ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 HỌC KÌ 2

     

Đề cương cứng ôn tập triết lý học kì 2 môn tiếng Anh 7 mới tổng hợp toàn cục kiến thức bám sát SGK và chương trình Tiếng Anh của bộ Giáo dục, giúp học viên hiểu và nắm rõ kiến thức đã học.

Bạn đang xem: ôn tập tiếng anh lớp 7 học kì 2


I. CẤU TRÚC CHỈ KHOẢNG CÁCH VỚI IT

1. Thắc mắc khoảng cách:

Cấu trúc: How far is it from + vị trí A + khổng lồ + địa điểm B?

Ví dụ: How far is it from here lớn the beach? (Bãi biển từ thời điểm cách đó bao xa?)

2. Sử dụng It để chỉ khoảng cách:

Cấu trúc: It is (about) + khoảng cách + from + địa điểm A + lớn + địa điểm B.

Ví dụ:

A: How fax is it lớn the airport? (Sân bay cách đây bao xa?)

B: It is about 30km. (Khoảng 30km.)

A: How far is it from here khổng lồ the restaurants? (Nhà hàng cách đây bao xa?)

B: Chopper"s restaurant is about 500 metres from here. (Nhà sản phẩm Chopper cách đây 500m.)

II. CẤU TRÚC VỚI “USED TO”

1. Used lớn + Verb: đang từng, từng

- duy nhất thói quen, một hành vi thường xuyên xẩy ra trong quá khứ và bây chừ không còn nữa.

Ví dụ:

- I used khổng lồ smoke a packet a day but I stopped two years ago. ( trước đó tôi hút 1 gói thuốc 1 ngày nhưng từ hai năm trở lại phía trên tôi không hút thuốc lá nữa.)

- Ben used lớn travel a lot in his job but now, since his promotion, he doesn"t. ( Ben hay đi phượt rất đôi khi làm công việc trước đây, tuy nhiên, từ khi anh ấy luân chuyển quá trình thì không thể nữa.)

- I used to lớn drive khổng lồ work but now I take the bus. ( trước đó tôi thường lái xe đi làm việc nhưng bây giờ tôi đi làm việc bằng xe cộ buýt.)

2. Tín hiệu nhận biết

Trong câu hay có: used to, didn’t use to, did ... Use to

3. Lưu giữ ý: trong câu hỏi và lấp định thì chữ “d” vào used được lược bỏ

- trong câu hỏi: Did + S + use to lớn V?

- Câu phủ định: S + didn’t use to lớn V.

Ví dụ:

Did you use to play table tennis when you were a child? (Bạn có từng nghịch bóng bàn khi còn nhỏ không?) - No, I didn’t. (Không, tôi không có.)

I didn’t use khổng lồ swim when I was 5. (Tôi không thường xuyên hay bơi khi tôi 5 tuổi.)


III. CONNECTORS: ALTHOUGH, DESPITE/IN SPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

1. Cụm từ cùng mệnh đề chỉ sự tương phản: in spite of/ despite cùng although

a. Các từ chỉ sự tương phản: in spite of/ despite (mặc dù/bất chấp).

- chúng ta sử dụng các từ in spite of hoặc despite trước một danh từ bỏ hoặc một cụm danh từ.

in spite of /despite + noun/ noun phrase/ gerund phrase

Ví dụ:

Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.

(Mặc mặc dù còn vô cùng trẻ tuy thế cậu ấy màn trình diễn xuất sắc.)

Despite/ in spite of his young age, he performs excellently.

(Mặc dù bé dại tuổi tuy nhiên cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

b. Mệnh đề chỉ sự tương phản: though/ although/ even though

Chúng ta sử dụng although/ though (mặc dù) trước một mệnh đề mang chân thành và ý nghĩa tương phản, đối lập. Ngoài although ta hoàn toàn có thể dùng though hoặc even though để núm thế.


Although + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday.

(Mặc dù thời tiết xấu, chúng tôi vẫn có kỳ du lịch tuyệt vời.)

Even though I don"t lượt thích her, I try my best to lớn help her.

( mặc dù tôi không mê thích cô ấy, tôi nỗ lực hết sức trợ giúp cô ấy.)

2. Trường đoản cú chỉ sự tương phản: however/ nevertheless (tuy nhiên)

However/ Nevertheless, S + V

However/ Nevertheless đứng ở giữa mệnh đề được phân làn với 2 mệnh đề bởi vì dấu "," với ";" hoặc giữa vệt "." cùng ","

Ví dụ:

She is young. However, she is very talented.

