ÔN TẬP HÓA 9 HỌC KÌ 2

     
Bạn vẫn xem tài liệu "Đề cương ôn tập học tập kì II môn: chất hóa học 9", để cài tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Bạn đang xem: ôn tập hóa 9 học kì 2


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn : HÓA HỌC 9 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚI. HÓA VÔ CƠ1. đặc điểm chung của phi kima) Pkim + sắt kẽm kim loại muối hoặc oxit b) Phi kim + Hiđro Hợp chất khí c) Phi kim + Oxi Oxit 2. đặc điểm hóa học của Clo:Cl2 + H2 2HCl Clo + sắt kẽm kim loại muốiCl2 + H2O HCl + HClO3. Tính chất của C:C + H2 à CH4C + O2 à CO2C + H2O à teo + H2C+ O2 à CO2CO2 + C à COFe2O3 + C à fe + CO4. đặc thù của COTính khử:CO + O2 à CO2CO + oxit kim loại à sắt kẽm kim loại + CO2CO + H2 à CH4 + H2O5. đặc điểm của CO2:CO2 + H2O à H2CO3CO2 + Bazơ kiềm à muối + nước CO2 + Oxit bazơ kiềm à muối bột CO2 + Cà COCO2 + Mgà MgO + COCO2 + Al à Al2O3 + CO6. đặc điểm của muối bột cacbonat:-Tác dụng với axit à giải phóng khí CO2-Muối + Bazơ à Muối bắt đầu + Bazơ new -Muối + muối hạt à 2muối mới ( phải bao gồm kết tủa hoặc là chất khí )-Bị sức nóng phân bỏ :-NaHCO3 à Na2CO3 à H2O + CO2-CacO3 à CaO + CO2II. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN1.Ô nguyên tố :Cho biết:số hiệu nguyên tử, KHHH, tên nguyên tố, NTK2.Chu kỳ:Gồm những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron với được sắp xếp thành sản phẩm theo chiều tăng cao của điện tích hạt nhân. Số lắp thêm tự của chu kỳ luân hồi bằng số lớp3.Nhóm : Gồm những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng tất cả số electron lớp bên ngoài cùng bừng nhau và được sắp xếp thành một cột theo chiều tăng cao của điện tích hạt nhân nguyên tửSố vật dụng tự của nhóm = số elactron ở lướp ngoài cùng 4.Sự chuyển đổi tuần trả về cấu trúc nguyên tử và tính chất các thành phần trong bảng tuần trả a) trong một chu kỳ: từ trái lịch sự phảiSố e ngoại trừ cùng tăng dần từ là 1 à 8Tính sắt kẽm kim loại giảm , tính phi kim tăng Đầu chu kỳ là kim laoị mạnh, cuôií chu kỳ luân hồi là phi kim mạnh, ngừng chu kỳ là khí hiếmb) Trong một nhóm đi từ bên trên xuống Số lớp e tăng vọt , tính kim loại tăng dần, tính phi kim bớt dầnc) Ý nghĩa của bảng tuần hoàn :Biết vị trí của thành phần suy ra cấu tạo nguyên tử vàNgược lại biết cấu trúc => địa điểm và đặc điểm III. HÓA HỮU CƠ1. Phân nhiều loại hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ có 2 loại: + Hiđrocacbon: Chỉ đựng 2 yếu tố là H, C. + Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngòai 2 nhân tố H, C còn chứa những nguyên tố khác: N, O, Cl,... 2. Tính chất của hiđrocacbon.MetanEtilenAxetilenBenzenCT cấu tạoT/c thứ lýChất khí không màu, ko mùi,ít chảy trong nướcChất lỏng,không màu,thơm, ít tan trong nước.Phản ứng thếCH4 + Cl2 asCH3Cl + HClKhông bội nghịch ứngSẽ học ở lớp trênC6H6 + Cl2 bộtFe C6H5Cl + HClC6H6 + Br2 bốt sắt,toC6H5Br + HBrPh/ đọng cộngKhông bội nghịch ứngC2H4 + H2 Ni,to C2H6C2H4 + Br2 à C2H4Br2C2H2 + H2 Pd,toC2H4 C2H2 +H2 PtC2H6 C6H6 + 3Cl2 as C6H6Cl6P/ ứ trùng hợpKhông làm phản ứngnCH2=CH2 xt,to,P (-CH2-CH2-)n polietilen(PE)Sẽ học ở lớp trênKhông làm phản ứngP/ứ cháyCH4 + 2O2 à CO2 +2H2OC2H4 + 3O2 to2CO2 + 2H2O2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O2C6H6 + 15O2 à12CO2 + 6H2OP/ứng thích hợp nướcKhông tham giaC2H4 + H2O axit C2H5OHSẽ học tập ở lớp trênKhông tham giaĐiều chếCH3COONa + NaOH à CH4 + Na2CO3C2H5OHà C2H4 + H2OCaC2 + 2H2O à C2H2 +Ca(OH)23CH= CH à C6H6ứng dụng-Dùng làm nhiên liệu-Sx bột than, H2, CCl4,..Kích thích quả mau chín, sx rượu, axit ,PE, ..Dùng có tác dụng nhiên liệu, sx PVC, caosu, có tác dụng dung môi, sx dung dịch trừ sâu, chất dẻo,3. đặc điểm của dẫn xuất hiđrocacbon.a. Rượu etylic, axit axetic, chất béo.Rượu etylicAxit axeticChất béoCT cấu tạo(RCOO)3C3H5 R là gốc hiđrocacbonPhản ứng đốt cháyC2H5OH +3O2 à 2CO2 + 3H2OCH3COOH + 3O2 à 2CO2 + 2H2OChất phệ (RCOO)3C3H5 + O2 CO2 + H2O.P/ ứ thủy phân(tác dụng cùng với nước)Không phản bội ứngKhông bội nghịch ứngChất to + Nước axit,to Glixerin + các axit béoP/ ứng với hỗn hợp kiềmKhông bội phản ứngCH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O Chất mập + dd kiềm Glixerin + các muối của axit béoPhản ứng oxi hóa -khửC2H5OH + O2 Men giấm CH3COOH + H2OKhông bội nghịch ứng(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H35COOH + C3H5(OH)3Phản ứng với Na2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H22 CH3COOH + 2Na 2CH3COONa + H2Không phản ứngPhản ứng este hóaCH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2OCH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2OKhông bội phản ứngP/ ứng với muối bột của axit yếu hơnKhông làm phản ứng2 CH3COOH + CaCO3 (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O( phản bội ứng này để nhận biết axit CH3COOH) ko phản ứngĐiều chếa. (-C6H10O5-)n(tinh bột hoặc xenlulozơ) +H2O,men rượu nC6H12O6 Men 2nC2H5OH +2nCO2.b. C2H4 + H2Oà C2H5OHa. C2H5OH + O2 Men giấm CH3COOHb.2C4H10(butan) + 5O2 xt, khổng lồ 4CH3COOH + 2H2O.c.Chưng mộc ( nồi kín) 400 CH3COOHGlixerol + Axit to Chất lớn + nướcỨng dụngDùng làm rượu bia, nước giải khát, nhiên liệu, nguyên liệu điều chế các chất hữu cơ, nguyên vật liệu để tổng hợp chất dẻo,phẩm nhuộm,dược phẩm,Là TP cơ bạn dạng trong thức ăn uống của fan và ĐV,cung cung cấp năng lượng,b. Glucozơ, Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.GlucozơSaccarozơTinh bột với xenlulozơPhản ứng oxi hóaC6H12O6 + Ag2O NH3C6H12O7 + 2Ag.(axit gluconic) ko phản ứngKhông làm phản ứngPhản ứng lên menC6H12O6 men giam 2C2H5OH + 2CO2Không bội phản ứngKhông bội nghịch ứngPhản ứng thủy phânKhông phản bội ứngC12H22O11 + H2OH2SO4,to C6H12O6 ( glucozơ) + C6H12O6 (Fructozơ)(-C6H10O5-)n + nH2O axxit,to nC6H12O6Phản ứng với iotKhông làm phản ứngKhông phản nghịch ứngHồ tinh bột + Nước iot màu xanh thẫmĐiều chế(-C6H10O5-)n + nH2O Axit, to nC6H12O6Từ míaDo sự quang quẻ tổng hợp trong cây xanh:6nCO2 + 5nH2O clorophin, as (-C6H10O5-)n + 6nCO2B. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP1. Trình bày tính chất hoá học của: phi kim, Cacbon ,cacbonoxit, Cacbon đioxit ,muối cacbonat, Metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic, chất béo, glucozo, tinh bột ?2. Viết công thức cấu trúc của các chât sau : metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic?3. Hãy nhận ra các hóa học sau bằng cách thức hoá học: a. CO2, Cl2, CO, H2. Viết phương trình hoá học xẩy ra (nếu có)b. CO2, CH4, C2H4.

