Listening Unit 14 Lớp 10

     

Bài học Listening Unit 14 tiếng Anh lớp 10 phía dẫn những em nghe và chấm dứt thông tin trong bảng với những thắc mắc về nội dung về một nhân vật bóng đá nổi tiếng.

Bạn đang xem: Listening unit 14 lớp 10


1.Before You Listen Unit 14 Lớp 10

2. While You Listen Unit 14 Lớp 10

2.1. Unit 14 Listening Task 1

2.2.Unit 14 Listening Task 2

3.After You Listen Unit 14 Lớp 10

4.Tapescript Listening Unit 14 Lớp 10

5. Bài xích tập trắc nghiệm

6. Hỏi đáp Listening Unit 14 Lớp 10


Name some of the most famous football players in the world. Who vày you lượt thích best? Why? (Hãy nói tên một vài cầu thủ bóng đá lừng danh thế giới. Mình thích cầu thủ như thế nào nhất? tại sao?)

*

Guide to answer

1.Pelé

2. Maradona

3. Zidane

4. Fabien Barthez

5. David Beckham


You will hear some information about Pelé, a famous Brazillian football player. Listen & complete the table below. (Bạn đang nghe một số trong những thông tin về Pelé, một mong thủ láng đá khét tiếng người Brazil. Nghe và ngừng bảng bên dưới đây.)

Guide to answer
YearEvents
(1) 1940Born in Brazil
1956(2)joined a Brazilian football club
(3)1962First world club championship
(4) 19741,200th goal
1977(5) retired


Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1.What was Pelé famous for as a football player? (Là ước thủ nhẵn đá, Pelé khét tiếng vì điều gì?)

2.How many World Cups did he participate in? (Ông ấy đã tham gia bao nhiêu kì World Cup?)

3.Where did he play football before he retired? (Ông ấy đã đùa bóng nơi đâu trước lúc giải nghệ?)

4.What did Pelé bởi vì after his retirement? (Pelé đã làm cái gi sau khi giải nghệ?)

Guide khổng lồ answer

1. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball.

2. He participated in three World Cups.

3. He played for an American football club before retired.

4. He became an international ambassador for the sport, working khổng lồ promote peace and understanding through friendly thể thao activities.

Xem thêm: 16 Cách Vẽ Tranh Vẽ Về Ngày Tết, Ý Tưởng Vẽ Tranh Đề Tài Ngày Tết Tràn Đầy Ý Nghĩa


3. After You Listen Unit 14 Lớp 10


Work in groups. Talk about the milestones in Pelé"s life. (Làm bài toán nhóm. Hãy nói đến các sự kiện đặc trưng trong cuộc đời của Pelé.)

Guide to lớn answer

- Born 23rdOctober, 1940 in Tres Coracoes, Brazil

- Full name: Edison Arantes vày Nascimento

- Playing position: forward/striker

Pelé - The King of football

+ From 1952 to 1956: he played for Bauru AC, Brazil

+ From 1956 to 1974: he played for Santos, Brazil

+ 1962: he led the team to its first world club championship

- Pelé became the only player lớn participated in three World Cup in 1958, 1962, 1970

- He retired in 1977.

- After retirement, he became an international ambassador for the sport.


4. Tapescript Listening Unit 14 Lớp 10


Pelé is considered one of the greatest football payers of all time. He was born in 1940 in Brazil. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking & controlling the ball. He joined a Brazilian Football Club in 1956, và in 1962 he led the team khổng lồ its first world cup championship. Pelé became the only player khổng lồ participate in three World Cups in 1958, 1962 & 1970. By 1974, Pelé had score 1,200 goals and became a Brazilian natinoal hero. He played for an American football club for two years before he retired in 1977. Later Pelé became an international ambassador for the sport, working to promote peace và understanding through friendly thể thao activities.


5. Bài xích tập trắc nghiệm


Như vậy là các em vẫn xem qua bài xích giảng phần Listening Unit 14 Lớp 10. Để củng cố kiến thức và kỹ năng bài học mời những em tham gia bài bác tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 14 lớp 10 Listening.


Câu 1:Choose the letter A, B, C or D to complete the sentencesWhere will the World cup 2020 ___________?


A.be heldB.heldC.holdD.be hold

Câu 2:

The _________ trò chơi of the 1994 tournament was played to a television audience of more than 1 million viewers.

Xem thêm: Giải Bài 8 Trang 96 Sgk Hóa 10, Bài 8 Trang 96 Sgk Hóa Học 10


A.popularB.friendlyC.jointD.final

Câu 3:

These are all-star, professional teams __________ of 22 players each.


A.consistedB.composedC.includedD.contained

Câu 4-10:Mời những em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi demo Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!


6. Hỏi đáp Listening Unit 14 Lớp 10


Trên đấy là nội dung bài học Listening Unit 14 tiếng Anh lớp 10, trong quy trình học bài và luyện nghe bao gồm điểm làm sao còn thắc mắc những em rất có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp và để được sự cung ứng từ cộng đồng HỌC247. Chúc những em học tốt!


-- gian lận Tiếng Anh 10 HỌC247


*

MGID

Bài học cùng chương


Unit 14 lớp 10 Reading - bài xích dịch The World Cup
Unit 14 lớp 10 Speaking - đối thoại The World Cup
Unit 14 lớp 10 Writing - nội dung bài viết The World Cup
Unit 14 lớp 10 Language Focus - Ngữ pháp The World Cup
Unit 14 lớp 10 Vocabulary - từ vựng The World Cup
Test Yourself E Unit 12 - 14 lớp 10
ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

13">

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10


Toán 10

Toán 10 kết nối Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Toán 10 CTST

Giải bài xích tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 liên kết Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng sủa tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn mẫu mã 10


Tiếng Anh 10

Giải tiếng Anh 10 kết nối Tri Thức

Giải giờ Anh 10 CTST

Giải tiếng Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm giờ Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CD

Giải Sách bài bác tập tiếng Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 kết nối Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Lý 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm thiết bị Lý 10


Hoá học 10

Hóa học tập 10 kết nối Tri Thức

Hóa học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Hóa học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Hóa 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Hóa 10 CTST

Giải bài bác tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học tập 10

Sinh học 10 liên kết Tri Thức

Sinh học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Sinh học tập 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Sinh 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Sinh 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học tập 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 liên kết Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài tập lịch sử dân tộc 10 KNTT

Giải bài bác tập lịch sử vẻ vang 10 CTST

Giải bài bác tập lịch sử dân tộc 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài xích tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT và PL 10

GDKT & PL 10 kết nối Tri Thức

GDKT & PL 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài tập GDKT & PL 10 CTST

Giải bài tập GDKT & PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài tập công nghệ 10 KNTT

Giải bài xích tập công nghệ 10 CTST

Giải bài tập technology 10 CD

Trắc nghiệm công nghệ 10


Tin học 10

Tin học tập 10 kết nối Tri Thức

Tin học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài bác tập Tin học 10 CTST

Giải bài tập Tin học tập 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học tập 10


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem các nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối trí thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài bác tập cuối chương 1

Soạn bài bác Chữ tín đồ tử tù đọng - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài bác Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài xích Ra-ma buộc tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - lắp thêm 7: tự 08h30 - 21h00

sofaxuong.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247