(Cô ấy còn trẻ. Tuy vậy cô ấy cực kỳ tài năng.)

It rained very hard; nevertheless, I went lớn school on time

(Trời mưa to; cho dù vậy, tôi vẫn tới trường đúng giờ.)

- quanh đó ra, để nhấn mạnh vấn đề ý tương phản, đối nghịch ta có thể sử dụng như một trạng từ xẻ nghĩa cho một tính tự hoặc một trạng tự khác


However + adj +S +be, clause (mệnh đề)

However + adv + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

However cold the weather is, I will go out now,

(Dù thời tiết bao gồm lạnh gắng nào đi nữa, tôi vẫn rời khỏi ngoài.)

However quickly he ran, he didn"t go khổng lồ school on time.

(Dù có chạy nhanh thế nào thì anh ấy vẫn không đến trường đúng giờ.)

IV. WH – QUESTIONS

Wh-word

Ý nghĩa

Ví dụ

1. What (cái gì)

 

Được dùng để làm hỏi tin tức về một điều gì đó, hỏi một ai để xác thực thông tin hoặc đề cập lại điều vừa nói

 

a. What đóng góp vài trò tân ngữ

What + trợ đụng từ + S + V?

Ví dụ: What are you doing? (Bạn đang làm cái gi đấy?)

What’s your name? ( Tên các bạn là gì?)

b. What vào vai trò nhà ngữ

Từ nhằm hỏi What nhiều lúc đóng vai trò chủ ngữ trong câu, ta quăng quật trợ động từ và phân chia động từ chính theo sau What sinh hoạt dạng số ít?

What + V(chia số ít)…?

Ví dụ: What happened? (Chuyện gì đã xảy ra?)

What is going on now? ( Điều gì đang xảy ra bây giờ?)

2. Who (ai)

 

Được dùng để hỏi người tiến hành hành động

a. Who nhập vai trò là tân ngữ

Who + trợ hễ từ + S + V?

Ví dụ: Who vị you go to school with? (Bạn đi học với ai?)

Who did you invite lớn the party? (Bạn đang mời ai cho bữa tiệc?)

b. Who nhập vai trò là chủ ngữ (trực tiếp tiến hành hành động)

Who + V (chia số it)…?

Ví dụ: Who is talking in our class? (Ai đang thì thầm trong lớp của chúng ta?)

Who ate all the cakes in the fridge? (Ai đã ăn uống hết số bánh trong gầm tủ lạnh?)

3. Where (ở đâu)

 

Được dùng để hỏi về địa điểm, vị trí

Where + trợ hễ từ + S+ V?

Ví dụ: Where is your house? (Nhà của khách hàng ở đâu?)

Where have you gone for a week? (Bạn đã từng đi đâu vào một tuần?)

4. When (khi nào)

 

Được dùng để hỏi về thời gian , thời điểm

When+ trợ đụng từ + S+ V?

Ví dụ: When will you comeback home? (Khi nào các bạn sẽ về nhà?)

When does the sun set? (Khi nào mặt trời lặn?)

5. How (như rứa nào)

 

Dùng nhằm hỏi về phong thái thức, sệt tính cũng như tính cách của chủ thể.

How + trợ động từ + S+ V?

Ví dụ: How are you? (Bạn tất cả khỏe không?)

How vì chưng you know about him? (Làm vắt nào để các bạn biết về anh ấy?)

6. How often

 

Dùng để hỏi về mức độ hay xuyên làm việc gì

 

How often + trợ động từ + S+ V?

Ví dụ: How often vày you visit your grandparents? (Bạn có liên tục đến thăm ông bà không?)

How often does he go swimming? (Bao lâu thì anh ấy đi bơi?)

7. Why (tại sao)

 

Dùng nhằm hỏi về lý do, nguyên nhân

Why + trợ hễ từ + S+ V?

Ví dụ: Why bởi you buy this skirt? (Tại sao chúng ta lại cài đặt chiếc váy đầm này?)

Why did you behave so rudely? (Tại sao các bạn lại đối xử thô lỗ như vậy?)


V. ADVERBIAL PHRASES (CỤM TRẠNG TỪ)

1. Định nghĩa

- các trạng từ bỏ là cụm có 2 hay nhiều từ vào vai trò như một trạng từ. Nó cung ứng thêm tin tức về thời gian, địa điểm, biện pháp thức… của hành động.

