Giáo án toán lớp 4 học kỳ 2

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giáo án Toán lớp 4Phần 1 : Phép cộng và phép trừPhần 2: Phép nhânPhần 3 : Phép chia1. Dấu hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 32. Giới thiệu hình bình hành1. Phân số2. Những phép tính cùng với phân số3. Giới thiệu hình thoi1. Tỉ số - một số trong những bài toán liên quan đến tỉ số2. Tỉ lệ bạn dạng đồ cùng ứng dụng

Giáo án Toán lớp 4 học tập kì 2 new nhất, chuẩn chỉnh nhất

Tải xuống

Với mục đích giúp những Thầy / Cô đào tạo môn Toán tiện lợi biên biên soạn Giáo án Toán lớp 4, sofaxuong.vn soạn Bộ Giáo án Toán 4 Giáo án Toán lớp 4 học kì 2 phương thức mới theo phía phát triển năng lực bám ngay cạnh mẫu Giáo án môn Toán chuẩn chỉnh của bộ Giáo dục. Hy vọng tài liệu Giáo án Toán 4 này sẽ được Thầy/Cô tiếp nhận và đóng góp những chủ kiến quí báu.

Bạn đang xem: Giáo án toán lớp 4 học kỳ 2

Giáo án Toán lớp 4 Chương 3: tín hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3 - reviews Hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 18

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 19

2. Ra mắt hình bình hành

Giáo án Toán lớp 4 Chương 4: Phân số - những phép tính với phân số - giới thiệu Hình thoi

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 20

1. Phân số

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 21

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 22

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 23

2. Những phép tính cùng với phân số

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 24

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 25

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 26

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 27

3. Ra mắt hình thoi

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 28

Giáo án Toán lớp 4 Chương 5: Tỉ số - một trong những bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ phiên bản đồ

1. Tỉ số - một số trong những bài toán liên quan đến tỉ số

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 29

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 30

2. Tỉ lệ phiên bản đồ cùng ứng dụng

Giáo án Toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 31

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 32

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 33

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 34

Giáo án Toán lớp 4 Tuần 35

Giáo án Toán lớp 4 bài tín hiệu chia hết mang đến 2

I. MỤC TIÊU:

Giúp học sinh:

- Biết dấu hiệu chia hết đến 2 cùng không chia hết mang lại 2.

- Biết số chẵn, số lẻ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: - SGK + Bảng phụ.

HS: - SGK + vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG

Hoạt cồn của giáo viên

Hoạt đụng của học sinh

5p

A. Kiểm tra bài cũ:

- điện thoại tư vấn HS lên bảng thực hiện: Đặt tính rồi tính:

a) 39870 : 123; b) 25863 : 251

- dìm xét, nhận xét HS.

- 2 HS lên bảng thực hiện chia, lớp tạo sự nháp nhấn xét bài xích bạn.

1p

B. Bài mới:

1. Ra mắt bài:

- Lắng nghe

12p

2. Dấu hiệu chia hết mang lại 2:

- Yêu ước HS phát âm bảng phân chia 2.

- Yêu cầu HS đem một vài ví dụ như khác chia hết mang lại 2 không thuộc bảng phân chia 2.

? Em vẫn làm ráng nào nhằm tìm ra những số phân tách hết mang lại 2?

- Yêu mong HS gọi lại các số phân tách hết mang đến 2 vừa search được.

? Em gồm nhận xét gì về chữ số tận cùng của những số chia hết mang đến 2?

- Nêu: Đó chính là dấu hiệu chia hết mang lại 2. Yêu mong HS đề cập lại dấu hiệu chia hết mang đến 2.

- Yêu mong HS lấy một vài lấy một ví dụ về số không phân tách hết mang lại 2.

? Em có nhận xét gì về các số không chia hết mang lại 2?

- Nêu: những số có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì không phân chia hết cho 2. Đó chính là dấu hiệu để phân biệt số không chia hết mang lại 2.

? Vậy để dấn biết một số có chia hết mang lại 2 tốt không bọn họ dựa vào đâu?

* Số chẵn, số lẻ.

- Giới thiệu: Số chia hết mang lại 2 gọi là số chẵn.

- Yêu mong HS đem ví dụ về số chẵn.

? các số chẵn là những số có tận cùng là gì?

