Ngữ Pháp Tiếng Anh 10

     

Nhằm giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan tương tự như ôn tập lại kỹ năng ngữ pháp lớp 10, sau bọn chúng đây tôi xin trình làng đến các bạn tóm tắt ngữ pháp giờ Anh lớp 10 đầy đủ, ngắn gọn nhưng mà xúc tích. Mời chúng ta cùng xem qua nhé!

1. Những thì trong giờ đồng hồ Anh

1. Thì lúc này Đơn (Simple Present):

Công thức thì bây giờ đơn đối với động từ thườngKhẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V +ONghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?Công thức thì lúc này đơn so với động trường đoản cú TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + OPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + ONghi vấn: AM/IS/ARE + S + O ?Dấu hiệu nhận biết thì lúc này đơn:

Thì bây giờ đơn trong câu thường sẽ có những từ bỏ sau: Every, always, often , usually, rarely , generally, frequently.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh 10

Cách sử dụng thì bây giờ đơn:Thì hiện tại đơn nói tới một sự thật hiển nhiên, một đạo lý đúng. (Ex: The sun rises in the East and sets in the West.)Thì hiện tại đơn mô tả 1 thói quen , một hành vi thường xảy ra ở hiện tại. (Ex:I get up early every morning.)Để nói lên năng lực của một người (Ex : Tùng plays tennis very well.)Thì hiện tại đơn còn được dùng để làm nói về một dự định trong tương lại (EX:The football match starts at trăng tròn o’clock.)

Download Now: từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành FREE

2. Thì hiện nay tại tiếp tục (Present Continuous):

Công thức thì lúc này tiếp diễn:Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + OPhủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + ONghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại tiếp diễn:

Thì hiện tại tại tiếp nối trong câu thông thường sẽ có những các từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.

Cách dùng:Diễn tả hành động đang ra mắt và kéo dài trong hiện tại tại. (EX: She is going to lớn school at the moment.)Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. (Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.)Thì này còn biểu đạt 1 hành động xảy ra lặp đi tái diễn dùng với phó từ ALWAYS. (Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember.)Dùng để mô tả một hành vi sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước (Ex: I am flying lớn Moscow tomorrow.)Diễn tả sự không chuộng hoặc phàn nàn về việc nào đó khi trong câu gồm “always”. (Ex: She is always coming late.)

Lưu ý: Không cần sử dụng thì hiện nay tại tiếp diễn với những động từ chỉ tri giác, dấn thức như : to be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love, hate… (Ex: He wants to go for a cinema at the moment.)

3. Thì thừa khứ đối chọi (Simple Past):

Khẳng định:S + was/were + V2/ED + OPhủ định: S + was/were + not+ V2/ED + ONghi vấn: Was/were+ S + V2/ED + O ?

Download Now: Trọn bộ 4000 từ vựng giờ đồng hồ anh hay được sử dụng FREE

*

Dấu hiệu thừa nhận biết:

Các tự thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn: Yesterday, ago , last night/ last week/ last month/ last year, ago(cách đây), when.

Cách dùng:

Dùng thì thừa khứ solo khi nói về một hành vi đã xảy ra và dứt trong thừa khứ. (EX: I went lớn the concert last week ; I met him yesterday.)

4.Thì quá khứ tiếp diễn

Công thứcKhẳng định: S + was/were + V_ing + OPhủ định: S + was/were+ not + V_ing + ONghi vấn: Was/were+S+ V_ing + O ?Dấu hiệu dìm biết:Trong câu tất cả trạng từ thời gian trong vượt khứ với thời gian xác định. At + thời gian quá khứ (at 5 o’clock last night,…) At this time + thời gian quá khứ. (at this time one weeks ago, …)In + năm trong thừa khứ (in 2010, in 2015)In the pastKhi câu có “when” nói về một hành động đang xẩy ra thì tất cả một hành động khác chen ngang vào.