- các trạng từ bỏ được sản xuất thành cùng với các giới tự (prepositions), các danh từ bỏ (nouns) hoặc các động trường đoản cú nguyên chủng loại (infinitives)

Ví dụ:

+ Look! The boys are playing in the garden.

(Nhìn kìa! những cậu bé nhỏ đang chơi trong vườn.)

+ I usually wake up at 6.30 a.m.

(Tôi hay thức dậy thời điểm 6h30 sáng.)

+ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập hành chịu khó để vượt qua kỳ thi.)

2. Những loại cụm trạng tự thông dụng

a. Nhiều trạng từ bỏ chỉ thời hạn (adverbials of time)

Cụm trạng từ bỏ chỉ thời hạn được dùng làm nói khi nào (when) hoặc một điều nào đấy xảy ra thường xuyên xuyên thế nào (how often)

Ví dụ:

I got home at seven twenty. (Tôi về mang đến nhà vào tầm 7 giờ trăng tròn phút.)


The festival takes place every year. (Lễ hội được tổ chức triển khai mỗi năm.)

b. Các trạng từ bỏ chỉ nơi chốn (adverbials of place)

Cụm trạng tự chỉ địa điểm chốn dùng để nói về chỗ (where) một điều nào đó xảy ra.

Ví dụ:

I met her in da Nang. (Tôi chạm mặt cô ấy ở Đà Nẵng.)

She saw John there. (Cô ấy thấy John sinh sống đó.)

 c. Các trạng từ chỉ phương pháp (adverbials of manner)

Cụm trạng trường đoản cú chỉ phương thức dùng để nói tới một điều gì đấy xảy ra hoặc xong như rứa nào (how).

Ví dụ:

David was driving as fast as possible. (David đã lái xe nhanh nhất có thể có thể.)

He was treated very badly. (Anh ấy bị đối đã vô cùng thậm tệ.)

d. Các trạng tự chỉ khả năng có thể (adverbials of probability)

Cụm trạng từ bỏ chỉ khả năng hoàn toàn có thể dùng để nói về khả năng một điều nào đó xảy ra như vậy nào.

Ví dụ:

Perhaps she forgot my birthday. (Có lẽ cô ấy đang quyên ngày sinh nhật của tôi.)


She is certainly coming khổng lồ the party. (Chắc chắn cô ấy sẽ tới dự bữa tiệc.)

e. Cụm trạng trường đoản cú chỉ vì sao (adverbials of reason)

Cụm trạng trường đoản cú chỉ lý do dùng để mô tả vì sao hoặc mục đích của hành động.

Ví dụ:

I attended the festival for fun. (Tôi đã tham gia liên hoan tiệc tùng cho vui.)

I came here lớn see you. (Tôi đã đến đây để chạm mặt anh.)

VI. CÂU BỊ ĐỘNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Câu khẳng định

Thể công ty động: S + will + V + O

Thể bị động: S + will + be + VpII (by O)

Ex:

My mother will water flowers tomorrow.

=> Flowers will be watered by my mother tomorrow.

(Ngày mai chị em tôi sẽ tưới nước mang lại hoa. = tương lai hoa sẽ tiến hành mẹ tôi tưới nước.)

Chú ý:

Ta đem tân ngữ (O) của câu chủ động thống trị ngữ bắt đầu ở câu bị động.

Động từ ở câu chủ động được chuyển thành: will V => will be VpII

Chủ ngữ sinh sống câu chủ động được chuyển về dưới dạng tân ngữ (O) nghỉ ngơi câu bị động.


- ví như S - nhà ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone,…=> thì không buộc phải đưa vào câu bị động

Ví dụ: They stole my motorbike last night.

=> My motorbike was stolen last night.

(Bọn bọn chúng lấy trộm xe cộ máy của mình đêm qua. = Xe thiết bị của tôi đã trở nên lấy trộm đêm qua.)

- Nếu bạn hoặc thiết bị trực tiếp khiến ra hành động thì cần sử dụng chuyển sang tiêu cực sẽ đưa thành tân ngữ cùng kết hợp với by.

Ví dụ: She is making a cake. => A cake is being made by her.

(Cô ấy đang làm bánh. = Bánh đang được cô ấy làm.)

- Nếu tín đồ hoặc đồ gia dụng gián tiếp gây ra hành vi thì cần sử dụng "with"

Ví dụ: A door is opened with a key. (Cửa được mở bởi chìa khóa.)

- by + O luôn luôn đứng trước trạng từ thời gian và đứng sau trạng từ khu vực chốn

Ví dụ: Flowers will be watered by my mother tomorrow. (Ngày mai hoa sẽ được mẹ tôi tưới nước.)


Football will be played in the front yard by Tom. (Bóng đá sẽ tiến hành chơi trước sân vì chưng Tom.)

2. Câu phủ định

Thể chủ động: S+ won’t + V+ O

Thể bị động: S + won’t be + VpII (+ by O)

Ví dụ: He won’t complete homework.

=> Homework won’t be completed by him.

(Anh ấy đang không kết thúc bài tập về nhà. = bài bác tập về nhà sẽ không còn được trả thành.)

3. Câu nghi vấn

Thể nhà động: Will + S + V+ O?

Thể bị động: Will + S + be + VpII (by O)?

Ví dụ: Will you take an umbrella along?

=> Will an umbrella be taken along by you?

( bạn sẽ mang theo ô/dù chứ?)

VII. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

1. Khái niệm

Thì tương lai tiếp tục được dùng để nói về 1 hành vi đang ra mắt tại một thời điểm xác minh trong tương lai.

2. Cấu trúc

Dạng

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + will + be + V-ing

- I will be staying at the hotel in Nha Trang at 1 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đã ở hotel ở Nha Trang lúc 1h ngày mai.)

- She will be working at the factory when you come tomorrow. (Cô ấy đang đang làm việc tại nhà máy sản xuất lúc bạn đến ngày mai.)

Câu che định

S + will + not + be + V-ing

(will not = won’t)

- We won’t be studying at 8 a.m tomorrow. (Chúng tôi sẽ đã không học thời gian 8h sáng sủa ngày mai.)

- The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn trẻ sẽ dường như không chơi với chúng ta của chúng khi chúng ta đến vào cuối tuần này.)

Câu nghi vấn

Will + S + be + V-ing ? - Yes, S + will/ No, S + won’t.

– Will you be waiting for the train at 9 a.m next Monday? (Bạn đã đang hóng tàu vào khoảng 9h sáng sản phẩm công nghệ Hai tuần tới buộc phải không?) - Yes, I will./ No, I won’t.

– Will she be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Cô ấy sẽ sẽ làm công việc nhà thời gian 10h vào đêm mai đề xuất không?) - Yes, she will./ No, she won’t.

Xem thêm: Kiến Thức Tính Chất Hóa Học Của Axit Clohidric Hcl, Hiđro Clorua Và Muối Clorua


 3. Giải pháp dùng

Cách dùng

Ví dụ

Dùng để biểu đạt một hành vi hay vụ việc đang diễn ra tại một thời điểm xác minh trong tương lai.

- At 12 o’clock tomorrow, my friends and I will be having lunch at school. (Vào thời điểm 12h ngày mai, các bạn tôi cùng tôi đã đang ăn uống trưa tại trường.)

- We will be climbing the mountain at this time next Saturday. (Chúng tôi sẽ vẫn leo núi vào thời điểm đó thứ 7 tuần tới.)

Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai.

- When you come tomorrow, they will be playing tennis. ( khi chúng ta đến vào ngày mai, thì bọn họ sẽ đi dạo tennis rồi. )

- She will be waiting for me when I arrive tomorrow. (Cô ấy đang đang hóng tôi khi tôi đến vào trong ngày mai.)

4. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có những trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời khắc xác định:


– at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: vào thời điểm này ….

– at + giờ ví dụ + thời hạn trong tương lai: vào khoảng …..

Ví dụ:

– At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore. (Vào thời đặc điểm đó ngày mai, tôi sẽ vẫn đi mua sắm ở Singapore.)

– At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch. (Vào 10h sáng sủa ngày mai mẹ tôi sẽ sẽ nấu bữa trưa.)

VIII. ÔN TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Cấu trúc

a. Câu khẳng định: S + wil + V nguyên thể

Ví dụ:

- I will help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi sẽ giúp đỡ cô ấy trông lũ trẻ vào sáng sủa mai.)

- She will bring you a cup of tea soon. (Cô ấy đã mang cho chính mình một bóc trà sớm thôi.)

b. Câu phủ định: S + will not + V (nguyên thể)

( will not = won’t)

Ví dụ:

- I won’t help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi sẽ không hỗ trợ cô ấy trông lũ trẻ vào sáng sủa mai.)


