On the back of là gì

  -  

Back có nghĩa là phía đằng sau, tuy nhiên khi Back kết hợp cùng các giới từ khác sẽ mang nhiều ý nghĩa rất khác biệt và vô cùng đa dạng. Trong bài viết này sofaxuong.vn sẽ gửi đến bạn một số Phrasal verb với Back trong tiếng Anh như: back up, back off, back away, back down,…. Hãy cùng tham khảo bạn nhé!

*
Phrasal Verb với Back – Ý nghĩa, cách dùng, ví dụ và bài tập cụ thể!

I. Một số Phrasal verb với Back thường gặp trong tiếng Anh 

Dưới đây là một số Phrasal verb với Back bạn có thể tham khảo để áp dụng cho các thi tiếng Anh cũng ngư giao tiếp tiếng Anh thông thường: 

1. Back up

Chúng ta hãy cùng sofaxuong.vn tìm hiểu Phrasal verb với Back up.

Bạn đang xem: On the back of là gì

Back up có nghĩa là tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động.

Ngoài ra, back up còn có một số ý nghĩa bên dưới:

STTÝ nghĩa Ví dụ 
1(dành cho phương tiện giao thông) đi lùi lại The car backed up and parked in the correct parking spot
2Hoàn tác I back up the computer task I just did
3Xem xét lại một vấn đề nào đó They back up the file carefully before submitting it to their superiors
4(bào mật) sao lưu dữ liệu They back up data to the company’s total repository so that all departments have access
5Hậu thuẫn, hỗ trợ, trợ giúp, giúp đỡ Ellen receives special backup when she has a doctor working in the medical field
6Tạm dừng dòng chảy hoặc chuyển động của một cái gì đó The water from upstream backups due to the appearance of a new dam
*
Back up

2. Back out of

Phrasal Verb với Back tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là Back out of. Back out of có nghĩa là lùi xe từ một không gian hạn chế. Ví dụ: In the practical exam, my sister successfully passed the test of backing out of a car from a confined space.

Ngoài ra, Back out of còn có nghĩa là rút tiền hoặc rút khỏi một việc gì đó. Ví dụ: They back out of from this project because they discovered there was dishonesty in the inspection process.

*
Back out of

Học thi Ielts cùng sofaxuong.vn ngay !

3. Back off

Tiếp đến là Phrasal Verb với Back off. Back off có nghĩa là Trở nên ít hung hăng hơn. ví dụ: After being vaccinated, my friend’s dog has backed off to be more gentle. Ngoài ra, Back off còn có nghĩa là làm giảm, làm thấp xuống cài đặt của cái gì đó. Ví dụ: Can you back off the sound of the headphones? I can hear it.

*
Back off

4. Back onto

Back onto có nghĩa là lùi xe lên cái gì đó. Ví dụ: He backed the car onto my house’s door.

Xem thêm: Cách Giải Phương Pháp Giải Phương Trình Lượng Giác Không Mẫu Mực

Bên cạnh đó Back onto còn có nghĩa là nhìn một cái gì đó từ phía sau, quay lưng vào cái gì đó. Ví dụ: Their house has its back onto the sea.

*
Back onto

Tham khảo thêm bài viết:

5. Back away

Back away có nghĩa là tránh làm việc gì hoặc lùi về sau (vì sợ hãi hoặc thấy ghê). Ví dụ: 

Today’s teachers often back away difficult teaching methods for their students.She stepped back away for fear of his threat.
*
Back away

6. Back down 

Phrasal Verb với Back cuối cùng mà sofaxuong.vn sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu đó là Back down. Back down có nghĩa là thu lại lời nói/ mệnh lệnh hoặc rút lui. Ví dụ: 

The Commander-in-Chief has to back down the advance orders for the army.We want to take back down the words that hurt her.

Xem thêm: Bài 11 - 13 Phông Hội Trường Ý Tưởng

*
Back down

II. Bài tập của Phrasal verb với Back 

Điền các Phrasal verb với Back phù hợp vào chỗ trống:

Make sure you ________ your files.It’s too late to_________now.She carefully screwed the cap _________ the toothpaste.We retreated ________ the mountainLet’s get __________ the highway.They request that you __________ 100 meters to the south.He refused to___________ from his earlier statement.We will not ___________ from tough measures.He tried to ___________.The bus had to___________ and turn round.

Answer Key

back up back down back onto back downback onto back offback off back away back awayback up 

Trên đây là một số Phrasal verb với Back thông dụng trong tiếng Anh bạn nên nằm lòng để dễ dàng hoàn thành các bài thi tiếng Anh sắp tới. Ôn luyện kiến thức kết hợp cùng làm bài tập mỗi ngày để tiếp thu trọn vẹn kiến thức về cụm động từ tiếng Anh bạn nhé!