KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠO HÀM TRẮC NGHIỆM

     
Tổng hợp bộ 26 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11: Đề bình chọn Đại số Chương 5 bao gồm đáp án đưa ra tiết, đúng đắn nhất giúp những em củng núm kiến thức, luyện giải những dạng bài bác tập thành thạo.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết đạo hàm trắc nghiệm


Để giúp những em học viên lớp 11 học tập tập công dụng môn Toán, chúng tôi đã tổng hợp 26 câu trắc nghiệm Toán 11: Đề soát sổ Đại số Chương 5, chắc chắn là các em sẽ rèn luyện khả năng giải Toán một bí quyết nhanh và đúng chuẩn nhất. Mời những em học sinh và thầy cô xem thêm tài liệu: 26 câu trắc nghiệm Toán 11: Đề kiểm tra Đại số Chương 5 tại đây.

Bộ 26 câu trắc nghiệm Toán 11: Đề đánh giá Đại số Chương 5

Câu 1: 

Tính đạo hàm của hàm số sau 

Câu 2: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: y = x5 - 5x3 - 2x2 + 1

A. X4 - 15x2 + 4x

B. 5x4 - 15x2 - 4x

C. 5x4 - 15x2 - 4x

D. 5x4 - 5x2 - 2x

Câu 3: 

Tính đạo hàm của hàm số sau 

Câu 4: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: y = (9 - 2x)(3x2 - 3x + 1)

A. -18x2 + 46x - 21

B. -10x2 + 66x - 19

C. -18x2 + 66x - 29

D. -12x2 + 48x - 21

Câu 5: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: y = (2x4 + 4x - 3)1994

A. 1994(2x4 + 4x - 3)1993(8x3 + 4)

B. 1994(2x4 + 4x - 3)1993(8x3 + 4)

C. 1994(2x4 + 4x - 3)1993(8x3 + 4)

D. 1994(2x4 + 4x - 3)1993(8x3 + 4)

Câu 6: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Câu 7: 

Tính đạo hàm của hàm số sau 

Câu 8: 

Giải bất phương trình sau f'(x) 22x + cot22x

Câu 16: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Câu 17: 

Xác định giá trị của  với 4 chữ số thập phân.

A. 1,9975

B. 1,9976

C. 1,9973

D.1,9974

Câu 18: 

Tính quý giá của 30°30'

A. 0,5074

B. 0,5075

C. 0,5076

D. 0,5077

Câu 19: 

Tìm vi phân của hàm số 

Câu 20: 

Tìm vi phân của  hàm số

Câu 21: 

Tính đạo hàm cấp hai của hàm số sau y = sin5x.cos2x

Câu 22: 

Tính đạo hàm trung học phổ thông của hàm số y = x2.sinx

A. Y'' = (2 + x2)sinx + 2x.cosx

B. Y'' = (1 - x2)sinx + 6x.cosx

C. Y'' = (2 - x2)sinx + 4x.cosx

D. Đáp án khác

Câu 23: 

Cho hàm số  có đồ vật thị (C) viết phương trình tiếp đường của (C) tại điểm bao gồm hoành độ bởi -3.

A. Y = 3x + 11

B. Y = 3x – 4

C. Y = 2x + 4

D. Y = 2x – 1

Câu 24: 

Có bao nhiêu tiếp đường của đồ thị (C): y = 2x3 - 3x2 + 5 trải qua điểm 

A. 1

B.2

C. 3

D. 4

Câu 25: 

Một vật dụng rơi tự do với phương trình gửi động , trong số ấy g = 9,8 m/s2 và t tính bằng giây. Gia tốc của vật tại thời gian t = 5s bằng:

A. 49 m/s.

B. 25 m/s.

C. 10 m/s.

Xem thêm: Phần 3: A Closer Look 2 Unit 2 City Life Sgk Tiếng Anh Lớp 9 Sách Mới

D. 18 m/s.

Câu 26: 

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình , trong những số ấy t tính bằng giây s và S được tính bằng mét m. Tốc độ của hoạt động tại thời khắc t = 4s bằng:

A. 80 m/s.

B. 32 m/s.

C. 90 m/s.

D. 116 m/s.

Xem thêm: Soạn Địa Lý Lớp 8 Bài 35 : Thực Hành Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam

Đáp án cỗ 26 câu trắc nghiệm Toán 11: Đề đánh giá Đại số Chương 5

1. A 2. B 3. D 4. C 5. A 6. D 7. A 8. A 9. B 10. B 11. C 12. D 13. C 14. D 15. C 16. A 17. A 18. C 19. B 20. D 21. B 22. C 23. A 24. C 25. A 26. C

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để download hướng dẫn bộ 26 câu hỏi trắc nghiệm Đề kiểm soát Đại số Chương 5 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.