5. Thì hiện nay tại ngừng (Present Perfect):

Công thứcKhẳng định:S + have/ has + V3/ED+ OPhủ định:S + have/ has+ NOT + V3/ED+ ONghi vấn:Have/ has + S+ V3/ED+ O ?Dấu hiệu nhận biết :

Trong thì lúc này đơn thường sẽ có những từ sau: Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recently, before…

Cách dùng:Nói về một hành động xảy ra trong thừa khứ, kéo dãn dài đến hiện nay tại, hoàn toàn có thể xảy ra vào tương lai. (EX: John have worked for this company since 2005.)Nói về hành động xảy ra trong vượt khứ mà lại không xác định được thời gian, và triệu tập vào kết quả. (EX: I have met him several times)

6. Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn (Present Perfect Continuous):

Công thứcKhẳng định: S + have/ has + been + V_ing + OPhủ định: S + haven’t/ hasn’t + been + V-ingNghi vấn: Have/ Has + S + been + V-ing ?Dấu hiệu nhấn biết:

Trong câu thì hiện tại tại dứt tiếp diễn thường có các từ sau: All day, all week, since, for, for a long time, in the past week, recently, lately, up until now, và so far, almost every day this week, in recent years.

Cách dùngDùng để nói về hành động xảy ra trong vượt khứ ra mắt liên tục, tiếp tục kéo dãn đến hiện tại tại. (EX: I have been working for 3 hours.)Dùng để diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ nhưng tác dụng của nó vẫn còn ở hiện nay tại. (EX: I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.)

7. Quá khứ dứt (Past Perfect):

Công thức dùng:Khẳng định: S + had + V3/ED + OPhủ định: S + had+ not + V3/ED + ONghi vấn: Had +S + V3/ED + O ?Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có các từ: After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng:

Diễn tả một hành động đã xảy ra, dứt trước một hành động khác trong vượt khứ. (EX: I had gone to lớn school before Nhung came.)

8. Vượt khứ chấm dứt tiếp diễn (Pas Perfect Continuous):

Công thức:Khẳng định: S + had + been + V-ing + OPhủ định: S + had+ not + been + V-ingNghi vấn: Had + S + been + V-ing ?Dấu hiệu dấn biết:

Trong câu hay có: Until then, by the time, prior to lớn that time, before, after.

Cách dùng:Nói vềmột hành động xảy ra kéo dãn dài liên tục trước một hành động khác trong vượt khứ. (EX: I had been typing for 3 hours before I finished my work.)Nói về một hành động xảy ra kéo dãn dài liên tục trước 1 thời điểm được xác định trong thừa khứ. (EX: Phong had been playing game for 5 hours before 12pm last night)

9. Tương lai 1-1 (Simple Future):

Công thức:Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + OPhủ định: S + shall/will +not+ V(infinitive) + ONghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ?Dấu hiệu:

Trong câu thường xuyên có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian…

Cách dùng:Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay trên lúc nói. (EX: Are you going lớn the Cinema? I will go with you.)Nói về một dự đoán không tồn tại căn cứ. (EX: I think he will come lớn the party.)Khi ao ước yêu cầu, đề nghị. (EX: Will you please bring me a cellphone?)

10. Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous):

Công thức:Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ OPhủ định: S + shall/will + not + be + V-ingNghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing ?

Dấu hiệu:

Trong câu thường xuyên có những cụm từ: next year, next week, next time, in the future, và soon.

Cách cần sử dụng :

Dùng để nói về một hành vi xảy ra trong tương lai tại thời gian xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends và I will be going to the museum.)Dùng nói về một hành động đang xảy ra sau đây thì có hành vi khác chen vào. (EX:When you come tomorrow, they will be playing football.)

11. Thì tương lai xong (Future Perfect)

Công thức:Khẳng định:S + shall/will + have + V3/EDPhủ định: S + shall/will + not + have + V3/EDNghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?

Dấu hiệu nhận biết:

By + thời hạn tương lai, By the kết thúc of + thời gian trong tương lai, by the time …Before + thời gian tương lai

Cách cần sử dụng :

Dùng để nói đến một hành động xong xuôi trước 1 thời điểm xác minh trong tương lai. (EX: I will have finished my job before 7 o’clock this evening.)Dùng để nói tới một hành động xong trước một hành vi khác trong tương lai. (EX: I will have done the exercise before the teacher come tomorrow.)

12. Tương Lai chấm dứt Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous):

Công thức dùng:Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + OPhủ định: S + shall/will not/ won’t + have + been + V-ingNghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?

