Ở MỘT LOÀI THỰC VẬT LƯỠNG BỘI

  -  

Ở một loại thực trang bị lưỡng bội: gene (A) công cụ hoa 1-1 trội hoàn toàn so cùng với alen (a) khí cụ hoa kép; gene (B) chính sách cánh hoa lâu năm trội hoàn toàn so với alen (b) khí cụ cánh hoa ngắn. Biết rằng 2 gen công cụ 2 tính trạng trên thuộc nhóm gen liên kết và giải pháp nhau 20cM. Mọi cốt truyện trong bớt phân thụ tinh đều thông thường và hoán vị ren xảy ra ở hai bên. Phép lai P: (đơn,dài) x (kép,ngắn) . F1: 100% đơn,dài. Đem F1 trường đoản cú thụ thu được F2. Cho các nhận kết luận sau:

(1) F2 tất cả kiểu ren  chiếm tỉ lệ thành phần 8%

(2) F2 phần trăm đơn, dài dị vừa lòng tử là 50%

(3) F2 gồm 4 hình trạng hình: 66% đơn, dài:9% đơn, ngắn : 9% kép, dài:16% kép,ngắn

(4) Tỉ lệ kiểu gen dị hòa hợp tử ở F2 chiếm phần 66%.

(5) lúc lai so với F1 thì đời con (Fa) bao gồm 10% cây kép, ngắn.

(6) Số vẻ bên ngoài gen ở F2 bằng 7

Số kết luận đúng:
Bạn đang xem: ở một loài thực vật lưỡng bội

A.
2
B.
5
C.
3
D.
4

Đáp án đúng: C


Lời giải của Tự học 365

Lời giải đưa ra tiết:

P: (A-B-) x

F1 : 100% (A-B-)

Vậy phường phải đến giao tử AB bằng 100%

Vậy P:

*
 x 

F1 : gồm tần số thiến gen hai bên là f = 20%

Xét F2 có 

(1)

*
= 0,1x 0,1 x 2 =0,02 = 2% (1) sai

(2) Ta gồm : A- B = 0,5 +

*
= 0,5 + 0,16 = 0,66 

Đơn dài đồng thích hợp tử =

*
= 0,4 x 0,4 = 0,16

Đơn, lâu năm dị thích hợp = 0,66 – 0,16 = 0,5

=>(2) đúng 

(3) F2 : aabb = 0,4 x 0,4 = 0,16 =16%

=> Vậy A-B- = 1/2 + 16% = 66% ,

A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9%

=> Vậy (3) đúng

(4) Tỉ lệ hình dáng gen đồng đúng theo F2 là

Ta gồm :  có tần số hoạn gen phía 2 bên là f = 20% => AB = ab = 0.4 và aB = Ab = 0,1 

Tỉ lệ giao diện gen đồng hòa hợp trong quần thể là : 

0,4 x 0,4 x 2 + 0,1 x 0,1 x 2 = 0,32 + 0,02 = 0,34 

=> Tỉ lệ mẫu mã gen dị phù hợp F2 là 1 – 0,34 =0,66 (4) đúng

(5) Fa : kép ngắn = tỉ trọng giao tử ab = 0,4 (5) sai

(6) F2 có 10 phong cách gen (6) sai

Các kết luận chính xác là (2) (3) (4)

Đáp án CCác câu hỏi liên quan liêu
Xem thêm: Xem Quỳnh Búp Bê Tập 27 1

Ý kiến của doanh nghiệp Hủy

Δ


Menu
Khám phá thêm

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH


*

243a Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

× Đăng ký
hoặc
Đăng nhập nhanh bằng:

*Xem thêm: Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1,2 +Audio), Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 5 Hai Tập

(*) Khi nhấn vào đăng ký tài khoản, bạn chắc chắn đã đoc và gật đầu đồng ý với cơ chế bảo mật cùng Điều khoản dịch vụ của Tự học tập 365.