Nghị Định 95/2017

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 95/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ điều khoản tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CPngày 01 mon 9 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ,cơ quan lại ngang bộ;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Khoahọc cùng Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhchức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Khoa học cùng Công nghệ.

Bạn đang xem: Nghị định 95/2017

Điều 1. địa chỉ vàchức năng

Bộ khoa học và technology là cơ sở củaChính phủ, tiến hành chức năng làm chủ nhà nước về công nghệ và công nghệ, bao gồm:hoạt động phân tích khoa học, cải tiến và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phân phát triểntiềm lực công nghệ và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường hóa học lượng;năng lượng nguyên tử, an ninh bức xạ cùng hạt nhân; cai quản nhà nước các dịch vụcông trong nghành nghề thuộc bộ cai quản theo hình thức của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụvà quyền hạn

Bộ công nghệ và technology thực hiệnnhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo điều khoản tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng9 năm năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổchức của bộ, cơ sở ngang bộ và hồ hết nhiệm vụ, quyền hạn ví dụ sau đây:

1. Trình chủ yếu phủ dự án luật, dự thảonghị quyết của Quốc hội; dự án công trình pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thườngvụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của cơ quan chỉ đạo của chính phủ theo chương trình, kếhoạch xây dựng quy định hàng năm của chính phủ nước nhà và những nghị quyết, dự án, đề ántheo phân công của chủ yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạchphát triển nhiều năm hạn, 5 năm, từng năm và những dự án, công trình quan trọng quốc gia của ngành thuộc nghành do bộ Khoa học và technology quảnlý.

2. Trình Thủ tướng chính phủ dự thảo quyếtđịnh, thông tư và các văn bản khác thuộc nghành do cỗ Khoa học tập và công nghệ quảnlý.

3. Phê coi sóc phương hướng, mục tiêu,nhiệm vụ khoa học và technology 5 năm, chiến lược khoa học vàcông nghệ hằng năm, những nhiệm vụ công nghệ và công nghệ thuộc phạm vi cai quản lýnhà nước của bộ tương xứng với chiến lược cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ và theophân cấp, ủy quyền của chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

4. Phát hành thông tư, quyết định, chỉthị và những văn bạn dạng khác thuộc phạm vi cai quản nhà nước của bộ; phía dẫn, kiểmtra cùng tổ chức thực hiện các văn bạn dạng quy phi pháp luật, chiến lược, quy hoạch,kế hoạch trực thuộc lĩnh vực quản lý của bộ sau khoản thời gian được ban hành, phê duyệt; thôngtin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định về kỹ thuật và công nghệ; banhành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, định mức tài chính - kỹthuật theo thẩm quyền trong những ngành, nghành nghề thuộc phạm vi thống trị nhà nướccủa bộ.

5. Kiểm tra những văn bản quy phạm phápluật do những bộ, cơ sở ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương phát hành có tương quan đến ngành, nghành thuộcphạm vi cai quản nhà nước của bộ; ví như phát hiện những công cụ do các cơ quan đóban hành có tín hiệu trái với các văn bạn dạng quy phạm pháp luật ở trong ngành, lĩnhvực bởi vì bộ thống trị thì kiến nghị xử lý theo lý lẽ của pháp luật;

6. Phía dẫn, kiểm tra so với ngànhnghề sale thuộc ngành, nghành nghề theo danh mục do cơ quan chính phủ quy định; quảnlý vấn đề cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn những loại giấy phép, giấy bệnh nhận,giấy đăng ký trong phạm vi cai quản nhà nước về những ngành, nghành của bộ theoquy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của cơ quan trình độ về công nghệ và công nghệ thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw và Ủy ban nhân dân huyện, quận,thị xã, tp thuộc tỉnh, tp thuộc trung ương.

8. Về hoạt độngkhoa học và công nghệ:

a) chỉ đạo thực hiện nay phương hướng, mụctiêu, trách nhiệm khoa học tập và công nghệ 5 năm và hằng năm, ảnh hưởng việc phát triểncác ngành, lĩnh vực kinh tế tài chính - kỹ thuật hết sức quan trọng trên cửa hàng ứng dụng, thay đổi mớivà thống trị công nghệ, phạt triển technology mới, công nghệ cao và thương mại hóacông nghệ.

b) phía dẫn các bộ, ngành, địaphương thành lập kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm, mỗi năm và nhiệm vụ quảnlý vận động khoa học với công nghệ.

