Lịch Sử Việt Nam Từ Thế Kỉ 10 Đến 15

  -  

Sau khi đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán, năm 939 Ngô Quyền xưng vương bắt tay xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nộ). Năm 944, Ngô Quyền mất, Nhà Ngô suy vong, "loạn 12 sứ quân" diễn ra, đất nước bị chia cắt. Từ Hoa Lư (Ninh Bình), Đinh Bộ Lĩnh đem quân dẹp yên nội loạn, thống nhất lại đất nước.

Bạn đang xem: Lịch sử việt nam từ thế kỉ 10 đến 15

Sử củ ghi: Năm 986, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), "đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời kinh đô về động Hoa Lư.... đắp thành, đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi. Bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh hoàng đé".

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Nhà Đinh và tiếp sau đó là nhà Tiền Lê đã xây dựng nên một nhà nucows quân chủ sơ khai gồm 3 ban: Vân ban, Võ ban và Tăng ban, chia nhà nước thành 10 đạo tổ chức quân đội theo hướng chính quy.


*

Tượng đài vua Lý Công Uẩn - Hà Nội

Đặt nucows dần dần ổn định. năm 1009, nhà Lý được thành lập. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thằng Long (Hà Nội), mở ra một giai đoạn phát triển mới. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông quyết định đổi tên nước là Đại Việt.

Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, trải qua các triều đại Lý, Trần, Hồ, lê, chính quyền trung ương được tổ chức ngày càng chặt chẽ. Vua (Hoàng đé) đứng đầu nhà nước, quyết định mọi việc quan trọng. Quyền hành của vua ngày càng cao. Ở thời Lý, Trần, Hồ, giúp vua trị nước có Tể tướng và một số đại thần. Bên dưới là các cơ quan trung ương như sảnh, viện, đài.

Cả nước được chia thành nhiều lộ, trấn, do các hoàng tử (thời Lý) hay An Phủ sừ (thời Trần, Hồ) cai quản. Dưới lộ, trấn là của các phủ , huyện, châu, đều có quan lại của triều đình trông coi. Đơn vị hành chính cơ sở là xã. Thời Trần, những người đứng đầu xã được coi là Xã quan.

Sơ đồ bộ máy nhà nước triều Trần

Năm 1428, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, lãnh tụ tối cao của nghĩa quân Lam Sơn là Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Lê, khôi phục quốc hiệu là Đại Việt. Nhà nước quân chủ mới được tổ chức theo mô hình thời Trần, Hồ.

Từ những năm 60 của thế kỉ XV, khi đát nước đã cường tịnh, vua Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn. Ở trung ương, chức Tể tướng và các chức Đại hành bị bãi bỏ. Vua trực típ quyết định mọi việc. Bên dưới là 6 bộ. Các cơ quan như Ngự sử đại, hàn lâm viện được duy trì với quyền hành cao hơn. Cả nước được chia thành 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo đều có 3 ti trông coi các mặt dân sự, quân sự và an ninh. Dưới đạo là các phủ, huyện, châu như củ. Người đứng đầu xã là Xã trưởng do dân bầu.

Ở thời Lý, Trần, phần lớn các quan chức cao cấp là quý tộc vương hầu hoặc con em quan lại cao cấp. Khai giáo dục phát triển, nhà nước bắt đầu đưa những người đổ đạt vào làm quan. Thời Lê, giáo dục thi cử trở thành nguồn đào tạo và tuyển chọn quan lại chủ yếu.

Vua Lê Hiến Tông (1497 - 1504) đã viết: "Nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì đạo mới thịnh. Khoa mục là đường thẳng của quan trường, đường thẳng mở thì chân nho mới có".

(Lịch triều hiến chương loại chí)

Quý tộc và quan lại được ban phẩm hàm, cấp lương bổng và ruộng đất.

Xem thêm: Thế Nào Là Tôn Trọng Và Học Hỏi Các Dân Tộc Khác Là, Bài 8: Tôn Trọng Và Học Hỏi Các Dân Tộc Khác

Năm 1042 vua Lý Thái Tông ban hành bộ Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. Thời Trần, nhà nucows có bộ Hình luật. Thời Lê, một bộ luật đầy đủ được ban hành với tên gọi Quốc triều hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức), gồm hơn 700 điều, quy định khá đầy đủ về các tội danh và hình phạt liên quan đến hầu hết các hoạt động xã hội, bảo về quyền hành của giai cấp thống trị, một số quyền lợi chân chính của nhân dân và an ninh đát nước.

