Skills 2 unit 9 lớp 8 natural disasters

     

Phần Skills 2 sẽ giúp đỡ bạn học rèn luyện hai kĩ năng "listening" (nghe) và "writing" (viết) theo chủ đề "natural disasters" (thảm họa thiên nhiên). Bài học cũng cung cấp từ vựng và kiến thức và kỹ năng liên quan. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


1. Listen to lớn the news report and correct the following statements 2. Listen again and complete the data chart
*

Skills 2 – Unit 9: Natural disasters

Listening

1. Listen khổng lồ the news report và correct the following statements.(Nghe báo cáo tin tức và sửa số đông câu sau.)

Giải: (Phần in đậm là phần được sửa lại)

A typhoon hit Nghe An Province last night. (Một cơn lốc nhiệt đới tấn công vào nghệ an tối qua.)Dozens of people were seriously injured in the storm. (Hàng tá bạn bị thương nặng trĩu trong cơn bão.)There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. (Có thiệt hại khủng về gia tài ở cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An.)The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area. (Cơn bão vừa yếu đuối đi khi đội cứu nạn đến khu vực.)According to lớn the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days. (Theo viên thời tiết, mưa phệ sẽ liên tục trong vài ngày tới.)

Audio script:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. And raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage khổng lồ property, including homes và businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started và many people trapped in collapsed or damaged buidings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food & medical supplies. People left homeless have been taken khổng lồ safe areas, where temporary accommodation will be built lớn house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 9 lớp 8 natural disasters

2. Listen again và complete the data chart. (Nghe lần tiếp nữa và kết thúc bảng thông tin.)

Giải:


Type of natural disaster. (Loai thảm hoa thiên nhiên)

Typhoon (Bão sức nóng đới)

What is this disaster? (Thảm họa này là gì?)

A powerful storm with severe (1) winds and heavy rain. (Một cơn sốt khủng tởm với gió bạo dạn và mưa lớn.)

When and where did the disaster occur? (Thảm họa xảy ra bao giờ và nghỉ ngơi đâu?)

At about 11 p.m (Khoảng 11 tiếng tối)In Nghe An Province (ở thức giấc Nghệ An)

What are the effects of this? (Hậu quả của nó là gì?)

Dozens of people were seriously injured. (Rất nhiều người đã bị thương nặng.)Hundreds of other became (2) homeless.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 2 3 - Học Tiếng Anh Lớp 2

(Hàng tram fan khác trở thành tín đồ vô gia cư.)Extensive (3) damage was caused to lớn property, including homes and businesses. (Thiệt hại rất lớn với tài sản, bao gồm nhà cửa và tài sản.)Heavy rain is expected to lớn continue and (4) flood warnings have been issued. (Mưa nặng phân tử được mang đến là tiếp tục và chú ý và bọn lụt đang được gửi ra.)

What has been done to help the victims of the disaster? (Điều gì đã có được làm để giúp đỡ những nạn nhân của thảm họa.)

Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes. (Những nhân viên cứu hộ cứu nạn đã cứu vớt được những người dân bị kẹt một trong những ngôi đơn vị đổ nát với bị phá hủy)Rescue workers are cleaning up the (5) debris. (Nhân viên cứu nạn đang dọn sạch phần nhiều mảnh vụn)Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there. (Các thiết bị cứu giúp hộ, cũng như lương thực cùng thuốc thang đã có được gửi đến.)People left homeless have been taken to safe areas. (Những người bị mất nhà sẽ được mang tới nơi an toàn)Temporary (6) accommodation will be built to house them. (Chỗ ở tạm thời đã được xây cho họ.)

Writing

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about. (Bạn giỏi ai kia trong gia đình từng trải sang một thảm họa thiên nhiên chưa? ghi chú nó vào bảng mặt dưới. Nắm vào đó, chúng ta có viết một thảm họa thiên nhiên từng đọc.)

