Tiếng anh 10 hệ 7 năm unit 1 reading

  -  

Bài học Reading Unit 1 lớp 10- A day in the life of ....

Bạn đang xem: Tiếng anh 10 hệ 7 năm unit 1 reading

hướng dẫn những em một số tài năng đọc phát âm với nội dung bài xích đọc luân chuyển quanh hoạt đụng trong cuộc sống đời thường. Với vấn đề quen thuộc, hy vọng các em rèn luyện năng lực đọc của mình tác dụng nhất.


Tóm tắt bài

1. Before you read Unit 1

2. While you read Unit 1

2.1. Unit 1 Reading Task 1

2.2. Unit 1 Reading Task 2

2.3. Unit 1 Reading Task 3

3. After you read Unit 1

4.Bài dịch Reading Unit 1

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Reading Unit 1


Work in pairs. Ask & answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm bài toán theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi về những câu hỏi làm thông thường của em, sử dụng nhắc nhở bên dưới.)

what time you go to lớn school/ have breakfast/ lunch/ dinner/ go to bedwhat you often bởi in the morning/ afternoon/ eveningGuide to answer

A:What time bởi vì you often go to lớn school?

B:I often go khổng lồ school at 6.30.

A:What time bởi vì you often have breakfast?

B:I often have breakfast at 6.

A:What do you often vì chưng in the morning?

B:I go to school.

A:What bởi you often vì in the afternoon?

B:I often bởi vì my homework.

Bài dịch hội thoại

A: bạn thường đến trường dịp mấy giờ?

B: Tôi thường cho trường thời điểm 6 giờ 30.

A: bạn thường bữa sáng lúc mấy giờ?

B: Tôi ăn sáng lúc 6 giờ.

A: bạn thường làm cái gi vào buổi sáng?

B: Tôi mang đến trường học

A: bạn thường làm những gì vào buổi chiều?

B: Tôi thường xuyên làm bài bác tập về nhà.


2. While You Read Unit 1 Lớp 10


Read the passage & then vì the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và kế tiếp làm những bài tập theo sau.)


2.1. Unit 1 Lớp 10 Reading Task 1

Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn cách thực hiện A, B, hoặc C làm thế nào để cho sát nghĩa với từ in nghiêng nhất.)

1. The alarm goes off at 4:30. (Đồng hồ nước báo thức thời gian 4 giờ đồng hồ 30.)

A. Goes wrong B. Goes away C. Rings

2. It takes me 45 minutes to get ready. (Tôi mấy 45 phút để chuẩn chỉnh bị.)

A. Khổng lồ go B. Lớn wake up C. To lớn prepare

3. We chat about our work. (Chúng tôi tán dóc về công việc.)

A. Talk in a friendly way B. Learn C. Discuss

4. We are contented with what we do. (Chúng tôi chấp thuận về đều gì tôi đã làm.)

A. Satisfied B. Disappointed with C. Interested in

Guide lớn answer

1-C ; 2-C ; 3-A ; 4-A


2.2. Unit 1 Lớp 10 Reading Task 2

Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1.What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

2.What time does he get up and what does he vì chưng after that? (Ông ấy thức dậy thời điểm mấy giờ đồng hồ và làm những gì sau đó?)

3.What does he bởi in the morning? (Ông ấy làm gì vào buổi sáng?)

4.What bởi Mr. Vy và his wife bởi in the afternoon? (Ông Vy với vợ làm gì vào buổi chiều?)

5.Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay là không hạnh phúc với cuộc sống của chính mình không? trên sao?)

Guide to answer

1. He"s a peasant/ farmer. (Ông ấy là một trong những người nông dân.)

2. He gets up at 4:30 & goes down khổng lồ the kitchen khổng lồ boil some water for his early tea. (Ông ấy thức dậy thời gian 4 tiếng 30 và cách xuống giường nhằm đun nước chuẩn bị pha trà.)

3. He ploughs và harrows his plot of land, drinks tea và smokes local tobacco with his fellow peasants during his break. (Ông ấy đi cày, bừa miếng ruộng, uống trà với hút dung dịch với hồ hết ông bạn nông dân khác của bản thân suốt giờ nghỉ.)

4. In the afternoon, Mr. Vy & his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting. (Vào buổi chiều, ông Vy và vk đắp bờ đến ruộng. Ông Vy bơm nước vào ruộng trong khi vợ ông cấy lúa.)

5. Yes, they are. Because they love working and they love their children, too. (Họ niềm hạnh phúc với cuộc sống đời thường hiện tại. Bởi vì họ yêu công việc và con cái của mình.)


2.3. Unit 1 Lớp 10 Reading Task 3

Scan the passage & make a brief chú ý about Mr. Vy và Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your note with a partner. (Đọc lướt đoạn văn với ghi chú vắn tắt về công việc thường làm hàng ngày của ông Vy với bà Tuyết. Tiếp nối so sánh bảng ghi chú của em với chúng ta cùng học.)

Guide to answer
in the morning4.30: Mr Vy gets up, goes down to lớn the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to lớn the field.5.15: leaves the house5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.7.45: takes a short rest10.30: goes home11.30: has lunch with his family
in the afternoon2.30: Mr Vy và Mrs Tuyet go khổng lồ the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.6. Pm: finish work7. Pm: have dinner
in the eveningwatch TVgo to lớn bedSometimes visit neighbours and chat with them.

