Giải Sách Bài Tập (Sbt) Tiếng Anh Lớp 5 Thí Điểm

  -  

A. Pronunciation > - B. Vocabulary > C. Sentence patterns > C. > D. Speaking > - E. Reading > - F. Writing > -

A. Pronunciation bài xích 1

1. Mark the sentence áp lực (") on the words. Then say the sentences aloud.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập (sbt) tiếng anh lớp 5 thí điểm

(Đánh dấu trọng âm câu (") vào phần đông từ. Kế tiếp đọc béo tiếng đầy đủ câu này.)

*

UNIT 7. HOW vị YOU LEARN ENGLISH?

Bài 7. Bạn học Tiếng Anh như vậy nào?

 

A. PRONUNCIATION- biện pháp phát âm

1. Mark the sentence stress (") on the words. Then say the sentences aloud

(Đánh vệt trọng âm câu (") vào gần như từ. Tiếp đến đọc mập tiếng số đông câu này)

 

*

 

KEY:

1. ‘How bởi you ‘practise ‘reading? I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

(Bạn luyện đọc nuốm nào? Tớ đọc chuyện tranh tiếng Anh.)

2.‘How vị you ‘practise ‘listening? I ‘watch ‘English car’toons on ‘TV.

(Bạn luyện nghe nỗ lực nào? Tớ xem hoạt hình tiếng Anh bên trên ti-vi.)

3. ‘Why vì you ‘learn ‘English? Because I ‘want lớn ‘sing ‘English ‘songs.

(Tại sao bạn học tiếng Anh? vị tớ ao ước hát những bài bác hát tiếng Anh.)

4. ‘Why bởi vì you ‘learn ‘English? ‘Because I ‘want to lớn ‘read ‘English ‘comic ‘books.

(Tại sao bàn sinh hoạt tiếng Anh? do tớ hy vọng đọc truyện tranh tiếng Anh.)

2. Read & complete. Then say aloud. ( Đọc với hoàn thành. Tiếp nối nói khủng tiếng)

*
 

KEY:

1. Practise, speak

A: Bạn thực hành nói tiếng Anh như vậy nào?

B: Tớ nói giờ Anh với những người bạn của tôi hàng ngày.

2. How, write

A: bạn làm việc từ vựng tiếng Anh như vậy nào?

B: Tớ viết rất nhiều từ bắt đầu và đọc chúng mập tiếng.

3. Because

Tớ học tập Tiếng Anh bởi vì tớ muốn thì thầm với những người dân bạn quốc tế của tớ.

B. VOCABULARY- trường đoản cú vựng

1. Label the pictures ( Dán nhãn cho các bức tranh)

*

KEY:

1 listen

2 read < đọc>

3 write

4 sing

5 play

2. Look và write ( chú ý và viết)

*

KEY:

1 poin & say < chỉ cùng nói>

2 talk

3 listen & tick

4 write

5 play

6 sing

C. SENTENCE PATTERNS ( Cặp câu)

1. Read and match ( Đọc với nối câu)

 

*

 KEY:

1c

Bạn luyện nghe như vậy nào? Tớ xem phần đông phim phim hoạt hình bằng tiếng Anh bên trên ti vi.

2d

Bạn luyện viết như vậy nào? Tớ viết email cho người bạn của tôi hàng ngày.

3b

Bạn học tập từ vựng như vậy nào? Tớ viết các từ bắt đầu và học nghĩa của chúng trong câu.

4e

Bạn luyện đọc như vậy nào? Tớ liên tục đọc những câu chuyện ngắn bởi Tiếng Anh.

5a

Vì sao bạn làm việc Tiếng Anh? bởi vì tớ muốn rỉ tai với những người dân bạn nước ngoài của tớ.

2. Read & complete. (Đọc cùng hoàn thành)

 

*

KEY:

1d 2c 3a 4e 5b

Nam: Môn học tập nào mình thích hơn: tiếng Anh, công nghệ hay toán?

Mai: Tớ say mê Tiếng Anh nhất.

Nam: bạn làm việc Tiếng Anh thường xuyên xuyên như thế nào?

Mai:4 lần một tuần.

Nam: chúng ta luyện nói như thế nào?

Mai: bằng phương pháp nói chuyện với những người bạn quốc tế của tớ.

Nam: bạn học từ vựng như thế nào?

Mai:Tớ viết đầy đủ từ mới vào cuốn sổ của tớ và để câu cùng với chúng.

Nam: nguyên nhân bạn lại học tập Tiếng Anh thế?

Mai: chính vì tớ mong xem phim hoạt hình bằng giờ đồng hồ Anh bên trên ti vi.

Nam: Tớ rất có thể thấy được điều ấy.

 D. SPEAKING- nói

1. Read and reply ( Đọc và đáp lại)

*

a chúng ta luyện nghe như thế nào?

b bàn sinh hoạt ngữ pháp như thế nào?

c nguyên nhân bạn lại học tập Tiếng Anh thế?

