Soạn Lịch Sử 4

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Soạn lịch sử 4

*

Giải bài xích tập lịch sử vẻ vang và Địa Lí 4Giải bài bác tập lịch sử dân tộc 4Phần 1: ban đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN mang đến năm 179 TCN)Phần 2: rộng một nghìn năm đương đầu giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN mang lại năm 938)Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 mang lại năm 1009)Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 mang lại năm 1226)Phần 5: Nước Đại Việt thời nai lưng (Từ năm 1226 cho năm 1400)Phần 6: Nước Đại Việt ban đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)Phần 7: Nước Đại Việt nắm kỉ XVI-XVIIPhần 8: bắt đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 mang lại năm 1858)

Với giải thuật bài tập lịch sử vẻ vang và Địa Lí lớp 4 hay, cụ thể được biên soạn bám sát nội dung sgk lịch sử vẻ vang và Địa Lí lớp 4 giúp cho bạn trả lời các câu hỏi từ kia học giỏi môn lịch sử dân tộc lớp 4 với Địa Lí lớp 4 hơn.
Xem thêm: Trái Đất Có Hình Như Thế Nào, Trái Đất Hình Thành Như Thế Nào

Phần 1: buổi đầu dựng nước với giữ nước (Khoảng 700 năm TCN cho năm 179 TCN)

Phần 2: hơn một nghìn năm chiến đấu giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN cho năm 938)


Phần 3: Buổi đầu chủ quyền (Từ năm 938 đến năm 1009)

Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)


Phần 5: Nước Đại Việt thời trần (Từ năm 1226 cho năm 1400)

Phần 6: Nước Đại Việt ban đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)
Xem thêm: Top 20 1001 Dẫn Chứng Nghị Luận Xã Hội, Học Ngữ Văn

Phần 1: vạn vật thiên nhiên và vận động sản xuất của con người ở miền núi với trung du

Phần 2: vạn vật thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng