Kể chuyện bé nghe cóc kiện trời

     

Thưở xa xưa, Ngọc Hoàng làm chủ tất cả những việc bên trên trời cùng dưới đất. Vua giao mang đến thần Mưa phụ trách làm mưa cho tất cả các con vật và cây xanh có nước uống. Tuy vậy đã ba năm nay, không tồn tại một giọt mưa nào. Khắp khu vực đất đai nứt nẻ, cây cối khát nước bị tiêu diệt rụi, những con thú cũng bị tiêu diệt dần bị tiêu diệt mòn vày khát. Muôn loài đều kêu than ai oán, vậy mà trời đâu tất cả thấu.

Bạn đang xem: Kể chuyện bé nghe cóc kiện trời

Một hôm, các con trang bị họp bàn nhau lại, chúng quyết định cử Cóc lên chạm mặt Ngọc Hoàng. Thuộc đi với Cóc có Cáo, Gấu và Cọp. Bốn loài vật đi mãi, cuối cùng cũng lên đến mức cửa bên trời. Ở cửa có đặt cái trống siêu to. Theo tục lệ giả dụ ai bao gồm điều gì oan ức thì đánh trống lên. Ngọc Hoàng đã ra giải quyết. Cóc bảo Cáo, Gấu, Cọp nấp vào lớp bụi rậm, còn Cóc thì khiêu vũ lên tiến công trống inc ỏi.

ngọc hoàng nghe giờ trống liền không nên một thiên thần ra chú ý xem ai. Thiên thần bước ra nhìn ngược, quan sát xuôi mãi cũng không thấy ai, chỉ thấy nhỏ Cóc bé bé dại ngồi trên trống. Lúc biết Cóc có ý định gặp Ngọc Hoàng để kêu oan, thiên thần tỏ ý khinh bỉ Cóc, lẳng lặng đi vào và thưa với Ngọc Hoàng.

Xem thêm: Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Mũ X Ác Định Tập Xác Định Của Hàm Số Mũ

- Thưa Ngọc Hoàng, kẻ dám cả gan tiến công trống ồn ào nhà trời là 1 con Cóc bé nhỏ tí, xấu xí khinh thường khủng, thần hỏi nó đi đâu, nó nói lên Ngọc Hoàng nhằm kiện.


ngọc hoàng nghe thiên thần nói vì vậy thì lấy làm giận lắm, bèn sai bè đảng Gà ra mổ Cóc. Nhưng bè cánh Gà vừa ló ngoài cửa, Cóc ra hiệu mang lại Cáo từ những vết bụi rậm xong ra vồ gà. Biết con kê bị Cáo vồ mất, vua liền sai Chó ra làm thịt Cáo. Chó chạy ra chỉ kịp sủa “Gâu gâu gâu ” mấy tiếng đã biết thành Gấu ra chộp đem tha đi. Ngọc hoàng lại không nên một toán quân nhân ra trị Gấu. Lần này, Cọp xông ra quật chết toán lính không hề sót một fan nào.

Xem thêm: Lượng Mưa Trung Bình Năm Dưới 200Mm Phân Bố Ở

Ngọc Hoàng ngạc nhiên Cóc tuy bé bé dại mà lại cực nhọc trị như vậy, Ngọc Hoàng đổi giận thành có tác dụng lành không đúng thiên thần ra mời Cóc vào. Ngọc hoàng hỏi Cóc:

- “Cậu” lên đây có vấn đề gì?

Cóc thưa: Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã 3 năm nay công ty chúng tôi không được một giọt mưa nào. Sinh vật cử tôi lên phía trên để kiện trời, vì sao không làm mưa?

vua cho điện thoại tư vấn thần mưa đến. Xẻ ra thần Mưa mải rong chơi buổi tối về đắp chiếu nằm ngủ, quên không làm cho mưa bị hoàng đế trách mắng, thần Mưa vội sai các con rồng phun nước ào ào xuống đất. Ngọc Hoàng tiễn đưa Cóc ra về và dặn:

- Từ ni về sau, nếu yêu cầu mưa thì Cóc nghiến răng ken két báo đến Ngọc Hoàng biết. Ta đã sai thần có tác dụng mưa ngay. Cóc không hẳn lên kiện trời nữa.

Cóc, Cáo, Gấu, Cọp từ giã Ngọc Hoàng trở về dưới đất. Khi bốn con vật đến khu vực thì thấy nước đã tràn đầy hồ, ao, sông, suối, cây cỏ, rất nhiều loài uống nước thỏa thuê. Toàn bộ đều phục Cóc nhỏ bé tí mà kiện được trời nên đề ra câu hát: