Toán Lớp 5 Trang 128

     

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, chiều cao 60cm.a) Tính diện tích s kính sử dụng làm bể cá kia (bể không có nắp).b) Tính thể tích bể cá đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 128


Một bể kính nuôi cá kiểu dáng hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1m, chiều rộng 50cm, độ cao 60cm.

a) Tính diện tích s kính sử dụng làm bể cá kia (bể không tồn tại nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) mức nước trong bể cao bằng (dfrac34) chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không xứng đáng kể).

*

Phương pháp giải:

- vày bể không có nắp đậy nên diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó bằng tổng diện tích xung quanh và ăn diện tích mặt đáy.

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng × độ cao (cùng đơn vị đo).

- Mức nước vào bể cao bằng ( dfrac34) chiều cao của bể bắt buộc thể tích nước vào bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Lời giải đưa ra tiết:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

Xem thêm: Những Bài Văn Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá ❤️️15 Bài Văn Về Cái Nón Lá Hay

a) diện tích s xung quanh của bể kính là:

(10 + 5) × 2 × 6 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của bể kính là:

10 × 5 = 50 (dm2)

Diện tích kính cần sử dụng làm bể cá là:

180 + 50 = 230 (dm2)

b) Thể tích bể cá là:

10 × 5 × 6 = 300 (dm3)

c) bởi mức nước vào bể cao bằng ( dfrac34) chiều cao của bể phải thể tích nước vào bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Thể tích nước trong bể là:

300 × (dfrac34) = 225 (dm3)

Đáp số: a) 230 dm2; 

b) 300 dm3;

c) 225 dm3.

Lưu ý: Ta có thể tìm chiều cao mực nước trong bể bằng 6 : 4 × 3 = 4,5dm. Thể tích nước vào bể bởi thể tích hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 10dm, chiều rộng lớn 5cm, chiều cao 4,5dm. 


bài bác 2


Video gợi ý giải


Một hình lập phương gồm cạnh 1,5m. Tính:

a) diện tích xung xung quanh của hình lập phương;

b) diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

- diện tích xung xung quanh = diện tích s một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

- diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích V là: V = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích xung quanh của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập phương là:

1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2;

b) 13,5m2;

c) 3,375m3. 


bài xích 3


Video khuyên bảo giải


Có hai hình lập phương. Hình M có cạnh lâu năm gấp 3 lần cạnh hình N.

Xem thêm: Phương Thức Dinh Dưỡng Thường Gặp Ở Ruột Khoang Là ? Hình Thức Dinh Dưỡng Thường Gặp Ở Ruột Khoang Là

*

a) diện tích toàn phần của hình M vội vàng mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

Phương pháp giải:

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a × 3.

Ta tính diện tích s toàn phần và thể tích từng hình theo công thức rồi đối chiếu kết quả: