Unit 3 lớp 10 reading trang 31, 32

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

Unit 3 Reading lớp 10 trang 31, 32 | tiếng Anh 10 Kết nối tri thức


4.948

Với giải Unit 3 Reading lớp 10 trang 31, 32 giờ Anh 10 kết nối tri thức cụ thể trong Unit 3: Music giúp học sinh dễ dãi xem và so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài xích tập giờ anh 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải giờ anh lớp 10 Unit 3: Music

American Idol (Thần tượng Mỹ)

Bài 1 trang 31 sgk tiếng anh 10: Work in pairs. Look at the pictures & discuss the following questions.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10 reading trang 31, 32


(Làm câu hỏi theo cặp. Quan tiền sát các bức tranh và bàn bạc các thắc mắc sau.)

What are these shows? What do you know about them?

(Đây là các chương trình gì? bạn biết gì về phần lớn chương trình đó?)

*

Trả lời:

These areAmerican IdolandThe X Factorshows. American Idol is an American reality television series in which aspiring singers competed for a recording contract & a shot at wealth và fame. The X Factor is a television music competition franchise created by British producer Simon Cowell và his company Syco Entertainment.

Tạm dịch:

Đó là những chương trình American Idol và The X Factor. American Idol là một trong chuỗi công tác truyền hình thực tiễn của Mỹ, trong các số đó các ca sĩ đầy tham vọng cạnh tranh để giành được đúng theo đồng thu âm và giành rước sự phong lưu và nổi tiếng. X Factor là yêu thương hiệu hội thi âm nhạc bên trên truyền hình bởi nhà sản xuất tín đồ Anh Simon Cowell và công ty Syco Entertainment của ông chế tác ra.

Bài 2 trang 31 sgk giờ đồng hồ anh 10: Read a text about a famous music show. Match the highlighted words và phrases in the text lớn the meanings below.

(Đọc một văn bạn dạng về một công tác ca nhạc nổi tiếng. Nối các từ và cụm từ được ghi lại trong văn bạn dạng với các nghĩa bên dưới.)

American Idolwas shown for the first time on television in January 2002. At that time, there were many movies & TVseries, but no reality competitions on TV. The participants in this programme are ordinary people who the audience can reallyidentify with.

First, judges travel all around Americain tìm kiếm ofthe best singers & bring them khổng lồ Hollywood. Twenty-four lớn thirty-six participants are then chosen to go on to the next stages where they perform live on TV, & receive the judges’ opinions. From the semi-final onwards, people over 13 và living in the US, Puerto Rico or the Virgin Islands can vote for their preferred singers online or through text messaging. The singer with the lowest number of votes iseliminated. On the final night, the most popular singer becomes the winner of thatAmerican Idolseason.

People watchAmerican Idolnot only lớn see the participants sing, but also hear the comments of the judges, who play an important role in the competition. Their different opinions và interesting arguments make the show very exciting.

The first season ofVietnam Idolwas shown in 2007. It included three stages: short performances khổng lồ choose participants, semi-finals and finals. The winners of the show’s different seasons have become famous singers in Viet Nam.

1. Series

a. Feel that they are similar to và can understand them

2. Identify with

b. A phối of TV or radio programmes on the same subject

3. In tìm kiếm of

c. Removed from the competition

4. Eliminated

d. Looking for

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

American Idol được chiếu lần trước tiên trên truyền hình vào thời điểm tháng 1 năm 2002. Vào thời khắc đó, có tương đối nhiều phim điện hình ảnh và phim truyền hình, nhưng không tồn tại cuộc thi thực tiễn nào bên trên truyền hình. Những người dân tham gia chương trình này là gần như người bình thường mà người theo dõi thực sự hoàn toàn có thể đồng cảm.

Đầu tiên, những giám khảo đi khắp đất nước mỹ để search kiếm hồ hết ca sĩ xuất sắc duy nhất và chuyển họ mang đến Hollywood. Sau đó, hai mươi tứ đến cha mươi sáu fan tham gia được chọn để đi tiếp vào những vòng tiếp theo, khu vực họ màn trình diễn trực tiếp trên TV với lắng nghe quan điểm của ban giám khảo. Từ vòng bán kết trở đi, những người dân trên 13 tuổi và sống sống Mỹ, Puerto Rico hoặc Quần hòn đảo Virgin bao gồm thể bình chọn cho ca sĩ mà họ yêu say mê trực đường hoặc trải qua tin nhắn. Ca sĩ có số phiếu đánh giá thấp tuyệt nhất bị loại. Trong đêm bình thường kết, ca sĩ được mếm mộ nhất sẽ trở thành người chiến thắng trong mùa American Idol đó.

