Giải Vbt Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

  -  

sofaxuong.vn soạn và sưu tầm giải mã vở bài bác tập Toán lớp một trong những phần 5: những số mang lại 100 Chân trời trí tuệ sáng tạo hay, không hề thiếu các nấc độ, được biên soạn bám sát đít chương trình mới sách giáo khoa Toán lớp 1 mong muốn sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài xích tập trong vở bài bác tập Toán 1.

Bạn đang xem: Giải vbt toán lớp 1 chân trời sáng tạo

Mục lục Giải VBT Toán lớp 1 phần 5: các số cho 100

Chục - Số tròn chục

Bài 1 Trang 22 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết những số còn thiếu rồi nối (theo mẫu):

*
Lời giải

*
Bài 2 Trang 23 vở bài bác tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết vào chỗ chấm:

*
Lời giải

10 = 1 chục 6 chục = 60

40 = 4 chục 8 chục = 80

90 = 9 chục 10 chục = 100

Bài 3 Trang 23 vở bài bác tập Toán lớp 1 Tập 2: Đếm, khoanh đầy đủ chục rồi viết số vào ô trống

a)

*
b)

*
Lời giải

a) Điền số 30 b) Điền số 60

Bài 4 Trang 24 vở bài bác tập Toán lớp 1 Tập 2: Vẽ các chấm (theo mẫu)

*
Lời giải

Em tự vẽ những chấm ứng với những số tròn chục.

những phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20

Bài 1 Trang 26 vở bài xích tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính nhẩm

Lời giải

70 + 20 = 90 60 – 30 = 30

80 – 50 = 30 trăng tròn + 40 = 60

90 – 70 – 20 = đôi mươi – trăng tròn = 0

Bài 2 Trang 26 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết vào chỗ chấm:

40 + ……….. = 70 50 = 30 + ………..

……….. + 40 = 70 10 = 60- ………..

Xem thêm: Phân Biệt Hệ Sinh Thái Tự Nhiên Và Nhân Tạo Có Những Đặc Điểm

70 - ……….. = 40 40 = ……….. – 50

70 - ……….. = 30 100 = ……….. + 20

Lời giải

40 + 30 = 70 50 = 30 + 20

30 + 40 = 70 10 = 60 – 50

70 – 30 = 40 40 = 90 – 50

70 – 40 = 30 100 = 80 + 20

Bài 3 Trang 26 vở bài bác tập Toán lớp 1 Tập 2: Kẻ thêm một vạch vào mỗi hình nhằm có:

Lời giải

Bài 4 Trang 23 vở bài xích tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết phép tính tương xứng

Lời giải

14 + 5 = 19 hoặc 19 – 5 = 14

....................................

....................................

Xem thêm: Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 Bài 11, Giải Sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 Bài 11

....................................

Trên phía trên tóm tắt nội dung soạn, giải Vở bài xích tập Toán lớp 1 những số mang đến 100 cuốn sách Chân trời sáng tạo tương đối đầy đủ hay nhất, nhằm xem cụ thể mời quí bạn đọc vào từng bài xích ở trên!