UNIT 8 LỚP 11: LISTENING

     

Guess which of the following activities the Japanese often vày on their New Year's Days. (Làm bài toán theo cặp. Hãy đoán người Nhật thường làm chuyển động nào tiếp sau đây trong ngày nghỉ năm mới tết đến của họ.)


Before

Before you listen

Work in pairs.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 11: listening

 Guess which of the following activities the Japanese often bởi on their New Year"s Days.

(Làm việc theo cặp. Hãy đoán tín đồ Nhật thường làm chuyển động nào dưới đây trong ngày nghỉ năm mới của họ.)

- exchanging gifts & cards

- giving/ receiving lucky money

- decorating the house with peace flowers

- going khổng lồ the pagoda

- wearing kimonos or special dress

- visiting friends

What other things vì chưng you think the Japanese also do at the New Year ?

*


Tạm dịch: 

- khuyến mãi quà cùng thiệp chúc mừmg

- cho/nhận chi phí mừng tuổi

- trang trí hoa anh đào vào nhà

- đi chùa

- mặc kimono, hoặc bộ đồ đặc biệt

- thăm hỏi bạn bè

Bạn nghĩ tín đồ Nhật còn làm việc gì khác nữa trong đợt năm mới?

 

• Listen và repeat.

similarities housewives longevity constancy

kimono shrine pine trees represent


While

While you listen

You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen và tick (✓) the things you hear.

(Bạn vẫn nghe hai người nói về cách năm mới được cử hành sinh sống Nhật. Lắng nghe và khắc ghi (✓) vào phần đông điều bạn nghe.)

Questions

□ 1. They put on special clothes.

□ 2. Everyone cleans the house.

□ 3. Bells ring 108 times.

□ 4. Housewives prepare special foods.

□ 5. They decorate their houses with kumquat trees.

□ 6. They go khổng lồ a shrine.

□ 7. They give each other “lucky money”.

□ 8. They drink rice wine.

□ 9. They play cards.

□ 10. They watch television.

□. They eat a special meal.

Phương pháp giải:

TAPESCRIPT

Lan: You have lived in nhật bản for more than two years, could you tell me something about Japanese New Year, Mai? When is the New Year observed?

Mai: It"s on 1st January, và it lasts three days through 3rd January.

Lan: vì people bởi the same things as we do in Vietnam?

Mai: Well, there are some similarities & also some differences.

Lan: Please, tell me about them.

Mai: The preparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year"s Day.

Lan: do they clean & decorate their houses?

Mai: Sure, they do. On the New Year"s Eve every household does a big cleaning up. The idea is lớn get rid of the dirt of the past year & welcome the new one.

Lan: vì chưng they decorate the house with trees & flowers?

Mai: Yes. They usually decorate their houses with some small pine trees on both sides of the door, which represent longevity và constancy. People also exchange cards và gifts.

Lan: I see. Và what vị they usually vì on the New Year"s Eve?

Mai: Family members sit around và start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television or radio will broadcast 108 bells. As soon as the 108lh bell is rung, people all say "Happy New Year".

Lan: What bởi vì they usually bởi next?

Mai: Some families put on special kimonos or dress lớn go to lớn visit their shrine. Then they come home and eat their special New Year Day"s food và drink a lot of rice wine. New Years Day is mostly celebrated with family only.

Dịch Tapescript: 

Lan: chúng ta đã sống sinh sống Nhật vào hơn nhị năm, chúng ta có thể cho mình biết điều gì về năm mới tết đến của Nhật bản không, Mai? lúc nào thì năm mới tết đến được diễn ra?

Mai: Đó là vào ngày 1 tháng 1, và kéo dài ba ngày cho đến ngày 3 mon 1.

Lan: bạn ta có làm số đông điều giống như như chúng ta làm ở việt nam không?

Mai: Vâng, có một số điểm tương đương và cũng có một số không giống biệt.

Lan: Hãy mang lại tôi biết về họ.

Mai: Việc chuẩn bị bắt đầu một vài ngày trước lúc năm new khi những bà nội trợ bắt đầu nấu thức ăn quan trọng đặc biệt cho ngày đầu năm.

Lan: họ có dọn dẹp và trang trí thành phầm không?

Mai: chắc chắn có. Vào ngày đầu năm mới, mọi gia đình đều dọn dẹp. Ý nghĩa là để rũ sạch bụi bặm trong năm vừa rồi và mừng đón năm mới.