c) hướng dẫn, tổ chức triển khai việcchứng dìm các vận động công nghệ cao; công cụ điều kiện đối với cơ sở ươm tạocông nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp technology cao; luật pháp thẩm quyền, điều kiện,thủ tục xác thực cơ sở đào tạo và giảng dạy nhân lực technology cao; xây dựng cơ sở dữ liệu,hạ tầng tin tức về công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc phạmvi thẩm quyền của bộ; xây đắp trình chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiệnthành lập khu technology cao và thiết kế cơ chế, chính sách phát triển công nghệcao, khu technology cao; trực tiếp cai quản Khu technology cao Hòa Lạc.

d) gợi ý việcxác định, để hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, tấn công giá, nghiệm thu sát hoạch nhiệm vụkhoa học cùng công nghệ; vấn đề giao quyền sở hữu và quyền sử dụng hiệu quả nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Khai thác, ứng dụng,thương mại hóa công nghệ, công bố, tuyên truyền hiệu quả nghiên cứu giúp khoa học,phát triển technology và đổi mới sáng tạo.

đ) làm chủ các nhiệm vụ khoa học vàcông nghệ trong nghành thuộc phạm vi cai quản của bộ; xây dựng, hướng dẫn và tổchức tiến hành các trọng trách khoa học và technology cấp quốcgia; hướng dẫn, phối hợp quản lý, tổ chức triển khai nhiệm vụ trong các chươngtrình, đề án khoa học và công nghệ quốc gia đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

e) Kiểm tra, giám sát và thanh trachuyên ngành quy trình thực hiện với sau nghiệm thu các chương trình, đề tài, dựán kỹ thuật và công nghệ sử dụng chi tiêu nhà nước; tổ chức triển khai đánh giá độc lập kếtquả nghiên cứu khoa học cùng phát triển công nghệ của tổ chức khoa học cùng côngnghệ.

g) phía dẫn, đăng ký hoạt động đối vớicác tổ chức khoa học và công nghệ, quỹ cải cách và phát triển khoa học cùng công nghệ, quỹ đổimới công nghệ, quỹ đầu tư chi tiêu mạo hiểm technology cao theo khí cụ của pháp luật.

h) Xây dựng, gợi ý và tổ chức thựchiện cơ chế, chế độ khuyến khích, phát triển chuyển động ươm tạo nên công nghệ,ươm tạo ra doanh nghiệp kỹ thuật và công nghệ, thành lập và hoạt động và cải cách và phát triển doanh nghiệpkhoa học cùng công nghệ, thị trường khoa học và công nghệ.

i) xây đắp kế hoạch, gợi ý và tổchức xúc tiến các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chế tạo ra lập cùng thúc đẩy môi trường xung quanh pháp lý cung ứng khởi nghiệp; huy động những nguồn lực đầu tưcho đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống thay đổi sáng tạo ra quốc gia.

k) hỗ trợ tổ chức, cá thể đổi mớicông nghệ, search kiếm công nghệ, nhập vào công nghệ, khai quật sáng chế, giải mãvà làm chủ công nghệ; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng kim chỉ nan pháttriển công nghệ, lộ trình thay đổi mới technology quốc gia theo chế độ của pháp luật.

l) Xây dựng, trình cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhcụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đk cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiệnhoạt động thương mại & dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ; điều kiệnđặc thù về nhân lực, các đại lý vật chất - kỹ thuật so với tổ chức tiến hành hoạt độngthẩm định vị công nghệ.

m) luật và lý giải hoạt độngchuyển giao, tiến công giá, giám định công nghệ; cấp giấy phép chuyểngiao công nghệ và chứng nhận đăng cam kết chuyển giao technology theo phân cấp; thẩmđịnh hoặc có chủ ý về văn bản khoa học và technology của những dự án đầu tư, quyhoạch vạc triển kinh tế tài chính - buôn bản hội, quy hướng ngành, lĩnh vực, những chương trình,đề án nghiên cứu khoa học tập phục vụ hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triểnthị trường khoa học và technology theo nguyên lý của pháp luật.

