Language Focus

  -  

a) Hoa (0) lived (live) in Hue last year, but now she (1)_______ (live) in Ha Noi. Yesterday, Hoa’s friend Nien (2)_______ (send) Hoa a letter. Nien (3)_______ (be) Hoa’s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4)_______(be) younger than Hoa.

Bạn đang xem: Language focus

b) Lan (0) is (be) Hoa"s best friend. The two girls (1)_______ (be) in the same class at quang đãng Trung School. Last year, Hoa (2)_______ (come) khổng lồ the school for the first time. Lan (3)_______ (show) her around và (4)_______ (introduce) her khổng lồ many new friends.

Hướng dẫn giải:

a) Hoa (0) lived in Hue last year, but now she (1) lives in Ha Noi. Yesterday, Hoa"s friend Nien (2) sent Hoa a letter. Nien (3) was Hoa"s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4) is younger than Hoa.

b) Lan (0) is Hoa’s best friend. The two girls (1) are in the same class at quang Trung school. Last year, Hoa (2) came to the school for the first time. Lan (3) showed her around and (4) introduced her khổng lồ many new friends.

Tạm dịch:

a) thời gian trước Hoa sống nghỉ ngơi Huế, nhưng hiện thời cô sống ngơi nghỉ Hà Nội. Hôm qua, chúng ta của Hoa, Niên, sẽ gửi thư đến Hoa. Niên là láng giềng của Hoa khi Hoa sống sinh sống Huế. Cô ấy không nhiều tuổi hơn Hoa.

b) Lan là đồng bọn nhất của Hoa. Hai người học cùng lớp sống trường quang Trung. Năm ngoái, Hoa mang lại trường đầu tiên tiên. Lan đã chuyển cô ấy đi tham quan du lịch trường và reviews cô ấy với tương đối nhiều người các bạn mới.

2. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You will have to lớn use some verbs more than once.

(Em hãy dứt hội thoại, dùng hình thức đúng của hễ từ đến trong khung. Em sẽ buộc phải dùng lại một vài rượu cồn từ.)

be move phối rise go

Ba is helping his young cousin Tuan with some homework.

Ba: What vày you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east và (1) _______ in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the Earth. It (2)_______ around the sun.

Ba: Yes, & the moon (3) _______ around the Earth.

Tuan: Where is Mars, Ba?

Ba: It (4)_______ near the sun.

Tuan: No, it’s silly! That (5) _______ Mercury. Mars (6) _______ near the Earth.

Hướng dẫn giải:

(1) sets

(2) goes/moves

(3) goes/moves

(4) is

(5) is

(6) is

Tạm dịch:

Ba sẽ giúp em họ của chính bản thân mình - Tuấn làm bài xích tập về nhà.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Nv2 - Cao Đẳng Kinh Tế

Ba: Em biết được những gì về khía cạnh trời hả Tuấn?

Tuấn: phương diện trời mọc ở phía đông với lặn sinh sống phía tây.

Ba: Em còn biết điều gì về các hành tinh khác không?

Tuấn: Em biết một đôi nét về Trái Đất. Nó quay quanh mặt trời.

Ba: Đúng rồi, và mặt trăng con quay quanh Trái Đất.

Tuấn: cố gắng còn sao Hỏa thì sao hả anh Ba?

Ba: Nó nằm ngay gần mặt trời.

Tuấn: Không, thiệt ngớ ngẩn! Đó là sao Thủy. Sao Hoả ở gần Trái Đất.

3. Look và describe. 

(Quan cạnh bên và miêu tả.)

Look at the picture. Ask and answer the questions. 

(Hãy nhìn vào tranh. Đặt câu hỏi và vấn đáp các câu hỏi.)

*

a) How many people are there in the picture?

b) What does each person look like?

c) What is each person wearing?

Hướng dẫn giải:

a) There are four people in the picture.

b) The man standing next lớn the taxi is tall and heavy-set. The woman is tall và thin. She has short hair. The boy sitting on the ground looks tired and worried. And the man standing across the street is short & fat.

c) The man standing next to lớn the xe taxi is wearing a yellow shirt and black trousers. The woman is wearing a green skirt & red blouse. She is carrying a bag on her shoulder. The man sitting on the ground is wearing xanh shorts và a white shirt. And the man across the street is wearing xanh trousers và a pink shirt & tie. He’s carrying a briefcase.

Tạm dịch:

a) có bao nhiêu người trong bức tranh?

=> bao gồm bốn tín đồ trong bức tranh.

b) mọi cá nhân trông như vậy nào?

=> Người lũ ông đứng cạnh cái xe xe taxi cao với béo. Người thiếu nữ cao với gầy. Cô ấy bao gồm mái tóc ngắn. Cậu nhỏ xíu ngồi cùng bề mặt đất trông căng thẳng và lo lắng. Và người bọn ông đứng vị trí kia đường là thấp và mập.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 123 Luyện Tập Chung

c) mọi cá nhân đang mặc gì?

=> Người bầy ông đứng ở bên cạnh chiếc taxi đang mặc một mẫu áo màu sắc vàng với quần màu sắc đen. Người thiếu phụ mặc dòng váy màu xanh da trời và áo color đỏ. Cô ấy đang mang trong mình 1 cái túi trên vai. Cậu bé ngồi cùng bề mặt đất sẽ mặc quần lửng màuxanh cùng áo sơ mi màu sắc trắng. Và người đàn ông bên kia đường đã mặc quần màu xanh da trời và áo sơ mi màu hồng với thắt cà vạt. Ông ấy mang theo một cái cặp.