Sách Bài Tập Hóa Học 9

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Sách bài tập hóa học 9

*

Để học xuất sắc Hóa học tập lớp 9, loạt bài xích Giải sách bài xích tập hóa học 9 (Giải sbt Hóa 9) bao gồm Video giải chi tiết được biên soạn bám quá sát theo ngôn từ Sách bài xích tập (SBT) hóa học lớp 9.


Mục lục Giải sách bài bác tập Hóa 9

Sách bài tập Hóa 9 Chương 1: những loại hợp chất vô cơ

Sách bài tập Hóa 9 Chương 2: Kim loại

Sách bài xích tập Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Sách bài xích tập Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Sách bài bác tập Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

42 videos Giải sách bài bác tập hóa học lớp 9 - Cô Phạm Thị Thu Phượng (Giáo viên sofaxuong.vn)

43 bài bác giảng chất hóa học lớp 9 - Cô Phạm Huyền (Giáo viên sofaxuong.vn)

Tham khảo tư liệu học xuất sắc môn hóa học lớp 9 hay khác:

Đã có lời giải bài tập môn hóa học 10 sách mới:
Xem thêm: Cách Giải Bài Tập Suất Điện Đông Cảm Ứng, Vật Lý Phổ Thông, Môn Vật Lí Lớp 11

*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh


Chính sách bảo mật

Hình thức thanh toán

Chính sách bao test dùng thử khóa học

Chính sách diệt khóa học

Tuyển dụng
Xem thêm: Dung Dịch Làm Quỳ Tím Chuyển Sang Màu Xanh Là M Quỳ Tím Chuyển Sang Màu Xanh Là

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền