc Ractim.)6.Scott Joplin died in 1917. (Scott Joplin mất năm 1917.)

Task 2.Write about the life story of Van Cao, using the prompts below.

Xem thêm: Bài 6 Hợp Chúng Quốc Hoa Kì Tiết 3, Bài 6 Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ (Tiết 3)

(Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng đông đảo từ nhắc nhở bên dưới.)

Gợi ý:

Van Cao was born on November 15th, 1923 in phái nam Dinh in a poor workers" family. He started composing music when he was very young. He wrote his first tuy vậy in 1939, và quickly became famous. In 1944, he wrote Tien quan tiền Ca, our National Anthem. Van Cao not only wrote songs và poems, but also drew paintings. He died on July 10th, 1995. He was known as a very talented musician và highly appreciated by the Vietnamese people.

Xem thêm: Soạn Bài Ca Dao Về Quê Hương Hải Dương, Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Nói Về Tỉnh Hải Dương

Dịch:

Văn Cao sinh vào ngày 15 thán 11 năm 1923 sống Nam Định vào một mái ấm gia đình công nhân nghèo. Ông ấy bước đầu soạn nhạc lúc còn rất trẻ. Ông ấy đã soạn bản nhạc trước tiên vào năm 1939 và hối hả trở nên nổi tiếng. Vào thời điểm năm 1944, ông ấy viết bài bác “ Tiến Quân Ca”, quốc ca của bọn chúng ta. Văn Cao không chỉ là viết nhạc và thơ mà còn vẽ tranh. Ông ấy mất vào trong ngày 10 tháng 7 năm 1995. Ông ấy được nghe biết như là 1 trong những nhạc sĩ tài năng và được reviews rất cao bởi tín đồ dân Việt Nam.