- Khi xa giá vua đi qua mà xông vào hàng người đi theo thì xử tội đồ, nếu xông vào đội cận vệ thì bị xử chém. lầm lỡ thì giảm cho một bậc.

- Bán ruộng đất ở biên cương cho người ngoại quốc thì xử chém.

- Đào trộm đê đập làm thiệt hại nhà cửa, lúa má thì xử đồ, lưu, bắt đền tổn hại.

Quân đội sớm được tổ chức quy củ, gồm hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua và kinh thành (cấm quân) và quân chính quy, bảo vệ đất nước (ngoại binh hay lộ binh), được quyền theo chế độ ngụ binh ư nông". Quân đội được trang bị vũ khí đầy đủ: thời Hồ, thời lê đã có một vài loại súng . ThờiTrần, khi có chiến tranh, nhà nước cho phép các vương hầu được mộ quân tham gia đánh giặc. Nhân dân các làng cũng được phép tổ chức dân binh.

Vấn đề bảo vệ an ninh đất nước được các triều đại đương thời rất coi trọng. Nhân dân tuy phải làm đầy đủ nghĩa vụ đi lính, lao dịch, nộp thuế, chăm lo bảo vệ đê điều nhưng được nhà nước coi trọng và quan tâm đến đời sống.

Các triều đại phong kiến đều có chính sách đoàn kết với các dân tộc ít người, nhất là với các từ trưởng vùng biên giới. Những lúc có ngoại xâm, nhà nước đều huy động hoặc khuyến khích họ tham gia kháng chiến, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Tuy nhiên, nhà nước phong kiến cũng rất nghiêm khắc đối với những tù trưởng dân tộc ít người có hành động phản loạn hoặc tách ra khỏi cộng đồng.

Trong quan hệ đối ngoại, chủ yếu đối với các triều đại phương Bắc các triều đại phong kiến Đại Việt thực hiện đầy đủ lệ triều cống nhưng luôn giữ vững tư thế của một quốc gia độc lập, tự chủ. Khi bị xâm lược, nhà nước và nhân dẫn sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bào vệ Tổ quốc, nhưng khi chiến tranh kết thúc, quan hệ hòa hiếu lại được thiết lập trên tinh thần mỗi bên "đều dân chủ một phương".

Đối với các nước láng giềng phía Tây và phía nam như Lan Xang, Cham-pa, Chân Lạp, nhà nước Đại Việt luôn giữ quan hệ thân thiện , mặc dù đôi lúc xảy ra chiến tranh.

Trong các thế kier X - XV, quốc gia Cham-pa không còn ổn định như trước. Các vương triều thay thế nhau, duy trì quyền thống trị nhưng có lúc chịu sự khống chế của Chân Lạp hoặc có lúc đem quân đánh lên Đại Việt. Cuối thế kỉ XV, nhà nước Cham-pa suy sụp.

Xem thêm: Giữa Thế Kỉ Xix Nhật Bản Là Một Nước, Đến Giữa Thế Kỉ Xix, Nhật Bản Là Một Quốc Gia

.THỜI KỲ BỊ PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC ĐÔ HỘ

Năm 179 trước CN, nước Âu Lạc bị nước Nam Việt của Triệu Đà xâm lược. (Triệu Đà là tướng quân của nhà Tần. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, ông ta nhân cơ hội chiếm phần đất do mình được giao cai quản ở phía nam nước Tần lập nên nước Nam Việt. Còn nhà Tần thì bị nhà Hán thay thế.) Nước Âu Lạc bị đô hộ mở đầu cho thời kỳ lịch sử đen tối, đau thương, đầy uất hận dài đằng đẵng hơn 1000 năm của dân tộc Việt. Nước Âu Lạc bị sáp nhập thành các quận, huyện của các nhà nước phong kiến phương Bắc (qua các triều đại Triệu, Hán, Ngô, Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tùy, Đường của Trung Quốc). Trong thời gian này, tuy bị cai trị, bóc lột tàn nhẫn, hà khắc nhưng nhân dân ta vẫn không những chẳng khi nào chịu khuất phục mà còn liên tục vùng lên đấu tranh nhằm giành lại độc lập tự chủ, chống bị Hán hóa.