Lược đồ phong trào đồng khởi

     

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu mà lại em mang đến là phần lớn nơi quần chúng nổi dậy trong phong trào Đồng khởi.

Bạn đang xem: Lược đồ phong trào đồng khởi

+) Đánh vệt X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

* Phong trào “Đồng khởi” nổ ra vào năm nào?

☐ Năm 1958.

☐ Năm 1959.

☐ Năm 1960.

☐ Năm 1961.

* Phong trào “Đồng khởi” nổ ra tiêu biểu ở đâu?

☐ chưng Ái – Ninh Thuận

☐ Trà Bồng – Quảng Ngãi.

☐ Mỏ Cày – Bến Tre.

☐ Quảng Ngãi.

* trên Bến Tre, quần bọn chúng nhân dân khởi nghĩa đã dành được hiệu quả gì?

☐ thành lập Ủy ban bảo vệ hòa bình.

☐ Phá tan vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch sinh hoạt thôn xã, tịch thâu ruộng đất của địa công ty cường hào đem phân chia cho nông dân nghèo.

Xem thêm: Ý Nghĩa Bài Bánh Trôi Nước (Hồ Xuân Hương) Hay Nhất, Please Wait

☐ ra đời Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam.

☐ ra đời Ủy ban nhân dân tự quản và lực lượng vũ khí nhân dân.

* Ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” là gì?

☐ Giáng một đòn nặng vật nài vào cơ chế thực dân new của Mĩ sinh hoạt miền Nam. Làm cho lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

☐ Đánh dấu bước nhảy vọt của bí quyết mạng miền Nam.

☐ Buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược "Chiến tranh sệt biệt".

☐ làm cho phá sản trọn vẹn chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” của Mĩ.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Xem lại mục 2. Trào lưu “Đồng khởi” (1959 - 1960)


Lời giải bỏ ra tiết

*

Lược đồ trào lưu "Đồng Khởi"

* Phong trào “Đồng khởi” nổ ra vào năm nào?

☒ Năm 1959.

* Phong trào “Đồng khởi” nổ ra tiêu biểu ở đâu?

☒ Mỏ Cày – Bến Tre.

* tại Bến Tre, quần chúng nhân dân khởi nghĩa đã chiếm hữu được tác dụng gì?

☒ Phá tan vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch sinh sống thôn xã, tịch thu ruộng đất của địa chủ cường hào đem chia cho dân cày nghèo.

☒ Thành lập khía cạnh trận dân tộc giải phóng miền nam bộ Việt Nam.

Xem thêm: Lý Thuyết Bội Chung Nhỏ Nhất Lớp 6, Bội Chung Nhỏ Nhất

* Ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” là gì?

☒ Giáng một đòn nặng năn nỉ vào cơ chế thực dân bắt đầu của Mĩ sinh hoạt miền Nam. Có tác dụng lung lay tận gốc cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.