Dấu hiệu dìm biết:

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai (EX: for 10 years by the over of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay))

Cách dùng:

Dùng để nói về sự việc, hành động diễn ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến sau này với thời hạn nhất định. (EX: I will have been working in company for 10 year by the end of next year.)

2. Các bề ngoài so sánh tính từ và trạng từ

A. SO SÁNH BẰNG :Công thức :

Tính trường đoản cú :

Ex: Julia is as tall as Hoja. ( Julia cao bằng Hoja)This tuy nhiên sounds as good as that song. (Bài này nghe hay như bài kia)

Trạng tự :

S1 + V + as ADV as + S2 …..

Ex: I can swim as fast as the teacher. ( Mình có thể bơi nhanh bằng thầy đó)

* bề ngoài phủ định của đối chiếu bằng bao gồm công thức như sau :

S1 + be/ V + not so ADJ/ADV as S2 …..

Trong dạng bao phủ định họ phải cần sử dụng “so”, vẫn có thể dùng “as” mà lại nếu sẽ là trong văn nói giao tiếp không trang trọng.

Ex: He doesn’t play soccer so well as his brothers. ( Cậu ấy không nghịch đá banh giỏi bằng mấy người anh của mình)

B. SO SÁNH HƠN :Công thức :

Tính từ hay trạng trường đoản cú ngắn :

S1 + be/V + ADJ/ADV + er than + S2 …* Tính từ và trạng từ bỏ được call là ngắn khi chỉ có một âm tiết

Ex : He is/runs faster than me/I. ( Anh ấy chạy nhanh hơn tôi)I study harder than her/she. ( Tôi học chăm chỉ hơn cô ấy)My ruler is longer than yours. ( Thước của tôi dài hơn nữa của bạn)

Tính từ và trạng từ dài :

S1 + be/V + more ADJ/ADV + than + S2 …* Tính từ với trạng từ bỏ được call là nhiều năm khi chỉ tất cả 2 âm máu trở lên

Ex: My oto is more expensive than your car. ( Xe của tôi mắc rộng xe của anh)He drives more careful than I/me. (Cậu ta lái xe cẩn trọng hơn mình)

C. SO SÁNH NHẤT :Công thức :

Tính từ giỏi trạng từ bỏ ngắn :

S1 + be/V + ADJ/ADV + est …* Tính từ với trạng tự được call là ngắn lúc chỉ có 1 âm tiết

Ex: I am the tallest student in my class. ( Em là người cao nhất lớp)

Tính từ và trạng từ dài :

S1 + be/V + the most ADJ/ADV …* Tính từ cùng trạng từ bỏ được gọi là dài khi chỉ tất cả 2 âm máu trở lên.

Ex: Susan is the most intelligent daughter of Mr Han. ( Susan là cô phụ nữ thông minh độc nhất của ông Han)Among my best friends, Nathan plays the violin the best. ( trong mấy người đồng bọn cảu tôi, Nathan đùa vi-ô-lông tốt nhất)

3. The passive voice

Công thức cơ phiên bản bắt buộc của thể tiêu cực :S1 + BE + V3/V-ED + (BY STH/SB)….

Các cách chuyển trường đoản cú câu dữ thế chủ động thành câu tiêu cực :

Xác định S, V, O trong câu công ty độngXác định thì của câu.Đem O quản lý ngữ còn S đảo ra sau by.Chuyển V chính thành V3-V-ed sau BE

Ex: My father(S) hunted(V) a deer(O).—> A deer(O) was hunted(V) by my father(S)

I(S) am feeding(V) a rabbit(O).—> A rabbit(O) is being fed(V) by me(S).

4. Câu điều kiện

A. ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 ( NÓI VỀ SỰ VIỆC CÓ THỂ XẢY RA vào TƯƠNG LAI)Công thức :

If + S + V(present), S + will + V-inf ….*Chủ ngữ S vào câu đk trên có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Ex: If I have không tính phí time, I will go out with you.

(Nếu anh rãnh, anh sẽ đi dạo với em)

If he says “I love you”, she will feel extremely happy.