2. Ask & answer the questions above.

(Hỏi và vấn đáp những câu hỏi trên)

E. READING - đọc

1. Read và tick Yes (Y) or No (N) 

( Đọc cùng tích CÓ (Y) hoặc KHÔNG (N) )

 

*

 

Hoa: Trong số toàn bộ các môn học tập ở trường, tớ thích môn giờ đồng hồ Anh nhất. Tớ ưa thích môn đó vị tớ hoàn toàn có thể sử dụng nó nhằm nói

chuyện cùng với Tôm và Linda. Tớ nói theo một cách khác Tiếng Anh trôi rã và những người bạn nước ngoài của tớ hoàn toàn có thể hiểu được tớ. Tớ

yêu thích âm nhạc và tớ học Tiếng Anh bằng vấn đề hát các bài hát bởi Tiếng Anh. Tớ hy vọng rằng tớ sẽ biến chuyển một cô

giáo tiếng Anh.

Quân: Môn học tập yêu thích của tôi là giờ Anh. Tớ tập nghe giờ đồng hồ Anh bằng câu hỏi xem hoạt hình Tiếng Anh trên ti vi hằng

ngày. Tớ học hiểu Tiếng Anh bằng việc đọc các câu chuyện ngắn bởi tiếng Anh. Tớ viết emails cho mình tớ là Akiko mỗi tối.

Tớ học tập Tiếng Anh là bởi vì tớ sẽ bắt buộc nó cho công việc của mình. Tớ mong trở thành 1 hướng dẫn viên du lịch.

KEY:

1 Y Hoa nói theo cách khác chuyện với Tôm cùng Linda bằng Tiếng Anh.

2 N Thật là rất khó để Tôm và Linda hoàn toàn có thể hiểu được Hoa.

3 Y Quân thích hợp Tiếng Anh nhất.

4 N Cậu ấy luyện đọc chuyện tranh Tiếng Anh từng tối.

5 Y Hoa và Quân bắt buộc tiếng Anh cho quá trình của họ trong tương lai.

2. Read again and write answers ( Đọc lại và viết câu trả lời)

 

*

 KEY:

1. Yes, she can.

Xem thêm: Skills 2 Trang 23 Unit 8 Sgk Tiếng Anh 8 Tập 2, Unit 8 Lớp 8: Skills 2

Hoa có thể nói Tiếng Anh được không? Có, chúng ta ấy tất cả thể.

2. She learns English by singing English songs.

Bạn ấy vẫn học tiếng Anh như vậy nào? bạn ấy sẽ học giờ Anh bằng việc hát những bài hát giờ Anh.

3. He practices listening by watching English cartoons on TV everyday.

Quân đang luyện nghe giờ đồng hồ Anh như vậy nào? Cậu ấy luyện nghe bằng việc xem những tập phim hoạt hình giờ đồng hồ Anh bên trên ti

vi hằng ngày.

4. He writes emails khổng lồ Akiko every evening.

Cậu ấy sẽ viết emails cho ai vào mỗi tối? Cậu ấy vẫn viết emails đến Akiko mỗi tối.

5. He wants khổng lồ be a travel guide.

Cậu ấy hy vọng trở thành ai? Cậu ấy mong trở thành 1 phía dẫn viên du lịch.

F. WRITING - Viết

1. Look và write ( chú ý và viết)

*

KEY:

1. Watching English cartoons (on TV)

Mai luyện nghe bằng bài toán xem những bộ phim truyện hoạt hình giờ đồng hồ Anh ( bên trên tivi)

2. Reading English (comics) books

Nam học gọi Tiếng Anh bằng việc đọc đông đảo quyển sách/truyện tranh tiếng Anh.

3. Writing emails ( khổng lồ his friend Tony)

Quân học tập viết bằng việc viết emails ( cho chính mình của cậu ấy là Tony)

4. An English teacher

Hoa học tập Tiếng Anh chính vì bạn ấy mong trở thành một thầy giáo Tiếng Anh.

2.Write about how and why you learn English

( Viết về vấn đề bạn học tập Tiếng Anh như thế nào và vì sao lại học Tiếng Anh)

*
 

KEY

My name is Phuong.

I lượt thích singing.

I practise speaking by talking with my father in English.

I practise reading by reading stories in English.

I learn vocabulary through songs & stories in English.

I learn English because I need English for my job in future.

I want khổng lồ be an English teacher.

Tên tớ là Giang.

Tớ phù hợp ca hát.

Tớ luyện nói bằng cách nói chuyện với bố tớ bằng tiếng Anh.

Tớ luyện đọc bằng cách đọc những truyện bằng tiếng Anh.

Tớ học từ vựng qua các bài hát với truyện giờ đồng hồ Anh.

Tớ học tập Tiếng Anh chính vì tớ nên tiếng Anh cho công việc tương lai.

Tớ ước ao trở thành một gia sư dạy giờ đồng hồ Anh.

 

Lời giải chi tiết:

1. ‘How do you ‘practise ‘reading? I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

(Bạn luyện đọc vậy nào? Tớ đọc truyện tranh tiếng Anh.)

2.‘How vày you ‘practise ‘listening? I ‘watch ‘English car’toons on ‘TV.

(Bạn luyện nghe vậy nào? Tớ xem hoạt hình tiếng Anh bên trên ti-vi.)

3. ‘Why vì chưng you ‘learn ‘English? Because I ‘want khổng lồ ‘sing ‘English ‘songs.

Xem thêm: Ý Nghĩa Công Thức Tính Công Suất Tiêu Thụ Điện Tiêu Thụ Trên Các Thiết Bị Điện

(Tại sao bạn học tiếng Anh? vị tớ ý muốn hát những bài xích hát giờ Anh.)

4. ‘Why bởi vì you ‘learn ‘English? ‘Because I ‘want khổng lồ ‘read ‘English ‘comic ‘books.