UNIT 7 LỚP 10 SKILLS

  -  

3. I rarely listen lớn the news and learning-English programmes in foreign languages on the radio, because almost all pieces of news have already been broadcast on TV. Moreover, the news on TV is the latest & more interesting because they are broadcast with pictures.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 10 skills

Tạm dịch:

1. Chúng ta có liên tiếp nghe radio không?

=> Tôi hiếm khi nghe tới radio.

2. Bạn nghe nó từng nào tiếng từng tuần?

=> Tôi dành ít thời hạn để nghe radio.

3. Mình thích chương trình nào cùng tại sao?

=> Tôi hiếm mặc nghe các chương trình tin tức với học giờ đồng hồ Anh bởi tiếng quốc tế trên đài phạt thanh, chính vì hầu hết các tin tức đã có được phát sóng bên trên TV. Rộng nữa, thông tin trên TV là tiên tiến nhất và độc đáo hơn bởi vì chúng được phân phát sóng với hình ảnh.


Task 1

WHILE YOU LISTEN 

Task 1: Listen to the two radio news stories & tick the words you hear in the right column under News story 1 & News story 2.

(Hai hai bản tin trên đài với tích vào những từ nhưng mà em nghe thấy ngơi nghỉ cột bên đề xuất bên dưới News story 1 và News story 2)

 

 News story 1

News story 2

healthy

 

strong

 

 

young

 

 

cloudy

 

 

highest

 

 

wonderful

 

 

fine

  

Phương pháp giải:

Bài nghe:

The time is 7 o"clock and here is the news summary.

Heavy rain during the night has caused floods all over the country today. Many people have left their homes because rivers have risen. Some roads in the north-west are under two metres of water. The rain has stopped at the moment, but it"s still cloudy & there"s strong wind. Because of the bad weather people can"t go out lớn work.

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the twenty-third times. At 4.418 metres, Mount Whitney is the highest mountain in California. The woman says the view from the đứng đầu is wonderful. She also says that mountain has kept her young & healthy. In spite of her old age the woman tries to lớn climb the mountain very often.

Dịch bài:

Bây tiếng là 7 giờ với đây là phiên bản tóm tắt tin tức.

Mưa bự trong tối đã gây nên lũ lụt trên vn hiện nay. Không ít người đã rời khỏi nhà vì chưng sông đã tiếp tục tăng lên. Một số con mặt đường ở phía tây bắc dưới nhị mét nước. Mưa đã tạm dừng vào dịp này, mà lại trời vẫn còn đấy nhiều mây và gồm gió mạnh. Vì chưng thời tiết xấu nên mọi bạn không thể đi làm.

Một thiếu phụ chín mươi tuổi vẫn leo tột đỉnh Whitney sinh hoạt California trong nhị mươi ba lần. Tại 4.418 mét, Núi Whitney là ngọn núi cao nhất ở California. Người thanh nữ nói cảnh thật là tuyệt vời. Bà cũng bảo rằng ngọn núi sẽ giữ đến bà trẻ cùng khỏe mạnh. Bất chấp tuổi già, bạn phụ nữ nỗ lực leo lên núi khôn xiết thường xuyên.

Lời giải đưa ra tiết:

 

 News story 1

News story 2

healthy

 

strong

 ✓

 

young

 

 ✓

cloudy

 ✓

 

highest

 

 ✓

wonderful

 

 ✓

fine

 

Tạm dịch:

 

 Câu chuyện tin tức 1

Câu chuyện tin tức 2

khoẻ 

 

mạnh mẽ

 ✓

 

trẻ

 

 ✓

có mây

 ✓

 

cao nhất

 

 ✓

tuyệt vời

 

 ✓

ổn

 

Task 2

Task 2: Listen khổng lồ the radio news stories again & fill in the missing words.

(Nghe lại các bạn dạng tin và điền tự còn thiếu.)


Heavy rain causes floods all over the country

Heavy rain during the night (1)______all over the country today. Many people (2)______because rivers (3)______. Some roads in the north-west are under (4)______of water. The rain (5)_______at the moment, but it"s still (6)_______and there"s a (7)______. Because of the bad weather, people can"t go out khổng lồ work.