9. Về phạt triểntiềm lực công nghệ và công nghệ:

a) công ty trì, phốihợp với những bộ, ngành với địa phương xây dừng quy hoạch mạng lưới các tổ chứckhoa học tập và technology công lập và tổ chức triển khai thực hiện sau thời điểm được ban hành; hướngdẫn triển khai cơ chế trường đoản cú chủ của các tổ chức kỹ thuật và công nghệ công lập; quyđịnh rõ ràng tiêu chí thành lập, phân loại, xếp hạng, điều kiện vận động đối vớitổ chức kỹ thuật và công nghệ; thành lập, đánh giá việc thành lập, tổ chức triển khai lại,giải thể tổ chức triển khai khoa học và công nghệ công lập theo lao lý của pháp luật.

b) phát hành theo thẩm quyền hoặc trìnhcấp tất cả thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chế độ về đào tạo,bồi dưỡng, sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt rượu cồn khoa học với công nghệ.

c) sản xuất và tổ chức triển khai quyhoạch cải cách và phát triển nhân lực, planer đào tạo, bồi dưỡngnhân lực khoa học và technology theo thẩm quyền.

d) phía dẫn chuyển động thông tin,truyền thông, thư viện, thống kê lại trong nghành nghề dịch vụ khoa học cùng công nghệ, phạt triểnthị trường khoa học và công nghệ; desgin hạ tầng thông tin, những thống kê khoa họcvà công nghệ quốc gia; chỉ đạo, tổ chức những chợ công nghệ và thiết bị, hoạt độngkết nối cung - mong công nghệ, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoahọc cùng công nghệ; xây dựng khối hệ thống các đại lý dữ liệu tổ quốc về khoa học vàcông nghệ; chi tiêu phát triển các mạng thông tin khoa học tập và technology tiên tiếnkết nối với quanh vùng và quốc tế.

10. Về sở hữutrí tuệ:

a) Xây dựng, phía dẫn, tổ chức thựchiện và khám nghiệm việc thực hiện các phép tắc của lao lý về sở hữu trí tuệ;quy định quy trình, giấy tờ thủ tục đăng cam kết và xác lập quyền tải trí tuệ, quyền sử dụngvà gửi nhượng gia tài trí tuệ của tổ chức, cá nhân.

b) cai quản nhà nước về chuyển động sángkiến,

c) phía dẫn, tổ chức thực hiện việcxác lập, bàn giao quyền cài đặt công nghiệp; tiến hành các biện pháp bảo vệquyền lợi đúng theo pháp ở trong nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nghành sở hữu côngnghiệp.

d) lý giải nghiệp vụ so với cơquan làm chủ về cài công nghiệp; cai quản hoạt động đại diện thay mặt sở hữu công nghiệp,giám định về tải công nghiệp và các dịch vụ không giống về cài trí tuệ; khuyên bảo về nhiệm vụ sở hữu công nghiệp đối với các bộ, ngành, địaphương, công ty lớn và cơ sở.

đ) chủ trì tổ chức xử lý cáctranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp dịch vụ thương mại liên quan cho sở hữucông nghiệp theo điều khoản của pháp luật.

e) Phối phù hợp với Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Bộ thông tin và Truyền thông, Bộ nông nghiệp trồng trọt và phát triển nôngthôn thực hiện cai quản nhà nước về mua trí tuệ đối với các nghành liênquan theo cắt cử của bao gồm phủ.

11. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) cai quản hệ thống tiêu chuẩn chỉnh và quychuẩn chuyên môn của Việt Nam; thẩm định và chào làng tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫnxây dựng và đánh giá quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia; tổ chức xây dựng, hướng dẫnáp dụng tiêu chuẩn quốc gia với xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng quy chuẩnkỹ thuật nước nhà thuộc lĩnh vực được phân công quản lí lý; tham gia thi công tiêuchuẩn quốc tế, tiêu chuẩn chỉnh khu vực; hướngdẫn vận dụng tiêu chuẩn chỉnh quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước không tính ở ViệtNam; hướng dẫn xây đắp quy chuẩn chỉnh kỹ thuật địa phương; phía dẫn thành lập vàcông tía tiêu chuẩn chỉnh cơ sở; tổ chức, quản lí lý hoạt động vui chơi của mạng lưới các cơ quanthông báo cùng hỏi đáp của việt nam về mặt hàng rào chuyên môn trong yêu đương mại; quảnlý bên nước về nhãn mặt hàng hóa, mã số, mã vạch với phân định sản phẩm, hàng hóa.