- She won’t go lớn school tomorrow. (Cô ấy sẽ không đi học ngày mai.)

c. Câu nghi vấn: Will + S + V (nguyên thể)?

Ví dụ:

- Will you come here tomorrow? (Bạn sẽ đến đây vào ngày mai chứ?) - Yes, I will./ No, I won’t.

- Will they accept your suggestion? (Họ sẽ đồng ý với đề nghị của khách hàng chứ?) - Yes, they will./ No, they won’t.

2. Cách thực hiện thì tương lai đơn

a. Diễn đạt một quyết định, một ý định độc nhất thời nảy ra ngay tại thời điểm nói.

Ví dụ:

- Are you going khổng lồ the supermarket now? I will go with you. (Bây giờ bạn sắp đến siêu thị à? Tớ vẫn đi cùng với bạn.)

- I will come back trang chủ to take my document which I have forgotten. (Tôi đã về nhà để mang tài liệu nhưng tôi để quên.)

b. Biểu đạt một dự đoán không tồn tại căn cứ.

Ví dụ:

- I think she will come to lớn the party. (Tôi nghĩ rằng cô ấy đã tới bữa tiệc.)

- She supposes that she will get a better job. (Cô ấy tin tưởng rằng cô ấy sẽ tìm được một công việc tốt.)


c. Mô tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ:

- I promise that I will tell you the truth. (Tôi hẹn là tôi đang nói với bạn sự thật.)

- Will you please bring me a cup of coffee? (Bạn làm cho ơn mang cho tôi một cốc coffe được không?)

d. Thực hiện trong câu đk loại một, miêu tả một đưa định hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai.

Ví dụ:

- If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy đến, tôi sẽ đi với cô ấy.)

- If it stops raining soon, we will go khổng lồ the cinema. (Nếu trời tạnh mưa, tôi đã đi xem phim.)

3. Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai đơn

a. Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai:

- in + thời gian: vào … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

- tomorrow: ngày mai

- next day: ngày hôm tới

- next week/ next month/ next year: tuần tới/ tháng tới/ năm tới

b. Vào câu gồm có động tự chỉ cách nhìn như:


- think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ mang lại là

- perhaps: gồm lẽ

- probably: tất cả lẽ

IX. ĐẠI TỪ SỞ HỮU

1. Định nghĩa

- Đại từ cài đặt (Possessive Pronouns) là đông đảo đại từ nhằm chỉ sự sở hữu.

Ví dụ: His oto is expensive. Mine is cheap. (mine = my car)

(Xe của ấy thì đắt. Dòng của tôi thì rẻ.)

- Trong tiếng Anh gồm bao gồm 7 đại từ chiếm hữu được sử dụng tùy thuộc vào ngôi mà bạn nói sử dụng.

Đại từ bỏ sở hữu

Ví dụ

mine (của tôi)

 

Your car is not as expensive as mine.

(Ô tô của công ty không đắt bằng của tôi.)

ours (của bọn chúng ta)

This land is ours.

(Mảnh đất này là của bọn chúng tôi.)

yours (của bạn/ của những bạn)

The cát is yours.

(Con mèo này là của bạn.)

his (của anh ta)

 

How can he eat my bread not his?

(Làm sao ấy ấy có thể ăn bánh mỳ không hẳn tôi chứ chưa phải của anh ấy?)

hers (của cô ấy)

 

I can’t find my book so I use hers.

(Tôi không kiếm thấy sách của bản thân mình vì vậy tôi sử dụng sách của cô ý ấy.)

theirs (của họ)

 

This house is not mine I borrow theirs.

(Ngôi công ty này không phải của tôi. Tôi mượn nhà đất của họ.)

its (của nó)

 

The team takes pride in its speaking abilities.

(Cả team tự hào về khả năng nói của mình.)


2. địa điểm của đại từ tải trong câu

a. Công ty ngữ

Ví dụ: Her house is wide. Mine is narrow.

(Nhà của cô ý ấy rộng. Nhà đất của tôi thì hẹp.)

b. Vị ngữ

Ví dụ: The bike next lớn the tree is hers.

(Chiếc xe đạp điện cạnh cái cây là của cô ấy ấy.)

c. Tân ngữ

Ví dụ: I bought my bicycle yesterday. He bought his last month.