( nếu như anh nói anh yêu thương em, cô ấy sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc)

B. ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 ( NÓI VỀ SỰ VIỆC KHÔNG CÓ THẬT Ở HIỆN TẠI)Công thức :

If + S + V2/V-ed/be(were), S + would + V-inf ….*Chủ ngữ S vào câu điều kiện trên có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Ex: If I were the judge, I would sentence that criminal lớn death

(Nếu tôi là thẩm phán, tôi đã phán quyết tử hình thương hiệu tội phạm đó rồi)

If I stayed at trang chủ now, my mom would force me to vì chưng the homework.

(Nếu tôi nhưng đang ở trong nhà bây giờ, chị em tôi đang bắt tôi làm bài bác tập)

C. ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (NÓI VỀ SỰ VIỆC KHÔNG CÓ THẬT vào QUÁ KHỨ)Công thức :

If + S + had V3/V-ed, S + would have + V3/V-ed….*Chủ ngữ S vào câu điều kiện trên hoàn toàn có thể giống nhau hoặc không giống nhau.

Ex: If I hadn’t treated her too badly, She wouldn’t have left me behind.

(Nếu tôi đang không đối xử tệ cùng với cô ấy thì cô ấy dường như không bỏ tôi lại rồi)

If he had come in time for help, she wouldn’t have died.

( giả dụ ông ấy mang lại kịp sẽ giúp đỡ thì bà đã không chết rồi).

# trong khi chúng ta còn rất có thể sử dụng phối hợp câu điều kiện loại 2 và loại 3 để nói tới nguyên nhân không có thật nghỉ ngơi quá khứ và kết quả không bao gồm thật ở hiện tại tại

Ex: If I had studied last night, I wouldn’t have get a big zero now.

(Nếu tôi chịu đựng học bài xích thì tôi đã không ăn trứng ngỗng như bây giờ).

Xem thêm: Tập Đọc Thầy Cúng Đi Viện Lớp 5 8), Giải Bài 16B: Thầy Cúng Đi Bệnh Viện

5. Câu tường thuật (Reported Speech)

Những cồn từ hay sử dụng trong câu tường thuật : said, told, thought, announced.Khi đổ câu trực tiếp sang câu tường thuật cần chú ý 3 điều sau:

Ngôi:

Ngôi lắp thêm 1 sẽ được đổi thành nhà ngữ vào câu. Ngôi sản phẩm 2 sẽ tiến hành đổi thành túc từ vào câu. Ngôi trang bị 3 sẽ được không thay đổi trong câu.

Thì:

Đơn giản chỉ cần lùi về một thì : bây giờ chuyền về quá khứ ( work–>worked, am/is/are working—>was/were working, has/have worked—>had worked, has/have been working—>had been working); thừa khứ chuển về quá khứ xong (worked—>had worked, was/were working—>had been working); vượt khư xong xuôi giữ nguyên; những modal verb( can—>could, will—>would, shall—>should, may—>might, must—>had to).

Trạng từ chủ thời hạn và xứ sở :

today———–> that day tonight———> that night next week ——> the week after tomorrow ——-> the day after now————-> then ago————-> before this————> that these———–> those yesterday ——> the day before last week ——> the week before here ———–> there

Ex: He said lớn me ” I split up with my girlfriend yesterday”—> He told me that he had split up with his girlfriend the day before.

6. Mệnh đề quan hệ giới tính (Relative clause)

A. MỆNH ĐỀ quan HỆ XÁC ĐỊNH:

Dùng để bỗ nghĩa mang đến danh từ đứng trước và không thể không có vì ví như thiếu thì câu đang trở buộc phải không rõ nghĩa.

Ex: I’ve just met a man. He cheated John last week.—> I’ve just met the man who/that cheated John last week.*Nếu thiếu cụm trên họ sẽ không biết người bọn ông chính là ai.

B. MỆNH ĐỀ quan lại HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH:

Dùng đển xẻ nghĩa phụ thêm vào cho danh tự đứng trước nên dù không có nó, câu văn vẫn rõ nghĩa. Mệnh đề này thường được phân cách với mệnh đề chính bởi dấu “,”.

Ex: Tony Stark, who is the Iron man, is the greatest inventor in Marvel.* trong mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, chúng ta không được dùng “that”.