b) quản lý việc thiết lập, duy trì, bảoquản, sử dụng, cải tiến và phát triển và vận dụng hệ thống chuẩn đo lường; phê để mắt tới chuẩnđo lường quốc gia; tổ chức nghiên cứu, triển khai, ứng dụng, vạc triển, chế tạo,sản xuất sản phẩm, chất chuẩn, đồ vật đo lường; chỉ định tổ chức triển khai giữ chuẩn đolường quốc gia; tổ chức thống trị về đo lường đối với phương tiện đi lại đo, phép đo, lượnghàng đóng gói sẵn, chuẩn chỉnh đo lường; tổ chức cai quản hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đi lại đo, chuẩn chỉnh đo lường; cung cấp đổimới, phân phát triển hoạt động đo lường vào doanh nghiệp.

c) chủ trì, phối hợp với các bộ,ngành có tương quan tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóatrong sản xuất, sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu giữ thông trên thị trường vàtrong quy trình sử dụng theo hình thức của pháp luật.

d) giải đáp và thống trị hoạt độngđánh giá bán sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, công nhận năng lực tổchức đánh giá sự phù hợp.

đ) Tổ chức nghiên cứu triển khai, ứngdụng, cải tiến và phát triển năng suất chất lượng sản phẩm, mặt hàng hóa; công ty trì thực hiệnchương trình quốc gia cải thiện năng suất, quality và khả năng tuyên chiến và cạnh tranh củasản phẩm, hàng hóa; nhà trì, phối hợp với các bộ, ngành gồm liên quan tổ chức thựchiện các thỏa thuận cùng điều ước thế giới vềviệc thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự tương xứng về tiêu chuẩn vàquy chuẩn chỉnh kỹ thuật, tính toán và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lí lý, phía dẫnvà tổ chức triển khai triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống cai quản chất lượng tiêntiến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành bao gồm nhà nước,các tổ chức, doanh nghiệp.

12. Về năng lượngnguyên tử, bình yên bức xạ với hạt nhân:

a) Xây dựng, trình cấp gồm thẩm quyềnban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức triển khai các cơ chế, chínhsách về phạt triển, ứng dụng tích điện nguyên tử vì mục đích hòa bình.

b) quản lý nhà nước về ứng dụng tích điện nguyên tử trong những ngành kinh tế - kỹ thuật; nhà trì,phối phù hợp với các bộ, ngành xây dựng, lý giải và tổ chức tiến hành quy hoạch,kế hoạch trở nên tân tiến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ ship hàng phát triển kinhtế - buôn bản hội; phía dẫn, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong việc xây dựng cơsở bức xạ, các đại lý hạt nhân theo hình thức của pháp luật.

c) quản lí lý bình yên bức xạ, phóng xạmôi trường, bình an hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, an ninh hạt nhân cùng thanhsát phân tử nhân đối với các vận động trong nghành nghề năng lượngnguyên tử trên phạm vi cả nước.

d) Tổ chức cai quản mạng lưới quan liêu trắcvà lưu ý phóng xạ môi trường quốc gia và khối hệ thống phòng chuẩn quốc gia tronglĩnh vực đo lường và thống kê bức xạ và hạt nhân.

đ) phép tắc và phía dẫn việc khaibáo, cấp thủ tục phép tiến hành công việc bức xạ; thanh travà xử lý phạm luật về bảo đảm bình an bức xạ và bình an hạt nhân so với các hoạt động trong nghành nghề dịch vụ năng lượng nguyên tử.

e) quản lýnhiên liệu phân tử nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vật liệuhạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất thải phóng xạ và vận động dịch vụ hỗtrợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; thống trị xuất nhập khẩu công nghệ thiết bị bứcxạ, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vật liệu hạt nhânvà nguồn phóng xạ trong phạm vi cả nước.

g) công cụ việc kiểm soát và điều hành và giải pháp xử lý sựcố bức xạ, sự vắt hạt nhân.

13. Làm chủ nhà nước về thương mại dịch vụ sựnghiệp công trực thuộc lĩnh vực cai quản nhà nước của bộ theo hiện tượng của pháp luật.

14. Thống trị công chức, viên chứcchuyên ngành công nghệ và công nghệ:

a) lý lẽ tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn,nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩnchức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành khoa học và technology sau lúc thốngnhất với bộ Nội vụ.

b) phía dẫn hạng mục vị trí việclàm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh công việc và nghề nghiệp đốivới cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học với côngnghệ.

c) Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điềukiện, nội dung, bề ngoài thi hoặc xét thăng hạng và tổ chức việc thi, xétthăng hạng chức vụ nghề nghiệp so với viên chức chuyên ngành khoa học vàcông nghệ theo chính sách của pháp luật.

d) lí giải tiêu chuẩn chỉnh chức danhlãnh đạo, cai quản của cơ quan chuyên môn về kỹ thuật và công nghệ thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương.