(Tôi đã sở hữu xa sút vào hôm qua. Anh ấy đang mua xe đạp điện tháng trước.)

d. Đứng sau giới từ

Ví dụ: I could understand her problem easily but I don’t know what to bởi vì with mine.

(Tôi rất có thể dễ dàng hiểu vụ việc của cô ấy dẫu vậy tôi ko biết làm cái gi với vấn đề của mình cả.)

3. đối chiếu phân biệt đại từ mua và tính tự sở hữu

- tương tự nhau: Cùng dùng để làm chỉ sự sở hữu

- khác nhau:

+ Đại từ bỏ sở hữu: bản thân nó đã mang nghĩa của một cụm danh trường đoản cú , vì vậy KHÔNG đi thèm với bất kỳ danh từ làm sao khác.

- Tính trường đoản cú sở hữu: LUÔN đi cùng với danh từ, vấp ngã nghĩa mang đến danh trường đoản cú đó.


- Đại tự sở hữu thay thế cho danh từ có chứa tính từ thiết lập : Đại từ mua = Tính từ cài + N

X. SO SÁNH HƠN CỦA TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG: MORE/ LESS

1. More (nhiều hơn)

- "more" (nhiều hơn): là dạng đối chiếu hơn của "many" cùng "much".

- đối chiếu hơn cùng với MORE được dùng để làm so sánh số lượng cả danh từ bỏ đếm được và danh từ không đếm được

- Cấu trúc: more + N(s,es) than…

Ví dụ:

+ I can earn more money than my brother. (Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền hơn anh trai của tôi.)

+ She has more pencils than his. (Cô ấy có không ít bút chì hơn của anh ấy.)

2. Less (ít hơn)

- LESS (ít hơn) là dạng so sánh hơn của “little”

- đối chiếu hơn với LESS được dùng để so sánh lượng danh từ không đếm được

+ Cấu trúc: less + N than

Ví dụ:

+ This river suffers less pollution than that river. (Dòng sông này chịu đựng ít ô nhiễm hơn loại sông kia.)


+ Children in big cities have less space khổng lồ play in. (Trẻ em ở những thành phố béo thì có ít không khí để chơi hơn.)

3. Fewer (ít hơn)

- FEWER (ít hơn) là dạng đối chiếu hơn của “few”.

- so sánh hơn với FEWER được dùng để làm so sánh con số danh trường đoản cú đếm được.

- Cấu trúc: fewer + N + than

Ví dụ:

 + nhì Phong has fewer universities than Hanoi. (Hài Phòng bao gồm ít trường đh hơn Hà Nội.)

+ Rural areas generally have fewer child care centers. (Khu vực nông thôn nhìn tổng thể có ít trung trọng tâm trông giữ trẻ nhỏ hơn.)

Lưu ý:

- vào cả 3 cấu trúc thì danh từ đếm được số ít hầu như không được sử dụng.

- Cả 3 cấu trúc đều dùng để làm so sánh số lượng danh từ nửa 2 đối tượng.

XI. TAG QUESTIONS (CÂU HỎI ĐUÔI)

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi (Tag question)

- bỏ qua ngay suy đoán câu hỏi đuôi là…câu hỏi đế theo bạn khác đi nhé! không hẳn thế đâu!


- câu hỏi đuôi là hình dạng câu hỏi bao hàm 2 phần, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy: Phần trước vết phẩy là 1 mệnh đề hoàn chỉnh, phần sau vệt phẩy sinh hoạt dạng ngờ vực (được call là “đuôi”) dùng để làm tìm tìm sự chứng thực thông tin được kể đến tại phần trước.

Ví dụ:

- She is beautiful, isn’t she? (Cô ta đẹp nhỉ?)

- He isn’t a doctor, is he? (Anh ta chưa hẳn là chưng sĩ đấy chứ?)

- Phần mệnh đề trước dấu phẩy, hay còn được gọi là phần mệnh đề chính, rất có thể ở cả 2 thể xác minh và đậy định. Phụ thuộc vào thể của phần mệnh đề chính, ta hoàn toàn có thể xác định được thể của phần đuôi.

2. Cấu trúc và cách dùng

- chú ý chung, bọn họ có một quy tắc lúc xây dựng thắc mắc đuôi, đó là: Thể của phần đuôi luôn luôn trái lại với phần mệnh đề chính. Rõ ràng như sau:

Trường hợp

 

Mệnh đề chính

(main clause)

Phần hỏi đuôi

(question tag)

1

Khẳng định

Phủ định

2

Phủ định

Khẳng định


LƯU Ý: Phần đuôi khi ở thể đậy định luôn luôn để ngơi nghỉ dạng viết tắt.