Xem thêm: Những Đại Diện Nào Sau Đây Thuộc Ngành Thân Mềm A, Những Đại Diện Nào Sau Đây Thuộc Ngành Thân Mềm


3. After You Read Unit 1 Lớp 10


Work in groups. Talk about Mr. Vy và Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về quá trình hàng ngày của ông Vy cùng bà Tuyết.)

Guide to answer

Mr Vy & Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

After dinner, they watch TV and go to bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat about their work, their children và their plan for the next crop. They love working and they love their children as well.


4. Phần dịch bài xích Reading Unit 1 Lớp 10


Ông Vy:Đồng hồ báo thức reo cơ hội 4 giờ đồng hồ 30. Tôi thức dậy với xuống bếp đun nước đến buổi trà sáng. Tôi uống vài bóc tách trà, kiếm được điểm tâm nhanh và kế tiếp dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn chỉnh bị. Tôi rời khỏi nhà thời điểm 5 giờ đồng hồ 15 và mang đến ruộng đúng 5 giờ đồng hồ 30. Tôi cày và bừa thửa đất của tôi, với lúc 7 tiếng 45 tôi nghỉ ngơi một tí. Trong lúc nghỉ, tôi thường xuyên uống trà với các bạn nông và hút dung dịch lào. Tôi tiếp tục làm việc từ 8 giờ đồng hồ 15 cho tới 10 giờ đồng hồ 30. Tiếp nối tôi về công ty nghỉ ngơi một tí và ăn trưa với mái ấm gia đình lúc 11 giờ đồng hồ 30. Sau bữa trưa, tôi hay nghỉ một giờ.

Bà Tuyết:Lúc 2 tiếng 30 chiều, cửa hàng chúng tôi ra đồng một đợt nữa. Cửa hàng chúng tôi sửa bờ cho các mảnh ruộng. Sau đó ck tôi bơm nước vào ruộng trong lúc tôi ghép lúa. Chúng tôi làm việc khoảng chừng hai giờ đồng hồ trước khi shop chúng tôi nghỉ. Công ty chúng tôi làm xong các bước lúc 6 giờ. Chúng tôi ăn tối lúc khoảng chừng 7 giờ, sau đó xem tivi và đi ngủ lúc khoảng tầm 10 giờ. Đôi khi chúng tôi sang quán ăn xóm nhằm uống trà. Chúng tôi tán gẫu về công việc, con cái và kế hoạch cho vụ mùa tới. Dù ngày gồm dài nhưng cửa hàng chúng tôi hài lòng với công việc đã làm. Cửa hàng chúng tôi yêu lao rượu cồn và yêu thương thương con cháu mình.


ROUTINES

Think about your daily life. Vì chưng you follow the same read :o work every day? vì you sit in the same place in class? When you get dressed, vị you always put the same leg or arm in first? You probably do, because we all have routines in our lives.

Routines save time & energy because you bởi them without thinking, that"s why they are so important in the morning when your brain isn"t active. Here"s Jo talking about her morning routine.

"Oh yes. I always vị exactly the same things. 1 wake up at seven o"clock every morning, but I don"t get quarter past seven. I switch on the radio & listen lớn the news. Then I go lớn the too & I brush my- teeth. I have a shower & dry my hair. Then I choose my clothes và I get dressed. I don"t eat anything for breakfast. I just have a cup of coffee. Then I go to work. Yes, it"s always the same."

Routines are very useful. But they also make you uncreative. So some­times it"s a good idea to break your routines. Get out of bed on the opposite side. Listen to lớn a different radio station. Take a different route lớn work. Eat something different for breakfast. Change your routine. You never know, it could change your life.

1. This passage is mainly concerned with .................

a. Our usual ways of doing things b. Our daily activities

c. Jo"s timetable d. Changes in our lives

2. According to lớn the passage, routines are useful because................

a. We can bởi them in the morning b. They make a habit of never thinking

c. They save time and energy d. We all have them in our lives

3. The word "loo" in line 9 can best be replaced with ................

a. Balcony b. Bedroom c. Sink d. Toilet

4. What is the main disadvantage of routines?

a. Routines make us unable to lớn create things or lớn have new ideas.b. Routines may change our life.c. Routines make a habit of never thinking before doing.d. Routines make us do the same things day after day.

5. Which of the sentences is true?

a. Routines make our brain creative.b. People who have routines are unable khổng lồ think.c. We shouldn"t break our routines.d. Our lives could be changed if we change our routines.

Xem thêm: Những Ngôi Sao Xa Xôi Tóm Tắt, Tóm Tắt Những Ngôi Sao Xa Xôi Ngắn Nhất

Key


12345
acdad

Câu 1:Choose the one option - a, b, c or d - that best fits each of the num­bered blank.David Evans is a farmer. He does farming on his own land in Wales. The farm has (1).............. His family for generations. The soil is poor. David (2)................ Sheep on his land. He does not employ (3)................ Fulltime workers. His sons help him when they are not (4)........... School. His wife adds to the family income by (5) ............... Eggs which her hens produce. In summer she often (6) ............... Paying guests into the farmhouse. The guests from the city enjoy their quiet holiday in the clean country (7)............... Và Mrs. Evans enjoys having some (8).............. Money lớn spend on clothes for her children and herself. However, it is a lonely life for the Evans family when the guests have gone. The question is that if his children want to (9) ............... The farm when Mr. Evans gives up working. Country life is quiet and (10) ............... To them. It is quite likely that they will leave the farm for the đô thị some day.