Giải:

Type of natural disaster. (Loai thảm hoa thiên nhiên)

Flood (Lũ lụt)

What is this disaster? (Thảm họa này là gì?)

Flood with heavy rains for many days.(Lũ lụt cùng với mưa lớn trong nhiều ngày.)

When và where did the disaster occur? (Thảm họa xảy ra lúc nào và làm việc đâu?)

In 2012 (Trong năm 2012)In Thanh Hoa province (Ở tỉnh giấc Thanh Hóa)

What are the effects of this? (Hậu quả của nó là gì?)

All homes, trees and animals were flooded. (Tất anh chị em cửa, cây cỏ và động vật bị lụt lội.)The water got lớn the roof of houses. (Nước dâng mang đến nóc nhà.)Damage khổng lồ property and people. (Thiệt hại tín đồ và tài sản.)Many people were injured. (Nhiều tín đồ bị thương.)

What has been done to help the victims of the disaster? (Điều gì đã có được làm để giúp đỡ đỡ các nạn nhân của thảm họa.)

Rescue workers freed people trapped in the flood. (Đội cứu nạn giải thoát tín đồ dân bị kẹt vào lũ.)They brought people lớn safe places. (Họ đưa người dân mang đến nơi an toàn.)

4 a. Use your notes in 3 khổng lồ write a news report. (Sử dụng chú thích phần 3để viết một bài báo cáo mới.)

Giải:

The most destructive disaster that I have experienced was the flood in 2012, in Thanh Hoa province. It had been raining heavily for many days. All homes, trees và animals were flooded. The water got to lớn the roof of houses. Damage was caused lớn property và people. Many people were injured and died. Rescue workers helped people trapped in the flooded houses and they brought people who were left homeless lớn safe place. My house was flooded but we had been evacuated before. Although the time has gone by, I still can’t forget that terrible disaster.

Xem thêm: Câu Hỏi Một Thanh Thép Ở 0 Độ C Có Cùng Độ Dài Là L0, Một Thanh Thép Ở 0 0C Có Độ Dài 0,5 M

Dịch:

Thảm họa man rợ nhất nhưng mà tôi thử khám phá qua là tập thể lụt năm 2012, ở tỉnh Thanh Hóa. Trời mưa nặng hạt suốt các ngày liền. Tất cả nhà cửa, cây trồng và động vật đều chìm trong lũ lụt. Nước dâng mang đến nóc nhà. Thiệt haiji khắp cơ thể và của. Nhiều người dân bị thương, chết hoặc mất tích. Đội cứu hộ đã giải cứu được những người bị kẹt trong bè lũ và đưa những người bị mất công ty cửa mang đến nơi an toàn. Nhà đất của tôi bị lụt nhưng cửa hàng chúng tôi đều đã làm được di tản. Tuy vậy thời gian đã trôi qua nhưng mà tôi cần yếu nào quên được thảm họa kinh hồn bạt vía đó.

b. Swap news reports with a partner and đánh giá each other’s drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report to the class. (Trao đổi tin tức với một bàn sinh hoạt và ôn lại bạn dạng nháp của mỗi người. Ôn lại và sửa nếu như cần. Tiếp nối trình bày báo cáo cuối cùng cho lớp.)


3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about. (Bạn hoặc ai kia trong mái ấm gia đình đã từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? chú thích về nó vào bảng mặt dưới. Hoặc là bạn có thể viết về một thảm họa vạn vật thiên nhiên mà bạn từng hiểu qua.)

4.a Use your notes in 3 lớn write a news report. (Sử dụng các ghi chú trong phần 3 nhằm viết một bạn dạng tin.)

b. Swap news reports with a partner and đánh giá wach other’s drafts. Make revisions and corrections if neccesary. Then present your final news report khổng lồ the class. (Trao đổi tin tức với một bạn học và ôn lại bản nháp của mỗi người. Ôn lại cùng sửa giả dụ cần. Kế tiếp trình bày báo cáo cuối cùng đến lớp.)