? Số chia hết mang đến 2 được điện thoại tư vấn là số gì?

- Nêu: Số không chia hết đến 2 được gọi là số lẻ. Yêu mong HS lấy ví dụ.

? những số lẻ bao gồm tận thuộc là gì?

? Số không chia hết đến 2 còn được gọi là số nào?

- 2 HS đọc, lớp dìm xét.

- 3 HS tiếp liền nhau nêu: 30 : 2 = 15

42 : 2 = 21; 50 : 2 = 25, 100 : 2 = 50, 126 : 2 = 63,…

- một số trong những HS nêu phương pháp làm của mình:

+ Em nghĩ ra một trong những bất kì rồi chia nó cho 2.

+ Em nhờ vào bảng chia 2.

+ Em lấy một trong những bất kì nhân với 2, được một vài chia hết đến 2.

- Đọc lại các số cùng nêu thừa nhận xét.

+ các số phân chia hết đến 2 gồm tận thuộc là những chữ số 0, 2, 4, 6, 8.

- Lắng nghe nói lại tín hiệu chia hết mang lại 2.

- thông suốt nêu ví dụ: 11 : 2 = 5 dư 1; 13 : 2 = 6 dư 1; 25 : 2 = 12 dư 1…

- những số này đều phải có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9.

- Lắng nghe cùng nhắc lại tín hiệu không phân tách hết cho 2.

- chúng ta dựa vào chữ số tận thuộc của số đó.

- HS lắng nghe cùng ghi nhớ.

- thông liền nêu: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 128, 396, 986, …

- những số chẵn có tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8.

- Được hotline là số chẵn.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Nón, Diện Tích Toàn Phần, Thể Tích Hình Nón

- Lắng nghe với lấy lấy một ví dụ về số lẻ: 11, 13, 15, 17, 19, 23, 33, 89, 899, …

- các số lẻ gồm tận cùng là: 1, 3, 5, 7, 9

- Số không phân chia hết đến 2 còn gọi là số lẻ.

18p

3. Trả lời HS làm bài bác tập:

Bài 1: trong những số: 35, 89, 98,...

- yêu thương cầu cá nhân HS làm cho bài, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

- hotline HS gọi bài.

- dìm xét, chữa bài bảng phụ, yêu cầu HS lý giải cách có tác dụng bài.

- nhận xét, chốt lại tín hiệu chia hết đến 2.

- 1 HS nêu yêu cầu bài xích tập.

- cá thể HS làm cho bài, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

- 2 HS hiểu bài.

a. Số phân tách hết cho 2 là: 98; 1000; 744; 7536; 5782.

b. Số không chia hết mang lại 2 là: 35; 89; 867; 84 683; 8401.

Bài 2: call HS nêu yêu thương cầu.

- Yêu cầu HS làm cho bài, tiếp nối đổi vở kiểm tra cho nhau.

- điện thoại tư vấn HS đọc bài bác bạn và nhận xét.

- dấn xét, chốt dấu hiệu chia mang lại 2.

- 1 HS nêu yêu thương cầu.

- 2 em ngồi cùng bàn thay đổi vở kiểm tra công dụng cho nhau.

a. 42; 78; 56; 34.

b. 721; 453.

Bài 3: Yêu cầu HS bàn luận cặp đôi xong xuôi bài tập.

- điện thoại tư vấn cặp báo cáo.

- dìm xét, chốt bí quyết viết số từ các chữ số đang cho.

- 2 HS cùng bàn bạc luận làm cho bài.

346; 364; 436; 634.

365; 356; 653; 635

Bài 4: Yêu mong HS hoàn thành bài tập.

- hotline HS đọc bài làm.

- dìm xét, củng cầm cố về số chẵn, số lẻ.

- ngừng bài tập.

340; 342; 344; 346; 348; 350

8347; 8349; 8351; 8353; 8355; 8357

4p

C. Củng cố, dặn dò:

? Nêu tín hiệu chia hết mang đến 2 và không phân chia hết cho 2?

- thừa nhận xét huyết học.Dặn HS về học tập bài, chuẩn bị: tín hiệu chia hết đến 5.

Xem thêm: Hình Chiếu Trục Đo Sử Dụng Phương Pháp Chiếu Nào, Hình Chiếu Trục Đo

IV. Rút tay nghề sau máu dạy:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tải xuống