Mọi người xem American Idol không chỉ là để xem thí sinh hát nhiều hơn nghe nhấn xét của giám khảo, những người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc thi. Mọi quan điểm khác nhau và những tranh biện thú vị của họ khiến cho chương trình trở cần vô cùng sôi động.

Mùa trước tiên của Vietnam Idol được chiếu vào thời điểm năm 2007. Bao gồm ba vòng: trình diễn ngắn để chọn thí sinh, cung cấp kết và tầm thường kết. Phần đa người thắng lợi trong các mùa khác nhau của chương trình đã trở thành những ca sĩ lừng danh ở Việt Nam.

- series (n): chuỗi, loạt (phim, truyện,…)

- identify with: đồng cảm

- in search of: search kiếm

- eliminated: nhiều loại bỏ

Trả lời:

1 - b2 - a3 - d4 - c

1 - d:series -a phối of TV or radio programmes on the same subject:

(chuỗi, loạt (phim) -một tập hợp những chương trình TV hoặc đài phân phát thanh về thuộc một chủ đề)

2 - a:identify with - feel that they are similar to & can understand them

(đồng cảm -cảm thấy rằng họ tương đồng hoặc rất có thể hiểu nhau)

3 - d:in search of - looking for

(tìm tìm - tìm kiếm kiếm)

4 - c:eliminated - removed from the competition

(loại bỏ - các loại khỏi cuộc thi)

Bài 3 trang 32 sgk tiếng anh 10: Read the text again & choose the best answers.

(Đọc lại văn phiên bản và chọn đáp án đúng nhất.)

1.What isAmerican Idol?

A.A game show on TV

B.A TV singing competition

C.A live khiêu vũ competition

2.Which of the following statements is correct?

A.From the semi-final, singers who can go khổng lồ the next stage are decided by the audience vote.

B.The judges choose as many singers as they can.

C.People around the world can vote for the songs they like.

3.Who winsAmerican Idol?

A.The singer with the highest number of votes on the final night.

B.The singer with the highest number of votes & highest score from the judges.

C.The singer with the highest score from the judges.

4.Which of the following statements about the judges is NOT mentioned?

A.They give comments after each live performance.

B.They have different views about singers’ performances.

C.

Xem thêm: Các Nguyên Tố Cấu Tạo Nên Axit Nucleic Được Cấu Tạo Từ Các Nguyên Tố Nào?

They are not in favour of choosing ordinary people.

5.What can be inferred about the competition in Viet Nam?

A.The audience decides who makes it to the final stage.

B.All the singers will be famous.

C.It can help develop participant’s singing careers.

Trả lời:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. C

1.American Idol là gì?

A. Một công tác trò đùa trên truyền hình

B.Một hội thi hát bên trên truyền hình

C. Một hội thi khiêu vũ trực tiếp

Thông tin:At that time, there were many movies & TV series, but no reality competitions on TV.

(Vào thời khắc đó, có rất nhiều phim điện hình ảnh và phim truyền hình, nhưng không có cuộc thi thực tiễn nào trên truyền hình.)

2.Khẳng định nào sau đây đúng?

A.Từ vòng phân phối kết, ca sĩ nào được đi tiếp vào vòng trong là do người theo dõi bình chọn.

B. Hđ giám khảo chọn càng nhiều ca sĩ càng tốt.

C. Mọi tín đồ trên khắp thế giới có thể đánh giá cho những bài xích hát mà người ta thích.

Thông tin:From the semi-final onwards, people over 13 and living in the US, Puerto Rico or the Virgin Islands can vote for their preferred singers online or through text messaging. The singer with the lowest number of votes is eliminated.