Ví dụ:

She is tall, isn’t you? (Cô ấy không tốt lắm nhỉ?)

He loves music, doesn’t he? (Anh ấy yêu âm nhạc phải không?)

=> Như vậy, ta rất có thể thấy mệnh đề chủ yếu ở thì nào thì phần hỏi đuôi mượn trợ hễ từ nghỉ ngơi thì đấy. Dưới đấy là cấu trúc thắc mắc đuôi của những thì cùng kiểu câu thường xuyên gặp:

Thì

Cấu trúc

Ví dụ

Hiện trên đơn

 

Clause, is/ am/are (+ not) + S?

Clause, do/ doees (+ not) + S?

- They aren’t students, are they? (Họ chưa phải là sv đúng không?)

- He comes to school, doesn’t he? (Anh ấy đến lớp rồi nhỉ?)

Hiện trên tiếp diễn

Clause, is/ am/are (+not) + S?

 

- He is playing the guitar in his room, isn’t he?

(Anh ấy đang nghịch ghi-ta trong phòng à?)

Hiện tại hoàn thành

Clause, has/ have (+ not) + S?

The dog hasn’t come back trang chủ yet, has it?

(Con chó vẫn chưa chạy về đơn vị à?)

Quá khứ đơn

 

Clause, was/ were (+ not) + S?

Clause, did (+not) + S?

- She was a teacher in your school, wasn’t she?

(Cô ấy từng là gia sư trường chúng ta à?)

- They didn’t remember doing homework, did they?

(Họ ko nhớ làm bài xích tp về bên đúng không?)

Thì tương lai/ Modal Verb

Clause, will/ can/ should (+ not) + S?

- You will come khổng lồ my birthday party, won’t you?

(Cậu đang đến dự lễ hội sinh nhật của tớ phải không?)

- They shouldn’t meet her, should they?

 (Họ không nên gặp mặt cô ta, đề nghị không?)


3. Các trường hợp quánh biệt

Bên cạnh những trường vừa lòng phổ biến, thắc mắc đuôi cũng đều có những trường hợp quan trọng đặc biệt mà ta đề xuất ghi nhớ nhằm tránh nhầm lẫn. Sau đây là những trường đúng theo mà chúng ta cần lưu giữ ý.

a. Câu sử dụng I AM, thắc mắc đuôi là AREN’T I, I AM NOT thì câu hỏi đuôi là AM I.

Ví dụ:

I am a translator, aren’t I? (Tôi là biên dịch viên nhưng nhỉ?)

I am not sick, am I? (Con không nhỏ phải không mẹ?)

b. Câu dùng LET’S, câu hỏi đuôi là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go outside, shall we? (Chúng ta ra phía bên ngoài nhé?)

c. Câu tất cả chủ ngữ là số đông đại từ biến động như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì thắc mắc đuôi sẽ có chủ ngữ là THEY.

Ví dụ:

Everyone speaks English, don’t they? (Mọi fan đều nói giờ Anh nên không?)

Someone isn’t here, are they? (Không ai tại đây nhỉ?)

d. Câu bao gồm chủ ngữ là NOTHING, NO ONE, NOBODY: tuy nhiên câu ở mệnh đề chính ở dạng khẳng định nhưng phần hỏi đuôi vẫn ở dạng khẳng định, do các từ này vốn đã có nghĩa phủ định. Đặc biệt, với NO ONE, NOBODY thì phần hỏi đuôi vẫn là THEY. Với NOTHING thì phần hỏi đuôi đang là IT.

Xem thêm: Hô Hấp Ở Thực Vật Là Gì? Vai Trò Hô Hấp Đối Với Cơ Thể Thực Vật ?

Ví dụ: Nothing is special, is it? (Chẳng bao gồm gì đặc biệt cả, đề xuất không?)

e. Câu chứa các trạng từ lấp định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,… thì tuy vậy dạng câu sống mệnh đề chính là khẳng định, ta vẫn đọc là câu đó có nghĩa bao phủ định, phải phần hỏi đuôi đang vẫn làm việc dạng khẳng định.

Ví dụ: She hardly eats bread, does she? (Cô ta không nạp năng lượng tý bánh mỳ nào đúng không?)