Lưu tiếng việt trong mysql

  -  

Tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL Bài này hướng dẫn bạn 3 cách để tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL: Sử dụng lệnh CREATE DATABASE Sử dụng trình phpMyAdmin của XAMPP Sử dụng phần mềm Navicat I, Sử dụng lệnh CREATE DATABASE Để tạo cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng lệnh CREATE trong MySQL


Bạn đang xem: lưu tiếng việt trong mysql

Tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL

Bài này hướng dẫn bạn 3 cách để tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL:

Sử dụng lệnh CREATE DATABASE Sử dụng trình phpMyAdmin của XAMPP Sử dụng phần mềm Navicat

Sử dụng lệnh CREATE DATABASE Sửdụng trình phpMyAdmin của XAMPP Sử dụng phần mềm Navicat

Bạn đang xem: Lưu tiếng việt trong mysql

I. Sử dụng lệnh CREATE DATABASE

Để tạo cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng lệnh CREATE trong MySQL. 1. Cú pháp cơ bản của lệnh CREATE DATABASE: Lệnh này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu có tên là sinhvien trong MySQL Database.

2. Tạo database trong MySQL với character setcollation:

2.Tạo database trong MySQL vớivà

Với việc chỉ định character set và collection cho phép bạn nhập kiểu ký tự vào bảng trong cơ sở dữ liệu, ví dụ bạn muốn nhập tiếng Việt có dấu thì character set bạn phải chỉ định là UTF-8…

MySQL hỗ trợ hai loại bộ ký tự UTF8: utf8 và utf8mb4.

MySQL hỗ trợ hai loại bộ ký tự UTF8: utf8 và utf8mb4.

Bạn đang xem: Lưu tiếng việt trong mysql

Bảng ký tự utf8 của MySQL chứa các ký tự từ mặt phẳng đa lớp, còn được gọi là BMP – nó là tập hợp con của các ký tự UTF8 có từ 1 đến 3 byte.Các ký tự 4 byte không được bao gồm trong bảng ký tự này và khi cố lưu trữ các ký tự này trong bảng MySQL, sẽ xảy ra lỗi giá trị chuỗi không chính xác.


Ký tự utf8mb4 của MySQL là siêu ký tự của BMP và cũng chứa các ký tự 4 byte. Ký tự này được hỗ trợ kể từ MySQL 5.5.3. Trong trường hợp này, máy chủ MySQL phải được cấu hình với tùy chọn character_set_server = utf8mb4 và không sử dụng thuộc tính kết nối thecharacterEncoding. Xemhttp://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/connector-j-reference-charsets.html để biết thêm chi tiết.

Vì vậy để sử dụng bộ ký tự utf8mb4 nên sử dụng phiên bản MySQL 5.5.3 trở lên và trình kết nối / J (trình điều khiển jdbc) của MySQL phiên bản 5.1.18 trở lên.

3. Sử dụng từ khóa IF NOT EXISTS

3. Sử dụng từ khóa IF NOT EXISTS

Khi các bạn dùng lệnh trên thì nếu bảng đã tồn tại thì hệ thống sẽ báo lỗi. Nếu không muốn nhìn thấy lỗi này, bạn nên sử dụng thêm từ khóa IF NOTEXISTS của MySQL.

Cú pháp:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Ví dụ: tạo cơ sở dữ liệu có tên nhanvien như sau, hệ thống sẽ không hiển thị lỗi:

CREATE DATABASE nhanvien;CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nhanvien;

II. Sử dụng trình phpMyAdmin của XAMPP

Trong bài cài đặt MySQL đã hướng dẫn bạn cài đặt MySQL bằng cách cài đặt XAMPP trên windows.

Trong bài cài đặt MySQL đã hướng dẫn bạn cài đặt MySQL bằng cách cài đặt XAMPP trên windows.

Start Apachevà MySQL:


*

Mở page http://localhost/ -> Mở page “phpMyAdmin” (hệ quản trị cơ sở dữ liệu)


Để tạo một database các bạn click chuột vào Databases trên thanh menu hoặc kích vào New ở phía bên tay trái như trong hình sau:


*

Nhập tên database là sinhvien và kiểu ký tự tiếng Việt có dấu là utf8_vietnamese_ci:


*

Sau đó click Create để tạo database, kết quả như sau:


*

*

Tạo database trong MySQL từ chương trình Java

Bài kết nối Java với MySQL đã trình bày cho bạn cách add thư viện jdbc (mysql-connector-java-x.y.zz-bin.jar) vào Project Java và kết nối Java với MySQL.

Ví dụ sau tạo database có tên “sinhvien”:

package vn.dramrajani.com.mysql;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.Statement;public class CreateDatabase { /** * main * * author dramrajani.com * param args */ public static void main(String args) { try { // connnect to database “testdb” Connection conn = DriverManager.getConnection (“jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=1234567890”); Statement s = conn.createStatement(); intresult = s.executeUpdate(“CREATE DATABASE sinhvien ” + “character set UTF8 collate utf8_vietnamese_ci;”); if (result == 1) { System.out.println(“Database “sinhvien” được tạo thành công!”); } // close connection conn.close(); } catch (Exception ex) { ex.printStackTrace(); } }} Kết quả:

Database “sinhvien” được tạo thành công! Đổi mật khẩu MySQL Root trên XAMPP Xóa Database trong MySQL

Select, Distinct And count() in MySQL Part #5 | MySQL Tutorial for Beginners in Hindi


DISTINCT(),COUNT()

mysql phpmyadmin php

Lỗi Font: Chèn dữ liệu tiếng việt vào SQL

Tác giả: expressmagazine.netĐánh giá: 5 ⭐ ( 2828 lượt đánh giá )Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Microsoft SQL Server, đểinsert dữ liệu vào CSDL, chúng ta dùng câu lệnh insert.

Xem thêm: Đường Giống Kích Thước Được Vẽ Bằng Loại Nét, Đường Giống Đường Kích Thước Được Vẽ Bằng Nét Nào

Tạo Database trong MySQL

Tác giả: viettuts.vnĐánh giá: 5 ⭐ ( 2606 lượt đánh giá )Khớp với kết quả tìm kiếm: Tạo Database trong MySQL. Bài này hướng dẫn bạn 3 cách để tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL: Sử dụng lệnh CREATE DATABASE, Sử dụng trình phpMyAdmin, Navicat

Hàm xử lý Date vàTime trong MySQL

Tác giả: vietjack.comĐánh giá: 4 ⭐ ( 9359 lượt đánh giá )Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm xử lý Date và Time trong MySQL – Học MySQL cơ bản đến nâng cao bắt đầu từ MySQL và PHP, Cơ sở dữ liệu, Cú pháp kết hợp MySQL và PHP, Mệnh đề WHERE, Lệnh DELETE, Truy vấn INSERT, Truy vấn UPDATE, Ràng buộc (Constraint), Truy vấn DROP, Mệnh đề ORDER BY, Mệnh đề GROUP BY, Hàm xử lý, Sửdụng JOIN, Giá trị NULL, Transaction, Sử dụng Sequence, Nhập – Xuất cơ sở dữ liệu, Phương thức Backup và Recovery, Regexp, SQL Injection và cách sử dụng trong PHP theo các bước cơ bản.

Xem thêm: Dạng Bài Tính Tổng Nhị Thức Niu Tơn, Cách Tính Tổng Nhị Thức Niu

Tạo database đúng chuẩn utf8 unicode trong MySQL / MariaDB

Tác giả: vinasupport.comĐánh giá: 3 ⭐ ( 4250 lượt đánh giá )Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì sao nên sử dụngutf8mb4_unicode_ciđể tạo database trong MySQL / MariaDB?Lý do thì vô vàn lắm, mình sẽ liệt ra những ưu điểm như sau:

Giới thiệu về Full Text Search.

Tác giả: viblo.asiaĐánh giá: 3 ⭐ ( 2667 lượt đánh giá )Khớp với kết quả tìm kiếm: I. Full text search là gì?

Lỗi font tiếng việt trong MySQL

Tác giả:diendan.congdongcviet.comĐánh giá: 4 ⭐ ( 6920 lượt đánh giá )Khớp với kết quả tìm kiếm: Các cao thủ trong diễn đàn giúp em với Em chỉ viết một câu lệnh đơn giản thế này: select manv from nhanvien where hoten=’Trần Văn A’

Em thử chạy câu lệnh trong MySQL Query Browser thì được(em dùng phpmyadmin trong xampp).

Nhưng khi chạy trong câu lệnh C# thì bị lỗi(em cho đánh vào textbox sau đó truy vấn thì có lỗi).Trong C# em thử truy vấnkhông có tiếng việt thì OK=>như vậy chắc kết nối không có vấn đề gì. Như vậy là sao hả các pác??? Cho em thanks trước:)