MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 4

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Một số bài toán nâng cao lớp 4

Đầu năm học công ty trường tải cho khối 4 là 625 vở phân tách cho tía lớp. Biết 4A gồm 38 học sinh, lớp 4B gồm 42 học tập sinh, lớp 4C gồm 45 học tập sinh, từng em được thiết lập số vở bởi nhau. Hỏi từng lớp mua từng nào vở

Phân tích: từ bỏ số học viên 3 lớp ta tìm kiếm được tổng số học viên khối 4. Bởi vì mỗi học viên được số vở bằng nhau nên ta tìm được số vở mỗi học viên được mua, từ đó ta đi tính số vở mỗi lớp được mua.

Giải:

Số học sinh 3 lớp là: 38 + 42 + 45 = 125 (học sinh)

1 học viên được download số vở là: 625 : 125 = 5 (vở)

Lớp 4A được mua: 5 x 38 = 190 (vở)

Lớp 4B được mua: 5 x 42 = 210 (vở)

Lớp 4C được mua: 5 x 45 = 225 (vở)

Bài 2. Cô giáo phân chia 720 quyển vở cho 3 lớp. Biết 3 lần số vở của lớp 4A bởi hai lần số vở của lớp 4B, 5 lần số vở của lớp 4B bởi 3 lần số vở của lớp 4C. Search số vở của mỗi lớp.

Giải:

Theo đề bài bác ta gồm nếu biểu lộ số vở 4B là 3 phần thì số vở của lớp 4A là 2 phần, số vở của lớp 4C là 5 phần. Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần cân nhau là: 2 + 3 + 5 = 10 (phần)

Số vở 4A là: 720 : 10 x 2 = 144 (quyển)

Số vở 4B là: 144 : 2 x 3 = 216 (quyển)

Số vở 4C là: 216 : 3 x 5 = 360 (quyển)

Bài 3. Hai nhóm thiếu niên chi phí phong, nhóm 1 gồm 4 phân đội, nhóm 2 tất cả 5 phân đội. Đội 1 kém team 2 là 12 bạn. Biết số team viên từng phân đội bằng nhau, tính xem cả hai đội bao gồm bao nhiêu team viên?

Phân tích: Vì đội 2 nhiều hơn thế đội một là 1 phân đội, nhưng đội 2 nhiều hơn thế nữa đội 1 là 12 chúng ta nên số các bạn 1 phân nhóm là 12 bạn. Từ đó ta tính được số đội viên mỗi đội.

Giải:

Số phân nhóm của đội 2 hơn nhóm 1 là:

5 – 4 = 1 (phân đội)

Đội 1 kém nhóm 2 là 12 bạn, vậy 1 phân đội tất cả 12 bạn.

Số team viên nhóm 1 là: 12 x 4 = 48 (bạn)

Số nhóm viên team 2 là: 12 x 5 = 60 (bạn)

Số nhóm viên của cả 2 đội là: 48 + 60 = 108 (bạn)

Bai 4. Một cửa hàng bán xà phòng, buổi sáng bán được 5 thùng, buổi chiều bán tốt 5 hộp. Biết buổi sớm bán nhiều hơn nữa buổi chiều 100 gói cùng số gói ở mỗi thùng buổi sáng nhiều gấp hai số gói nghỉ ngơi mỗi vỏ hộp buổi chiều. Hỏi buổi sáng, buổi chiều bán tốt bao nhiêu gói xà phòng?

Giải:

Buổi sáng bán nhiều hơn thế buổi chiều: 5 x 2 – 5 = 5 (hộp buổi chiều)

1 vỏ hộp buổi chiều tất cả số gói là: 100 : 5 = đôi mươi (gói)

Số gói cung cấp buổi sáng là: trăng tròn x 5 x 2 = 200 (gói)

Số gói bán buổi chiều là: trăng tròn x 5 = 100 (gói)

Bài 5. gồm 4 đoàn xe, đoàn 1 gồm các xe, mỗi xe chở được 15 tạ, đoàn 2 gồm các xe, từng xe chở được 2 tấn, đoàn 3 gồm các xe, mỗi xe chở được 25 tạ và đoàn 4 gồm những xe, từng xe chở được 3 tấn. Cả tư đoàn chở được 450 tạ gạo. Tính xem từng đoàn chở từng nào tạ gạo, biết số xe của 4 đoàn bởi nhau.

Giải:

2 tấn = trăng tròn tạ

3 tấn = 30 tạ.

