Phân Bón Nào Sau Đây Là Phân Hóa Học

  -  
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Các một số loại phân sau đó là phân hóa học?

A. Phân bắc

B. Phân vi lượng

C. Phân chuồng

D. Phân bón chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm


*

*

 Loại phân bón nào tiếp sau đây thuộc đội phân vi sinh: *

25 điểm

C. Nitragin (chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm)

B. Phân xanh (cây xanh)

D. Phân đạm, lân, kali, NPK.

Bạn đang xem: Phân bón nào sau đây là phân hóa học

A. Phân chuồng (trâu, bò, gà, lợn…)


Câu 32: Các các loại phân sau đó là phân hóa học?

A. Phân bắc

B. Phân đạm, lân, kali, NPK

C. Phân chuồng

D. Phân bón chứa vi sinh vật gửi hóa đạm

Câu 33: Chọn câu đúng tuyệt nhất về phân nhiều loại phân bón:

A. Phân bón bao gồm 3 loại là: Phân xanh, đạm, vi lượng

B. Phân bón có 3 loại: Đạm, lân, kali

C. Phân bón tất cả 3 loại: Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh

D. Phân bón tất cả 3 loại: Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh

Câu 34: Bón thúc là biện pháp bón:

A. Bón 1 lần B. Bón những lần C. Bón trước khi gieo trồng

D. Bón trong quá trình sinh trưởng của cây

Câu 35: Tiêu chuẩn chỉnh nào dưới đây được reviews là một giống như tốt?

A. Sinh trưởng mạnh, chất lượng tốt

B. Năng suất cao, chống chịu đựng sâu bệnh dịch tốt

C. Sinh trưởng tốt, năng suất cao với ổn định, quality tốt, chống chịu được sâu bệnh

D. Gồm năng suất cao với ổn định

Câu 36: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích:

A. Tạo nên nhiều phân tử giống ship hàng gieo trồng

B. Tăng năng suất cây trồng

C. Tạo thành nhiều hạt giống, cây con giống ship hàng gieo trồng

D. Tăng vụ gieo trồng

Câu 37: Dùng tay bắt sâu giỏi ngắt bỏ cành, lá mắc bệnh thuộc các loại biên pháp gì?

A. Giải pháp hóa học tập B. Giải pháp sinh học

C. Giải pháp canh tác D. Phương án thủ công

Câu 38: Thời vụ là:

A. Khoảng thời hạn nhất định nhưng mà mỗi loại cây được gieo trồng.

B. Khoảng thời hạn nhất định mà nhiều loại cây được gieo trồng.

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 108 Sgk Hóa 9, Bài 3 Trang 108 Sgk Hoá Học 9

C. Khoảng thời hạn không nhất mực mà mỗi các loại cây được gieo trồng.

Xem thêm: Tổng Hợp Từ Mới Tiếng Anh 11 Unit 1 1 (Chương Trình Sgk Mới)

D. Tất cả đều sai.

Câu 39: Luân canh là

A. Cách tiến hành gieo trồng luân phiên những loại cây xanh khác nhau trên cùng một diện tích