ÔN TẬP HÓA 10 HỌC KÌ 2

     

+ Thuộc nhóm VIIA, dễ nhận thêm một electron để đạt cấu hình chắc chắn của khí thi thoảng khi thâm nhập phản ứng hóa học

=> X + 1e → X- (X : F , Cl , Br , I )

+ Phân tử dạng X2 như F2 khí color lục nhạt, Cl2 khí màu đá quý lục, Br2 lỏng màu nâu đỏ, I2 tinh thể tím

+ F có độ âm điện lớn nhất , chỉ tất cả số oxi hoá –1. Những halogen sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn tồn tại số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

II. CLO

+ Là hóa học khí, màu rubi , hương thơm xốc , độc với nặng hơn không khí.

Bạn đang xem: ôn tập hóa 10 học kì 2

+ Phân tử Cl2 tất cả một links cộng hóa trị, tiện lợi tham gia phản ứng hóa học. 

+ Clo tất cả tính oxh mạnh, tuy nhiên nó cũng mô tả tính khử trong một trong những phản ứng hóa học

1.Tính hóa học hoá học

a. Công dụng với kim loại 

Clo tính năng với đa số các kim loại tạo nên muối clorua (KL sau bội phản ứng bao gồm hóa trị cao nhất)

2Na + Cl2(xrightarrowt^0) 2NaCl

 2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

Cu + Cl2 (xrightarrowt^0) CuCl2

b. Tác dụng với phim kim

(cần có nhiệt độ hoặc gồm ánh sáng)

H2 + Cl2 (xrightarrowt^0) 2HCl

2P + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2PCl3

Cl2không chức năng trực tiếp với O2.

c. Tính năng với một vài hợp chất gồm tính khử:

H2S + Cl2 → 2HCl + S

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

d. Cl2 còn tham gia phản ứng với sứ mệnh vừa là chất oxh, vừa là hóa học khử.

+ Tác dụng cùng với nước : lúc hoà rã vào nước , một phần Clo công dụng (Thuận nghịch)

Cl2 + H2O ( ightleftarrows )HCl + HClO( Axit hipoclorơ)

Axit hipoclorơ gồm tính oxy hoá mạnh, nó tàn phá các màu vì vậy nước clo xuất xắc clo độ ẩm có tính tẩy màu.


+ công dụng với dung dịch bazơ

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) KClO3 + 5KCl + 3H2O

 + Tác dụng cùng với muối

Cl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2

3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

2.Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp chất Cl- tạo Cl0

a. Trong chống thí nghiệm: Cho HCl đậm đặc công dụng với những chất oxh mạnh

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2NaCl+2H2O(xrightarrowdp extdd/cmn) 2NaOH + Cl2 + H2


2NaCl (xrightarrowdpnc)2Na+ Cl2 ­

b. Trong công nghiệp: Điện phân hỗn hợp NaCl bão hòa bao gồm màng ngăn

*

III. AXIT CLOHIDRIC (HCl) :

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính hóa học hoá học của một axit mạnh

1. Tính chất hóa học

a. Tác dụng hóa học chỉ thị

 Dung dịch HCl có tác dụng quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

b. Tác dụng sắt kẽm kim loại (đứng trước H vào dãy vận động hóa học) có mặt muối (với hóa trị thấp của kim loại) cùng giải phóng khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu không tác dụng với HCl

c. Tác dụng oxit bazơ , bazơ tạo muối cùng nước

 NaOH HCl → NaCl + H2O

d. Tác dụng muối hạt (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ­

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 ( dùng để nhận biết nơi bắt đầu clorua )

Ngoài đặc thù đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl đặc còn bộc lộ vai trò chất khử khi tính năng chất oxi hoá mạnh dạn như KMnO4 , MnO2 ……

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2. Điều chế

Phương pháp sunfat: đến NaCl tinh thể vào H2SO4 đặc

2NaCltt + H2SO4 (xrightarrowt^0>400^0C) Na2SO4 + 2HCl

NaCltt + H2SO4 (xrightarrow{t^04 + HCl

Phương pháp tổng hợp: đến hidro chức năng với clo

H2 + Cl2 (xrightarrowas) HCl


Chứa ion âm clorua (Cl-) và các ion dương kim loại

Một số muối hạt clorua thông dụng:

+ NaCl dùng để làm ăn, cấp dưỡng khí clo, NaOH, axit HCl

+ KCl phân kali

+ ZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, chống mục gổ

+ CaCl2 hóa học chống ẩm

V. HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO 

NƯỚC JAVEN là lếu hợp tất cả NaCl, NaClO và H2O có tính ôxi hóa mạnh, có tính tẩy màu, được điều chế bằng cách dẫn khí Clo vào dung dịch NaOH (KOH)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO ( có tính tẩy màu)

(Cl2 + 2KOH →KCl + KClO + H2O)

2.KALI CLORAT công thức phân tử KClO3 là hóa học oxh táo tợn thường dùng điều chế O2 trong phòng thí nghiệm

2KClO3 (xrightarrowt^0)2KCl + O2 ­

KClO3 được pha chế khi dẫn khí clo vào hỗn hợp kiềm đặc đã làm được đun nóng đến 1000c

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) 5KCl + KClO3 + 3H2O


3.CLORUA VÔI là muối lếu tạp công thức phân tử CaOCl2 là hóa học oxh mạnh, được điều chế bằng cách dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)2 đặc:

Cl2 + Ca(OH)2(đ) → CaOCl2 + H2O

2Ca(OH)2(l) + 2Cl2 CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

5. MỘT SỐ AXIT CÓ CHỨA NGUYÊN TỬ CLO

HClO: axit hipo cloro

HClO2: axit cloro

HClO3: axit cloric

HClO4: axit pecloric

*

VI. FLO là hóa học OXH mạnh, gia nhập phản ứng với những kim loại và hợp chất

1. Hoá tính

 a.Tác dụng với kim loại và phi kim

Ca + F2 → CaF2

2Ag + F2 → 2AgF

3F2 + 2Au → 2AuCl3

3F2+ S → SF6

b.Tác dụng cùng với hidro

Phản ứng xảy ra mạnh hơn những halogen khác.

Hỗn hòa hợp H2 ,F2 nổ mạnh dạn trong trơn tối

H2 + F2 → 2HF

Khí HF tung vào nước chế tác dung dịch HF. Hỗn hợp HF là axit yếu, đặc biệt là hòa chảy được SiO2

4HF + SiO2 →2H2O + SiF4

(sự ăn mòn thủy tinh được vận dụng trong kĩ thuật xung khắc trên kính như vẽ tranh tương khắc chữ).

Xem thêm: Soạn Văn Từ Tượng Hình Từ Tượng Thanh Lớp 8 : Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh


c.Tác dụng cùng với nước

Khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do giải tỏa O2).

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

 Phản ứng này phân tích và lý giải vì sao F2 ko đẩy Cl2 , Br2 , I2 thoát khỏi dung dịch muối hoặc axit trong những lúc flo có tính oxh mạnh khỏe hơn .

2.Điều chế HF bằng phương pháp sunfat

CaF2(tt) + H2SO4(đđ) → CaSO4 + 2HF ­

VII. BROM VÀ IOT 

1.Tác dụng với kim loại

2Na + Br2→2NaBr

2Na + I2 → 2NaI

2.Tác dụng cùng với hidro

H2 + Br2 →2HBr

H2+I2 ↔ 2HI (phản ứng thuận nghịch)

HBr, HI tan trong nước tạo thành thành dung dịch axit

Tính axit : HI > HBr > HCl

Các axit HBr , HI có tính khử mạnh hoàn toàn có thể khử được axit H2SO4 đặc

2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

2HI + 2FeCl3 → FeCl2 + I2 + 2HCl

VIII. NHẬN BIẾT dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết những gốc halogenua

*

B. NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

I. OXI

1. Đơn hóa học oxi


- nằm ở ô số 8, chu kì 2, nhóm VI A

- CTPT : O = O

=> là một trong những phi kim điển hình, gồm tính OXH to gan lớn mật (độ âm điện chỉ sau F)

* tính chất vật lý

Là hóa học khí, ko màu, ko mùi, không tan trong nước, nặng rộng không khí. Bảo trì sự sống cùng sự cháy. 

* đặc điểm hóa học

+, chức năng với số đông kim loại (trừ Au, Pt) tạo nên oxit kim loại

+, T/d cùng với hidro: 

 H2 + O2 → H2O

+, tác dụng với phi kim khác: 

S + O2 → SO2

+, tác dụng với một vài hợp chất:

2O2 + CH4 → CO2 + 2H2O

* mục đích : Duy trì sự sống và cống hiến cho động, thực vật

* Điều chế:

+, vào PTN:


KMnO4  (xrightarrowt^0) K2MnO4  + MnO2 + O2

+, trong CN:

- Chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng.