Xem thêm: Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Ý Nghĩa Lời Ru Của Mẹ, Please Wait

15. Về thích hợp tácquốc tế:

a) Tổ chức thực hiện các chươngtrình, hiệp định, thỏa thuận hợp tác hợp tác tuy vậy phương cùng đa phương, đề án hội nhậpquốc tế và khoanh vùng về công nghệ và technology đã được phê duyệt; thực thi mạnglưới thay mặt đại diện khoa học và công nghệ ở quốc tế theo lãnh đạo của chủ yếu phủ, Thủtướng chính phủ.

b) Chỉ đạo, phía dẫn thực hiện cácquy định của chính phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà về tổ chức hội nghị, hội thảo quốctế liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

c) Đại diện chấp nhận của nước ta tạicác tổ chức triển khai quốc tế trong nghành nghề dịch vụ khoa học tập và công nghệ theo phân công, ủy quyềncủa thiết yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ.

16. Về công tácthanh tra, kiểm tra, phòng, phòng tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm, chống lãngphí:

a) hướng dẫn, đánh giá và thanh traviệc tiến hành chính sách, quy định về ngành, nghành nghề thuộc phạm vi quản lýnhà nước của bộ; phía dẫn siêng môn, nghiệp vụ về công tác làm việc thanh tra chuyênngành với xử lý các vi phạm pháp luật theo khí cụ của pháp luật.

b) giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị của tổ chức, cá thể liên quan đến ngành, nghành thuộc phạm vi quản ngại lýnhà nước của bộ; tổ chức việc tiếp công dân và triển khai công tác phòng, kháng tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

17. Tổ chức triển khai công tác quảnlý về hội, tổ chức triển khai phi chủ yếu phủ hoạt động trong các nghành thuộc phạm viquản lý nhà nước của cục theo cách thức của pháp luật.

18. Thống trị và tổ chức việc thực hiệncác dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của cục theo vẻ ngoài của pháp luật.

19. Tổ chức và lãnh đạo thực hiện tại kếhoạch nghiên cứu khoa học, áp dụng và thương mại dịch vụ hóa tác dụng khoa học và côngnghệ tại những đơn vị thuộc bộ quản lý.

20. Thực hiện thay mặt chủ mua phầnvốn ở trong nhà nước tại doanh nghiệp gồm vốn bên nước thuộc bộ theo dụng cụ của pháp luật.

21. Tổ chức tiến hành kế hoạch cảicách hành chính của bộ theo chương trình cách tân hành bao gồm nhà nước vẫn đượcChính phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ phê duyệt.

22. Quản lý tổ chức cỗ máy, biên chếcông chức, vị trí bài toán làm, tổ chức cơ cấu viên chức và con số người thao tác làm việc trongđơn vị sự nghiệp công lập; quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động,luân chuyển, giải pháp chức, tự chức, miễn nhiệm, biệt phái, thực hiện chế độ tiềnlương, những chế độ, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ hiện tượng và các cơ chế khácđối với cán bộ, công chức, viên chức; sản xuất và tổ chức thực hiện kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng về siêng môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chứcthuộc phạm vi quản lý của cỗ theo mức sử dụng của pháp luật.

23. Xây dựng dự toán thu, bỏ ra ngânsách bên nước hàng năm của cục Khoa học với Công nghệ. Phối hợp với Bộ Tài chínhxây dựng cơ chế, chế độ tài thiết yếu trong nghành nghề khoa học cùng công nghệ, kếhoạch vốn ngân sách chi tiêu sự nghiệp kỹ thuật và technology hằng năm; khẳng định cơ cấuchi và tỷ lệ chi ngân sách dành cho chuyển động khoa học tập và technology hàng năm củacác bộ, ngành, địa phương; xây dựng, tổng hòa hợp dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước củangành công nghệ và technology trình cấp gồm thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với BộKế hoạch và Đầu tư xây dựng planer vốn chi tiêu đầu tưphát triển công nghệ và technology hằngnăm. Quản ngại lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thống kê giám sát việc sử dụng giá cả nhànước của ngành công nghệ và công nghệ; tiến hành các nhiệm vụ khác về ngân sáchnhà nước, gia tài theo chính sách của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnkhác do bao gồm phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ giao và theo cơ chế của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổchức của bộ