Vì số xe cộ của 4 đoàn cân nhau nên ta trả sử từng đoàn đều có 1 xe thì số tạ gạo chở được là:

15 + trăng tròn + 25 + 30 = 90 (tạ)

Số xe từng đoàn là: 450 : 90 = 5 (xe)

Đoàn 1 chở được: 15 x 5 = 75 (tạ)

Đoàn 2 chở được: trăng tròn x 5 = 100 (tạ)

Đoàn 3 chở được: 25 x 5 = 125 (tạ)

Đoàn 4 chở được: 30 x 5 = 150 (tạ)

Bài 6. trong một dịp kiểm tra, ba lớp 4A, 4B, 4C được tất cả 130 điểm 10. Biết số điểm 10 của lớp 4B gấp đôi số điểm 10 của lớp 4A và gấp rưỡi số điểm 10 của lớp 4C. Tính xem từng lớp gồm bao nhiêu điểm 10.

Giải:

Vì số điểm 10 của lớp 4B gấp hai số điểm 10 của lớp 4A với gấp rưỡi số điểm 10 của lớp 4C với tổng số điểm 10 là 130 đề xuất ta có sơ vật : ( biểu hiện số điểm 10 của lớp 4B là 6 phần bằng nhau), thì số điểm 10 của lớp 4A là 3 phần và số điểm 10 của lớp 4C là 4 phần như thế.

*

Số điểm 10 lớp 4A là:

130 : (6 + 4 + 3) x 3 = 30 (điểm)

Số điểm 10 lớp 4B là: 30 x 2 = 60 (điểm)

Số điểm 10 lớp 4C là: 130 – 60 – 30 = 40 (điểm)

Bài 7. Cô giáo download vở cho học sinh 66 000 đồng, gồm cha loại 200 đồng, 400 đồng và 500 đồng một quyển. Số tiền cài vở mỗi loại đều bởi nhau. Hỏi mỗi loại bao gồm bao nhiêu quyển vở?

Giải:

Vì số tiền download mỗi loại vở đều đều nhau nên:

Số tiền thiết lập mỗi loại vở là: 66 000 : 3 = 22 000 (đồng)

Số vở các loại 200 đồng là: 22 000 : 200 = 110 (quyển)

Số vở các loại 400 đồng là: 22 000 : 400 = 55 (quyển)

Số vở các loại 500 đồng là: 22 000 : 500 = 44 (quyển)

Bài 8. Hai công nhân được thưởng 96 000 đồng. Biết 1/3 chi phí thưởng của người thứ nhất bằng 1/5 tiền thưởng của bạn thứ hai. Hỏi mọi cá nhân được thưởng bao nhiêu?

Giải:

Vì 1/3 số tiền thưởng của người trước tiên bằng 1/5 số chi phí thưởng của bạn thứ hai với tổng số tiền thưởng của 2 người là 96 000 đồng bắt buộc ta bao gồm sơ đồ:

*

Số chi phí thưởng của người đầu tiên là: 96000 : (3 + 5 ) x 3 = 36 000 (đồng)

Số tiền thưởng của tín đồ thứ hai là: 96000 – 36000 = 60000 (đồng)

Bài 9. mang lại 3 số gồm tổng bởi 550. Biết số trước tiên bằng một nửa số trang bị ba, số thứ tía gấp 3 lần số máy hai. Tìm tía số đó.

Giải:

Vì số trước tiên bằng 1/2 số máy 3, số thứ cha gấp 3 lần số thứ hai nên biểu lộ số thứ tía là 6 phần đều bằng nhau thì số đầu tiên sẽ là 3 phần như thế, số máy hai đã là 2 phần như thế.

Xem thêm: Ngữ Văn 12: Tây Tiến Ngữ Văn 12, Sgk Ngữ Văn 12

Tổng của chúng bằng 550 yêu cầu ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần bởi nhau: 3 + 2 + 6 = 11 (phần)

Số lần đầu là: 550 : 11 x 3 = 150

Số thiết bị 3 là: 150 x 2 = 300

Số thứ hai là: 300 : 3 = 100

Bài 10. Hai xí nghiệp sản xuất A với B tất cả 2550 công nhân. Ví như thêm vào xí nghiệp sản xuất B 200 fan và giảm xuống ở xí nghiệp sản xuất A 200 fan thì lúc ấy số công nhân ở xí nghiệp A đã bằng 50% số công nhân của phòng máy B. Tìm xem thuở đầu mỗi xí nghiệp có bao nhiêu công nhân.