Xem thêm: Bản Chất Tia Tử Ngoại Được Dùng Để Chụp Ảnh Bề Mặt Trái Đất TừXem thêm: Giải Toán Hình 12 Trang 68 Sgk Hình Học 12, Giải Bài 1 Trang 68 Sgk Hình Học 12

Viết phương trình hoá học xẩy ra (nếu có)c. Dd axit axetic, dd rượu etylic, dd glucozơ . Viết phương trình hoá học xẩy ra (nếu có)d. Benzen, rượu Etylic, Axit axetic . Viết phương trình hoá học xẩy ra (nếu có)e. Benzen, rượu etylic, axit axetic với glucozơ. Viết phương trình hoá học xẩy ra (nếu có). 4. Viết những PTHH trình diễn các chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ đk nếu có)a/ S SO2 SO3 H2SO4 b/ C CO2 CaCO3 CO2 COc/ C2H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 CH3COONa(7) Natri axetat.(8)d/ Glucozơ Rượu Êtylic Axit axetic Etyl axetat.e/ C2H5OH C2H4 C2H5Cl C2H5OH(14)(15)f/ C2H4 C2H5OHCH3COOH (CH3COO)2 Zn CH3COOC2H5 g/ Tinh bột Glucozơ Rượu etylic Etyl axetat Natri axetat Mê tanh/ FeCl3Cl2NaClO(8)(6)i/ đá vôivôi sốngđất đènaxetylenetylen P.E PVCCH2 = CHCl Rượu etylic BÀI TẬP TÍNH TOÁNBài 1: mang lại 69,6 g MnO2 tính năng với HCl đặc thu được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 4M thu được hỗn hợp A .Tính nồng độ mol của dụng dịch A. Mang thiết rằng thể tích dung dịch sau bội nghịch ứng biến hóa không đáng kể bài 2: mang đến 3,36 lít các thành phần hỗn hợp khí có Metan cùng Axetilen qua bình đựng dung dịch nước Brom dư, sau bội phản ứng thấy bay ra 2,24 lít khí.a/ Viết phương trình phản nghịch ứng xảy ra?b/ Tính % thể tích những khí trong láo lếu hợp?c/ nếu như đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp khí bên trên trong không khí thì dùng từng nào thể tích ko khí, biết thể tích oxi chỉ chiếm 20% thể tích không khí? (thể tích những khí đo sinh sống đktc)Bài 3 : Đun nóng 6 gam axit axetic cùng với rượu etylic dư (có H2SO4 đ, xt) sau bội phản ứng nhận được 4,4 gam etylaxetat . Tính năng suất của phản ứng trên?Bài 4: cho 500 ml dung dịch CH3 COOH chức năng vừa đầy đủ với 30 g hỗn hợp NaOH 20% a/ Tính mật độ mol/lít của hỗn hợp CH3COOH .b/ trường hợp cho toàn bộ dung dịch CH3COOH bên trên vào 200 ml dung dịch Na2CO3 0,5 M thì thu được bao nhiêu lít khí CO2 bay ra ngơi nghỉ đktc .Bài 5: lúc lên men dung dịch loãng cuả rượu etylic, bạn ta chiếm được giấm ăn.Từ 5 lít rượu 8o hoàn toàn có thể điều chế được từng nào gam axit axetic. Biết hiệu suất quá trình lên men là 80% và rượu etylic tất cả D = 0,8 g/cm3Nếu pha cân nặng axit axetic trên thành dung dịch giấm 5% thì trọng lượng giấm chiếm được là bao nhiêu?Bài 6: khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 5,6 lít khí cacbonic ở đktc.