GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO 11

  -  
• bài xích 1: Sự điện li • bài bác 2: Phân loại các chất điện li • bài bác 3: Axit, bazơ cùng muối • bài bác 4: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit – bazơ • bài bác 5: Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối • bài 6: làm phản ứng điều đình ion trong dung dịch các chất điện li. • bài xích 7: Luyện tập: bội nghịch ứng hội đàm ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: nhóm Nitơ
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học nâng cao 11

• bài bác 9: tổng quan về team nitơ • bài 10: Nitơ • bài 11: Amoniac với muối amoni • bài bác 12: Axit nitric với muối nitrat • bài bác 13: Luyện tập: đặc điểm của nitơ với hợp hóa học của nitơ • bài xích 14: Photpho • bài xích 15: Axit photphoric và muối photphat • bài xích 16: Phân bón hóa học • bài bác 17: Luyện tập: đặc thù của photpho và những hợp chất của photpho

Chương 3: đội Cacbon


• bài bác 19: bao gồm về đội cacbon • bài bác 20: Cacbon • bài 21: Hợp chất của cacbon • bài bác 22: Silic và hợp chất của silic • bài 23: Công nghiệp silicat • bài xích 24: Luyện tập: tính chất của cacbon, silic với hợp chất của bọn chúng

Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ


• bài xích 25: chất hóa học hữu cơ với hợp chất hữu cơ • bài 26: Phân nhiều loại về điện thoại tư vấn tên hợp hóa học hữu cơ • bài 27: phân tích nguyên tố • bài bác 28: công thức phân tử hợp chất hữu cơ • bài 29: luyện tập chất hữu cơ, cách làm phân tử • bài 30: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài 31: làm phản ứng cơ học • bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no


• bài 33: Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp • bài 34: Ankan: cấu trúc phân tử và đặc thù vật lí • bài xích 35: Ankan: đặc thù hóa học, pha trộn và ứng dụng • bài bác 36: Xicloankan • bài bác 37: Luyện tập: Ankan cùng xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon không no
Xem thêm: Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Cuối Học Kì 2 Năm 2018, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 5 Năm Học 2017

• bài xích 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân • bài xích 40: Anken: đặc thù hóa học, pha trộn và ứng dụng • bài 41: Ankađien • bài 42: định nghĩa về tecpen • bài 43: Ankin • bài xích 44: luyện tập Hiđrocacbon ko no

Chương 7: Hiđrocabon thơm - mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên


• bài 46: Benzen và ankylbenzen • bài 47: Stiren và naphtalen • bài bác 48: nguồn hiđrocacbon thiên nhiên • bài xích 49: Luyện tập so sánh đặc điểm cấu tạo và đặc thù của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no cùng không no

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol


• bài xích 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon • bài 52: rèn luyện Dẫn xuất halogen • bài bác 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, đặc điểm vật lí. • bài bác 54: Ancol: đặc điểm hóa học, pha chế và vận dụng • bài bác 55: Phenol • bài bác 56: luyện tập Acol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• bài bác 58: Anđehit và xeton • bài xích 59: rèn luyện Anđehit và xeton • bài 60: Axit cacbonxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí • bài xích 61: Axit cacboxylic: đặc thù hóa học, điều chế và vận dụng • bài xích 62: rèn luyện Axit cacboxylic


Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Amin, Tính Chất Vật Lý, Khái Niệm Và Phân Loại Amin

Mục lục Giải bài tập SGK hóa học 11 cải thiện theo chương •Chương 1: Sự năng lượng điện li •Chương 2: nhóm Nitơ •Chương 3: team Cacbon •Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ •Chương 5: Hiđrocacbon no •Chương 6: Hiđrocacbon không no •Chương 7: Hiđrocabon thơm - nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên •Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic