SKILL 1 UNIT 1 LỚP 9

     

Làm việc theo nhóm. Một fan nhìn vào bức tranh A, và những người khác nhìn vào tranh ảnh B sống trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa đều bức tranh


Task 1. Work in pairs. One looks at Picture A, và the other looks at Oicture B on page 15. Ask other questions khổng lồ find out the similarities & differences between your pictures. 

(Làm câu hỏi theo nhóm. Một tín đồ nhìn vào tranh ảnh A, và những người khác quan sát vào bức ảnh B sống trang 15. Hỏi nhau các thắc mắc để tìm thấy điểm như thể và khác hoàn toàn giữa mọi bức tranh.) 

*

Lời giải đưa ra tiết:

- Similarities: a conical hat with a string

(Giống nhau: nón lá có một dây)

- Differences: (Khác nhau:)

Picture A: light green, pictures between layers, xanh string => look darker

(Hình A: nón màu xanh da trời sáng, gồm hình trang trí trên các lớp nón, gồm quai đeo greed color => nón trông buổi tối hơn)

Picture B: white, no decoration, pink string => look lighter

(Hình B: nón color trắng, không trang trí, gồm dây quai màu sắc hồng => nón trông sáng sủa hơn)


bài bác 2


Video lí giải giải


Task 2. Ngươi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to lớn present what she knows about this place lớn the class. 

(Mi đã đi thăm xã Tây hồ ở Huế. Cô ấy đưa ra quyết định kể cho cả lớp nghe phần đa điều cô ấy biết về khu vực này.)

Read what she has prepared và match the titles with the paragraphs. 

(Đọc phần đa thứ cô ấy chuẩn bị và nối các đoạn văn với các nhan đề nỗ lực thể.)

1.

Bạn đang xem: Skill 1 unit 1 lớp 9

Present status of the craft

2. Location và history of conical hat making village

3. How the conical hat is made

А. When you think about the conical hat, the first thing you think of is the region of Hue. Conical hat making has been a traditional craft there for hundreds of years, and there are many craft villages like Dale, Phu Cam, and Doc So. However, Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. It is a village on the ngân hàng of the Nhu Y River, 12 km from Hue City.

B. A conical hat may look simple, but artisans have lớn follow 15 stages, from going to the forest to lớn collect leaves lớn ironing the leaves, making the frames, etc. Hue"s conical has always have two layers of leaves. Craftsmen must be skillful lớn make the two layers very thin. What is special is that they then địa chỉ poems & paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical has.

C. Conical hat making in the village has been passed down from generation lớn generation because everybody, young or old, can take part in the process. It is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, but all around the world.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tình trạng hiện tại của nghề thủ công

2. địa chỉ và lịch sử dân tộc làng nghề thêm vào nón

3. Nón được thiết kế thế nào

A. Khi chúng ta nghĩ về nón, điều đầu tiên bạn nghĩ mang lại là vùng Huế. Phân phối nón là nghề bằng tay truyền thống ngơi nghỉ đây hàng nghìn năm, và có nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, cùng Đốc Sơ. Mặc dù nhiên, Tây Hồ khét tiếng nhất vì đấy là nơi bắt mối cung cấp của nón sinh sống Huế. Đây là 1 trong ngôi làng nằm bờ sông Như Ý, cách tp Huế 12 km.

B. Một chiếc nón rất có thể trông đơn giản, nhưng những thợ thủ công bằng tay phải tuân theo 15 bước, từ lấn sân vào rừng để lấy lá để là ép lá, có tác dụng khung, vv. Nón của Huế luôn có nhì lớp lá. Thợ bằng tay phải có kỹ năng để làm cho nhì lớp khôn xiết mỏng. Điều nhất là họ thêm những bài thơ với tranh của Huế giữa hai lớp, khiến cho những chiếc nón "bài thơ" nổi tiếng.

C. Nón được thiết kế trong buôn bản nghề đã làm được truyền lại từ cầm hệ này sang vắt hệ khác chính vì mọi người, trẻ tuyệt già, đều rất có thể tham gia vào quá trình này. Đây là một thủ công bằng tay mỹ nghệ nổi tiếng, không chỉ là ở vn mà bên trên toàn núm giới.

Xem thêm: Lịch Sử Ra Đời Và Ý Nghĩa Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02, Ngày 27/2 Là Ngày Gì

Lời giải bỏ ra tiết:

1. C

2. A

3. B 


Task 3. Read the text again & answer the questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

(Tại sao Tây hồ là làng có tác dụng nón khét tiếng nhất?)

2. How far is it from Tay Ho to Hue City?

(Tây hồ cách tp Huế bao xa?)

3. What is the first stage of conical hat making?

(Bước trước tiên của bài toán làm nón lá là gì?)

4. What is special about the hat layers?

(Điều gì quan trọng đặc biệt trong các lớp nón?)

5. What is special about the bal tho conical hat?

(Điều gì quan trọng đặc biệt trong cái nón bài thơ?)

6. Who can make conical hats?

(Ai hoàn toàn có thể làm nón lá?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

(Bởi vì đây là nơi có mặt nón lá của Huế.)

2. It"s 12 km from Hue City.

(Nó cách tp Huế 12 km.)

3. It"s going to lớn the forest to collect leaves.

(Đó là vào rừng đem lá.)

4. They"re very thin.

(Chúng khôn xiết mỏng.)

5. It has poems & paintings of Hue between the two layers.

(Nó có bài thơ với tranh của Huế giữa hai lớp lá.)

6. Everybody can, young or old.

(Mọi người đều có thể, trẻ em hoặc già.)


Task 4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C. 

(Đọc các phát minh sau. Bọn chúng nói về công dụng của hàng thủ công truyền thống (B) hay thách thức mà fan thợ phải đối mặt (C). Viết B hoặc C.)

1. Providing employment (cung cấp câu hỏi làm)

2. Losing authenticity (mất tính chân thực)

3. Providing additional income (cung cấp thêm thu nhập)

4. Relying too much on tourism (phụ thuộc không ít vào du lịch)

5. Treating waste & pollution (xử lý chất thải và ô nhiễm)

6. Preserving cultural heritage (bảo tồn di sản văn hoá)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B

2. C

3. B

4. C

5. C

6. B


Task 5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an kích hoạt plan to khuyễn mãi giảm giá with the challenges.

(Tưởng tượng rằng các bạn phải chịu trách nhiệm cho việc liên tưởng các món đồ thủ công. Đề xuất các chuyển động để giải quyết các thách thức.)

Lời giải chi tiết:

Our group want to propose an action plan for promoting the conical hat, a well-known traditional crafts of our country.

The first part of the plan, we want to provide young people, especially students like us, with knowledge about this product. Young people should know about conical hat’s history, its symbol and making process, etc… so they understand why we need lớn promote it và keep it alive even in the current modern life. After that, we should organize some fairs or festivals for the conical hat và even other traditional crafts lớn increase the sales of these products. Last but not least, we can produce conical hats for different purposes instead of only for wearing. Nowadays, conical hats are no longer a conventional accessory for the majority of our population. For instance, we can create more unique và artistic conical hats for decorating home or dance và music performance. It can also be a way to lớn increase the sales of this product.

We hope our plan can help lớn develop the conical hat"s industry in the future. Thanks for listening! 

Tạm dịch:

Nhóm của shop chúng tôi muốn khuyến cáo một kế hoạch hành động để quảng bá nón, một nghề thủ công truyền thống khét tiếng của nước ta.

Xem thêm: Language Focus Unit 14: Language Focus Unit 14 : International Organizations

Phần thứ nhất của kế hoạch, chúng tôi muốn cung cấp cho người trẻ tuổi, nhất là những sinh viên như bọn chúng tôi, có kỹ năng và kiến thức về thành phầm này. Chúng ta trẻ nên tìm hiểu về lịch sử nón, biểu tượng, quá trình sản xuất, bởi vì vậy họ đọc tại sao họ cần quảng bá nó cùng giữ đến nó tồn tại trong cả trong cuộc sống đời thường hiện đại. Sau đó, bọn họ nên tổ chức một trong những hội chợ hoặc tiệc tùng, lễ hội cho nón lá cùng thậm chí những nghề bằng tay thủ công truyền thống khác để tăng lệch giá bán các thành phầm này. Sau cuối nhưng không hề kém phần quan liêu trọng, chúng ta cũng có thể sản xuất nón cho những mục đích khác nhau thay vị chỉ để đội. Vào thời đại ngày nay, mũ hình nón không thể là một phụ kiện thông thường cho phần nhiều dân số của bọn chúng ta. Ví dụ là, bạn có thể tạo ra các cái nón lá độc đáo và thẩm mỹ và nghệ thuật hơn nhằm trang trí công ty hoặc trình diễn múa cùng âm nhạc. Nó cũng rất có thể là một phương pháp để tăng lợi nhuận bán sản phẩm này.

Chúng tôi hy vọng kế hoạch của chúng tôi có thể giúp xúc tiến công nghiệp nón vào tương lai. Cảm ơn bởi đã lắng nghe!