Listen and read

     

Thuy is talking lớn her grandmother. Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV. Grandma: Can you tu up the volume, Thuy? Thuy: Yes, Grandma. Weatherman: Here is tomo


2. LISTEN & READ

Click tại đây để nghe:

 

Thuy is talking to her grandmother.

Bạn đang xem: Listen and read

Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV.

Grandma: Can you turn up the volume, Thuy?

Thuy: Yes, Grandma.

Weatherman: Here is tomorrow"s weather forecast. Ha Noi và areas lớn the north will be sunny. Ha Noi will have temperatures between 23°C và 27°C. It will be raining along the coast of Thanh Hoa. The south-central coast can expect thunderstorms.

Hue will experience temperatures between 25°C và 30°C. There will also be thunderstorms over the central highlands.

Areas around the Cuu Long Delta can expect clouds during the day. Ho đưa ra Minh City"s temperatures will be between 27°C and 35°C.

Thuy: That’s all. Grandma.

Grandma: Thank you, dear. What are you doing?

Thuy: I’m preparing for a picnic with some old friends of mine. We haven"t met since we left school. We"re going to a park on the other side of the river.

Grandma: Don"t forget lớn bring along a raincoat.

Thuy: But Grandma, the forecast says it"ll be sunny.

Grandma: I never trust weather forecasts.

Thuy: You don"t miss a single one on TV, vày you?

Grandma: But I like watching them, dear.


Thuy: Alright Grandma, I"ll bring a raincoat just in case. I hope my friends won"t laugh at me.

Dịch bài hội thoại:

Thúy đang thì thầm với bà.

Thúy: Bà ạ, đó là dự báo khí hậu trên tivi.

Bà: Thúy, cháu vặn music to lên giùm bà.

Xem thêm: Soạn Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1 Lớp 10 Vocabulary, Please Wait

Thúy: Vâng, thưa bà.

Người đoán trước thời tiết: Đây là dự đoán thời tiết ngày mai. Hà nội và quanh vùng phía bắc sẽ sở hữu được nắng. Thủ đô hà nội sẽ bao gồm nhiệt độ khoảng 23°C với 27°C. Trời vẫn mưa dọc từ bờ đại dương Thanh Hóa. Bờ biển cả ở nam Trung Bộ sẽ sở hữu được bão cùng với sấm sét khắp vùng cao nguyên miền trung. Các khu vực vùng châu thổ sông Cửu Long tất cả thể có tương đối nhiều mây vào ban ngày. ánh nắng mặt trời ở tp.hcm sẽ khoảng giữa 27°C với 35°C.

Thúy: Bà ạ, hết rồi ạ.

Bà: Cảm ơn cháu. Cháu đang làm những gì đấy?

Thúy: Cháu đang sẵn sàng một cuộc dã nước ngoài với vài bạn của cháu. Chúng con cháu đã không chạm mặt nhau từ khi rời ghế nhà trường. Chúng con cháu sẽ đến khu dã ngoại công viên ở bên bờ sông bên kia.

Bà: Các cháu nhớ là mang theo áo tơi nhé?

Thúy: Nhưng bà ạ, dự báo thời tiết nói trời sẽ nắng.

Bà: Bà không khi nào tin dự đoán thời tiết.

Thúy: Nhưng bà đang không bỏ qua tin đoán trước thời máu nào, buộc phải không?

Bà: Vì bà ưng ý xem chúng, cháu à.

Thúy: Vâng thưa bà, cháu sẽ có theo áo tơi dự phòng. Cháu hi vọng các các bạn sẽ không cười nhạo cháu.

a) Practice the dialogue in a group of three. 

(Thực hành đoạn hội thoại với một tổ ba người.)

b) Fill in each blank with one word or phrase from the dialogue. 

(Điền vào mỗi nơi trống một từ hoặc cụm từ phù hợp ở trong khúc hội thoại trên.)


1. Thuy’s grandmother wants her to_________the volume on TV because she wants to lớn listen khổng lồ the ______

2. It will be_____________along the coast of Thanh Hoa.


3. The____________will experience thunderstorms.

4. Ho đưa ra Minh city will___________between 27°C & 35°C.

5. Although Thuy’s grandmother doesn"t trust__________, she likes _________

Hướng dẫn giải:

1. Thuy"s grandmother wants her to turn up the volume on TV because she wants to listen khổng lồ the weather forecasts.

2. It will be rainy along the coast of Thanh Hoa.

3. The south-central coast will experience thunderstorms.

4. Ho chi Minh thành phố will experience temperatures between 27°C and 35°C.

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2 Ẩn Dụ - Hướng Dẫn Soạn Bài Ẩn Dụ Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2

5. Although Thuy"s grandmother doesn"t trust weather forecasts, she likes watching them.