(Hiệu suất của quá trình lên men là 95%).a.Tính cân nặng rượu etylic tạo ra ra sau khi lên men.b.Tính trọng lượng glucozơ đã đưa lúc ban đầu.Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 23 gam HCHC A chiếm được 44 gam CO2 và và 27 gam H2O. Xác minh CTPT của A, biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 23. Viết CT kết cấu của A, biết A tác dụng được cùng với Na giải hòa khí H2 bài bác 8: gồm hỗn hòa hợp A có rượu etylic với axit axetic. Mang lại 21,2 gam A phản bội ứng với Natri (vừa đủ) thì nhận được 4,48 lít khí hiđro (đktc).Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong tất cả hổn hợp A. Cô cạn hỗn hợp thu được bao nhiêu gam các thành phần hỗn hợp muối khan.Bài 9 : Đốt cháy 10,5 g hóa học hữu cơ A nhận được 16,8 lit khí cacbonic và 13,5 gam khá nước. Biết rằng trọng lượng mol của hóa học hữu cơ A là 42 ( các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh ). Hãy khẳng định công thức phân tử cùng viết công thức cấu tạo của chất hưu cơ A. Bài bác 10 : Đen 50ml rượu a0 cho tính năng với Kali dư thì chiếm được 21,28 lít khí H2 (ĐKTC) . Tính cực hiếm a , biết rượu etylic có trọng lượng riêng là 0.8 g/ ml .Bài 11: Đem đốt cháy hoàn toàn 17,1 gam một gluxit thu được 26,4 gam khí CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O . Biết gluxit này còn có công thức phân tử khối là 342 đvC .a.Tìm công thức phân tử của gluxit bên trên và điện thoại tư vấn tên?b. Nêu tính chât hoá học của gluxit nay? Viết phương trình bội phản ứng minh hoạ ?Bài 12: mang đến 50 ml hỗn hợp axit axetic tính năng hoàn toàn với Mg cô cạn hỗn hợp ta chiếm được 1,42 g muối.a. Tính mật độ mol của hỗn hợp axit.b. Thể tích khí H2 sinh sống đktc xuất hiện là bao nhiêuBài 13: Đốt cháy hoàn toàn 15 ml rượu êtilic không rõ độ rượu rồi cho toàn bộ sản phẩm lấn sân vào nước vôi trong (lấy dư). Lọc kết tủa, sấy khô trọng lượng 50 ga. Tính thể tích ko khí nhằm đốt cháy rượu hoàn toàn. Biết thể tích oxi chiếm 01/05 thể tích không khí.b. Xác minh độ rượu (biết cân nặng riêng rượu nguyên hóa học là 0,8g/ml)Bài 14: đến 30g Axit axêtic tác dụng với 27,6g rượu etylic có H2SO4 quánh làm hóa học xúc tác, đun nóng thu được 35,2 g este (etyl axetat) a. Viết phương trình hoá học tập của phản bội ứng?b. Tính hiệu suất của phản ứng este hoá?Bài 15: mang đến 0,56 lít các thành phần hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 (đktc) công dụng hết với hỗn hợp Br2 dư, lượng Br2 vẫn tham gia phản ứng là 5,6 gam.a) Hãy viết phương trình làm phản ứng ? b) Tính nguyên tố % thể tích của mỗi khí trong tất cả hổn hợp (biết Br = 80).