Lập trình hướng đối tượng trong php

  -  

OOP vào PHP là nội dung bài viết trình bày về lập trình sẵn hướng đối tượng troing PHP. Phương pháp tạo và cần sử dụng class, hàm, kế thừa, các cách truy hỏi cập…

Lập trình phía đối tượng

Lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng (object-oriented programming điện thoại tư vấn tắt là OOP ) là phương pháp lập trình hiện nay đại, có nhiều ưu điểm trong việc cách tân và phát triển project.

Với OOP , các thông tin bắt buộc xử lý đã được miêu tả thành các đối tượng. Như mỗi sản phẩm, mỗi tin tức , mỗi công ty sản xuất, mỗi user… là mỗi đối tượng. Trong 1 đối tượng người dùng sẽ có khá nhiều thông tin (properties), nhiều hàm(methods) được khai báo, tùy nhu yếu nghiệp vụ cùng cách các bạn tổ chức.

Bạn đang xem: Lập trình hướng đối tượng trong php

*
Mỗi đối tượng có khá nhiều thuộc tính cùng hàm

Các phương pháp lập trình cũ hơn thời trước là giao diện lập trình phía thủ tục, hướng modun…

Ưu điểm của OOP

Với OOP, bạn sẽ dễ dàng quản lý code lúc có thay đổi .Có tính tái sử dụng cao.Dễ mở rộng dự án.Có tính bảo mật cao.Tiết kiệm được tài nguyên xứng đáng kể cho hệ thống.

Class trong OOP

Trong OOP, bạn sẽ khai báo ra nhiều class, mỗi class để trong lốt . Bên phía trong là những biến và những hàm vào class. Các biến với hàm khai báo ở đây có tầ, vực sử dụng chỉ ở trong class .

Class là khuôn mẫu mã để theo đó mà các đối tượng được tạo ra ra. Ví dụ trước lúc tạo đối tượng người tiêu dùng sản phẩm, bạn phải tạo class có tên sanpham. Trong class này bạn khai báo tất cả tênsp, giásp, hìnhsp…thì các đối tượng người tiêu dùng bạn khai báo về sau dựa bên trên class sanpham sẽ có các tin tức tênsp, giásp, hìnhsp

Khai báo class và áp dụng class vào PHP

Sau đấy là ví dụ khai báo các class vào php

Ví dụ 1: Khai báo class

Ví dụ 2: khai báo class với tạo đối tượng người sử dụng theo class

hoten ="https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpgMai Thanh Toán"https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg; $kh1->namsinh = 1970; echo "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpgHọ tên: "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg, $kh1->hoten , "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg

"https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg; ?>

Sử dụng hàm vào class với từ khóa $this:


class hocsinh var $ho; var $ten; var $ngaysinh; var $diemtb; function hoten() return $this->ho . "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg . $this->ten; function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinh ); return date("https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpgY"https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg) - $ns<2>; $hs1 = new hocsinh;$hs1->ho ="https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpgĐào Được"https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg;$hs1->ten = "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpgVàng"https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg;echo "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpgHọ tên: "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg, $hs1->hoten(), "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg"https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg;echo "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpgTuổi: $hs1->tuoi()

"https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg;?>

Constructor của class

Khi làm việc với OOP vào PHP, các bạn rất thường làm việc với một hàm đặc biệt, sẽ là hàm Constructor – hàm tự động chạy khi 1 đối tượng người dùng được chế tác từ class.

Trong mỗi class, hàm Contructor mang tên là __construct. Trong hàm này, các bạn sẽ thường viết code khởi sản xuất giá trị cho những biến, kết nối database, kiểm soát quyền của user…

Hàm __construct có thể dùng nhiề u tham số nếu muốn.