# bên cạnh đó mệnh đề dục tình còn có thể bổ nghĩa cho tất cả một mệnh đề khác.Ex: His mother was dead, which was a blow to lớn him.( Việc mẹ anh ấy chết là một trong những cú sốc cùng với anh ấy).* vào trường phù hợp này, chúng ta chỉ được sử dụng “which”.

# trong mệnh đề tình dục :Who thay thế sửa chữa cho ngườiWhich sửa chữa cho vật hoặc hiện tượngThat hoàn toàn có thể thay nắm cả “Who” cùng “That” dẫu vậy trong một số trong những trường vừa lòng nêu bên trên thì không.

6. Cách áp dụng Though, Although, Even though, Despite với In spite of

Tất cả 5 từ bên trên đều có nghĩa là “mặc dù”, tuy vậy lại bao gồm cách dùng không giống nhau chia theo 2 team :

A. THOUGH, ALTHOUGH, EVEN THOUGH :Theo sau THOUGH, ALTHOUGH cùng EVEN THOUGH là một mệnh đề.

Ex: Though/ although/ even though I studied over night, I couldn’t pass the exam.( mặc dù tôi sẽ học suốt cả đêm nhưng tôi vẫn ko đậu)* nên nhớ không đặt “but” nhằm nối 2 mệnh đề.

B. DESPITE VÀ IN SPITE OF :Khác sau 3 từ bỏ trên, theo sau DESPITE VÀ IN SPITE OF là danh trường đoản cú hoặc hễ từ thêm -ing.

Ex : Despite/ In spite of her efforts, she can’t quit smoking.( tuy nhiên cô ấy gồm công cầm cố nhưng cô ấy vẫn không vứt thuốc được)* phải nhớ không đặt “but” nhằm nối 2 mệnh đề.

# chúng ta cũng có thể biến thay đổi một tí nhằm sau DESPITE và IN SPITE OF là mệnh đề bằng phương pháp như sau :

Despite/ In spite of the fact that she has made a lot of efforts, she can’t quit smoking.

7. Miêu tả mục đích

Để mô tả mục đích bọn họ sẽ sử dụng TO, SO THAT, IN ORDER THAT, SO AS TO với IN ORDER TO, và được tạo thành 2 đội sau :A. SO THAT VÀ IN ORDER THAT :Theo sau 2 từ trên là một mệnh đề.Ex: She has been working hard so that/ in order that she can save enough money khổng lồ cure her mother’s rare disease.( Cô ấy làm cho việc cần mẫn để cô ấy rất có thể dành dạm đầy đủ tiền chữa tình trạng bệnh hiểm nghèo của chị em mình)B. TO , SO AS khổng lồ VÀ IN ORDER TO :Theo sau 3 từ bên trên là động từ bỏ nguyên mẫu (V-inf).Ex I want khổng lồ take the IELTS kiểm tra to/ in order to/ so as to lớn know how well my English is.

8. Cách dùng should

Chúng ta dùng “should” khi ta muốn chỉ dẫn lời khuyên đến ai đó và “should” thường được dịch là “nên”.

Cấu trúc : S + should (not) + V-inf ….

Ex: You should go on diet now. ( Em nên nạp năng lượng kiêng đi)EX: You shouldn’t take a shower right after eating too much. ( Bạn tránh việc tắm ngay sau khoản thời gian ăn quá nhiều)

9. Tính từ thái độ (Adjectives of attitude)

A. HÌNH THỨC HIỆN TẠI PHÂN TỪ (-ING): Để miêu tả cảm giác, để ý đến do một việc, sự vật hay là 1 người nào đó mang lại cho tất cả những người nói. Ex: The book is thrilling. ( bạn nói thấy cuốn sách cuốn hút)

B. HÌNH THỨC QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (-ED) :Diễn tả thừa nhận thức, cảm giác, lưu ý đến của người nói tới một việc, sự vật hay như là 1 người làm sao đó. Ex: I am keen on this movie. (Tôi thích bộ phim truyền hình này)

10. Gerund & Infinity

A. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND (V-ING) :

discontinuefinishrecommendacknowledgeforgivereportadmitdislikegive up (stop)resentadvisedisputekeep(continue)resistallowdreadkeep onresumeanticipatepermitmentionriskappreciatepicturemindobject toshirkavoidenduremissshunbe worthenjoynecessitatesuggestcan’t helpescapeomitsupportcelebratepostponetolerateconfessexplainpracticeunderstandconsiderfancypreventdefendfearwarrantdelay ffeel likerecalldetestfeignrecollect