90-year-old American woman climbs Mount Whitney

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the (1)_____ time. At (2)_____metres, Mount Whitney is the highest mountain in (3)______. The woman says the view from the top is (4)_____ , so she tries to lớn climb it often. She also says that the mountain has kept her (5)______. In spite of her old age, the woman tries to lớn climb the mountain very often.

Xem thêm: Lớp Electron Có Số E Tối Đa Là 18 Là 18 Electron? A Lớp Electron Có Số E Tối Đa Là 18 Là:


Lời giải bỏ ra tiết:


- Heavy rain causes floods at over the country

1. Has caused floods 2. Have left their homes

3. Have risen 4. Two metres

5. Has stopped 6. Cloudy

7. Strong wind


- 90-year-old American woman climbs Mount Whitney

1. Twenty-third 2. 4,418

3. California 4. Wonderful

5. Young and healthy

Tạm dịch:

Mưa béo trong đêm đã tạo ra lũ lụt trên vn hiện nay. Không ít người dân đã rời khỏi nhà bởi sông đã tiếp tục tăng lên. Một số con con đường ở phía tây-bắc dưới hai mét nước. Mưa đã tạm dừng vào dịp này, mà lại trời vẫn tồn tại nhiều mây và tất cả gió mạnh. Do thời huyết xấu bắt buộc mọi bạn không thể đi làm.

Một thiếu nữ chín mươi tuổi đã leo tột đỉnh Whitney làm việc California trong nhị mươi cha lần. Tại 4.418 mét, Núi Whitney là ngọn núi cao nhất ở California. Người phụ nữ nói cảnh thiệt là tuyệt vời. Bà cũng bảo rằng ngọn núi sẽ giữ mang đến bà trẻ cùng khỏe mạnh. Mặc kệ tuổi già, người phụ nữ nỗ lực leo lên núi siêu thường xuyên.


Task 3

Task 3Listen again và answer the following questions.

(Nghe lại và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. What has happened during the night?

2. Why have people left their homes?

3. How many times has the old woman climbed Mount Whitney?

4. Why does she climb it so often?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Heavy rain has happened all over the country during the night.

2. People have left their homes because the rivers have risen.

3. The old woman has climbed Mount Whitney twenty-three times.

4. She climbs it so often because this has kept her young and healthy.

Tạm dịch:

1. Điều gì đã xẩy ra trong đêm?

=> Mưa mập đã xẩy ra trên khắp cả nước trong đêm.

2. Vì sao có tín đồ rời khỏi nhà đất của họ?

=> Mọi tín đồ đã rời khỏi nhà đất của họ chính vì các sông đang dâng lên.

3. Người thiếu nữ lớn tuổi leo tột đỉnh Whitney từng nào lần?

=> Người thanh nữ đã trèo lên núi Whitney hai mươi ba lần.

4. Nguyên nhân bà liên tiếp leo lên nó?

=> Bà trèo lên nó thường xuyên vì điều này đã giữ cho bà trẻ và khỏe mạnh.


After

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. Choose one of the news stories & tell your classmates about it.

(Làm bài toán nhóm. Chọn 1 trong các bạn dạng tin và kể cho các bạn cùng lớp nghe.)

Lời giải chi tiết:

A ninety-year-old woman has climbed the highest mountain in California, Mount Whitney, for the twenty-third times. She says that the view from the top is wonderful and that she tries lớn climb it very often despite her old age because the mountain has kept her young and healthy.

Xem thêm: Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Là Gì

Tạm dịch:

Một thiếu phụ chín mươi tuổi đã leo lên ngọn núi cao nhất ở California, Núi Whitney, trong nhị mươi cha lần. Bà bảo rằng cảnh trên đỉnh núi thiệt là tuyệt vời và bà cố gắng để leo lên nó siêu thường xuyên tuy vậy tuổi của chính bản thân mình vì núi sẽ giữ đến bà trẻ với khỏe mạnh.