(Từ vòng bán kết trở đi, những người dân trên 13 tuổi và sống ở Mỹ, Puerto Rico hoặc Quần hòn đảo Virgin bao gồm thể đánh giá cho ca sĩ mà họ yêu ưa thích trực tuyến hoặc trải qua tin nhắn. Ca sĩ tất cả số phiếu bình chọn thấp tuyệt nhất bị loại.)

3.Ai chiến thắngAmerican Idol?

A.Ca sĩ tất cả số lượt bình chọn cao tuyệt nhất đêm phổ biến kết.

B. Ca sĩ có số lượt đánh giá cao nhất cùng số điểm cao nhất từ ban giám khảo.

C. Ca sĩ có số điểm cao nhất từ ban giám khảo.

Thông tin:From the semi-final onwards, people over 13 & living in the US, Puerto Rico or the Virgin Islands can vote for their preferred singers online or through text messaging. The singer with the lowest number of votes is eliminated. On the final night, the most popular singer becomes the winner of that American Idol season.

(Từ trận chào bán kết trở đi, những người dân trên 13 tuổi và sống sinh hoạt Mỹ, Puerto Rico hoặc Quần hòn đảo Virgin gồm thể đánh giá cho ca sĩ mà người ta yêu say đắm trực tuyến đường hoặc trải qua tin nhắn. Ca sĩ bao gồm số phiếu bình chọn thấp nhất bị loại. Vào đêm tầm thường kết, ca sĩ được yêu mến nhất sẽ đổi thay người thắng lợi trong mùa American Idol đó.)

4.Câu nào sau đây về những giám khảo KHÔNG được đề cập?

A. Họ chỉ dẫn nhận xét sau mỗi buổi biểu diễn trực tiếp.

B. Họ gồm quan điểm không giống nhau về chương trình biểu diễn của ca sĩ.

C.Họ ko ủng hộ việc chọn những người dân bình thường.

Thông tin:

- Twenty-four khổng lồ thirty-six participants are then chosen khổng lồ go on khổng lồ the next stages where they perform live on TV, và receive the judges’ opinions. => A

(Sau đó, hai mươi bốn đến bố mươi sáu fan tham gia được lựa chọn để đi tiếp vào những vòng tiếp theo, khu vực họ màn biểu diễn trực tiếp trên TV cùng lắng nghe cách nhìn của ban giám khảo.)

- Their different opinions và interesting arguments make the show very exciting. => B

(Những quan liêu điểm khác biệt và những tranh luận thú vị của họ khiến chương trình trở phải vô thuộc sôi động.)

5.Có thể suy ra điều gì về hội thi Việt Nam?

A. Người theo dõi quyết định ai sẽ đến được vòng cuối cùng.

B. Tất cả các ca sĩ sẽ nổi tiếng.

C.Nó hoàn toàn có thể giúp cải tiến và phát triển sự nghiệp ca hát của người tham gia.

Thông tin:The winners of the show’s different seasons have become famous singers in Viet Nam.

(Những người thành công trong các mùa khác nhau của chương trình đã trở thành những ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam.)

Bài 4 trang 32 sgk tiếng anh 10: Work in pairs. Discuss whether you want khổng lồ participate inVietnam Idol. Give your reasons.

Xem thêm: Để Phòng Chống Giun Dẹp Kí Sinh Cho, Bài 3 Trang 49 Sgk Sinh Học 7

(Làm câu hỏi theo cặp. Trao đổi xem bạn cũng muốn tham gia Vietnam Idol tuyệt không. Đưa ra lý do của bạn.)

Trả lời:

A:Do you want to lớn participate inVietnam Idol?

(Bạn cũng muốn tham gia Vietnam Idol không?)

B:Of course. I love singing & my Music teacher often compliments my voice. Besides, I also want to lớn become a famous pop singer in the world like Taylor Swift who is my idol. What about you?

(Tất nhiên. Tôi ưng ý ca hát và cô giáo dạy Âm nhạc của tôi thường khen ngợi giọng hát của tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn trở thành một ca sĩ nhạc pop danh tiếng trên thế giới như Taylor Swift, thần tượng của tôi. Còn chúng ta thì sao?)

A:Well, I vày want khổng lồ participate in this competition but you know, I’m not good at singing & I also have a fear of crowds.

(Chà, tôi rất hy vọng tham gia hội thi này nhưng bạn biết đấy, tôi hát không hay với tôi cũng hại đám đông.)