Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18 30 45 có số dư lần lượt là 8 20 35 là số

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Gọi số bắt buộc tìm là A, ta có:A=18.

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18 30 45 có số dư lần lượt là 8 20 35 là số

n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội phổ biến của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do kia ta có A+10=90x. Vì A là số gồm 3 chữ số bé dại nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170


Gọi số yêu cầu tìm là A, ta có:A=18.n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,k∈N)Vậy A+10 là bội thông thường của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với x∈N∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số bao gồm 3 chữ số nhỏ nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170


Tìm một số ít tự nhiên nhỏ dại nhất bao gồm 3 c/s. Biết khi phân chia số đó mang lại 18;30;45 thì bao gồm số dư lần lượt là:8;20;35.


Gọi số yêu cầu tìm là a.

Theo đề bài thì suy ra a+10 phân tách hết cho tất cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung nhỏ tuổi nhất có 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=> a+10=180. Vậy a=180-10=170

số đề nghị tìm là 170


số tự nhiên bé dại nhất tất cả 3 chữ số nhưng mà khi phân tách cho 18;30;45 tất cả số dư theo thứ tự là 8;20;35 là số mấy ?

các bạn nhớ ghi cách giải góp mình nhé !!!!!!!


Gọi số yêu cầu tìm là A, ta có:A=18.n+8 => A+10=18.n+18⋮18A=30.

Xem thêm: Các Đề Nghị Luận Xã Hội - Một Số Đề Văn Nghị Luận Xã Hội

m+20 => A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 => A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội thông thường của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do kia ta có A+10=90x. Vì A là số bao gồm 3 chữ số nhỏ tuổi nhất nên 1Vậy x=2=> A+10=180 => A=170


số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất gồm 3 chữ số mà khi chia cho 18;30;45 thì bao gồm số dư theo lần lượt là 8;20;35 . Số sẽ là số mấy ?

( trình diễn cách giải mình đang tick mang lại 3 tick )


Gọi số nên tìm là a

Theo đề bài bác suy ra a+10 phân tách hết cho tất cả 18;30;45

BCNN(18;30;45)=90

Vậy BCNN tất cả 3 chữ số của 18;30;45 là 90.2=180

=>a+10=180

a=170

Vậy số yêu cầu tìm là 170

Nếu thấy bài làm của bản thân đúng thì tick nha bạn,mình xin thật tâm cảm ơn.


 Gọi số nên tìm là A, ta có:A=18.n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Parameter Trong C# Là Gì, Phân Biệt Argument Và Parameter

k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội thông thường của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do kia ta có A+10=90x. Vì A là số bao gồm 3 chữ số nhỏ tuổi nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170


Bài 5: (1đ)

Tìm số từ bỏ nhiên bé dại nhất tất cả 3 chữ số phân tách cho 18;30;45 bao gồm số dư theo lần lượt là: 8;20;35

Giúp bản thân bai này với những bạn!! Mình đề nghị gấp!!! 

 


( extGọi số chính là a . left(ainℕ^∗ ight))

( extVì a phân tách 18 dư 8 đề nghị ( x + 10 ) ⋮ 18)

( extVì a chia 30 dư 20 nên left(x+10 ight)⋮30)

( extVì a phân tách 45 dư 35 đề nghị ( x + 10 ) ⋮ 45)

(Rightarrow a+10in BCleft(18,30,45 ight))

( extTa gồm : heptegincases18=2.3^2\30=2.3.5\45=3^2.5endcasesRightarrowleft<18,30,45 ight>=2.3^2.5=90)

(Rightarrow x+10in Bleft(90 ight)=left;90;180;270;360;... ight\)

(Rightarrow x=350)


Mọi người ới giúp mình với

tìm số thoải mái và tự nhiên x hiểu được 326:x dư 11còn 553:x dư 13

tìm nhì số à với b biết tổng của chúng bởi 128 cùng ƯCLN của chúng bằng 16

Tìm số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có tía chữ số biết rằng số kia khi phân tách cho 18;30;45 tất cả số dư theo thứ tự là 8;20;35


Gọi số bắt buộc tìm là a.

Theo đề bài xích thì suy ra a+10 chia hết cho tất cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung bé dại nhất tất cả 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=> a+10=180. Vậy a=180-10=170

số đề nghị tìm là 170


tìm số từ nhiên nhỏ dại nhất bao gồm 3 chữ số làm thế nào để cho khi chia số đó cho 18;30;45 bao gồm số dư theo thứ tự là 8;20;30