Ex: I have finished reading the book.( Tôi sẽ đọc kết thúc quyển sách rồi)

In order to lớn get high scores in the IELTS exam, he practises listening, speaking , reading & writing skills everyday.(để đạt điểm cao trong kì thi IELTS, anh ấy tập năng lực nghe, nói ,đọc, viết từng ngày)

B. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ INFINITY (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ):agreedemandmeanseekappeardeserveneedseemarrangedetermineneglectaskelectofferstriveattemptendeavorpaystrugglebegexpectplanswearcan/can’t affordfailprepare tendcan/can’t waitgetpretendthreatencaregrow (up)professturn outchanceguaranteepromiseventurechoosehesitateprovevolunteerclaimhoperefusewaitcomehurryremainwantconsentinclinerequestwishdarelearnresolvewould likedecidemanage

Ex: I wish to go home right now.( Tôi hy vọng về đơn vị ngay bây giờ)

He will agree to lớn pretend lớn date with me if I promise to vày all the trang chủ work for him.(Anh ấy sẽ châp thừa nhận giả giờ gặp gỡ và hẹn hò với tôi trường hợp tôi hứa hẹn sẽ làm hết bài bác tập giùm anh ấy)

C. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND VÀ INFINITY NHƯNG ÍT nuốm ĐỔI NGHĨA :begincan’t bearcan’t standcontinuehatelikelovepreferproposestart

Ex I started writing / to lớn write the report 2 hours ago.( Tôi ban đầu viết báo báo từ thời điểm cách đây 2 tiếng)

Let him be, you can continue introducing / to lớn introduce new products.(Kệ anh ấy đi, cô có thể tiếp tục ra mắt sản phẩm mới)

D. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ GERUND VÀ INFINITY NHƯNG CÓ NGHĨA KHÁC NHAU :

FORGET

I forgot khổng lồ pick him up.(Tôi quên đón anh ấy rồi.)I forgot picking him up.(Tôi quên việc đã đón anh ấy)

GO ON

He went on to work on this medical project.(Anh ấy ngưng rồi tiếp tục làm dự án công trình y học này.)He went on work on this medical project.(Anh ấy liên tiếp làm dự án công trình y học này)

QUIT

She quit khổng lồ work here.(Cô ấy nghỉ việc chỗ khác để triển khai ở đây)She quit working here.(Cô ấy nghỉ bài toán ở đây.)

REGRET

I regret not seeing her off.(Tôi ăn năn hận đã không tiễn cô ấy.)I regret to tell you that we can’t hire you.(Tôi lấy làm tiếc buộc phải nói rằng các bạn không được nhận.)

REMEMBER

She remembered khổng lồ lock the door.(Cô ấy quên khóa cửa.)She remembered locking the door.(Cô ấy hãy nhờ rằng đã khóa cửa rồi.)

STOP

I stopped lớn buy something khổng lồ drink.(tôi tạm dừng để mua gì đấy uống.)I stopped driving.(Tôi đang dừng lái xe)

TRY

I tried to xuất hiện the tape.(Tôi nỗ lực mở van nước)I tried putting some sugar in the hotspot.(Tôi thử bỏ miếng mặt đường vào nồi lẩu)

11. Các điểm ngữ pháp khác

It was not until + (mốc thời gian) + that S + V2/ed …..

Xem thêm: Soạn Bài Phân Tích Đề, Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận Văn Học Lớp 11

Cấu trúc ngữ pháp trên tất cả nghĩa là ” mãi tính đến khi …”

Đây là một cấu tạo đặc biệt giành cho tiếng Anh lớp 10, thuộc xem qua ví dụ nhằm hiểu hơn nhé.

Ex: It was not until midnight/ 12 o’clock that he arrived home.(Mãi cho tới nữa đêm / 12 giờ đồng hồ thì anh ấy mới về cho tới nhà)

Mong rằng với các điểm ngữ pháp đã được hệ thống ở trên, các các bạn sẽ học thêm tương tự như củng cầm cố hơn con kiến thức của bản thân nhé! Chúc các bạn thành công!