Đề cương ôn tập học kì 1 toán 6 năm 2021

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (sách mới) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (sách mới) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo


Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát đít chương trình Toán 6 mới năm 2022 - 2023. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn tập & đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập học kì 1 toán 6 năm 2021

- bộ sách Kết nối trí thức với cuộc sống


Quảng cáo

- bộ sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo


Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, cực hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ sau đây có ngoại hình gì:

*

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều


Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối song song AB và BC; CD với AD.

Câu 4: Tập hợp các ước chung của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 Quảng cáo

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 22.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tra cứu x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong lát nền cho một căn phòng trong phòng mình gồm hình chữ nhật với chiều dài là 8m và chiều rộng lớn là 5m. Nhiều loại gạch lát nền được áp dụng là gạch vuông bao gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải áp dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch xi măng không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà gồm 42 viên bi red color và 30 viên bi màu vàng. Hà hoàn toàn có thể chia những nhất vào bao nhiêu túi thế nào cho số bi đỏ và bi kim cương được chia phần nhiều vào các túi? khi ấy mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ cùng vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): search cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, cực hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích: 

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có ngoài mặt gì:

*

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ thời trang là hình có 6 cạnh và triển khai đo bởi thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD gồm bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD bao gồm hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối song song AB với BC; CD cùng AD.

*

Giải thích:

A) đúng vày bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng vị bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai bởi AB với BC; CD cùng AD chưa phải các cạnh đối cho nên nó không song song.

Câu 4: Tập hợp các ước tầm thường của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số trăng tròn là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác với hình vuông bên dưới có chu vi bằng nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + 20 = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6 

C) 5 

D) 8 

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
vừa chia hết mang đến 2 vừa phân tách hết đến 5 thì y phải có giá trị là 0

*
chia hết mang lại 3 cùng 9 thì tổng các chữ số của nó yêu cầu chia hết mang đến 3 cùng 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 đề nghị ta bao gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết mang đến 3 và phân tách hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): 

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1 

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= đôi mươi : (-2) + 12.5

= -10 + 60 

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm): 

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn nhà là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch ốp cô Hoa cần dùng để làm lát nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm): 

Gọi số túi bi chia được rất nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ với vàng mỗi túi là số đông nhau bắt buộc 42 ⋮ x và 30 ⋮ x. Cho nên vì thế x là ước chung của 42 cùng 30.

Mặt khác x lớn số 1 (chia vào những túi nhất) buộc phải x là ước chung lớn nhất của 42 và 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu xoàn mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): kiếm tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí bởi vì x, y ∈ ℕ)

Trường thích hợp 2: với x + 5 = 15 thì x = 10 

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường đúng theo 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí do x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 4: với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập thích hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 tất cả số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn luôn chia hết đến 3.

B) giả dụ hai số chia hết mang đến 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết đến 9.

Xem thêm: Bộ Mã Unicode Mã Hóa Được Bao Nhiêu Ký Tự, Tìm Hiểu Unicode

C) phần đa số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5.

D) Số chia hết cho 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là so với số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi tất cả hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.

D) Hình thang bao gồm hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: đồ vật tự thực hiện phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân tách – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy quá – phép chia.

C) Lũy quá – phép cùng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép chia – phép cộng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm kiếm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội y tế gồm gồm 220 cô bé và 280 nam giới dự định chia thành các nhóm sao cho số nữ và số nam nghỉ ngơi mỗi nhóm đều nhau, biết số đội chia được không ít hơn 1 nhóm với không to hơn 5 nhóm. Hỏi có thể tạo thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm gồm bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 27cm và chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A chia hết mang lại 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = bao gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập vừa lòng ta và tính theo công thức tính số số hạng.

Số phần tử của tập hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong các xác định sau:

A) một số trong những chia hết đến 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) ví như hai số chia hết mang đến 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết đến 9.

C) hầu hết số chẵn thì luôn chia hết đến 5.

D) Số phân chia hết đến 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì chưng số chia hết mang đến 9 có dạng 9k nhưng mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết đến 3

B) sai do 6 và 9 phân chia hết đến 3 nhưng mà tổng của 6 và ư9 là 15 lại không phân tách hết cho 9.

C) sai vày 42 là số chẵn mà lại không phân chia hết mang đến 5.

D) Sai bởi số gồm tận cùng là 3 không phân chia hết đến 2 lấy ví dụ như 33 không phân tách hết cho 2.

Xem thêm: Ngữ Văn 8: Soạn Văn 8: Soạn Văn 8, Giải Văn 8, Văn Mẫu Lớp 8 Tập 1 Và Tập 2

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đông đảo được biểu diễn dưới hình sau