1. Vụ công nghệ Xã hội, Nhân văn với Tựnhiên.

2. Vụ kỹ thuật và công nghệ các ngànhkinh tế - kỹ thuật.

3. Vụ Đánh giá, đánh giá và Giám địnhcông nghệ.

4. Vụ công nghệ cao.

5. Vụ kế hoạch - Tài chính.

6. Vụ Pháp chế.

7. Vụ tổ chức cán bộ.

8. Vụ hợp tác và ký kết quốc tế.

9. Vụ Thi đua - Khen thưởng.

10. Vụ cải cách và phát triển khoa học và côngnghệ địa phương.

11. Văn phòng công sở Bộ.

12. Thanh tra Bộ.

13. Cục công tác làm việc phía Nam.

14. Cục áp dụng và cách tân và phát triển côngnghệ.

15. Cục năng lượng nguyên tử.

16. Cục tin tức khoa học cùng côngnghệ quốc gia.

17. Cục cải tiến và phát triển thị ngôi trường vàdoanh nghiệp khoa học và công nghệ.

18. Cục an ninh bức xạ cùng hạt nhân.

19. Cục download trí tuệ.

20. Tổng viên Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng.

21. Ban thống trị Khu công nghệ cao HòaLạc.

22. Học viện chuyên nghành Khoa học, công nghệ và Đổimới sáng sủa tạo.

23. Báo công nghệ và phạt triển.

24. Tạp chí kỹ thuật và technology ViệtNam.

25. Trung tâm technology thông tin.

Các tổ chức quy định trường đoản cú khoản 1 đếnkhoản 21 Điều này là các tổ chức hành chủ yếu giúp bộ trưởng tiến hành chức năngquản lý nhà nước; các tổ chức pháp luật từ khoản 22 cho khoản 25 Điều này là cáctổ chức sự nghiệp phục vụ thống trị nhà nước của bộ.

Vụ kỹ thuật Xã hội, Nhân văn cùng Tựnhiên có 02 phòng, Vụ công nghệ và technology các ngành kinh tế - kỹ thuật có 03phòng, Vụ tổ chức cán bộ tất cả 03 phòng, Vụ vừa lòng tác nước ngoài có 03 phòng, Vụ Kế hoạch- Tài thiết yếu có 03 phòng, Vụ Pháp chế bao gồm 03 phòng, văn phòng và công sở Bộ bao gồm 09 phòng,Thanh tra Bộ bao gồm 04 phòng.

Cục công tác làm việc phía Nam bao gồm 04 phòng, Cụcứng dụng với Phát triển công nghệ có 08 phòng, Cục tải trí tuệ tất cả 18 phòng, CụcNăng lượng nguyên tử bao gồm 06 phòng; Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc giacó 05 phòng, Cục an ninh bức xạ và Hạt nhân gồm 07 phòng với Thanh tra Cục, CụcPhát triển thị phần và doanh nghiệp kỹ thuật và công nghệ có 05 phòng.

Bộ trưởng bộ Khoa học cùng Công nghệtrình Thủ tướng bao gồm phủ ban hành các đưa ra quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường chất lượng, Ban Quảnlý Khu technology cao Hòa Lạc, học viện chuyên nghành Khoa học, Công nghệvà Đổi mới sáng chế và danh sách những tổ chức sự nghiệp khác trực nằm trong bộ.

Bộ trưởng cỗ Khoa học tập và công nghệ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộcbộ, trừ các tổ chức qui định tại khoản 20, 21, 22 Điều này.

Điều 4. Điều khoảnchuyển tiếp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường hóa học lượng,Ban thống trị Khu technology cao Hòa Lạc tiếp tục gia hạn tổchức và chuyển động theo phương pháp hiện hành cho đến khi Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ ban hànhQuyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của các đơn vịnày.

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

Nghị định này còn có hiệu lực thi hành từngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 mon 02 năm2013 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức củaBộ kỹ thuật và Công nghệ.

Xem thêm: Top 9 Gió Mậu Dịch Ở Bán Cầu Bắc Thổi Theo Hướng Bắc, Gió Mậu Dịch Có Hướng

Điều 6. Trách nhiệmthi hành

Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc bao gồm phủ, quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực nằm trong trung ương phụ trách thi hành Nghị định này./.

chỗ nhận: - Ban túng bấn thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - những bộ, cơ sở ngang bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao; - Ủy ban giám sát và đo lường tài chính Quốc gia; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ngân hàng cơ chế Xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận giang sơn Việt Nam; - ban ngành trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, TCCV (2b).PC