Destructor của class

Destructor là hàm trong class sẽ auto chạy lúc 1 đối tượng người dùng bị bỏ (khi trang web chấm dứt hoặc bạn dùng hàm unset để hủy đối tượng)

Thực tập sản xuất và sử dụng class vào PHP

Thực hiện 2 class bên dưới

*

Các đặc điểm của OOP

*

Tính đóng góp gói

Các nằm trong tính cùng hàm của đối tượng được gói gọn lại, bên ngoài đối tượng không thấy được mà chỉ có thể truy cập theo quyền truy tìm cập tương xứng (public, private, protected) được cung cấp trước vào class.

public: đến phép bên ngoài đối tượng: truy cập và đổi giá trị .protected: Không chất nhận được truy cập/đổi quý hiếm . Chỉ mang lại phép phía bên trong class và những class nhỏ .private: Chỉ có thể chấp nhận được truy cập/thay đổi trong phạm vi class của đối tượng

Tính kế thừa

Một class rất có thể kế thừa các thuộc tính cùng hàm trường đoản cú lớp cha. Lớp thừa kế được call là lớp con. Những đối tượng có thể sử dụng lại các đặc tính sẵn bao gồm mà không buộc phải định nghĩa lại.

Ví dụ

ho . "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg . $this->ten; } function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinh ); return date("https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpgY"https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg) - $ns<2>; }class hocsinhgioi extends hocsinh public $hocbong;$hsg1 = new hocsinhgioi;$hsg1 ->ho = "https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpgPhan thị"https://sofaxuong.vn/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php/imager_4_15127_700.jpg;?>

Tính trừu tượng

Khi liên quan với đối tượng, chỉ cần suy nghĩ các nằm trong tính, hàm nên thiết. Cụ thể về câu chữ không cần để ý đến. Nhờ đó giảm tinh vi của giải thuật, nghiệp vụ.

PHP có abstract class và interface nhằm trừu tượng hóa các đối tượng.

Xem thêm: Bài Giảng Tiếng Anh Lớp 11 : Reading Trang 62, Unit 10 Lớp 11: Reading

Tính đa hình

Tính nhiều hình (polymorphism) trong OOP có thể chấp nhận được các class con có thể viết lại (override) những thuộc tính hoặc hàm từ bỏ class cha.

Các class thuộc implement một interface nhưng chúng có phương thức thực hiện không giống nhau cho các method của interface đó.

Qua đó thuộc 1 cách thức sẽ cho kết quả khác nhau lúc được gọi bởi vì các đối tượng thuộc lớp không giống nhau.

Static

Khi lập trình với OOP vào PHP, gồm lúc các bạn sẽ dùng tới những hàm với thuộc tính dạng static.

*
Static là 1 trong những dạng quan trọng đặc biệt của hàm với thuộc tính vào class, ước ao dùng thì các bạn thêm chữ static vào trước tên của chính nó khi khai báo.

Hàm static là hàm có thể truy cập nhưng mà không đề nghị khởi tạo nên một đối tượng người dùng của class.

Hàm static không thể điện thoại tư vấn hàm hoặc nằm trong tính non-static. Tuy nhiên hàm non-static có thể gọi hàm hoặc nằm trong tính static do các thuộc tính và hàm static nghỉ ngơi dạng toàn cục.

Xem thêm: Đề Tài Lễ Hội Lớp 9 - Tổng Hợp Tranh Vẽ Đề Tài Lễ Hội Đẹp Nhất

static::method() cùng với self::method();

Bài tập OOP trong PHP

Chuẩn bị: chế tạo ra 1 folder trong htdocs để triển khai Lab.

Bài 1 : trình bày nhanvien

Trong folder mới tạo, tạo nên file bai1.php để viết code:

1. Chế tạo ra 1 class để miêu tả học sinh, gồm các thuộc tính họ, tên, ngày sinh, hàm tuoi và hàm hoten

*

2. Tạo đối tượng người tiêu dùng và gán tin tức

*

3. Hiện tin tức đối tượng

*

Test: thử nghiệm trang vẫn thấy tên hiện nay ra, còn hoten với tuoi chưa thấy bởi vì chưa code 2 hàm tuoi với hoten

4. Định nghĩa hàm tuoi và hoten vào class

– trở về class nhanvien, code vào 2 hàm hoten và tuoi sẽ được như hình dưới

*

– Chạy trang, giờ vẫn nthấy hoten va tuoi

*

5. Định nghĩa constructor cho class

Trong class nhanvien, quan niệm constructor như sau

*

Chạy lại website và xem mọi gì bắt đầu xuất hiện, phân tích và lý giải nhé

6. Định nghĩa class biểu lộ nhanvienuutu, kế thừa từ class nhân viên và gồm thêm ở trong tính thuong