Giải:

Thêm vào xí nghiệp B 200 người, giảm xí nghiệp A 200 fan thì tổng số người công nhân hai nhà máy sản xuất vẫn là 2550 người. Số người công nhân ở mỗi nhà máy sau thời điểm đã chuyển đổi biểu thị theo sơ đồ vật sau:

*

Số công nhân ở xí nghiệp sản xuất A sau thời điểm giảm 200 bạn là:

2550 : ( 1 + 2 ) = 850 (người)

Số công nhân ban sơ ở xí nghiệp A là:

2550 – 1050 = 1500 (người)

Bài tập trường đoản cú luyện.

Bài 1. An đi từ bỏ nhà tới trường mất đôi mươi phút, tự trường mang đến câu lạc cỗ thiếu niên mất 25 phút, quãng con đường từ trường cho câu lạc bộ dài ra hơn quãng mặt đường từ nhà cho trường là 325m. Hỏi từ bỏ nhà mang đến trường dài bao nhiêu mét? từ trường cho câu lạc cỗ dài từng nào mét?

Bài 2. Tìm nhị số có tổng là 1991 cùng thương của chúng là 1990.

Bài 3. mẹ có 10 200 đồng gồm 3 các loại tiền : các loại 200 đồng, loại 500 đồng và 1000 đồng. Biết số tờ mỗi loại bằng nhau, tính xem mỗi loại bao gồm bao nhiêu đồng.

Bài 4. Một shop bán được 150 000 đồng xu tiền hàng, trong đó 1/3 tiền bán sản phẩm may mặc bởi ½ tiền bán hàng nhôm cùng bằng 1 tháng 5 tiền bán sản phẩm điện. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu tiền mặt hàng mỗi loại?

Bài 5. có hai thùng kẹo. Ví như thêm 200 gói vào thùng thứ nhất thì số gói kẹo ở nhì thùng bởi nhau, trường hợp thêm 300 gói vào thùng sản phẩm hai thì số gói kẹo ngơi nghỉ thùng đồ vật hai sẽ gấp hai số kẹo sinh sống thùng sản phẩm nhất. Tìm kiếm số gói kẹo ngơi nghỉ mỗi thùng.

Bài 6. hai kho thóc, kho A bao gồm 3200 tấn, kho B có 5600 tấn. Nếu chuyển đi sống mỗi kho cùng một số trong những thóc nào kia thì số thóc sót lại của kho B gấp rất nhiều lần số thóc ngơi nghỉ kho A. Kiếm tìm số thóc đã chuyển đi nghỉ ngơi mỗi kho.

Bài 7. Lớp 4A với 4B sẵn sàng 96 000 đồng để sở hữ phần thưởng cuối năm. Lớp 4A đã sở hữu hết 10 000 đồng, lớp 4B cài đặt hết 26 000 đồng lúc ấy số tiền còn lại của lớp 4A gấp hai số tiền còn sót lại của lớp 4B. Hỏi ban đầu mỗi lớp chuẩn bị bao nhiêu tiền cài đặt phần thưởng?

Bài 8. Tổ An cùng Bình mua một số trong những vở. Biết số vở của tổ An thấp hơn số vở của tổ Bình là 30 quyển với 1/3 số vở tổ Bình bởi ½ số vở tổ An. Kiếm tìm số vở tổ An, tổ Bình vẫn mua.

Bài 9. An và Bình có một số trong những tiền. Biết số tiền tài Bình bởi ½ số tài chánh An và Bình ví như thêm 200 đồng, An bao gồm thêm 1600 đồng thì lúc đó số tiền vàng An sẽ gấp 3 lần số tiền tài Bình. Search số tiền ban sơ của từng người.

Bài 10. trong một trường ngoại ngữ học ban đêm số bạn học giờ Đức bằng ½ số bạn học giờ Pháp, số người học giờ Pháp bởi 1/3 số fan học giờ Anh. Hỏi từng ngoại ngữ có bao nhiêu người học, biết số fan học giờ Anh nhiều hơn số fan học giờ Đức là 100 người?

Bài 11.

Xem thêm: Cơ Quan Hô Hấp Của Châu Chấu Sống Hô Hấp Bằng Cơ Quan Nào? A

bố người đi bằng cha loại xe khác biệt từ A đến B. Thời gian người trước tiên đi bằng 1/3 thời gian người thứ tía đi và bằng một nửa thời gian tín đồ thứ nhì đi. Biết 1 giờ tín đồ thứ nhị đi được 24km và thời hạn người thứ tía đi là 135 phút, tính quãng đường AB.