HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU CÓ BAO NHIÊU MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG

  -  
*
Hình chóp tứ giác đều phải sở hữu bao nhiêu khía cạnh phẳng đối xứng" width="603">

Cùng Top lời giải ôn lại định hướng về Hình chóp tứ giác hồ hết và khía cạnh phẳng đối xứng của những khối hình thường chạm mặt nhé!


1. Hình chóp tứ giác đều:

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp gồm đáy hình vuông và mặt đường cao của chóp đi qua tâm đáy (giao của 2 đường chéo hình vuông)

* Hình chóp tứ giác đều phải sở hữu các đặc thù sau:

- Đáy là hình vuông

- Các lân cận bằng nhau

- Tất cả các mặt mặt là những tam giác thăng bằng nhau

- Chân đường cao trùng cùng với tâm mặt đáy (tâm đáy là giao điểm 2 mặt đường chéo

- Tất cả các góc sản xuất bởi lân cận và dưới mặt đáy bằng nhau

- Tất cả những góc chế tạo bởi các mặt mặt và mặt dưới đều bằng nhau

Ví dụ: ta bao gồm hình chóp tứ giác phần đa SABCD thì: 

- Tứ giác ABCD là hình vuông có trung tâm O.

Bạn đang xem: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

- SO vuông góc mặt phẳng ABCD

- SA=SB=SC=SD

(SA; (ABCD))=(SB;(ABCD))=(SC;(ABCD))=(SD;(ABCD))


**Công thức tính thể tích của hình chóp tứ giác đềuĐể tính được thể tích của hình chóp tứ giác các thì ta nên biết được các công thức sau:

- Thể tích hình chóp tức giác SABCD: 

*
Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng (ảnh 2)" width="407">

Trong đó: SABCD là diện tích hình vuông vắn ABCD

SO là con đường cao kẻ từ bỏ O xuống trung ương đáy ABCD

2. Phương diện phẳng đối xứng của những khối hình hay gặp

Định nghĩa: giả dụ phép đối xứng qua mặt phẳng (P) trở thành hình (H) thành chính nó thì (P) hotline là khía cạnh phẳng đối xứng của hình (H)

Mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều

Các mặt phẳng chứa 1 cạnh của tứ diện và trải qua trung điểm của các cạnh đối diện.

*
Hình chóp tứ giác đều sở hữu bao nhiêu mặt phẳng đối xứng (ảnh 3)" width="561">

Mặt phẳng đối xứng của lăng trụ tam giác đều

*
Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng (ảnh 4)" width="631">

+ 3 phương diện phẳng: đựng 1 ở kề bên và trung điểm của 2 cạnh của khía cạnh đáy.

+ 1 mặt phẳng: Đi qua trung điểm của 3 cạnh bên

Mặt phẳng đối xứng hình chóp tứ giác đều

+ 2 mặt phẳng: chứa đỉnh và 1 đường chéo cánh của đáy.

*
Hình chóp tứ giác đều phải sở hữu bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng (ảnh 5)" width="632">

+ 2 phương diện phẳng: trải qua trung điểm của 2 cạnh đáy dối diện với đỉnh.

*
Hình chóp tứ giác đều sở hữu bao nhiêu khía cạnh phẳng đối xứng (ảnh 6)" width="627">

Mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

+ 3 phương diện phẳng: mỗi phương diện phẳng chia khối lập phương thành 2 hình vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Lực Điện Từ Là Gì, Xác Định Lực Điện Từ Quy Tắc Bàn Tay Trái

*
Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu khía cạnh phẳng đối xứng (ảnh 7)" width="621">

+ 6 mặt phẳng: mỗi mặt phẳng phân tách khối lập phương thành 2 lăng trụ.

*
Hình chóp tứ giác đều sở hữu bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng (ảnh 8)" width="627">
*
Hình chóp tứ giác đều sở hữu bao nhiêu khía cạnh phẳng đối xứng (ảnh 9)" width="631">

Mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật bất kì

3 phương diện phẳng: đi qua trung điểm của 4 cạnh đôi một tuy vậy song.

*
Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng (ảnh 10)" width="628">

3. Trắc nghiệm (có câu trả lời )

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với (ABCD). 

Hình chóp này có mặt phẳng đối xứng nào?

A. (SAC) 

B. (SAB) 

C. Không có 

D. (SAD) 

Câu 2: cho đa giác đều n cạnh (n³4) . Tìm n để nhiều giác có số đường chéo bằng số cạnh?

A. N = 5. 

B. n = 16. 

C. n = 6. 

D. n = 8. 

Câu 3: Hình hộp đứng đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?A. 1 

B. 3 

C. 4 

D. 2 

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều 5 điểm S, A, B, C, D? 

A. 2 mặt phẳng. 

B. 5 mặt phẳng. 

C. 1 mặt phẳng. 

D. 4 mặt phẳng.

Câu 5: Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 1 

B. 4 

C. 3 

D. 6 

Câu 6: Số các đỉnh hoặc số các mặt của hình nhiều diện bất kỳ đều thỏa mãn: 

A. Lớn hơn hoặc bằng 4 

B. Lớn hơn 4

C. Lớn hơn hoặc bằng 5 

D. Lớn hơn 6 

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình nhiều diện nào cũng 

A. lớn hơn hoặc bằng 4 

B. lớn hơn 4 

C. lớn hơn hoặc bằng 5 

D. lớn hơn 5 

Câu 8: Cho khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng ba cạnh. Khi đó số đỉnh của khối đa diện là :

A. Số tự nhiên lớn hơn 3. 

B. Số lẻ.

C. Số tự nhiên chia hết đến 3. 

D. Số chẵn. 

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai: 

A. Khối tứ diện là khối đa diện lồi

B. Lắp ghép nhì khối hộp sẽ được một khối nhiều diện lồi.

Xem thêm: Lợi Ích Của Năng Lượng Gió Có Thể Dùng Để Làm Gì ? Tất Cả Thông Tin Về Điện Gió

C. Khối lập phương là khối nhiều diện lồi

D. Khối lăng trụ tam giác là khối nhiều diện lồi 

Câu 10: Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của khối nhiều diện nào? 

A. Hình hộp chữ nhật. 

B. Hình bát diện đều. 

C. Hình lập phương. 

D. Hình tứ diện đều. 

Câu 11: Cho hình chóp có đôi mươi cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó. 

A. 20 

B. 11 

C. 12 

D. 10

Câu 12: Tâm các mặt hình lập phương tạo thành các đỉnh của khối nhiều diện nào sau đây? 

A. Khối chóp lục giác đều 

B. Khối bát diện đều 

C. Khối lăng trụ tam giác đều 

D. Khối tứ diện đều.

Câu 13: Hình bát diện đều có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A. 5 

B. 6 

C. 9 

D. 8 

Câu 14: Cho lăng trụ đứng ABCD.A"B"C"D" có đáy là hình thoi (không phải hình vuông). Phát biểu nào sau đây sai ? 

A. Bốn mặt bên của hình lăng trụ đã cho là các hình chữ nhật bằng nhau. 

B. Trung điểm của đường chéo AC" là tâm đối xứng của hình lăng trụ. 

C. Hình lăng trụ đã đến có 5 mặt phẳng đối xứng. 

D. Thể tích khối lăng trụ đã cho là VABCD.A"B"C"D" =BB".SA"B"C"D". 

Câu 15: Trong tất cả các loại hình đa diện sau, hình nào có số mặt nhiều nhất ?