Lan: Họ có trang trí nhà bằng cây và hoa không?

Mai: Có. Họ hay trang trí nhà cửa của họ với một số trong những cây thông nhỏ tuổi ở cả 2 bên cửa, nó mô tả tuổi thọ với sự kiên định. Mọi fan cũng hội đàm thiệp mừng cùng quà.

Lan: Mình hiểu rồi. Với họ thường làm cái gi vào tối giao thừa?

Mai: các thành viên trong mái ấm gia đình ngồi bao bọc và bắt đầu xem cuộc thi hát non sông trên truyền hình. Nhưng đều nốt nhạc cuối cùng phải được hát trước nửa đêm. Sau đó đài phát thanh hoặc truyền hình sẽ phát 108 chuông. Ngay trong lúc chuông sản phẩm công nghệ 108 ngân lên, mọi tín đồ đều nói "Chúc mừng năm mới".

Xem thêm: Sinh Học 11 Bài 18: Tuần Hoàn Máu Sinh Học 11 : Bài 18, Lý Thuyết Tuần Hoàn Máu

Lan: chúng ta thường làm những gì tiếp theo?

Mai: Một số gia đình mặc kimono quan trọng hoặc ăn diện đẹp nhằm đi viếng ngôi đền. Sau đó, họ về nhà và ăn uống món ăn đặc biệt quan trọng của năm mới tết đến và uống các rượu gạo. Ngày Năm Mới đa phần chỉ được tổ chức triển khai cùng với gia đình.

Lời giải đưa ra tiết:

✓ 1. They put on special clothes.

✓ 2. Everyone cleans the house.

✓ 3. Bells ring 108 times.

✓ 4. Housewives prepare special foods.

□ 5. They decorate their houses with kumquat trees.

✓ 6. They go lớn a shrine.

□ 7. They give each other “lucky money”.

✓ 8. They drink rice wine.

□ 9. They play cards.

✓ 10. They watch television.

✓. They eat a special meal. 

Tạm dịch:

1. Họ mặc y phục quánh biệt.

2. Mọi tín đồ lau dọn đơn vị cửa.

3. Chuông đổ 108 lần.

4. Các bà nội trợ chuẩn bị thức ăn đặc biệt.

5. Chúng ta trang trí cây quất trong nhà.

6. Bọn họ đi chùa.

7. Họ tặng tiền thiên lí lẫn nhau.

8. Ho uổng rượu sake.

9. Họ chơi đánh bài.

10. Bọn họ xem ti vi.

11. Họ bao gồm một bữa tiệc đặc biệt.


Câu 3

Task 2. Listen again và answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời các thắc mắc sau.)

Questions

1. Why do the Japanese bởi a big clean up before the New Year come?

2. Where bởi the Japanese hear the bells from?

3. What vì chưng the Japanese often wear when they no khổng lồ visit their shrines?

4. Bởi the Japanese often celebrate the New Year with their friends?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Because they want lớn get rid of the dirt of the old year và welcome the new one.

2. They hear the bells from television or the radio.

3. They wear kimonos or special dress.

4. No. They don"t. New Year"s Day is mostly celebrated with family only.

Tạm dịch: 

1. Tại sao bạn Nhật tổng vệ sinh nhà cửa trước khi năm bắt đầu đến?

=> Vì người ta có nhu cầu rũ sạch bụi bặm của năm cũ và mừng đón năm mới. 

2. Người Nhật nghe giờ chuông từ bỏ đâu?

=> chúng ta nghe giờ đồng hồ chuông từ vô tuyến hoặc radio.

3. Người Nhật thường xuyên mặc áo quần gì khi đi chùa?

=> Họ thường mặc kimono hoặc bộ đồ đặc biệt. 

4. Người Nhật gồm thường tổ chức triển khai lễ năm mới với bằng hữu không?

=> Không. Năm mới hầu như chỉ được tổ chức với gia đình. 


After you listen

After you listen

Work in pairs.

Xem thêm: Bài Tập 1,2,3 Trang 128 Môn Toán Lớp 5 Trang 128 Luyện Tập Chung

 Compare the following aspects of the Vietnamese New Year with those of the japan one.

(Làm câu hỏi theo cặp. So sánh các điểm sau của Tết việt nam và những điểm của đầu năm Nhật.)