- Điện phân nước tất cả mắt chất điện li

+, trong tự nhiên

6CO2 + 6H2O (xrightarrowas) C6H12O6 + 6O2

2. Ozon

- CTPT: O3

 * đặc điểm vật lý

Là hóa học khí, ở thể lỏng có màu xanh nhạt, tan xuất sắc trong nước rộng so với oxi

* đặc điểm hóa học

Ozon tất cả tính oxh bạo phổi hơn so với O2

Một số phản bội ứng hóa hoc chứng tỏ điều này:

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2

* Ứng dụng

- tiệt trùng nước, chữa sâu răng, tẩy trắng,...

II. LƯU HUỲNH

1. Đơn chất lưu huỳnh (S)

* đặc điểm vật lý

- Là hóa học rắn, color vàng gồm 2 dạng thù hình chính: Tà phương và đối kháng tà

- không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ, có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tương đối cao

* đặc thù hóa học

Là một phi kim trung bình.

Xem thêm: Toán 8 Chương 2 Bài 6 : Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số, Giải Toán 8 Bài 6: Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số

S solo chất gồm số OXH = 0

=> S vừa gồm tính khử và tính OXH

+, Tính khử: công dụng với phi kim: 

S + O2→ SO2

S + 3F2 → SF6

+, Tính OXH: tính năng với H2 và kim loại

Hg + S → HgS

Fe + S (xrightarrowt^0)FeS

H2 + S (xrightarrowt^0) H2S

2. Hidro sunfua và axit sunfuhidric

* Tính chất vật lý: Là chất khí, không màu, giữ mùi nặng trứng thối, nặng hơn không khí.

* Tính hóa học hóa học: 

- Axit sunfuhidric là 1 axit yếu, nó mang không hề thiếu tính chất của 1 axit

+, làm quỳ tím chuyển sang color hồng

+, tính năng với bazơ => muối bột + nước

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

+, tính năng với dung dịch muối

H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

- Axit sunfuhidric bao gồm tính khử mạnh

+, tác dụng với chất bao gồm tính OXH mạnh

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

(phản ứng thiếu oxi hoặc ở ánh sáng thường)

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

(phản ứng dư oxi)

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

* Trạng thái tự nhiên: tất cả trong nước suối, khí núi lửa, xác chết người, hễ vật

3. Lưu huỳnh dioxit

* đặc điểm vật lý: Là chất khí, không màu, mùi hắc, khôn xiết độc

* tính chất hóa học: là một oxit axit

=> Mang vừa đủ tính chất của một oxit axit


- SO2 tác dụng với nước, bazơ và oxit bazơ

SO2 + H2O → H2SO3

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + CaO → CaSO3

- Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

Tính khử:

SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tính oxi hóa:

SO2 + H2S → S + H2O

4. Sulfur trioxit

Tính chất vật lý: Là chất lỏng, ko màu, tung vô hạn vào nước với axit sunfuric 

Tính hóa học hóa học: Lưu huỳnh trioxit là 1 oxit axit điển hình

Một số làm phản ứng hóa học:

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

5. Axit sunfuric

* đặc điểm vật lý

Là hóa học lỏng sánh, ko màu, không bay hơi, hết sức háo nước, tung vô hạn vào nước

* đặc điểm hóa học

a)  H2SO4 loãng mang vừa đủ tính chất của một axit thông thường

- làm quỳ tím gửi thành đỏ

- công dụng với kim loại hoạt động → giải phóng H2

H2SO4 + fe → FeSO4 + H2

H2SO4 + Cu (không phản nghịch ứng)

- tác dụng với bazơ, oxit bazơ → muối hạt + nước

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

- công dụng với muối → Muối bắt đầu và axit mới

H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2

b)  H2SO4 đặc có một vài tính chất đặc trưng

- Tính lão hóa mạnh: 

Tác dụng phần nhiều các sắt kẽm kim loại (Trừ Au, Pt) và những phi kim SO2, S, H2S

Cu +2H2SO4(đ)→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Tính háo nước: chiếm phần nước của nhiều muối kết tinh, phân hủy các hợp chất hữu cơ đựng O, H